Statystyka

16 marzec 2016 Zbiórka w Warszawie

Narada seniorów harcerskich w Warszawie

   Kierownictwo Wydziału Seniorów GK ZHP zorganizowało w sali Kominkowej w Głównej Kwaterze ZHP w dniu 16 marca 2016 r. jednodniową naradę kierowników referatów chorągwianych i komendantów Harcerskich Kręgów Seniorów.


   Hymnem harcerskim rozpoczęli seniorzy swoją zbiórkę. O godzinie 11,00 powitał przybyłych 57 uczestników z Polski (z Chorągwi Wielkopolskiej uczestniczyli: hm. Paweł Napieralski, Przewodniczący WRHKSiS, hm. Aleksander Sekulski - komendant KSH z Gniezna, hm. Władysław Szymański - komendant HKS ze Słupcy, przewodnik Ireneusz Kasprzyk - komendant HKS z Trzemeszna, hm. Walenty Kupczyk - komendant KSH Owar z Poznania,) hm. Bogdan Radys kierownik Wydziału Seniorów. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie seniorów, w tym hm. Władysława Setniewskiego, sekretarza Wydziału Seniorów, który 5 marca odszedł na wieczną wartę. Odśpiewano w ich intencji Modlitwę Harcerską.
   W pierwszej części spotkania uczestniczył hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP, który zapoznał obecnych z aktualnymi działaniami kierownictwa Związku.
  Hm. Wanda Czarnota, prezes Zarządu Fundacji Harcerek na prośbę Naczelnika Związku apelowała – znajdźmy groby harcerskie, opiszmy je i przekażmy meldunek do Muzeum Harcerstwa w Warszawie.
   Zastępcy kierownika Wydziału Seniorów - hm. Irena Pawletko przedstawiła aktualny stan osobowy Kręgów Seniorów w Chorągwiach i pracę referatów Seniorów.
   Cele i zdania Referatów Seniorów omówił hm. Stanisław Dąbrowski, zastępca kierownika Wydziału Seniorów.
   Kierownik referatu seniorów Chorągwi Śląskiej hm. Jerzy Sierka zaprosił wszystkich na I Pielgrzymkę Seniorów Harcerskich na Jasną Górę w dniach 09-10.05.2016 r. i omówił program pielgrzymki. (regulamin pielgrzymki, karty zgłoszeń - strona internetowa http://starszyzna.zhp.pl/
   Komendantka Złazu Seniorów w Lublinie hm. Jadwiga Kowalska poinformowała szczegółowo o XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP. Przekazała obecnym kartę zgłoszeń na Złaz i program Jubileuszowego Złazu.
   Hm. Edwarda Serszen-Konderla, kierowniczka referatu z Gdańska przypomniała o XXXII Rajdzie Rodło. Materiały dotyczące Rajdu ukazują się systematycznie na  stronie internetowej Starszyzny i Seniorów.
   Zastępca Komendanta Wspólnoty Skulskiej hm. Paweł Napieralski zreferował aktualne poczynania Wspólnoty Seniorów im. ks. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku.
  W imieniu przewodniczącej Subregionu Europy Środkowej ISGF: - hm. Teresy Tarkowskiej-Dudek o działalności i współpracy z ISGF mówiła hm. Irena Pawletko. Przyjęto wstępnie, że 15 osobową delegację seniorów ZHP na XX spotkanie Old skautów w Czechach w październiku 2016 r. zapewnią Referaty Chorągwi Gdańskiej, Krakowskiej i Śląskiej.
   Z wielką radością przyjęli seniorzy obecność na spotkaniu Naczelnego Kapelana ZHP, ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego, pallotyna, członka GK ZHP. W szczerej rozmowie omówił niektóre działania wynikające z wychowania duchowego i religijnego. Mówił o swojej drodze do harcerstwa i obecnej funkcji. Wsłuchiwał się w głosy uczestników spotkania, zaniepokojonych dyskusją w Związku nad prawem i przyrzeczeniem harcerskim. Pojawiła się prośba o wydanie Modlitewnika Harcerskiego.
   W drugiej części spotkania z bieżącymi zadaniami Muzeum Harcerskiego zapoznała nas hm. Katarzyna Traczyk, dyrektor Muzeum. Poinformowała, że w czerwcu na stronie internetowej Muzeum zostanie przedstawiona ankieta dotycząca krótkich biogramów i zdjęć miejsc pochówku instruktorów ZHP. Apelowała o pomoc w ustaleniu, gdzie są pochowani zasłużeni harcerscy instruktorzy i o przesyłanie ankiet do Muzeum w Warszawie.
   Podczas spotkania padało wiele różnorodnych pytań, na które prelegenci natychmiast i wyczerpująco udzielali odpowiedzi. Organizatorzy zapewnili kawę i herbatę, a kanapki zabraliśmy z domu.
   Kierownicy Referatów Chorągwi zapraszali na:
• 58 Harcerski Rajd Świętokrzyski, który odbędzie się w terminie 2-4 czerwca 2016 r.
• II Zlot Kręgów Seniorów Chorągwi Krakowskiej, w dniach 10-12.06.2016 r. w Zawoi.
• (regulamin, trasy turystyczne - http://starszyzna.zhp.pl/
• XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej, baza „Berdo"– 10-12 czerwiec 2016 r, zaprasza Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. (regulamin, trasy turystyczne na stronie http://starszyzna.zhp.pl/)
• III Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów w Sromowcach Niżnych,
• XIX Patronalny Dzień Skupienia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku -11 czerwiec 2016 r.,
• Zlot Seniorów Harcerskich z Wielkopolski – 1050 rocznica Chrztu Polski – Ostrów Lednicki – 2016, organizator: Krąg Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” w Gnieźnie,
Wójt Gminy Łubowo, Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i
Seniorów - 15 kwietnia 2016 roku,
• majowe wczasy harcerskie do HOM w Pucku, w dniach 22-27 maja 2016 r.
   Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i miało charakter integracyjny. Dało uczestnikom odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Zbiórka pogłębiła wiedzę dotyczącą aktualnych zadań dla Kręgów Seniorów, a kierownictwo kręgów zostało poinformowane o wszystkich ważnych sprawach i zadaniach naszego ruch w Polsce.
   O godz. 16:00 kierownik Wydziału Seniorów hm. Bogdan Radys zaprosił uczestników zbiórki do kręgu, który otoczył okrągły stół sali Kominkowej Głównej Kwatery ZHP i zabrzmiała pieśń pożegnalna. Zbiórka dobiegła końca.
  Dziękujemy za zaproszenie nas - instruktorów seniorów, w marcowy dzień 2016 roku na kolejne owocne spotkanie do Warszawy w mury Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.


hm. Władysław Szymański, komendant HKS ze Słupcy – uczestnik zbiórki
Słupca-Warszawa, dnia 16 marca 2016 r.

Joomla templates by a4joomla