P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

20 wrzesień 2017 Jubileusz Harcerskiego Kręgu Seniorów „Ziemi Trzemeszeńskiej”

Jubileusz Harcerskiego Kręgu Seniorów „Ziemi Trzemeszeńskiej”

„Z okazji 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów „Ziemi Trzemeszeński”  w imieniu Członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy składamy najserdeczniejsze gratulacje.” – tak wpisaliśmy się do Kroniki Trzemeszeńskiego Kręgu Seniorów. Złożyliśmy też życzenia – „… aby na harcerskim szlaku zawsze towarzyszyła Wam radość, przyjaźń, braterstwo, dobroć, serdeczność, ciepło gorących serc i przewodziło hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

                   Obecni z zbiórce Jubileuszowej pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Stanisław Przydryga i hm. Władysław Szymański

 

      20 września 2017  roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach obchodził jubileusz powstania Harcerski Kręgu Seniorów  „Ziemi Trzemeszeńskiej”. 
      Komendant Kręgu phm. Ireneusz Kasprzyk powitał w imieniu Członków Kręgu z Trzemeszna przybyłych przyjaciół na czelne z komendantami z Gniezna, Mogilna, Poznania, Słupcy.
      Zaszczycili swoją obecnością zbiórkę hm. Paweł Napieralski  - Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów, hm. Stanisława Szymańska - Komendantka Hufca ZHP z Trzemeszna, Sławomir Peno -  Przewodniczący Miejskiej Rady, Dariusz Jankowski - zastępca Burmistrza Trzemeszna.
     
Hm. Paweł Napieralski dziękując za zaproszenie na Jubileusz krótko omówił działalność seniorów w Związku Harcerstwa Polskiego i złożył obecnym Członkom Kręgu z Trzemeszna najserdeczniejsze życzenia.
    
W imieniu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasza Kujaczyńskiego, wręczył pwd. Zdzisławie Majewskiej i pwd. Jerzemu Karczewskiemu  Honorową Odznakę Chorągwi Wielkopolskiej „Harcerska Służba Wielkopolsce” .
    
Wręczył także podziękowania od Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej dla: hm. Edmunda Szlacheta, hm. Stanisława Góralczyka, hm. Danuty Szreder, phm. Marianny Szymańskiej, phm. Marii Tylman, phm. Ireneuszowi Kasprzykowi.  
    
Goście i Komendanci z zaprzyjaźnionych Kręgów złożyli na ręce phm. Ireneusza Kasprzyka gratulacje i życzenia.
     Nowo przyjęci do Kręgu phm. Grażyna Waszak i phm. Kazimierz Zając na ręce Komendantki Hufca ZHP odnowili przyrzeczenie harcerskie.
    
Przy wspólnym stole pod zadaszoną wiatą Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka”, na którym pojawił się chleb ze smalcem i ogórki, grochówka, kiełbasa i kaszanka z rożna, ciasto, herbata i kawa, toczyły się rozmowy przyjaciół o harcerski szlaku. Słuchaliśmy i śpiewaliśmy też  melodie harcerskie. Brzmiała muzyka do tańca i na kamiennym „parkiecie” ochoczo tańczyliśmy. Oglądaliśmy też okolicznościową wystawę eksponatów Kręgu.
    
Gospodarze zaprosili do wspólnego zdjęcia.  Kręgiem zakończyła się pierwsza część zbiórki.    
     Otrzymaliśmy okolicznościowy folderek, w którym przybliżona jest historia Kręgu.

„Harcerski Krąg Seniorów „Ziemi Trzemeszeńskiej” powstał w 1997r. z inicjatywy Druhów Edmunda Szlachety i Zdzisława Szymańskiego. Komendantem HKS został hm. Zdzisław Szymański, jego zastępcą hm. Edmund Szlacheta, kronikarzem i sekretarzem phm. Maria Tylnam, skarbnikiem phm. Aleksander Kosmacz. Harcerski Krąg Seniorów powstał dla kontynuacji służby harcerskiej seniorów. Działalność kręgu nastawiona była na organizację spotkań integracyjnych członków kręgu - HKS Trzemeszno oraz kręgów seniorów z miejscowości: Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Inowrocławia, Poznania, Słupcy i Koła. Od 1998r. Harcerski Krąg Seniorów „Ziemi Trzemeszeńskiej” należy do Wspólnoty Skulskiej Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego. Krąg uczestniczy w corocznych spotkaniach -  Patronalnych Dniach Skupienia w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. W Mauzoleum Harcerskim w Skulsku w latach 1998-2016 HKS umieścił 24 tabliczki epitafijne z nazwiskami zmarłych harcerzy z Trzemeszna i okolicy. Krąg utrzymuje kontakty z władzami samorządowymi, otrzymuje dotacje na imprezy integracyjne organizowane z okazji świąt harcerskich i państwowych.
W dniu 12 września 2002r. na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie został odsłonięty i poświęcony obelisk w hołdzie poległym i zmarłym harcerzom Ziemi Trzemeszeńskiej. Członkowie kręgu od 1999r biorą udział w ogólnopolskich złazach seniorów, zlotach chorągwianych i spotkaniach organizowanych przez wydział seniorów.  Krąg organizuje corocznie zbiórki przy ognisku, na które zaprasza inne kręgi seniorów ZHP, organizuje spotkania urodzinowe członków kręgu, dzień kobiet, uczestniczy w uroczystościach świąt państwowych, Mszach św. w intencji zmarłych seniorów. Organizuje spotkania  opłatkowe, „jajeczkowe” i święto „pyry”, Członkowie kręgu brali udział w uroczystej Mszy św. na Ostrowie Lednickim z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w kwietniu 2016 roku.”

Opracował: hm. Władysław Szymański

 

15 wrześień 2017 Rozkaz L. 3/2017 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego                                           Słupca, dn. 15 wrzesień 2017r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2017

Wyjątki z Rozkazu   Komendanta Hufca L. 7/2017   z dnia 21.08.2017r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.Informacje

Zgodnie z pkt. 24 Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 roku – Ordynacja Wyborcza ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Zbiórki Wyborczej delegatów na XL Zjazd ZHP, która odbędzie się 15 września 2017 roku (piątek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie ul. Sosnowa 16, posiadających czynne prawo wyborcze:

25. hm. Władysław Szymański,
30. hm. Andrzej Wolski

hm. Michał Kałużny

5.3. Podziękowanie

Dziękuję za udział w spotkaniu w Chałupskach i Mogilnie:  hm. E. Krajewskiemu, phm. G. Woźniak phm. M. i hm. A. Wolskim, pwd T. Niemczewskiemu, phm I.  i hm. Z. Woźniak,
hm. K. i hm. S. Przydryga (14.07.2017r.),

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu na spotkaniu w Lubochni koło Gniezna na Harcerskim  Pikniku z okazji Rocznicy Bitwy Warszawskiej przez: hm. E. Krajewskiego, phm. M. i hm. A. Wolskich, pwd M. Woźniak (05.08.2017r.)

Dziękuję za udział w  Zbiórce – Jubileuszowej - 100-lecia Harcerstwa w Janowcu Wielkopolskim hm. E. Krajewskiemu, hm. S. Przydrydze (15.08.2017r.)

Dziękuję za reprezentowanie HKS Słupca na XXVI Ogólnopolskim Złazie Starszyzny i Seniorów ZHP w Toruniuphm. M. Wolskiej, hm. A. Wolskiemu, phm. I. Woźniak, hm. Z. Woźniak, hm. K. Przydrydze, hm. S. Przydrydze (17-20.08.2017r.).

Dziękuję za udział w spotkaniu z Burmistrzem Słupcy  hm. A. Wolskiemu. hm. S. Przydrydze (30.08.2017r.)

Dziękuję za reprezentowanie HKS Słupca na Jesiennych Spotkaniach w Schronisku Harcerskim  Głodówka phm. M. i hm. A. Wolskim, phm. I. Woźniak (1-09.09.2017r.

Hm. W. Szymański uczestniczył w: Chałupskach i Mogilnie,  Lubochni, Janowcu Wielkopolskim, Bydgoszczy na III Złazie Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP (8.08.2017r.), Złazie w Toruniu, spotkaniu z Burmistrzem, na zbiórce wyborczej w Koninie (15.09.2017r.)

7.  Sprawy różne

Dnia 30.08.2017r. została wprowadzenia strony internetowej HKS www.hksslupca.pl 
na
Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy

Czuwaj! 

hm. (-)  Władysław Szymański

15 wrzesień 2017 Zbiórka wyborcza delegatów na XL Zjazd ZHP w Koninie

Zbiórka wyborcza w Koninie delegatów na XL Zjazd ZHP

      Uczestnicy zbiórki wyborczej w Koninie wybrali delegatów na XL Zjazd ZHP phm. Justynę Hyżą i phm. Roberta Chmielewskiego. Zbiórkę prowadził hm. Tomasz Rybarczyk – z-ca Komendanta Hufca ZHP Konin, z Komendy Chorągwi ZHP uczestniczył Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Wlkp., w zbiórce hm. Janusz Wolski -  zastępca Komendanta Chorągwi. Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy reprezentował hm. Władysław Szymański.

1-8 wrzesień 2017 Spotkanie seniorów ZHP w Schronisku Harcerskim Głodówka kolo Zakopanego

Jesienne spotkania 2017 r. na Głodówce

               W dniach od 01.09. do 08.09.2017 r.uczestniczyliśmy w Jesiennym spotkaniu seniorów harcerskich na Głodówce (z Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy - phm Małgorzata, phm Irena, hm Andrzej).

           Komendantem turnusu i organizatorem programu turystyczno-wypoczynkowego był phm Wincenty Żygadło, komendant Kręgu Seniorów "Szumiący Bór" z Nowego Sącza, wspaniały, serdeczny i rozśpiewany instruktor.

Z Konina Dh Andrzej zabrał jeszcze Druhnę Gienię.

Po drodze zwiedziliśmy klasztor Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

             1 września zjechało do Harcerskiego Schroniska około 60 seniorów harcerskich z całej Polski: z Bydgoszczy, Gdańska, Kwidzynia, Warszawy, Krakowa, Radlina, Wrocławia, Konina, Nowego Sącza, Słupcy.

Hm Andrzej Wolski został mianowany oboźnym a Druhna Zosia z Radlina kwatermistrzem.

         Pogoda była piękna i ten najwspanialszy widok na Tatry przykuwał nasz wzrok. Szczyty widać było jak na dłoni: Murań,  Łomnica, Lodowy, Gerlach, Wysoka, Rysy, Mięguszowieckie Szczyty, Wołoszyn, Koszysta, Świnica, Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy Giewont.

Można było także przez lunetę przybliżać te piękne szczyty i napawać się ich widokiem.

1 września -  po południu odbyło się ognisko poświęcone 78 rocznicy wybuchu II  wojny światowej. Dh Leszek Kwiatkowski mianowany został przez Komendanta strażnikiem ognia.Z rąk do rąk przekazywaliśmy sobie laskę skautową przygotowaną przez Dha Witka. Kilkoro instruktorów opowiedziało o przeżyciach rodzinnych związanych z wojną. Były to wzruszające i bolesne wspomnienia. Śpiewaliśmy piosenki żołnierskie i o Szarych Szeregach.

Tradycją stały się wieczorne spotkania w sali kominkowej schroniska na Głodówce.Spotykaliśmy się codziennie na wspólnym śpiewaniu.Towarzyszyły nam 4 gitary, na których grali : Dh Dh Halina, Krystyna, Karol i Tom.

Pierwsze spotkanie prowadziła Dh Halina, a dotyczyło ono zuchów. Śpiewaliśmy piosenki zuchowe, były zabawy i pląsy, które przywołały wspomnienia dziecinnych lat. Aż łezka kręciła się w oku.

Drugą część spotkania  o harcerzach prowadziła Dh Irenka i Dh Karol  z gitarą.

W kominku uczestniczył także Staszek - góral i przewodnik górski.

Kręgiem kończymy nasze spotkanie a chętni śpiewali jeszcze długo w "głodówkową" noc.

2 września - pogoda się pogorszyła. Mgła, gór nie widać. Wyjeżdżamy do Chochołowa na nowy basen termalny. Relaks w basenach wspaniały, korzystamy także z kąpieli solankowej i siarczanowej.

A wieczorem wspaniały kominek. Dh Irenka i Dh Karol uczą nas piosenki o Głodówce. Słowa do niej napisał Dh Krzysztof Witkowski a muzykę skomponował właśnie Dh Karol Milbauer.

U stóp Tater jest Polana

Przez wędrowców ukochana!

A najbardziej przez harcerzy

Do etosu ich należy...

Ref.  Głodówka...Hej!  Głodówka

          To fałszywe są słówka

          Nikogo nie głodzi!

          W wędrownej przygodzie

          Udzieli schronienia

          Urodą oniemia...

Dh Witek przygotował wcześniej tabliczkę z napisem "Wypoczynek Seniorów ZHP Głodówka 2017". W trakcie śpiewania piosenki "Głodówka " podchodziły po 2 osoby i przywieszały swoją zawieszkę ze swoim imieniem, nazwiskiem i stopniem instruktorskim.

Śpiewaliśmy piosenki harcerskie i znów "Głodówkę", aby wszyscy zawiesili swoje zawieszki.

Tablica ta została w sali kominkowej na pamiątkę naszego pobytu.

3 września - dzień mundurowy. Na porannym spotkaniu wszyscy się przedstawiają i krótko opowiadają o swojej przygodzie z ZHP.

Śpiewamy piosenki, robimy wspólne zdjęcie z naszą "Głodówkową"  tablicą i laską skautową. Otrzymujemy także zawieszki do mundurów.

Żegnamy Dh Irenkę i Dh Karola, którzy wracają do domu.

Po południu uczestniczymy w sali kominkowej w Mszy Św., którą celebruje misjonarz z Indonezji,  przebywający już 15 lat w Polsce.

Śpiewamy Modlitwę harcerską i Barkę, pieśni grane przez DhDh Halinkę i Krystynę.

Na wieczornym kominku regiony przedstawiają się poprzez piosenkę.

Śpiewa Gdańsk, Kwidzyń, Warszawa, Wielkopolska. Nasza grupa z Wielkopolski śpiewa m.in.: Już lipa roztula, Gdy szedłem raz od Warty, Hymn harcerzy Ziem Zachodnich, Piosenkę o Poznaniu.

Druhny ze Skierniewic wręczyły Dh Witkowi tabliczkę z lilijką z podziękowaniem za zorganizowanie tych jesiennych spotkań na Głodówce.

4 września - wycieczka z przewodnikiem Dh Basią. Jedziemy na lotnisko w Nowym Targu  w miejsce, gdzie w 1979 roku lądował papież Jan Paweł II.

Później zdążamy do Ludźmierza, tu oglądamy film o historii bazyliki, zwiedzamy sanktuarium.Wchodzimy do kaplicy, w której znajdują się relikwie Św.Jana Pawła II.

W Nowym Targu smakujemy u Żarneckich pyszne lody.

Wracamy, góry się odsłoniły, widać śnieg w najwyższych partiach Tatr Wysokich.

Ja bardzo chciałam pójść na Rysy od strony słowackiej. Powstała nawet lista chętnych na tę wyprawę z Dh Staszkiem - przewodnikiem. Jednak zła pogoda nie pozwoliła zrealizować tego marzenia. Szkoda.

Przed kolacją jeszcze pogadanka Dh Toma o prawidłowym żywieniu.

A wieczorem jak zwykle kominek i piosenki ludowe.

5 września - wycieczka do Zakopanego do Muzeum Olgi i Andrzeja Małkowskich. Pamiątki po Oldze i Andrzeju Małkowskich - mundurki,medale, ordery, zdjęcia wywarły na mnie duże wrażenie. Kustosz muzeum bardzo ciekawie opowiadał o życiu twórców polskiego skautingu i harcerstwa.

Później na  nowym zakopiańskim cmentarzu odwiedziliśmy grób Olgi i symboliczny grób Andrzeja Małkowskich i zapaliliśmy znicz.

Zaśpiewaliśmy "Hymn Harcerski" i stanęliśmy do pamiątkowego zdjęcia.

Po kawie i ciastkach w kawiarenkach na Krupówkach  udaliśmy się do Jurgowa do kościoła św.Sebastiana. Proboszcz ciekawie opowiedział o historii kościoła.

W przydrożnej bacówce pijemy żętycę i kupujemy oscypki.

Po zwiedzeniu muzeum w chacie pana Sołtysa (nazwisko) jedziemy na  Czarną Górę, gdzie znajduje się Krzyż Jubileuszowy. Duża mgła nie pozwoliła oglądać pięknej panoramy Tatr, Pienin i Beskidów.

Wieczorem kominek o miłości. Nasze piosenki o miłości: Szczęście, Kasztany, Nie płacz, kiedy odjadę, Dziś drużyna nasza ustaliła - bardzo się wszystkim podobały.

Na nasze spotkanie przyjechała z córką Dh hm Teresa Tarkowska - Dudek, przewodnicząca subregionu ISGS.

6 września - znów mgła, więc wyjeżdżamy na basen do Bukowiny Tatrzańskiej.Masaże w bulgotniku, pełny relaks.

Na Głodówkę dociera Dh hm Bogdan Radys - Kierownik Wydziału Seniorów GK ZHP z małżonką. Przyjeżdżają też Dh Lucyna z Krakowa i Dh Józefa z Nowego Sącza.

Po obiedzie góry się odsłoniły. Dh Tom opowiada o żywieniu, później góral Staszek opowiada o strojach góralskich. Przebieramy się w stroje góralskie, robimy zdjęcia.

Po kolacji wyjeżdżamy do Litworowego Stawu do Białki na biesiadę góralską posmakować góralskich przysmaków. Były moskole, smalec, ogórki pyszny chleb, korbacziki, oscypek.

7 września - nareszcie piękne słońce.Wyjeżdżamy autokarem na Słowację przez Tatrzańską Łomnicę do Szczyrbskiego Plesa.

Wieje zimny wiatr. Obchodzimy Szczyrbskie Jezioro, widoki piękne, robimy zdjęcia. Potem kawa i powrót przez Łysą Polanę na Głodówkę.

A na Głodówce odbywał się ślub góralki ze Szkotem. Duża atrakcja dla nas, bo widzimy ten inny strój pana młodego i innych Szkotów- kilt.

Zrobiliśmy zdjęcia młodej parze, jak odjeżdżała z Głodówki.

Przed kolacją Dh Ola opowiadała o heraldyce i o swoich rodzinnych herbach.

Wieczorny kominek prowadzili seniorzy z Gdańska. Podczas spotkania Dh Andrzej Wysocki, kierownik schroniska przedstawił plany i zamierzenia dotyczące modernizacji harcerskiego schroniska.

Dh hm Bogdan Radys poinformował nas o nowym budynku wybudowanym w Ośrodku Morskim w Pucku, o "Rodle 2018" oraz o Złazie Seniorów Harcerskich w Gdańsku w roku 2018. Śpiewaliśmy piosenki żeglarskie i szantowe. Był też konkurs o tematyce żeglarskiej. Bawiliśmy się świetnie.

Dh Basia - przewodniczka także przybyła na kominek.Wszyscy, którzy dojechali na Głodówkę otrzymali zawieszki i w trakcie śpiewania piosenki "Głodówka" zawiesili swoje zawieszki na pamiątkowej tablicy.

Dh hm Radys  podziękował za wspaniałą atmosferę podczas tegorocznego spotkania, szczególnie Dh phm Witkowi Żygadło - organizatorowi tegorocznego turnusu.

Nasz oboźny Dh Andrzej  wręczył komendantowi Witkowi upominek - krążek brzozy z krzyżem harcerskim i podpisami wszystkich uczestników jesiennego spotkania na Głodówce.

Dh B.Radys kończy  "iskierką" pożegnalny kominek

8 września - ostatni dzień pobytu. Jeszcze o 7:55 śpiewamy "Kiedy ranne wstają zorze". Po śniadaniu pijemy kawę i wspólnym kręgiem żegnamy się. Żegnamy Witka i naszych wspaniałych współuczestników. Chyba wyśpiewaliśmy wszystkie piosenki harcerskie.Nawet nie żal tych Rysów, tak było wspaniale.

Dziękujemy Komendantowi i oboźnemu, spisali się na medal. I do zobaczenia na następnych jesiennych spotkaniach seniorów na Głodówce.

                               Czuwaj!

                                                    phm Irena

 

30 sierpień 2017 „Oficjalny Portal Urzędu Miasta Słupcy”

„Oficjalny Portal Urzędu Miasta Słupcy"

http://miasto.slupca.pl/

Na „Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”  - STRONA GŁÓWNA http://miasto.slupca.pl/  od 30.08.2017 roku jest strona internetowa Kręgu Harcerskiego w Słupcy www.hksslupca.pl.
         Szukaj – dół portalu - STRONA GŁÓWNA; kliknij na przesuwających się ikonkach na pasku na logo „Krąg Seniorów ZHP w Słupcy" - na wizerunku grodu średniowiecznego Słupcy.
        
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Michałowi Pyrzykowi za pozwolenie umieszczenia strony Internetowej Kręgu na „Na Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”.

Czuwaj!
Hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu

Joomla templates by a4joomla