Statystyka

11 czerwiec 2016 XX Dzień Skupienia w Skulsku

XX Jubileuszowy Dzień Skupienia w Skulsku

 


    Ponad 400 Seniorów Harcerskich spotkało się 11 czerwca 2016 roku na uroczystym Dniu Skupienia przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. HKS Słupca reprezentował hm. Władysław, komendant Kręgu. Obchodziliśmy dwudziestą rocznicę powstania Wspólnoty Seniorów ZHP im. księdza hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku.
   Przedstawiciele 34 kręgi seniorów z dziewięciu Chorągwi ZHP uczestniczyli jubileuszowej zbiórce.

   Gośćmi XX Jubileuszowego Dnia Skupienia byli – ks. infułat profesor UMK w Toruniu Krzysztof Konecki, naczelny kapelan ZHP hm. Wojciech Jurkowski, ks. prałat hm. Tadeusz Sierosławski, ks. prałat hm. Józef Nowakowski – kustosz sanktuarium bł. phm. Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, ks. Mieczysław Kozłowski proboszcz Bazyliki Mniejszej z Bydgoszczy, ks. Łukasz Płóciennik – Diecezjalny Duszpasterz Harcerstwa Diecezji Włocławskiej, komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński, członek Rady Naczelnej ZHP dh. hm. Gabriela Jaskulska, członek Rady Chorągwi Wlkp. ZHP dh. hm. Wiesława Klimowicz, komendant Hufca Konin – hm. Michał Kałużny, Komendanci Hufców ZHP z Mławy, Mogilna, Trzemeszna, wójt Gminy Skulsk – Pan Andrzej Operacz, przedstawiciele władz samorządowych z Mławy, Mogilna, członkowie rodzin druhów uhonorowanych w tym roku tabliczkami epitafijnymi.
   Na placu apelowym obok sanktuarium podczas apelu wyróżniono: Srebrnymi Odznakami Przyjaciół Harcerstwa zasłużonym dla Wspólnoty Skulskiej - ks. Tadeusza Sierosławskiego, ks. Mariana Kowalskiego, byłego wójta Gminy Skulsk Pana Antoniego Klonowskiego, obecnego wójta Pana Andrzeja Oparacza, Pana Jana Wadelskiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku Pana Jana Skuratowskiego – dyrygenta Orkiestry z Skulska oraz Pana Tomasza Kobierskiego – komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku. Także Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, jednocześnie zastępca komendanta Wspólnoty Skulskiej – hm. Paweł Napieralski - otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Odznakę Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”.
   Komendant kręgu seniorów w Mławie – phm. Kazimierz Lewandowski wraz z przedstawicielami władz samorządowych Mławy wręczył medale „Zasłużony dla Miasta Mławy”: byłemu komendantowi Wspólnoty ś.p. Dh. hm. Januszowi Szymczakowi (odebrała małżonka Dh. pwd. Marianna Szymczak), ks. Marianowi Kowalskiemu – kustoszowi Mauzoleum Pamięci Harcerstwa, proboszczowi w Skulsku, Dh. hm. Halinie Smól-Bor – przewodniczącej Kapituły Wspólnoty Skulskiej, Panu Antoniemu Klonowskiemu - byłemu wójtowi Skulska, oraz hm. Pawłowi Napieralskiemu - organizatorowi ostatnich czterech zbiórek Wspólnoty na Patronalnym Dniu Skupienia w Skulsku.
   Po uroczystym apelu Seniorzy uczestniczyli w Mszy świętej koncelebrowanej w intencji zmarłych instruktorów harcerskich.
   Mszy świętej, przewodniczył ks. infułat Krzysztof Konecki przy koncelebrze 8 księży. Wspomniane zostały nazwiska Druhów, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę. Homilię wygłosił ks. Łukasz Płóciennik duszpasterz harcerstwa w diecezji Włocławskiej. Śpiewy podczas Mszy obecni wykonywali na melodie harcerskie, przystosowane przez pwd. Stanisława Gromadzińskiego z Kręgu Seniorów Harcerskich Wiarusy z Poznania.
   Decyzję Kapituły Wspólnoty umieszczono w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa kolejne 43 epitafijne tabliczki, zdjęcie kapelana harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego hm. Lecha Ziemskiego, poświęcono tabliczki i zdjęcie, seniorzy złożyli kwiaty i zapalili znicze.
   Pod namiotami na przykościelnym placu uczestnicy zbiórki zjedli grochówką roznoszoną przez młodych; druhny i druhów a serwowaną z wojskowej kuchni przez hm. Marka Urbanowicza, kwatermistrz WRHKSiS, członka KSH „Damy Radę” z Wągrowca. Po posiłku, przy kawie i herbacie śpiewano harcerskie piosenki zainicjowane przez gitarzystów – hm. Bogusława Olejniczaka i akordeonistę z KSH Szóstacy i dh. Jana Mroza z KSH Wiarusy.
   Pożegnalny krąg zakończył kolejny – XX Jubileuszowy Patronalny Dzień Skupienia w Skulsku.

Joomla templates by a4joomla