P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

5 luty 2020 Harcmistrzyni Mieczysława Kowalińska–Radosz, chirurg słupecki w harcerskim zielonym mundurze

Harcmistrzyni Mieczysława Kowalińska–Radosz, chirurg słupecki w harcerskim zielonym mundurze

Otrzymałem smutną wiadomość, że zmarła w grudniu 2019 roku harcmistrzyni Mieczysława Kowalińska - Radosz. Śp. Mieczysławę poznałem w latach 1965 kiedy to byłem komendantem Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy. Do naszego miasta przyjechała wraz z mężem z Nowego Tomyśl.

Urodzona 10 października 1921 roku. Zmarła 17 grudnia 2019 roku w Lesznie.

Drużynowa drużyny samarytanek w Słupcy w latach 1965 i członkini Komendy Hufca ZHP, gdy komendantem Hufca byli hm. Władysław Szymański i hm. Ryszard Rąbczewski.

Wyróżniona Krzyżem za Zasługi dla ZHP – Rozkaz 1/73  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Tak  o harcmistrzyni Mieczysławie pisze w 2003 roku MIROSŁAW WLEKŁY

Mundur harcerski zakładam do dziś na każdą zbiórkę.

„Nie mogłam zrezygnować z har­cerstwa! Kocham swój mundur, dumna jestem z tego, że mogę go nosić" (pisała w wydanej w Warsza­wie książce „We własnych oczach. Ze wspomnień instruktorów ZHP").

W Kręgu Instruktorskim im. Ta­deusza Solli w Lesznie wcale nie jestem najstarsza. Rok więcej ma Bogdan Jankowski.

(- Druhna przywędrowała do nas ze Słupcy trzydzieści lat temu wzięliśmy ją do siebie - opowiada przewodniczący kręgu harcmistrz Jerzy Lansjer). Przyrzeczenie złożyłam w Kaliszu, gdzie mieszkałam do wojny. Potem działałam w konspiracji. Mój pseudonim wojenny AK to „Miętówka". Tworzyłam drużynę w Kilonii. Po powrocie do Polski zostałam ko­mendantką hufca (we Wrocławiu).

(Komendantka obozu dr-a Mięcia [...] uosobienie wszelkich cnót harcerskich - pisały o niej podopieczne w obozowej kronice z 1947 roku).

Moją drugą pa­sją była chirurgia. Byłam nawet ordy­natorem oddziału. Ale na harcerstwo zawsze musiałam znaleźć czas. Bo harce­rzem jest się od przyrze­czenia aż do śmierci.

Dawniej w kręgu spo­tykaliśmy się co miesiąc, teraz cztery razy w roku. Średnia wieku - 70 lat.

Syn od ponad 30 lat mieszka w Australii. Cho­ciaż jestem w Lesznie sama, to jakoś sobie radzę. Na zebrania jadę taksówką, odwozi mnie druh Doma­gała.

Przygotowuję materiały na tematy wojenne, o AK, w Kilonii współtworzyłam scenariusz o powstaniu warszawskim. We wrze­śniu chcemy zrobić spek­takl na jego podstawie.

Zapewniam, że wciąż świetnie śpiewamy przy akordeonie. Na ogniska jeździmy coraz rzadziej, większość już nie ma na to sił, ale robimy świeczkowiska. Świeczki zapalamy na każdej zbiórce.

Spotykamy się na Zatorzu, w Ka­tolickim Domu Kultury, teraz już pod szyldem kręgu seniora.

Ci wszyscy druhowie to cała moja rodzina.

    14 września 2013 roku gdy była odsłaniana Tablica Pamiątkowa przyjaciela harcerzy - Stanisława  Radosza – męża, z ust harcmistrzyni Mieczysławy popłynęły z wielkim wzruszeniem wypowiadane do zgromadzonych świadków historycznego wydarzenia  słowa. - To był piękny okres w naszym życiu i wiele razy z przyjem­nością wracałam myślami do Słupcy …

Harcmistrz Władysław Szymański,
były komendant Hufca ZHP Słupca z połowy lat 60 XX wieku

18 styczeń 2020 Na noworocznej zbiórce harcerskiej u „Bezimiennych”

Noworoczna zbiórka harcerska  „Bezimiennych”

Pod Wzgórzem Lecha, na którym przed wiekami wybudowano w Gnieźnie Katedrę Prymasowską,  przy ulicy Kanclerza Jana Łaskiego 2a w Domu Spotkań Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży, zwanym przez Gnieźnian „Lamus”, w sobotnie popołudnie 18 stycznia 2020 roku odbyła się noworoczna zbiórka Kręgu Starszyzny ZHP „Bezimienni”.  Na zbiórkę zostali zaproszeni komendanci zaprzyjaźnionych Kręgów z Wągrowca, Trzemeszna i Słupcy. Dziękujemy. Hm. Marek Urbanowicz z Wągrowca, phm. Ireneusz Kasprzyk z Trzemeszna i niżej podpisany.

Po życzeniach noworocznych komendanta „Bezimiennych”  hm. Aleksandra Sekulskiego składaliśmy sobie indywidualnie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Było też sprawozdanie z wykonanych licznych zadań jakie Krąg podjął w minionym roku, śpiewaliśmy, kolędy i próbowaliśmy różnych potraw i „słodkości” przy wspólnym rodzinnym harcerskim  stole.    W spotkaniu towarzyszył nam proporzec Kręgu „Bezimienni”.

hm. Władysław Szymański

11 styczeń 2020 Zbiórka noworoczna Wspólnoty Skulskiej

Zbiórka noworoczna Wspólnoty Skulskiej

Seniorzy należący do  Wspólnoty Seniorów Harcerskich w Skulsku spotykali się 11 stycznia 2020 roku na zbiórce w Mielnicy Dużej niedaleko Skulska, w którym to przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej znajduje się „Mauzoleum Pamięci Harcerskiej”.

Zaszczycili spotkanie  Kierownik Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP hm. Bogdan Radys, Kierownik Starszyzny i Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej hm. Halina Krystowczyk, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny i Seniorów hm. Paweł Napieralski.

W spotkaniu uczestniczyło  około 100 członków z kręgów:  Bydgoszczy, Czerwonaka, Gdańska, Gniezna, Inowrocławia, Jarocina, Koła, Konina, Leszna, Łodzi, Mogilna (2 Kręgi), Poznania (8 Kręgów), Słupcy, Świecia, Trzemeszna, Wągrowca. Spotkanie prowadził komendant Wspólnoty phm. Jerzy Lipiński Szczegółowo zdał sprawozdanie za  miniony rok 2019 i zaproponował zadania do pracy harcersko - seniorackiej na rok 2020.

90-letniemu jubilatowi z  Kręgu Poznań Jeżyce pwd. Mieczysławowi Jankowskiemu została wręczona przez hm. Bogdana Radysa „Złota Lilijka” wraz z najlepszymi życzeniami z okazji wspaniałego jubileuszu.

Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół, z którymi przebywaliśmy na Noworocznym Spotkaniu Wspólnoty Skulskiej w Mielnicy Dużej. Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia na 2020 Rok.

Czuwaj!

Hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Staszek Przydryga
i hm. Władek Szymański z Kręgu Seniorów ze Słupcy

1 styczeń 2020 Za dar serca po harcersku dziękujemy

Za dar serca po harcersku dziękujemy

Jesteśmy instruktorami, którzy działali gdy komendantami Hufca ZHP w Słupcy byli:     

Rok 2020 jest dla naszego Kręgu Rokiem Jubileuszowym.
Harcerski Krąg Seniorów powstał 25 maja 2000.
W tym dniu chcemy uroczyście przyjąć proporzec Kręgu.
Prosimy o wsparcie.

Nasze konto 93 8542 0001 0025 3754 0411 7423
Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy (z dopiskiem proporzec)

Za dar serca po harcersku dziękujemy.
Czuwaj! hm. Władek Szymański, komendant

 

Pierwszymi Komendantami Kręgu Seniorów Harcerskich w Słupcy byli:

 

Joomla templates by a4joomla