P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

19 listopad 2017 Harcerze i seniorzy ZHP na Mszy Świętej w intencjach seniorów ZHP

Harcerze i seniorzy ZHP na Mszy Świętejw intencjach seniorów ZHP z Gniezna, Mogilna,  Trzemeszna i Słupcy

     Na zaproszenie hm. Aleksandra Sekulskiego, komendanta Kręgu Starszyzny Bezimienni z Gniezna harcerze gnieźnieńscy i seniorzy z: Gniezna, Mogilna,  Trzemeszna i Słupcy uczestniczyli w niedziela o 9:30 19.11.2017 w Mszy świętej w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy w Jankowie Dolnym w intencji zmarłych seniorów z: Janowca Wielkopolskiego i Mogilna z Chorągwi ZHP Kujawsko-Pomorskiej, z Gniezna, Słupcy,  Trzemeszna  z Chorągwi ZHP Wielkopolskiej.

      Po spotkaniu do świetlicy w Jankowie Dolnym gospodarze zaprosili na kawę herbatę i ciasto.
      Z Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy uczestniczyli w Mszy hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski.

17 listopad 2017 Księga projektów ISGF

Przed 28. Światową Konferencją ISGF w Indonezji (9-14.10.2017) powstała Księga Projektów ISGF. W Księdze znalazły swoje miejsce także projekty Kręgów Seniorów ZHP (str. 76-79), wybrane przez międzynarodowy komitet redakcyjny. Dziękujemy wszystkim kręgom, które odpowiedziały na prośbę Wydziału Seniorów GK ZHP o opisanie swoich prac, a wybranym Kręgom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że lektura poniższej załączonej Księgi przybliży członkom kręgów jeszcze bliżej kierunki działania Międzynarodowego Bractwa Przewodniczek i Skautów Dorosłych (ISGF), którego jako seniorzy ZHP jesteśmy członkami.

Czuwaj!  Redakcja
http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=item&id=3722,1,1

 

Collectors ZHP Poland. Lodz ZHP Region

15th International Meeting of Scout

Early morning of 10 September 2016, I set off for Lodz, at the invitation of scout fellows Daniel and Krzysztof, to Stefanowskiego street – where, since 1959, the seat of the Lodz ZHP Region Headquarters is located. Scout collectors from abroad and from Poland have presented exceptional collections here, in the halls on the ground floor of the Region Headquarters. The organisers of the meeting - Marcin Binasiak, Izabela Binasiak and Jacek Nawrocki – gave a very warm welcome to the collectors and those who came here to broaden their knowledge of the history of scouting. The following people presented their collections: Zbyszek Lajczyk, Stanislaw Kuciñski, Marek Matýsek from the Czech Republic, Jacek Nawrocki, Janusz Wojtycza, Andrzej Zugaj from Cracow, Marek Biezanowski from Skawina, Kazimierz Maslak from Poznañ, Andrzej Janowski from Lodz, Bogdan Bednarczyk, Andrzej Zasadzki, Tomasz Sikorski from Warsaw. During Saturday’s meeting, the “Impuls” Publishing House presented a unique collection of scout reprints entitled “Restoring Memory” (currently counting 110 titles). All titles were available at the exhibition. I noticed in the exhibition programme and at the exhibitions: a scout cross from years 1913-2016, honorary ZHP badges from years 1916-1949, scout commemorative badges, scout identity cards from years 1913-2016, old and modern scout books, documents linked to the 20th anniversary of the restoration of ZHP membership in the structures of World Scouting and Guiding (WOSM, WAGGGS) and the 60th anniversary of the Lodz ZHP Assembly, scout uniforms, old and modern scout badges from the Lodz region. Thank you for the invitation and the opportunity to meet many wonderful collectors and see many wonderful objects associated with Polish and international scouting and guiding.

Wl.Sz. (Władysław Szymański)

 

8 listopad 2017 Kolejna zbiórka Kręgu Seniorów ZHP

Kolejna zbiórka Kręgu Seniorów ZHP

Na listopadowej zbiórce Kręgu ustaliliśmy, że uroczysta zbiórka wigilijna 2017 roku odbędzie się w stołówce „Mostostalowskiej”. Komendant poinformował o funduszach,  jakie uzyskaliśmy w ramach 1%. Omówił także wydarzenia między zbiórkami i zdał relację ze spotkania Komendantów Kręgów jakie odbyło się w Bydgoszczy a zorganizowane było przez Wydział Seniorów GK ZHP. Śpiewaliśmy piosenki patriotyczne związane z odzyskaniem przez Polskę w 2018 roku niepodległości.

25 październik 2017 Święto ISGF

ŚWIĘTO  I S G F 25   PAŹDZIERNIKA          

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  PRZYJAŹNI  

 

 Drogi harcerski przyjacielu !
Jeśli się nawet nie czujesz jeszcze harcerskim seniorem, życzę Ci w  "Dzień Przyjaźni" - Święto ISGF (25 października), abyś zawsze doznawał tej przyjaźni i braterstwa, nie tylko na ścieżce harcerskiej służby, ale też w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym. Serdecznie pozdrawiam.  Czuwaj!   

                                                             Krzysztof Witkowski, hm

Katowice, 25 października Anno Domini 2017

 

P.S.                   

25 PAŹDZIERNIKA – ŚWIĘTO  ISGF:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI – FELLOWSHIP DAY

 

         Nieubłagany bieg czasu zmieniał zauroczonych skautingiem młodych ludzi w coraz bardziej dojrzałych, według różnych norm państwowych , dorosłych osobników, którzy nie chcieli rozstawać się z pięknymi zasadami, a życie nie zawsze pozwalało na aktywny udział w organizacji skautowej. Zwłaszcza, że twórca skautingu Robert Baden-Powell sformułował hasło: „Gdy raz skautem – skautem na zawsze” („Once a scout – always a scout”). Po I wojnie światowej, w różnych krajach, ci byli, lub tylko „dorośli”,  skauci, zwani „oldscautami”, w różny sposób radzili sobie, tworząc różnorodne związki przyjaciół, organizacyjne, poskautowe, jak np. w Polsce „Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość” (1936, po Zlocie 25-lecia w Spale).

         Po II wojnie światowej, już od 1946 r. oldskauci zaczęli myśleć o powołaniu trzeciej, swojej międzynarodowej organizacji skautowej, jak powstałe, z udziałem ZHP w latach 20. XX wieku  WOSM (World Organization of the Scout Movement - męska, jako centrala ogólnoskautowa) i WAGGGS (żeńska). Nota bene: do tych organizacji wróciliśmy z trudem po Zjeździe Bydgoskim (1990) dopiero w 1996 roku.   W 1953 roku, czyli w czasie gdy, praktycznie, władze reżimowe w Polsce zlikwidowały ZHP, a od wojny skutecznie izolowały od światowego skautingu,  oldskauci z 12 krajów Europy spotkali się kolejny raz, tym razem w szwajcarskiej Lucernie i  25 października powołali International Scout and Guide Fellowship (ISGFnazwa obecna od 1996r., pierwotnie IFOFSAG – International Fellowship Of Former Scout And Guides) z siedzibą władz w stolicy Belgii Brukseli.   

        W 1965 roku na Walnym Zgromadzeniu ISGF w Brukseli ustalono 25 października DNIEM PRZYJAŻNI; każdy krąg oldskautów (seniorów) powinien w dniach 24/25 października organizować jakąś formę Dnia Przyjaźni, nawiązując do rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ – 24 października)  i utworzenia Międzynarodowego Bractwa Skautów Dorosłych (ISGF – 25 października).

         Zgoda Komitetu Światowego ISGF na przyjęcie ZHP do swego grona zapadła w 1998 roku, a Światowa Konferencja ISGF w Delhi (Indie) podjęła decyzję 23 lutego 1999 roku.                                                

  przypomniał: hm. Krzysztof  Witkowski

 

3 listopad 2017 Harcerze z 38 drużyny „Czarne Jedynki” zapalili „znicze pamięci”

Harcerze z 38 drużyny „Czarne Jedynki” zapalili „znicze pamięci”

38 Drużyna Harcerska „Czarne Jedynki” ze Słupcy wraz ze swoim drużynowym Dh. Łukaszem Gorzelanym w dniu 3 listopada 2017 roku zapalili „znicze pamięci” na mogiłach instruktorów harcerskich  na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy.

O instruktorach w gawędzie harcerskiej opowiadał hm. Władysław Szymański były komendant Hufca ZHP w Słupcy.

Joomla templates by a4joomla