P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

6 kwiecień 2020 Świąteczne życzenia na Wielkanoc Roku Pańskiego 2020

Świąteczne życzenia na Wielkanoc Roku Pańskiego 2020

Czuwaj!
W tym trudnym czasie Świąt Wielkanocy
Roku Pańskiego 2020
życzę pełnych pogody, radości i miłości
świątecznych dni
naszym sympatykom, harcerzom i przyjaciołom.

W imieniu Kręgu Seniorów
Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy
harcmistrz (-) Władek Szymański, komendant

Grafika hm. Władysław Szymański

 

28 lutego 2020 Zmarła podharcmistrzyni Janina Skrabucha

Janina Skrabucha podharmistrzni

     Phm. Janina Skrabucha z domu Kordylewska urodziła się 10.06.1933 r. w Lasku (powiat poznański).  Zmarła w Koninie 28 lutego 2020 roku. W czasie II wojny światowej przeprowadziła się wraz z rodzicami i rodzeństwem z Konina do Słupcy.
     Szkołę Podstawową ukończyła w Słupcy, następnie Liceum Pedagogiczne w Krotoszynie. W Poznaniu z kolei Studium Nauczycielskie (kierunek geografia i wychowanie fizyczne). Była również nauczycielką nauczania początkowego

     Pracę zawodową rozpoczęła w Strzałkowie. Pracowała także w Cieninie Kościelnym, Komendzie Hufca ZHP w Słupcy, Szkole Podstawowej nr 2 w Słupcy, w Gosławicach potem w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie. Najdłużej w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie, skąd przeszła na emeryturę.
     W latach 1957 - 1974 była trzecim Komendantem Hufca: po Ferdynandzie Rewersie, hm. Kazimierzu Gościmskim, phm. Janina Skrabucha (1959), a przed hm. Ryszardem Rąbczewskim, hm. Józefem Kwitowskim,  hm. Władysławem Szymańskim.
     W 1958 na obozie letnim w Mieczownicy pełniła funkcję skarbnika.
     15.06.58 otwarcie próby na podharcmistrza R. L.6/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1957/58 R.L. 5/59 przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskie.
     Mianowana zastępcą Komendanta Hufca  R. L. 6/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Mianowana Komendantem Hufca Słupca. R. L. 9/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Mianowana członkiem sztabu „Wieś” R. L. 10/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zwolniona z funkcji zastępcy Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 11/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej
     Główna Kwatera Harcerska  R. L. 12./59 z 1.04.1959 przyznała stopień phm. R. L. 7/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zaliczono służbę instruktorską za 1958/59 R. L. 13/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zwolniona na własną prośbę z funkcji Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 7/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
     Śp. Janina Skrabucha całe swoje życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi w szkole.    
     Za osiągnięcia w pracy zawodowej była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi (1975r.), Nagrodę Kuratora Oświaty (1976r.), Odznakę Honorowa za Zasługi dla Miasta Konina (1977r.), Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego (1979r.), Odznakę Przyjaciel Dziecka (1979r.), Odznakę za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP (1979r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983r.).
Została pochowana na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy. Niech spoczywa w pokoju!

Opracował  hm. Władysław Szymański

Słupca, dnia 19 marca 2020 roku

Żródła:
-Gazeta Słupecka nr 12 z 17 marca 2020 roku
-archiwum własne

 

15 marzec 2020 Rozkaz L. 1/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego  Słupca, dn. 15.03.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2020

Warszawa, 11 marca 2020r.

COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów,  przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie.  

Udział jednostek organizacyjnych i przedstawicieli ZHP w zagranicznych spotkaniach międzynarodowych zostaje zawieszony także do końca marca br. W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych po 1 kwietnia br. należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/  

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

Czuwaj!

ANNA NOWOSAD
Naczelniczka Z H P
Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

 

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2020r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2019r.

Lp          Nazwa jednostki         Drużynowy/Komendant                 Liczba
                                                                                                         członków

Kręgi

2           Harcerski Krąg
             Seniorów

             w Słupcy                      hm. Władysław Szymański            17/19

1.1.2
Kadra

Lp       Stopień      Imię i nazwisko                 Funkcja

23       hm            Władysław Szymański        Komendant
                                                                         Harcerskiego Kręgu Seniorów
                                                                         w Słupcy
27       hm           Andrzej Wolski                    Członek Kapituły Wspólnoty
                                                                        Seniorów ZHP

Instruktorzy, seniorzy, starszyzna z przydziałem do hufca

Lp   Stopień, imię i nazwisko                 Krąg                   Pełni funkcje statutową
22   hm.  Maria Boruszak                       HKS w Słupca
23   hm.  Wojciech Boruszak                  HKS w Słupcy
24  
hm.  Edmund Głogowski                 HKS w Słupcy
25   hm.  Krystyna Górczyńska              HKS w Słupcy
26   hm.  Eugeniusz Krajewski               HKS w Słupcy
27   hm.  Krystyna Przydryga                 HKS w Słupcy
28   hm.  Stanisław Przydryga                HKS w Słupcy
29   hm.  Władysław Szymański            HKS w Słupca      tak
30   hm.  Andrzej Wolski                        HKS w Słupcy     tak
31   hm.  Zdzisław Woźniak                   HKS w Słupcy
32 
phm. Władysława Garsztka              HKS w Słupcy
33 
phm. Małgorzata Wolska                  HKS w Słupcy
34 
phm. Irena Woźniak                          HKS w Słupcy
35 
phm. Grażyna Woźniak                    HKS w Słupcy
36 
pwd. Halina Miętkiewicz                 HKS w Słupcy
37
  pwd. Stefan Miętkiewicz                  HKS w Słupcy
38 
pwd. Tadeusz Niemczewski             HKS w Słupcy
39 
pwd. Krzysztof Rewers                    HKS w Słupcy
40 
pwd. Maria Woźniak                        HKS w Słupcy

Czuwaj!
Michał Kałużny

5.Nagrody i wyróżnienia
5.2. Wyróżnienia

Składam gratulacje hm. Edmundowi Głogowskiemu w związku z uhonorowaniem dyplomem z okazji 90-urodzin przez Naczelniczkę ZHP hm. Annę Nowosad i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa.

5.3. Podziękowanie

Dziękuję członkom Kręgu za udział w ostatniej drodze śp. harcmistrzyni Aliny Główczyńskiej (30.12.2019).
Dziękuję za prowadzenie w roku 2019 dokumentacji finansowej Kręgu przez phm. M. Wolską i protokółowania zbiórek przez hm. E. Krajewskiego.
Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. E Krajewskiego, hm. S. Przydrygę na spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wspólnoty Skulskiej w Mielnicy Wielkiej.
Dziękuję za przygotowanie widokówki z okazji 22 lutego – DMB, Dnia Kobiet i Świąt Wielkanocnych hm. A. Wolskiemu.
Dziękuję za przygotowanie organizacyjne zbiórki uroczystej z okazji Dnia kobiet (11.03.2020) hm. W. Boruszakowi, hm. A. Wolskiemu, hm. Z. Woźniakowi.
Komendant Kręgu zapalił znicz pamięci na grobie Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu parafialnym w Słupcy (27.12.2019), brał udział w spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wspólnoty Skulskiej ZHGP w Mielnicy Wielkiej, w zbiórce noworocznej Kręgu Starszyzny „Bezimienni” w Gnieźnie. (26.01.2019). Opracował Kronikę Kręgu za 2020 roku.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański

11 marzec 2020 Dzień Kobiet w HKS w 2020 roku

Dzień Kobiet w HKS w 2020 roku

Tegoroczna uroczysta zbiórka z okazji Dnia Kobiet przebiega  w cieniu koronawirusa. Była to nasz ostatnia zbiórka tuż przed wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i przed wydaniem przez Naczelniczkę zawiesza  wszelkich zbiórek i innych spotkań harcerskich prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Spotkaliśmy się na uroczystej zbiórce ul Poznańskiej 18. Siedliśmy w oddaleniu od siebie przy wspólnym stole. Komendant złożył życzenia Druhnom. Wręczył tradycyjny – tulipanek. Złożył też najserdeczniejsze życzenia hm. Edmundowi Głogowskiemu z okazji Jego w tym roku rocznicy 90-tych urodzin (czytaj -  http://www.hksslupca.pl/index.php/biogramy-harcerskie/92-g-biogramy ). Dziękuję hm. Wojtkowi Boruszakowi i hm. Andrzejowi Wolskiemu, hm. Zdzisławowi Woźniakowi za przygotowanie słodkiej części "konsumpcyjnej" zbiórki. 

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia i zdjęć legitymacyjnych przez hm. Andrzeja Wolskiego zakończyliśmy krótką uroczystą zbiórkę.

Hm. Władysław Szymański

10 marzec 2020 Dziękujemy

Dziękujemy

Szanownym Paniom: Wiesławie, Barbarze (dwie), Iwonie, Mirosławie, Annie, Alicji, Katarzynie, Irenie, Teresie, Danucie, Halinie, które złożyły nam życzenia z okazji Dnia „Chłopa” składamy najserdeczniejsze podziękowania – na fotce faceci z  Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, którzy z wielkim zadowoleniem przyjęli piękne życzenia.

W wigilię Dnia „Chłopa” hm (-) Władek – komendant  (9.03.2020 roku)

Joomla templates by a4joomla