Statystyka

15 kwiecień 2016 Zlot Wielkopolskich Seniorów ZHP

Zlot wielkopolskich i kujawsko-pomorskich seniorów ZHP
w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim - 1050 lat później po Chrzcie Polski

   Z wszystkich zakątków Wielkopolski wyruszyliśmy do Gniezna, by uczcić 1050 rocznicę Chrztu Polski. Na to doniosłe spotkanie przybyło 14 kwietnia 2016 roku ponad 200 seniorów harcerskich. Zawitali także Seniorzy z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Przybyliśmy, by radować się pięknym jubileuszem.


   Na spotkanie zaprosiła nas Wielkopolska Rada Seniorów i Starszyzny Harcerskich a Zlot zorganizował i przeprowadził Harcerski Krąg Starszyzny i Seniorów Bezimienni z Gniezna. I z nałożonego zadania wywiązał się wyśmienicie.

  Harcerski Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy reprezentowali: hm. Wojciech Boruszak - komendant patrolu, hm. Maria Boruszak, phm. Władysława Garsztka, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Władysław Szymański.
   Rankiem kiedy to jeszcze mgła otulała nasze miasto - Słupcę, wyruszaliśmy patrolem 5-osobowym na Zlot. Za Lasem Gnieźnieńskim mgła opadła. Pierwsza Stolica Polski powitała nas słoneczkiem.
   Obok katedry gnieźnieńskiej a dokładnie pod pomnikiem Bolesław Chrobrego witał nas komendant złazu hm. Aleksander Sekulski i zaprosił do wspólnego zdjęcia tuż, tuż pod pomnikiem naszego słynnego króla. Komendant hm. Aleksander krótko i zwięźle przypominał przebieg jednodniowego Gnieźnieńsko – Lednickiego spotkania.
   Udaliśmy się do katedry wstępując przez słynne Drzwi Gnieźnieńskie, które decyzją władz kościelnych w tym roku są Drzwiami Miłosierdzia. Z miejsca szczególnego, bo z prezbiterium katedry, gdzie są relikwie św. Wojciecha witał nas ks. Wojciech Orzechowski, kapelan Hufca ZHP Gniezno. Wręczył na ręce hm. Pawła Napieralskiego Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Seniorów i Starszyzny dar od prymasa Polski abp Wojciech Polaka - pięknie wydany album Źródło i dziedzictwo. Ta publikacja jest ponadczasową pamiątką w związku z 1050-leciem chrztu Polski.
   Ciekawie i fascynująco z dziejami prastarej katedry gnieźnieńskiej zapoznał nas Druh Sławomir Ratajczak. Indywidualnie zwiedziliśmy katedrę, zatrzymując się przy miejscach szczególnych. Podziwialiśmy matkę polskich katedr, świątynię koronacyjną królów, siedzibę pierwszego w Polsce arcybiskupstwa, miejsce ważnych wydarzeń z okresu początków polskiej państwowości.
    Następnym naszym przystankiem było Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tu pod pomnikiem Mieszka I i Bolesław Chrobrego, niedaleko zachodniego brzegu Jeziora Jelonek, złożyliśmy wiązankę kwiatów a potem udaliśmy się do auli Liceum Ogólnokształcącego.
   Zespół ze Szkół z Mogilna pod kierunkiem nauczycielek historii Pani Renaty Lepszej i Pani Emilii Jankowskiej-Banaś zaprezentował nam w słowno-muzycznym i filmowym pokazie historię kształtowania się państwowości polskiej.
   Gospodarze zaprosili nas do Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II na kawę.
   Drogą krajową nr 5 udaliśmy się z Gniezna na Ostrów Lednicki. Do Małego Skansenu na wyspę przechodzimy po moście pontonowym o długości 122 metrów, zbudowanym ponoć przez pięć godzin przez żołnierzy z II Pułku Wojsk Inżynieryjnych z Inowrocławia, po raz drugi w historii (wcześniej w 1992 roku podczas obchodów milenium śmierci Mieszka I).
   Tak niedawno, bo w 2015 roku na świetnie zorganizowany i wspaniale przeprowadzonym na szlakach pięknej Wielkopolski na XXIV Ogólnopolskim Złazie Seniorów 2015 wsłuchiwałem się w opowieść przewodniczki Pani Urszuli Łomnickiej o Ostrowie Lednickim, gdzie nasi pierwsi władcy mieszkali i skąd wyruszali, by budować państwo Piastów. Bo stąd nasz ród... Wyspa na Jeziorze Lednickim, nieduży skrawek ziemi, gdzie prawdopodobnie był chrzest Polski, gdzie mieszkał Mieszko a urodził się Bolesław Chrobry. Wyspa - kiedyś centrum plemienia Polan. Zauroczony tym terenem Ignacy Kraszewski tu umieścił losy bohaterów Starej Baśni.
   Wędrując po wyspie spotykałem duże rzeźby zastygłych wojów Mieszka. Wydaje się, że i dziś pełnią tak jak kiedyś, straż. Ścieżkami i dróżkami wędrowałem po tej niewielkiej wyspie. Za czasów Mieszka przebywało tu kilka tysięcy mieszkańców - wojów i służby. Na skrawku polskiej ziemi znajduje się pozostałości po grodzie Mieszka. Niektórzy historycy mówią, że tu podejmował Ottona.
   Obok ruin zamku Mieszka dzwon, pewnie by obwieszczał chwałę naszych przodków. Nasza przewodniczka Pani Urszula bardzo ciekawie opowiadała o tamtych odległych czasach, kiedy to tu powstawało państwo polskie.
   Uczestniczymy przy polowym ołtarzu w Mszy świętej przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego obok dzwonu „Mieszka i Dobrawy”. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się łacińska inskrypcja:

Na cześć i chwałę
księcia Mieszka i księżnej Dobrawy
Za jego panowania i jej radą
wiara katolicka
w Polsce
została przyjęta

   Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu:

Ostrów Lednicki
1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I

   Msza święta w intencjach seniorów harcerskich koncelebrowana była pod przewodnictwem harcmistrza ks. Wojciecha Jurkowskiego, naczelnego kapelana Związku Harcerstwa Polskiego. Koncelebrantami byli: ks. Sławomir Kozik, proboszcz z Dziekanowic, hm. ks. Mateusz Kubiak, szef Zespołu wychowania duchowego GK ZHP, hm. ks. Przemysław Kodzik, kapelan Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, pwd. ks. Łukasz Konatowski, kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hm. ks. Józef Nowakowski kapelan Hufca ZHP Toruń, ks. Wojciech Orzechowski, kapelan Hufca ZHP Gniezno, który wygłosił Słowo Boże.
   Podczas Mszy świętej towarzyszyły nam relikwie błogosławionego księdza phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego - Patrona Polskich Harcerzy, którą przywieźli seniorzy z Harcerskiego Kręgu z Mogilna.
  Towarzyszyły nam sztandary: Hufca ZHP Gniezno im. Bolesława Chrobrego, Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego w Mogilnie, Kręgu Harcerskiego Seniorów Owar z Poznania, proporzec Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.
   Naczelny Kapelan ZHP podczas Mszy na prośbę phm. Barbary Król, sekretarza Rady poświęcił proporzec Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.
   Żegnamy wyspę, gdzie przy każdym kamieniu i ziarnku ziemi objawia się historia powstania Polski.
   Apel pożegnalny odbył się w Łubowie. W długich szeregach stanęło obok siebie ze swoimi Komendantami 200 Seniorów z 27 Kręgów. Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego i odczytaniu rozkazu nastąpił ceremoniał wręczania Proporca Kręgu, poprzedzony uroczystym wbijaniem gwoździ przez fundatorów sztandaru – hm. Andrzeja Gablera, hm. Tomasza Kujaczyńskiego, hm. Pawła Napieralskiego, pwd. Jerzego Lipińskiego. Nastąpiło uroczyste wręczenie proporca przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyńskiego, który odebrał i zaprezentował obecnym hm. Paweł Napieralski, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz przekazał pocztowi złożonemu z Seniorów z Gniezna. Odbyła się prezentacja proporca, który został przeniesiony przed szeregami seniorów.
   Świadkami tego doniosłego wydarzenie byli wykonawcy, fundatorzy proporca, samorządowcy, dobrodzieje harcerscy.
   W apelu uczestniczyli: hm. Gabriela Jaskulska - członkini Rady Naczelnej ZHP (jednocześnie komendanta KSH w Czerwonaku), hm. ks. Wojciech Jurkowski - naczelny kapelan Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Tomasz Kujaczyński - komendant Chorągwi Wielkopolskiej, hm. Paweł Napieralski - przewodniczący WR KSHiS, hm. Maciej Siwak- komendant Hufca Gniezno, hm. Przemysław Kodzik - kapelan Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, pwd. ks. Łukasz Konatowski - kapelan Chorągwi Wielkopolskiej, hm. ks. Józef Nowakowski - kapelan Hufca Toruń, ks. Wojciech Orzechowski - kapelan Hufca Gniezno, hm. ks. Mateusz Kubiak - szef Zespołu wychowania duchowego GK ZHP, phm. Michał Powałowski - zastępca Prezydenta miasta Gniezna – członek Kręgu Bezimienni, Pan Andrzej Łozowski - wójt Gminy Łubowo, Pan Włodzimierz Leman - wójt Gminy Gniezno, Druh Wawrzyniec Wierzejewski - przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Apel zakończył Hymn Skautów i Harcerzy Wielkopolskich - Już lipa roztula…
   Po apelu hm. Paweł Napieralski zaprosił na obiad – grochówkę, chleb ze smalcem i ogórkami, herbatę. Smaczną grochówkę przygotował w kuchni wojskowej hm. Marek Urbanowicz - kwatermistrz WR KSiS.
   Po obiedzie tradycyjnym kręgiem harcerskim zakończyliśmy Zlot Wielkopolskich i Kujawsko-Pomorskich seniorów z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.
   Nasz 5-osobowy patrol wracał do Słupcy zadowolony z udziału w bardzo dobrze przeprowadzonym Zlocie, za co dziękujemy Członkom Harcerskiego Kręgu Starszyzny Bezimienni z Gniezna i Komendantowi Kręgu i Złazu hm. Aleksandrowi Sekulskiemu. Od Witkowa towarzyszył nam do Słupcy drobny deszczyk.

hm. Władysław Szymański,
komendant HKS ze Słupcy
Słupca - Gniezno - Ostrów Lednicki,
dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Joomla templates by a4joomla