15 lipiec 2016 Pozdrowienia z pola bitwy pod Grunwaldem

Kategoria: Wydarzenia w HKS 2016
Opublikowano: piątek, 22 lipiec 2016 19:17
Super User
Odsłony: 1251

Pozdrowienia z pola bitwy pod Grunwaldem

 

   Corocznie nasz Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy jest wyróżniany szczerymi pozdrowieniami od uczestników - zuchów i harcerzy z I Szczepu ze Słupcy, którzy biwakują na polach Grunwaldu na Ogólnopolskich Zlotach Grunwaldzkich. I w tym, 2016 roku, otrzymaliśmy miłe pozdrowienia z pola bitwy po Grunwaldem od: Mateusza, Julka, Laury, Darii, Alicji, Halisty, Bartka, Ewy, Joasi, Emilki.
W imieniu członków seniorów najserdeczniej po harcerska dziękuję.

Czuwaj!
hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy
Słupca, dnia 29.08.2016 roku.

PS.
   Komendantką I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka jest hm. Maria Główczyńska, która pełni też funkcję Przewodniczącej Przedstawicielstwa Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich w Chorągwi Wielkopolskiej.
   Zuchy z I Szczepu zapoczątkowały swoją przygodę z „Grunwaldem” w 1989 r. pod przewodnictwem hm. Aliny Główczyńskiej, ówczesnej komendantki Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka.
Harcerze ze Słupcy na Polach Grunwaldu spotykają się pod komendą hm. Marii Główczyńskiej corocznie od roku 1990.
   Harcerze i zuchy działające przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy, mają najstarsze tradycje w Polsce w Ruchu Wspólnot Drużyn Grunwaldzkich. Działają w nim najdłużej wśród drużyn z całego kraju i trwają w tych działaniach do dnia dzisiejszego.
   I Szczep Harcerski prowadzi swoją działalność przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy a dzieci tej szkoły miały to szczęście, że w ciągu jej długoletniego istnienia, pracowali ludzie, dla których harcerstwo było i jest stylem życia.