P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 listopad 2020 Pan dr Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki

Pan
dr Jacek Bartkowiak
Starosta Słupecki

  Szanowny Panie Starosto!
  Upoważniony przez członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy, który skupia harcmistrzów, podharcmistrzów i przewodników z terenu powiatu słupeckiego i Kazimierza Biskupiego wyrażam nasze podziękowanie dla władz Starostwa Słupeckiego za umożliwienie nam harcerskich spotkań, zbiórek, konferencji w lokalu starostwa przy ulicy Poznańskiej18 w latach 2009-2020.
   Na Pana ręce składam także podziękowania dla poprzednich Starostów, z którymi układała nam się wyśmienicie współpraca.
   Zawsze Starostwo Słupeckie pomagało polskiemu harcerstwu w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów a także w bieżącej działalności. Również i Pan wspierał nasze działania w szczególnym roku – kiedy to Krąg Seniorów obchodził 20-lecie swego istnienia.
   Jesteśmy ufni, że dalej Szanowny Pan Starosta będzie przyjacielem polskiego harcerstwa szczególnie zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, seniorów harcerskich i starszyzny harcerskiej Ziemi Słupeckiej.

       Z wyrazami szacunku łączę najserdeczniejsze    
       pozdrowienia.

        Czuwaj!

harcmistrz (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

 

Joomla templates by a4joomla