Statystyka

23 styczeń 2016 Noworoczna uroczysta zbiórka Wspólnoty Skulskiej w Mogilnie

Noworoczna uroczysta zbiórka Wspólnoty Skulskiej w Mogilnie

   Na zaproszenie Komendy Wspólnoty Skulskiej im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego oraz na zaproszenie Komendanta pwd. Jerzego Lipińskiego, gospodarza a zarazem Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego delegacje Harcerskich Kręgów Seniorów ze swoimi komendantami z: Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Gniezna, Konina, Łodzi, Janowca Wielkopolskiego, Inowrocławia, Mogilna, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania (Historycy, Piątacy, Wiarusy, z Wildy, Wilki Morskie z Kiekrza, Dziewiątcy, 8 PDH, Jeżyce II), Słupcy (Krąg reprezentowali: hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski), Wrześni, Szczecina, Trzemeszna, Wągrowca, spotkali się w odświętnie przygotowanej restauracji Boss w Mogilnie. Na spotkanie przybyło 110 Seniorów z 28 Kręgów.


   Zbiórkę zaszczycili: hm. Bogdan Radys - Kierownik Wydziału Starszyzny i Seniorów Głównej Kwatery ZHP, hm. Wiesława Klimowicz - członkini Rady Chorągwi Wielkopolskiej, Pan Leszek Daszyński - Burmistrz Mogilna, Pan Krzysztof Szarzyński - Wicestarosta Mogileński, hm. Barbara Bultrowicz - Komendantka Hufca ZHP z Mogilna, hm. Halina Krystowczyk – zastępca kierownika referatu seniorów Chorągwi ZHP w Bydgoszczy.
   Padła komenda baczność i na salę obrad wprowadzone zostały sztandary: Sztandar Hufca ZHP Mogilno im. Jana Kilińskiego i HKS Mogilno im. Leona Niewiadomskiego. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Wspólnoty.
   Uroczystą zbiórkę prowadził hm. Paweł Napieralski; Zastępca Komendanta Wspólnoty Skulskiej, Przewodnicząc WRHKSiS.
Zespół Artystyczny ze Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia ze Strzelec pod kierownictwem Pani Danuty Bonkowskiej przedstawił Jasełka wraz ze świtem bajek, kolędami, które pięknie brzmiały w odświętnie przystrojonej sali. Phm. Iwona Milas, Komendantka Wspólnoty podziękowała młodym artystom i Pani Danucie za uświetnienie zbiórki Seniorów. Zebrani Seniorzy gromkimi brawami podziękowali za świąteczno-noworoczne jasełka.
   Szanowni goście: Pan Burmistrz, Pan Zastępca Starosty Mogieleńskiego, hm. Paweł, Phm. Iwona; także od Kustosza Sanktuarium w Skulsku ks. Mariana Kowalskiego, złożyli obecnym Seniorom harcerskim najserdeczniejsze życzenia noworoczne i jeszcze świąteczne. A po wspólnym zdjęciu rodzinnym, obecni seniorzy łamiąc się opłatkiem przekazywali sobie nawzajem najlepsze życzenia.
   W drugiej części zbiórki hm. Paweł przedstawił sprawozdanie Komendy Wspólnoty Skulskiej za 2015 rok. Omówił precyzyjnie i szczegółowo propozycje programowe na następny rok. Wcześniej owe dokumenty wraz z upominkami związanymi z Mogilnem i piękną Ziemią Mogileńska przekazał każdemu uczestnikowi zbiórki Komendant HKS pwd. Jerzy Lipiński. Dziękujemy.
   Prowadzący zbiórkę w swych wypowiedziach, dłużej zatrzymał się na omówieniu XX Patronalnego Dnia Skupienia w Skulsku, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku. Poinformował, że w tym roku nastąpi w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej wymiana tabliczek epitafijnych. Phm. Iwona Milas wręczyła wszystkim „Statut Stowarzyszenia „Skulsk – nasze wspólne dobro”. W §10 czytamy Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez /…/ Pkt. 24 prowadzenie Mauzoleum/Muzeum Harcerstwa w Skulsku”. /…/
   Hm. Paweł poinformował obecnych, że Zbiórka Sprawozdawczo-Wyborcza Wspólnoty Skulskiej odbędzie się 24 września 2016 roku w Sali Konferencyjnej Domu Studenta Jowita w Poznaniu.
   Podjęto decyzję o przyjęciu do Wspólnoty Skulskiej Kręgu Seniorów Harcerskich z Krosna. Krąg reprezentował hm. Jan Omachela.
Uzupełniono skład Komendy Wspólnoty. Wybrano harcmistrza Marka Urbanowicza, powierzając Mu obowiązki kwatermistrza.
Wszystkie glosowania odbywały się jawnie poprzez glosowanie przedstawiciel z poszczególnych Kręgów.
   Sekretarz Kapituły Skulskiej pwd. Barbara Włodarczyk poinformowała obecnych o pracach Kapituły przypominając, że wnioski na tabliczki epitafijne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 roku. Przypomniała, że we wniosku należy przedstawić zasługi dla harcerstwa.
   W części informacyjnej zbiórki przypomniano:
- o XXXII Rajdzie Rodło i możliwości skorzystania z wypoczynku w Pucku,
- o kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Częstochowy, z zaproszeniem seniorów do udziału w pielgrzymce,
- o naradzie kierowników Referatów Chorągwi i komendantów Kręgów, którzy maja potrzebę spotkania się w takim gronie w Głównej Kwaterze w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 11:00
- o kolejnym XXV Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Lublinie.
   Podczas zbiórki rozbrzmiewały melodie harcerskie intonowane przez Druhowie z Kręgów z Poznania Wiarusy i Jeżyce II przy wtórze akordeonisty z Kręgu z Mogilna.
   Na zakończenie hm. Paweł Napieralski podziękował Członkom HKS Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego na czele z komendantem pwd. Jerzym Lipińskiego za przygotowanie zbiórki, podziękował także kierownictwu restauracji Boss, hm. Barbarze Bultrowicz (komendantka Hufca ZHP Mogilno), p. Leszkowi Duszyńskiemu ( Burmistrz m. Mogilna), p. Krzysztofowi Szarzyński (v-ce Starosta Mogileński) - za opiekę, pomoc i wsparcie osobiste przy organizacji imprezy.
   Harcerski krąg zakończył kolejną zbiórkę noworoczną. Do zobaczenia, do następnej noworocznej zbiorki w 2017 roku.

Joomla templates by a4joomla