P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

1 listopad 2017 Zapalamy na mogile znicze, symbol naszej pamięci. /…/

Groby naszych Ojców proszą o pamięć … 

 

 

W dniu tym - Wszystkich Świętych - każdy z nas wraca pamięcią do kogoś bliskiego, kogo darzył szczególną miłością, a kogo już nie ma wśród żywych. Może to matka, ojciec, babcia, dziadek, brat, siostra, mąż, żona, nauczyciel, sąsiad ... Zapalamy na mogile znicze, symbol naszej pamięci. /…/

Pamięć nasza trwa w jednym pokoleniu, słabnie w następnych, a potem nagle niektóre groby stają się zapomniane - tylko napis na grobowej płycie przypomina tego, który tu spoczął na zawsze i prosi o modlitwę. A czasem nawet tego napisu brakuje. Tylko krzyż pełni cichą i pokorną wartę. Drewniany krzyż, zatknięty kiedyś w polską cmentarną ziemię.

/…/ mogiły wprost krzyczą do żyjących prosząc o troskę, o troszkę ludzkiej życzliwości, o drobną przysługę, o tak niewiele...

Zatrzymajmy się przy samotnym, zapomnianym grobie, zapalmy na nim znicz, połóżmy kwiaty, w pokornym milczeniu zmówmy modlitwę. Stańmy na warcie przy  Tym, który za życia kochał i był kochany, miał rodzinę i przyjaciół, a po ich odejściu popadł w zapomnienie. On też przed nami dbał o groby swoich ojców. Tak nakazuje zwykła ludzka potrzeba współistnienia z tymi, co byli przed nami i wytyczali nam drogę.

 

Pamiętajmy! Czuwaj!     hm. Władysław Szymański   2017r.

27-29 październik 2017 Konferencja komendantów kręgów i kierowników Referatu Seniorów

Konferencja komendantów kręgów i kierowników Referatu Seniorów
w Bydgoszczy

Narada 68 komendantów kręgów i kierowników Referatu Seniorów odbyła się w Bydgoszczy w dniach 27–29 października 2017 r. Gościny udzielił nam Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego, przy ul. Mieczysława Karłowicza 20.

Z naszej Wielkopolskiej Chorągwi ZHP uczestniczyło 12 przedstawicieli Kręgów Seniorów z: Czerwonaka, Gniezna, Koła, Poznania, Słupcy, Wrześni: hm. Gabriela Jaskulska – członkini Rady Naczelnej ZHP, hm. Aleksander Sekulski, hm. Alina Olejnik, Dorota Piotrowicz, hm. Bogusław Olejniczak, Krystyna Krobska, phm. Barbara Król, Jarosław Gendera, Bożena Wiśniewska, hm. Władysław Szymański, hm. Anna Paluszak oraz hm. Paweł Napieralski przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów.

W pierwszym dniu uczestniczyliśmy w kominku harcerskim „100 lat Harcerstwa w Bydgoszczy” prezentowanym przez Krąg Seniorek ZHP „Wędrowniczek po Zachodnim Stoku” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Bydgoszczy.

W drugim dniu odbyło się spotkanie z hm. Katarzyną Traczyk, dyrektorem Muzeum Harcerstwa. Deszcz skrócił nam spacer po urokliwych zakątkach miasta. Wieczorem po kolacji w pierogarni „Stary Młyn” uczestniczyliśmy w Operze Nova na przedstawieniu „Halki” Stanisława Moniuszki. Wcześniej dotarliśmy też do Muzeum Okręgowego, gdzie podziwialiśmy dzieła malarskie Leona Wyczółkowskiego.

Kierownictwo Starszyzny i Seniorów GK ZHP przygotowało następujące tematy, wokół których rozwijała się na konferencji dyskusja: zmiany w statucie ZHP, Zjazd ZHP, zdobywanie stopni instruktorskich w Kręgach Seniorów, mundury Seniorów, nowy mundur dla Seniorek, sprawozdanie Wydziału Seniorów za rok 2016/2017, plan pracy Wydziału Seniorów na rok 2017/2018, Złaz Seniorów w Toruniu ocena i uwagi, Złaz Seniorów w 2018 w Gdańsku - założenia programowo organizacyjnych, Rajd Rodło 2018 w Gdyni, wypoczynek Seniorów ZHP w Pucku, III Pielgrzymka do Częstochowy, Rajd Świętokrzyski, Dzień Skupienia Kręgów Wspólnoty Skulskiej w Skulsku, spotkanie Seniorów na Głodówce.
           W trzecim dniu po podsumowaniu wyjechaliśmy do naszych rodzinnych domów.

Z wielką przyjemnością w trakcie konferencyjnych dni oglądaliśmy dwie prezentację przygotowane przez hm. Stanisława Tajcherta pt.: „Ludwik Tajchert z Krzyżem Harcerskim przez całe życie. Swarzędz – Gdynia 1833 – Spała 1935” i prezentację o XXI Trójstronnym spotkaniu Oldskautów Czechy – Polska – Słowacja w Gdańsku i Pucku „Skauci na morzach jeziorach i rzekach”, którą prezentował hm. Danuta Parys Siodelska. Oglądaliśmy też zwiastun filmu o XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Toruniu, przygotowany przez hm. Stanisław Kusiaka.

Konferencję prowadził hm. Bogdan Radys Kierownik Wydziału Seniorów GK ZHP wraz z Członkami Wydziału a pomagała muzycznie hm. Halina Krystowczyk zastępca Kierownika Wydziału Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Spotkanie zaszczyciły władze Chorągwi i Komendantka Złazu Seniorów w Toruniu hm. Beata Bardzińska.

Konferencję zakończył krąg harcerski a wcześnie zostało wykonane rodzinne zdjęcie w Internacie Szkół Elektrycznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

 

hm. Władysław Szymański, komendant kręgu ze Słupcy, uczestnik konferencji

20-22 październik 2017 Spotkanie integracyjne w Poznaniu

Trzy pokolenia instruktorów na warsztatach integracyjnych w  Poznaniu

         Na warsztaty szkoleniowo-integracyjne zorganizowane przez władze hufca ZHP Konin dla: drużynowych, kadry hufca, funkcyjnych gromad i drużyn, które odbyło się 20-22.10.2017 roku w Poznaniu przyjechały trzy pokolenia instruktorów z hufca ZHP Konin.
       
W programie znalazły się: wizyta w Urzędzie Marszałkowski z ciekawym pokazem o samorządności i ze zwiedzaniem nowoczesnego gmachu urzędu, spotkanie z Komendantem Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomaszem Kujaczyński, zajęcia programowe dla kadry i funkcyjnych
      Nie zabrakło spaceru po pięknym, utkanym w kolory jesieni Parku Sołackim, po alejkach Palmiarni Poznańskiej, wycieczki na stare poznańskie miasto, gdzie zalazły swoje miejsce koziołki na renesansowym ratuszu.
     
Wieczorami rozbrzmiewał w Schronisku Młodzieżowym TPD przy ul. Drzymały 3 wesoły śpiew harcerskich piosenek.

hm. Władysław Szymański

14 pazdziernik 2017 15-te urodziny Kręgu Starszyzny Harcerskiej "Pułaszczacy" w Łodzi

15-TE URODZINY KRĘGU STARSZYZNY HARCERSKIEJ „PUŁASZCZACY”

W dniu 14 października 2017r. uczestniczyliśmy  w Osiedlowym Domu Kultury im. Władysława Jagiełły Łódź Bałuty w  Jubileuszu powstania Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” z Łodzi.

Jubileusz zaszczyciło wielu komendantów harcerskich kręgów seniorów i delegacji harcerskich z Chorągwi Łódzkiej ZHP, obecny był hm. Bogdan Radys, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP wraz z członkami swojego macierzystego Kręgu z Gdańska, członkini Rady Naczelnej ZHP hm. Gabrysia Jaskulska, hm. Paweł Napieralski, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów, hm. Anna Jakubowska, kierownik Wydziału Seniorów Chorągwi Łódzkiej, hm. Zofia Przytyk, komendantka hufca Łódź-Bałuty,  z Poznania (phm. Król Basia, hm. Walenty Kupczyk), Gniezna - hm. Aleksander Sekulski,  niżej podpisany i hm. Andrzej Wolski z Kręgu Seniorów ze Słupcy, hm Jan Chojnacki, bard harcerskiej piosenki, hm Danuta Kącka z Warszawy. Kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi.

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy

 

Obecnym na Jubileuszu została wręczona przygotowana wcześniej publikacja pt.: „Jubileusz 15-lecia. Krąg Starszyzny Harcerskiej 2002-2017 „Pułaszczacy”.
          
W artykule wstępnym komendant Kręgu hm. Daniel Głowacki tak pisze o historii Kręgu.

  

Zawiązanie się Kręgu nastąpiło w 70 rocznicę 16 ŁDH „im. gen. Kazimierza Pułaskiego 3 października 2002 roku, podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy: dedykowanej pamięci harcerzom 16ŁDH i ich opiekunom na murze Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Radogoszcz w Łodzi. Inicjatorem zawiązania kręgu był ówczesny drużynowy 16 ŁDH hm. Wiesław Tomaszewski, komendantem kręgi został hm. Stefan Ziarkowski /15 03 1921-26 03 2008/, a honorowym członkiem - dh 16 ŁDH hm. Bolesław Zajączkowski ps.”Mech” /24 09 1923 - 04 07 2007/, był on twórcą wielu tablic pamięci harcerzy między innymi „Tablicy pamięci harcerkom i harcerzom w Mauthasen”. Ponieważ trzon stanowili byli harcerze 16 ŁDH z lat 1932-1949, inicjatywy kręgu skupiły się na tym, aby działalność harcerzy bałuckich upamiętnić dla następnych pokoleń. Z ważniejszych dokonań z woli i inicjatywy kręgu należy wymienić:
-odsłonięcie w dniu 6 października 2006 roku Obelisku - Pamięci bałuckich harcerek i harcerzy z lat 1939-1945w parku im A. Mickiewicza na Julianowie w Łodzi,
-odsłonięcie
w dniu 17 października 2009 roku w Gardnie Wlk. obelisku poświęconego upa­miętnieniu utonięcia 23harcerek Małej Pięt­nastki z Łodzi i dwóch mieszkanek Gardna Wlk. Była to największa tragedia w dziejach ZHP a zdarzenie to, miało miejsce 18 lipca 1948 roku w wodach jeziora Gardno pow. Słupsk,
-od 2005 roku krąg jest członkiem Wspólnoty Skulskiej, gdzie 2 czerwca 2006 roku mia­ło miejsce poświęcenie sztandaru kręgu oraz umieszczenie w Mauzoleum Skulskim następujących pamiątek: krzyża kacerskiego z urną poległych harcerzy,  wizerunku kapelana dru­żyny oraz trzech tabliczek epitafijnych pamięci harcerzy kręgu
-czynne uczestnictwo seniorów
kręgu w kweście na Starym Cmentarzu w Łodzi,
-zorganizowanie czterech Rajdów po Harcerskich Miejscach Pamięci w Łodzi, których celem było uczczenie pamięci wszystkich ofiar II Wojny światowej.

Krąg uczestniczy w Ogólnopolskich Złazach Seniorów, rajdach, uroczystościach państwowych, wczasach dla seniorów na Głodówce i Pucku a zdarza się że nasz przedstawiciel bierze czynny udział w trójstronnych spotkaniach skautów Czech, Słowacji i Polski. Słowa uznania i podziękowania dla: Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły i Jagiellońskiego Ośrodka Kultury w Łodzi, Rady Osiedla Bałuty-Centrum, IPN w Łodzi, Składnicy Harcerskiej „MIRAN” z Ksawerowa k/Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi, Chorągwi Łódzkiej i Hufca Łódź-Bałuty zaprzyjaźnionym Kręgom: „Szafrany" Skierniewice, „Szare Szeregi” Łódź_Sródmieście, Seniorów ZHP w Słupcy z Chorągwi Wielkopolskiej, „Stara Wiara” i „Weteran" w Pabianicach, „Spinka” w Ozorkowie oraz wszystkim przyjaciołom, których tu nie sposób wymienić. Słowa uznania i podziękowania należą się też członkom Referatu Seniorów Chorągwi Łódzkiej za sprawne przeprowadzanie zajęć dla komendantów kręgów w pięknych ośrodkach: Załęczu Wielkim i Centrum Dialogu w Kostiuchnówce na Ukrainie, organizację złazów chorągwianych, konkursów, gawęd, spotkań, „Marzanny” i innych działań na rzecz seniorów. Podziękowanie ślę hm Janowi Chojnackiemu - Bardowi seniorów polskich, za jego czynny udział w Jubileuszu l0-lecia „Paluszczaków” i dla hm Krzysztofa Jakubca, Twórcy i realizatora Arsenału Pamięci w Łodzi za pomoc w prowadzeniu tej uroczystości. Krąg posiada dobrze wyposażoną izbę harcerską, regulamin, czynnych jest 16 członków. Przed nami zadanie - nawiązanie ści­ślejszej współpracy z Klubem Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły w Łodzi, działającego już w nowej pięknie urządzonej siedzibie. Myślę, że krąg mający w swym składzie w 80% starszyznę harcerską, będzie dobrze pełnił służbę w swej małej Ojczyźnie - łódzkich Bałutach. Harcerstwa nie da się opowiedzieć. Harcerstwo trzeba przeżyć. Kierujemy się wartościami patriotycznymi i chrześcijańskimi - Pułaszczacy

Czuwaj!

Łódź, 14 października 2017

1 pazdziernik 2017 Przy harcerskim ognisku u phm. Małgorztay i hm. Andrzeja Wolskich w Stawie

Przy harcerskim ognisku u phm. Małgorzaty i hm. Andrzeja Wolskich w Stawie

   W Stawie odbyła się zbiórka Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy. Gościli nas phm. Małgorzata i hm. Andrzej.
   Komendant Kręgu podsumował rok harcerski 2016 – 2017 i przedstawił zamierzenia na zaczynający się rok harcerski.
   Przy wspólnym stole w przydomowym ogródku oraz posiłku przygotowanym wspólnymi siłami (pyszne ciasto, kaszanka z grila, wyśmienity chleb upieczony przez gospodarza, kawa, herbata, owoce, ciasto i słodycze) śpiewaliśmy piosenki harcerskie inaugurowane przez hm. Stanisława.
   O zmierzchu rozpaliło się ognisko i strzelił w niebo radośnie i wesoło płomień. Żar płonącego ogniska ocieplał chłodny wieczór. I tu dalej toczyły się opowieści ale już na wesoło.
   Otaczając kręgiem dopalające się ognisko zakończyliśmy zbiórkę. Południe i wieczór w Stawie koło Wólki dobiegły końca. Dziękujemy gospodarzom za podjęcie nas przy harcerskim ognisku.

Joomla templates by a4joomla