P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 grudzień 2016 Rozkaz L. 2/2016 Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego                                         Słupca, dn. 15 grudnia 2016r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 2/2016


 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 10/2016 z dnia 31.10.2016r.
8 Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1.Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2015/2016 (1.09.2015-31.08.2016) następującym Druhnom i Druhom:
5. hm. Maria Boruszak
6. hm. Wojciech Boruszak
10. hm. Edmund Głogowski
14. hm. Krystyna Górczyńska
17. hm. Eugeniusz Krajewski
29. hm. Władysław Szymański
34. hm. Andrzej Wolski
35. hm. Zdzisław Woźniak
41. phm. Władysława Garsztka
52. phm. Małgorzata Wolska
53. phm. Irena Woźniak
78. pwd. Krzysztof Rewers
69. pwd. Halina Miętkiewicz
70. pwd. Stefan Miętkiewicz
89. pwd. Maria Woźniak

CZUWAJ!
hm. Michał Kałużny

5. Wyróżnienia, podziękowania
5.3. Podziękowanie
Dziękuję za reprezentowanie Kręgu:
-13.08.04.2016r. na zbiórce w Lubochni koło Gniezna na Harcerskim Pikniku z okazji Rocznicy Bitwy Warszawskiej - hm. S. Przydrydze, phm. M. i hm. A. Wolscy.
-Za zapalenie zniczy i złożenie kwiatów 1.09.2016r. hm. E. Krajewskiemu.
-Za reprezentowanie HKS w dniach 1-08.09.2016 na spotkaniach w Ośrodku Górskim ZHP Głodówka hm. M. i W. Boruszakom pwd. T. Niemczewskiemu, phm. M. i hm. A. Wolskim.
-Za zaproszenie 24.09.2016 przez phm. M. i hm. A. Wolskich członków Kręgu do Stawu na ognisko harcerskie.
-Za reprezentowanie HKS dnia 10.10.2016 w Słupcy na uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Edwardowi Fiszerowi – phm I i hm. Z Wozniakom, pwd. T. Niemczewskiemu, hm. M. Boruszak, hm. E. Krajewskiemu.
-Za udział w Mszy Św. w Jankowie Dolnym w intencji zmarłych członków naszego Kręgu 20.11.2016 - pwd. T. Niemczewskiemu, hm. S. Przydrydze, hm. A. Wolskiemu.
-Za zapalenie zniczy 1.11.2016 na mogiłach instruktorów harcerskich - I i Z. Woźniakowie -u Ś.P. Ryszarda Rąbczewskiego, W. Szymański - u Ś.P. Józefa Kwitowskiego, E. Krajewski -u Ś.P. Jana Kluczyńskiego, W. Boruszak - u Ś.P. Marii Cwudzińskiej, Stanisława Garsztki, M. Boruszak -u Ś.P. Jadwigi Szymańskiej, H. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefa Jasińskiego, E. Głogowski - u Ś.P. Michała Spławskiego, M i A. Wolscy - Krzyż Katyński i na mogile; Słupczanie Słupczanom, W. Garsztka -u S.P. Krystyny Ulatowskiej, M. Woźniak -u Ś.P. Jadwigi Karpińskiej, S. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefy i Józefa Imierowiczów, K. Rewers -u Ś.P. Ferdynanda Rewersa, K. Górczyńska -u Ś.P. Stanisława Snaglewskiego, T. Niemczewski -u Ś.P. Antoniego Dobersztyna, K i S. Przydryga - u założyciela drużyny harcerskiej w Zagórowie.
-Na zbiórkach: Gnieźnie, Lublinie (na XXV Złazie Starszyzny i Seniorów), w XV Międzynarodowym Spotkaniu Kolekcjonerów Skautowych i Harcerskich i w spotkaniu zorganizowanym przez HKS Pułaszczacy „Z przeszłości w przyszłość” w Łodzi, w Mszy w intencji członków Kręgu Jankowie Dolnym uczestniczył hm. W. Szymański.
-Dziękuję hm. A. Wolskiemu za przygotowanie kartki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Czuwaj!

hm.(-) Władysław Szymański

 

Joomla templates by a4joomla