P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

24 sierpień 2017 Spotkanie z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem

Spotkanie z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem

Z inicjatywy hm. Władysława Szymańskiego, komendanta Kręgu odbyło się 24 sierpnia 2017 roku spotkanie przedstawicieli Kręgu Seniorów ZHP Słupcy z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem.
         
W spotkaniu uczestniczył Piotr Górny Redaktor Naczelny Informatora Słupeckiego oraz członkowie Kręgu hm. Stanisława Przydrygi, hm. Andrzej Wolski hm. Władysław Szymański, komendant.
         Komendant Kręgu zapoznał Burmistrza z
zadaniami, które realizują  członkowie Kręgu - m.in.: spotkania z zuchami, harcerzami, innymi kręgami, uroczyste zbiórki, wigi­lijne wieczerze, jubileuszowe spotkania, złazy, zloty, udział w uroczystościach państwowych historycznych i regionalnych, udział w pracach Wspólnoty Skulskiej i Wielopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uroczyste zbiórki upa­miętniające krzyżami harcerskimi na mogiłach i epitafikami w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej w Skulsku zasłużonych instruktorów, działalność wydawniczo – wspomnieniowa o wydarzeniach z historii harcerstwa, współpraca z mediami regionalnymi, udział w życiu innych Kręgów Seniorów Chorągwi Zachodnio­pomorskiej, Wielkopolskiej, Pomorskiej, Stołecznej, Łódzkiej, Kujawsko-Pomorskiej,  Krakowskiej, uczestnictwo w spotkaniach z okazji rocznic organizo­wanych przez Harcerskie Kręgi Seniorów z Janowca Wielkopolskiego, z Gniezna, Mogilna, Wrześni, Wągrowca, Poznania, Łodzi,  Trzemeszna,  Szamo­tuł, Konina, Orląt z Przemyśla, udział w Mszach św. za instruktorów i seniorów harcerskich, a także w Zjazdach Hufca Konin, Słupca, naradach oraz udział przedstawicieli KS w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy", w Powiato­wej Radzie Kombatantów i Osób Re­presjonowanych, Słupeckim Towarzy­stwie Społeczno-Kulturalnym, Ze­społach Caritas i Radach Parafialnych, Kapitule Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP i Kapitule Plebiscytu „Gazety Słupeckiej", zbiórkach Komisji Historycznych Chorągwi Wielkopolskiej i Hufca ZHP Konin, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów.  
          
Komendant przedstawił relacje z reprezentowania Słupcy przez siedmiu członków Kręgu na XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Bydgoszczy - czytaj:

 http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-hks-2017/366-17-20-sierpien-2017-seniorzy-wielkopolscy-na-xxvi-ogolnopolskiego-zlazu-seniorow-zhp-w-toruniu

Z Harcerskiego Kręgu ZHP ze Słupcy uczestniczyli w Toruniu na Złazie: phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski, phm. Irena Wożniak, hm. Zdzisław Wożniak, hm. Krystyna Przydryga, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański.
            
Komendant podziękował Burmistrzowi za  systematycznie udzielaną pomoc w codziennej działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.
             Włodarz Miasta Słupcy podziękował za spotkanie i zadeklarował dalszą współpracę z Seniorami Harcerskimi.
             W podziękowaniu wręczono Burmistrzowi pozycje książkowe dotyczące bł. Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerz oraz założyciela Bydgoskiego Harcerstwa, Wiekopolanina - Jana Wierzejewskiego.
           
Spotkanie odbyło się przy kawie i piernikach toruńskich – katarzynkach – przywiezionych z miasta Kopernika, Torunia.

 hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

17-20 sierpień 2017 Seniorzy Wielkopolscy na XXVI Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP w Toruniu

Seniorzy Wielkopolscy na XXVI Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP w Toruniu

„Jaką Wy nam sprawiliście radość przybywając do naszego miasta”, powiedziała piękna  Torunianka do hm. Stasia Przydrygi z Kręgu Seniorów ze Słupcy, kiedy wraz z  400-stoma seniorami ubranymi w  zielone harcerskie mundury ze śpiewem maszerował ulicami  Torunia. ZauważyłeDSCF6589 (4)m też, mówił Staszek,  „że zza firanek i otwieranych okien spoglądali z ciekawością na nas - seniorów harcerskich - mieszkańcy a młodzi przechodnie, często w wieku gimnazjalnym, przerywali rozmowy telefoniczne i filmowali ten przemarsz.”
           
Z całej Polski przybyliśmy od 17-20 sierpnia 2017 roku na XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP do Torunia, by napawać się zapachem pierników podczas zwiedzania pięknego miasta z gotyckimi ulicami. Dotrzeć w naszej harcerskiej wędrówce do uroczego Chełmna, na golubski zamek do Grudziądza, Chełmży, Nieszawy i ciechocińskich tężni. Być w miejscu urodzenia wielkich Polaków Mikołaja Kopernika i błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego patrona polskich harcerzy.
            Przybyliśmy, by wspólnie ze sobą przy harcerskim ognisku wracać pamięcią do naszej młodości, którą pozostawiliśmy w działalności w gromadach zuchowych, drużynach i wielu miejscach naszej harcerskiej organizacji.
         
Ja jeszcze w dniu 8 sierpnia 2017 roku we wtorek na zaproszenie hm. Witolda Cyrn, kierownika Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP uczestniczyłem w III Złazie Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.
           
100 lat wstecz powstało Harcerstwo Bydgoskie. "/.../ dnia 8 sierpnia o godzinie 20:00 w salce parafialnej przy kościele św. Trójcy zebrało się około 40 młodych ludzi, by dowiedzieć się szczegółów dotyczących pracy skautowej /…/ Zebranie prowadził Jan Wierzejewski /…/ przystąpił do podziału drużyny na zastępy. Powstało ich pięć /…/"

           Z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP uczestniczyło w Złazie w Toruniu 60 seniorów z kręgów: Czerwonak, Gniezno, Konin, Koło, Nowy Tomyśl, Piła, Poznań-Owar, Poznań- Jeżyce II, Poznań - Dziewiątacy, Poznań -Wilki Morskie, Poznań- Piątacy, Poznań - 10 PDH, Słupca, Trzemeszno, Wągrowiec, Wschowa.
          Dziękuję za zaproszenia nas na Złaz, na którym z mojego Harcerskiego Kręgu ZHP ze Słupcy uczestniczyli: phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski, phm. Irena Wożniak, hm. Zdzisław Wożniak, hm. Krystyna Przydryga, hm. Stanisław Przydryga, którzy dziękują za wspaniałą atmosferę i wielki trud podjęty na świetnie zrealizowanej przez organizatorów czterodniowej toruńskiej zbiórce.
            
Na pięknej Ziemi Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP czuliśmy się wyśmienicie.
             Dziękuję za troskliwą opiekę nad naszą  8 Drużyną „Podróżnicy” drużynowemu phm. Bogusławowi Boguckiemu. 

Czuwaj!

hm. Władek Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy

P. S.

 Dzień pierwszy„Witamy w Toruniu”.
           Mieszkamy w akademikach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wieczorem wyśmienite spotkanie z Barbarą Wachowicz – „Wierna rzeka harcerstwa” i prezentacja filmu z XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP w Lublinie.

Dzień drugi„Toruń - śladami Mikołaja Kopernika patrona Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej”
           
Zwiedzamy Toruń a wieczorem w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego zapłonęło ognisko z melodiami - „Piosenka historią pisana”.
           Podczas ogniska
uhonorowano zasłużonych wieloletnich działaczy harcerskich złotymi lilijkami – byli to hm. Jadwiga Kowalska oraz harcmistrzowie Władysław Szymański, Marian Ogórkiewicz, Władysław Kristen i Wojciech Brzechowski.

Dzień trzeci"Województwo Kujawsko–Pomorskie zaprasza".
         
Moja 8 Drużyna „Podróżnicy” wędrowała wraz z innymi drużynami szlakiem od Cheł
mży – tutaj zwiedziliśmy: konkatedrę św. Trójcy, kościół św. Mikołaja, Wieżę Ciśnień, byliśmy na pomoście nad Jeziorem Chełmżyńskim, dom bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Parku Wilsona, obserwatorium astronomiczne a także: Golub-Dobrzyń: kompleks zamkowo-pałacowo-parkowy, zamek krzyżacki, romantyczna Starówka, Rynek, mury obronne, dom "Pod Kapturem", gotycką świątynia św. Katarzyny.
          Wieczorem nad Wisłą w Toruniu na koncercie brzmiała dla nas muzyka wykonywana na 9-strunowym instrumencie smyczkowym. Grał Steve’a Kindlera – międzynarodowej sławy amerykański wirtuoz. Koncert otwierał III edycję projektu pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IAPMC), instytucji działającej przy ONZ. Przesłaniem była "Muzyka Orędownikiem Pokoju".
           
Późnym wieczorem przy pomniku św. Jana Pawła II "kręgiem harcerskim" zakończyliśmy trzeci dzień Złazu w Toruniu.

Dzień czwarty„Szybko rozstania przyszedł czas”.
           
Uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP spotkali się na Mszy św. w Sanktuarium
bł. Wincentego Frelichowskiego - patrona harcerzy. Na rynku Staromiejskim odbył się pożegnalny apel. Jeszcze wspólne rodzinne zdjęcie, smakowita grochówka i rozjechaliśmy się do naszych rodzinnych domów.
             Dziękujemy organizatorom za piękne cztery dni na Ziemi Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

15 sierpień 2017 Jubileusz 100-lecia Harcerstwa w Janowcu Wielkopolskim

                                             U przyjaciół w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP
          Dziękujemy za zaproszenie na uroczystości uczczenia 100 Rocznicy Powstania 1 Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego - członkowie Kręgu Harcerskiego Seniorów ZHP ze Słupcy obecni na spotkaniu: hm. Eugeniusz, hm. Stanisław, hm. Władysław.
             Na uroczystość Jubileuszową przybyło 80 seniorów: z Harcerskiego Kręgu w Janowcu Wielkopolskim, z Kręgów Seniorów; z Czerwonaka,  Gniezna, Inowrocławia, Mogilna, Poznania, Słupcy, Trzemeszna.

              Hm. Marian Ogórkiewicz Komendant Kręgu z Janowca Wielkopolskiego prosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy tragiczną śmierć harcerek, które podczas niedawnej wichury, przebywając na obozie w miejscowości Suszek utraciły życie  a następnie powitał gości dzisiejszego spotkania.
             Zbiórkę zaszczycił hm. Jerzym Gębara - Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, hm. Paweł Napieralski - Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów,  Witold Cyrn - kierownik Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, hm. Halina Krystowczyk - zastępca kierownika Referatu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, hm. Kazimiera Krawczyk - Dyrektor Muzeum Harcerskiego z Warszawy,  Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński, Maciej Sobczak – burmistrz Janowca, ks. Jerzy Rychlewski były członek I Drużyny.
            Pierwsza część spotkania odbyła się obok Izby Harcerskiej im. Druhny Meli na ulicy 22 stycznia 12. Gawędę o losach sztandaru 1 Drużyn wygłosił hm. Adam Czernicki.
            Po dokonaniu renowacji w Muzeum Harcerskim w Warszawie sztandar 1 drużyny – replika został przez Dyrektorkę Muzeum hm. Kazimierę Krawczyk przekazany Harcerskiemu Kręgowi w Janowcu Wielkopolskim.
            Goście i przedstawiciele Kręgów złożyli gratulacje w związku ze stuletnim Jubileuszem 1 Drużyny Harcerzy.
            W drugiej części spotkania odwiedziliśmy Izbę Harcerską im. Druhny Meli oraz wystawy, na których oglądaliśmy kroniki drużyny i bardzo liczne eksponaty harcerskie zgromadzone przez hm. Mariana Ogórkiewicza./…/ Oglądaliśmy z wielkim zainteresowaniem ten niesamowity ślad harcerskich pamiątek. Oczarowały nas te eksponaty a nawet wzbudziły nutkę zazdrości/…).
(czytaj więcej:  http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia2014/202-15-sierpnia-2014-u-przyjaciol-w-harcerskim-kregu-seniorow-z-janowca-wielkopolskiego             
            Gospodarze zaprosili nas na obiad  do domu biesiadnego w Kołdrąbiu. Przy wspólnym stole rozmawialiśmy o najbliższym XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHPw Toruniu, śpiewaliśmy piosenki, które rozpoczynał wspomagając sobie gitarą hm. Bogusława Olejniczaka, komendant Kręgu Harcerskiego z Poznania-Jeżyc. Po wspólnym kończącym dzisiejszy dzień Kręgu rozjechaliśmy się do domów. Po drodze, szczególnie w okolicach Gniezna, mijaliśmy duże  ilości połamanych drzew, rozrzuconych konarów po niedawnej wichurze.

Hm. Władysław Szymański

 

8 sierpień 2017 III Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

III Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

W dniu 8 sierpnia 2017 roku we wtorek na zaproszenie hm. Witolda Cyrn, kierownika Referatu Seniorów uczestniczyłem w III Złazie Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.  100 lat wstecz powstało Harcerstwo Bydgoskie /.../ dnia 8 sierpnia o godzinie 20:00 w salce parafialnej przy kościele św. Trójcy zebrało się około 40 młodych ludzi, by dowiedzieć się szczegółów dotyczących pracy skautowej /…/ Zebranie prowadził Jan Wierzejewski /…/ przystąpił do podziału drużyny na zastępy. Powstało ich pięć /…/

W Złazie brał udział wnuk założyciela Bydgoskiego Harcerstwa pwd. Wawrzyniec Wierzejewski.

Na złaz dotarłem już po 8:00. Odbyłem spacer po Rybim Rynku, gdzie spotkałem zacumowane do obrzeży Brdy dwie tratwy, które stąd wyruszały w swoją dalszą drogę. Były to załogi I Maszewskiej Drużyny Harcerzy  Białe Wilki im. rotmistrza Witolda Pileckiego z Połańca z Gdańska. Płyną od 20 lipca do 15 sierpnia oraz na drugiej tratwie załogę harcerek z  7 Harcerskiej Drużyny Wodnej  Szara Szekla ze Strękowej Góry z Gdańska. Płyną od 25 lipca do 14 sierpnia. Szefostwu barek - phm. Krzysztofowi Nowackiemu i ks. Piotrowi oraz dzielnym wodniakom życzyłem pomyślnej i bezpiecznej dalszej przygody w ich wodnym rejsie.

O godzinie 10:00 rozpoczął się na Mostowej Złaz. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Ja byłem w grupie, gdzie o zabytkach Bydgoszczy opowiadał hm. Piotr Nawrocki. Odbyliśmy spacer przy nadbrzeżach Brdy a potem tramwajem wodnym Biała Mewa płynęliśmy obok zabytków – symboli miasta: spichlerzy, Placu Teatralnego, wyspy św. Barbary, toru kajakarstwa górskiego, katedry bydgoskiej, mostu zakochanych, opery Nowa, wpływaliśmy także do śluz.

Po powrocie z rejsu hm. Piotr oprowadził nas trasą: Bulwar, Poczta Głowna, kościół Klarysek, by dotrzeć spacerkiem do Parku Jana Kochanowskiego.

Na uroczysty obiad gospodarze zaprosili uczestników III Złazu do restauracji włoskiej w Wlla Secesja - La Vista.

Po obiedzie udaliśmy się spacerkiem przez Plac Wolności,  obok Pomnika Wolności, Pomnika Potop i Filharmonii Pomorskiej do Bazyliki Mniejsza św. Wincentego a Paulo. Tutaj w auli św. Krzyża odbyło się spotkanie przygotowane przez Krąg Seniorek „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku".

O założycielu Bydgoskiego Harcerstwa opowiadał wnuk pwd. Wawrzyniec Wierzejewski, Obejrzeliśmy także film z II Złazu  Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Śpiewaliśmy  piosenki: Święta miłości kochanej Ojczyzny, Złączeni węzłem, Już lipa roztula, Szara lilijka, Piosenka instruktorska z 1947, Świetlany krzyż, Czuwaj harcerzu! Polsce służ!, Ogień, Jest dla nas wzorem Stefan Wincenty i w kręgu - Bratnie słowo. Komendantka Kręgu Seniorek „Wędrowniczek po Zachodnim Stoku" zaprosiła a na poczęstunek. W małych grupkach toczyły się rozmowy, głównie o naszej harcerskiej drodze.

Uroczysta Msza święta koncelebrowana przez trzech kapłanów  w intencji Stulecia Bydgoskiego Harcerstwa odbyła się o godzinie 18:00 w kościele św. Trójcy. W  Mszy uczestniczyli zuchy, harcerze, wędrownicy i Seniorzy razem z hm. Jerzym Gębara Komendantem Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej, członkami Komendy Chorągwi, wnukiem założyciela harcerstwa bydgoskiego pwd. Wawrzyńcem Wierzejewskim. Na zakończenie Mszy nastąpiło złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej założenie Pierwszej Bydgoskiej Drużyny Skautowej.

Ja jeszcze w drodze powrotnej odwiedziłem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej grób mojego brata śp. Mieczysława, lekarza, muzyka i wspaniałego akordeonisty.

Do Słupcy dotarłem szczęśliwie o 23:00. Dziękuję hm. Witkowi za zaproszenie mnie seniora z Wielkopolski na III Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

hm. Władysław Szymański.

Słupca - Bydgoszcz dnia 8 sierpnia 2017 roku

 

5 sierpnia 2017 Harcerski piknik w Lubochni koło Gniezna

Ósmy już harcerski piknik w Lubochni koło Gniezna

   Na harcerski piknik do Lubochni koło Gniezna, na zaproszenie hm. Aleksandra Sekulskiego, Komendanta Harcerskiego Kręgu Starszyzny i Seniorów „Bezimienni” z Gniezna, przybyliśmy  z: Czerwonaka, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Kiekrza, Konina, Leszna, Mogilna, Murowanej Gośliny, Ostrowa Wielkopolskiego (członkowie Komisji Historycznej), Poznania, Trzemeszna, ze Słupcy (z naszego Kręgu w pikniku uczestniczyli: hm Andrzej, hm. Eugeniusz, phm. Małgosia, pwd. Maria, pwd. Tadeusz,  hm. Władek).

   Gościnni gospodarze podharcmistrzyni Zdzisława, hm. Aleksander i członkowie Harcerskiego Kręgu Starszyzny i Seniorów „Bezimienni” z Gniezna podejmowali na zbiórce – harcerskim pikniku 70 instruktorów seniorów.

   Dziękujemy za wspaniałą zbiórkę, na której hm. Marek  Zbiranek w gawędzie opowiadał o  antologii piosenki żołnierskiej a także  recytował wiersz  Artura Oppmana (Or-Ot) pt.: „Do Jenerała Józefa Healera”. Gawęda wzbogacona była piosenkami żołnierskimi śpiewanymi  ochoczo przez seniorów.

   Jak to na pikniku bywa, gospodarze zaprosili nas do wspólnego stołu, na którym pojawiła się zupa szczawiowa z jajkiem, golonka z kapustą, lody, owoce, kawa, herbata i pyszne ciasto; a wszystkie te wspaniałe potrawy roznosili harcerz z 20 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Gniezna. Rozbrzmiewały przy wspólnym stole piosenki harcerskie, które rozpoczynał wtórując sobie i nam akordeonem pwd. Heniu Wereda z Czerwonaka.      

   Żegnaliśmy się wspólnym kręgiem, na którym dziękowaliśmy phm. Zdzisławie i hm. Aleksandrowi oraz członkom Harcerskiego Kręgu Starszyzny i Seniorów „Bezimienni” z Gniezna  za wspaniałe sobotnie popołudnie 5 sierpnia 2017 roku.

Czuwaj! hm. Władek Szymański, Komendant Kręgu ZHP ze Słupcy

Słupca – Lubochnia, dnia 5 sierpnia 2017 roku.

Joomla templates by a4joomla