P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 grudzień 2017 Rozkaz L. 4/2017 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

 

Związek Harcerstwa Polskiego                      Słupca, dn. 15 grudnia 2017r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz  L. 4/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 10/2017 z dnia 25.09.2017r.

1.      Zarządzenia i informacje

1.2.   Informacje

1.2.1.Na podstawie pkt. 10 Ordynacji Wyborczej ZHP (Uchwała nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017r.) podaję do wiadomości listę uczestników z głosem decydującym Zjazdu Sprawozdawczego Hufca, który odbędzie się w czwartek 23.11.2017 r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie.

/…/

25.  hm. Władysław Szymański

/…/

30.  hm. Andrzej Wolski

/…/

8.    Zaliczenie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 (1.09.2016-31.08.2017) następującym Druhnom i Druhom:

5.   hm. Maria Boruszak

6.   hm. Wojciech Boruszak

10.  hm. Edmund Głogowski

14.  hm. Krystyna Górczyńska

17.  hm. Eugeniusz Krajewski

27.  hm. Krystyna Przydryga

28.  hm. Stanisław Przydryga

31.  hm. Władysław Szymański

36.  hm. Andrzej Wolski

37.  hm. Zdzisław Woźniak

42.  phm. Władysława Garsztka

55.  phm. Małgorzata Wolska

56.  phm. Irena Woźniak

63.  pwd. Halina Miętkiewicz

72.  pwd. Tadeusz Niemczewski

74.  pwd. Stefan Miętkiewicz

79.  pwd. Krzysztof  Rewers

90.  pwd. Maria Woźniak

Czuwaj

hm. Michał Kałużny

 5. Wyróżnienia, podziękowania, inne.

5.3. Podziękowanie

-Za zaproszenie 1.10.2017r. członków Kręgu przez phm. Małgorzatę i hm. Andrzeja Wolskich  do Stawu na ognisko harcerskie.

-Za reprezentowanie przez hm. Andrzeja Wolskiego, HKS w dniach 14.10.201 na spotkaniu - zbiórce „Pułaszczaków” w Łodzi .

-Za udział hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu, hm. Andrzejowi Wolskiemu w Mszy Św. 19.11.2017 w Jankowie Dolnym w intencji zmarłych instruktorów seniorów. 

-Za zapalenie zniczy 1.11.2017 na mogiłach instruktorów harcerskich - I i Z. Woźniakowie -u Ś.P. Ryszarda Rąbczewskiego, W. Szymański - u Ś.P. Józefa Kwitowskiego, E. Krajewski -u Ś.P. Jana Kluczyńskiego, W. Boruszak - u Ś.P. Marii Cwudzińskiej, M. Boruszak -u Ś.P. Jadwigi Szymańskiej, H. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefa Jasińskiego, E. Głogowski - u Ś.P. Michała Spławskiego, M i A. Wolscy - Krzyż Katyński i na mogile; Słupczanie Słupczanom, W. Garsztka -u S.P. Krystyny Ulatowskiej, M. Woźniak -u Ś.P. Jadwigi Karpińskiej, S. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefy i Józefa Imierowiczów, K. Rewers -u Ś.P. Ferdynanda Rewersa, K. Górczyńska -u Ś.P. Stanisława Snaglewskiego, T. Niemczewski -u Ś.P. Antoniego Dobersztyna, K i S. Przydryga - u założyciela drużyny harcerskiej w Zagórowie, G. Woźniak –u Ś.P. Stanisława Garsztki.

 

-Dziękuję phm. Małgorzacie Wolskiej za pomoc w przygotowaniu 13.12.2017r. uroczystej zbiórki wigilijnej i za prowadzenie dokumentacji finansowej w 2017r.

-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie kartki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

-Dziękuję hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu za protokółowanie zbiórek Kręgu.

-Dziękuję hm. Marii Boruszak za prowadzenie w roku 2017 kroniki Kręgu.

-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu i pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi za opracowanie śpiewnika kręgu pt.: Spotkamy się w piosence". Jednocześnie dziękuję hm. A. Wolskiemu za opracowanie graficzne śpiewnika i ufundowanie dla każdego członka kręgu.

Hm. W. Szymański uczestniczył:

- w pierwszej Słupeckiej Gali Wolontariatu w Słupcy - tym, którzy na codzień niosą bezinteresowną pomoc innym,

-w spotkaniach: u Pułaszczaków w Łodzi, Mszy Św. w Jankowie Dolnym w intencji seniorów ZHP,-3.11.2017r. w zbiórce harcerzy z 38 drużyny "Czarne Jedynki", która zapalała "znicze pamięci" na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy,

-27-29.10.2017r. w konferencji komendantów kręgów i kierowników Referatów Chorągwianych Seniorów w Bydgoszczy,

-20-22.10.2017r. w Poznaniu w warsztatach szkoleniowo-integracyjnych zorganizowanych przez władze hufca ZHP Konin dla: drużynowych, funkcyjnych gromad i drużyn, seniorów harcerskich, kadry instruktorskiej hufca

-opisał projekt dla ISGF na 28. Światową Konferencję ISGF w Indonezji (9-14.10.2017r.) pt.: Collectors ZHP Poland. Lodz ZHP Region. 15th International Meeting of Scout. Księga ISGF , (str. 76-79).

- Składam gratulacje :

;  hm. Krystynie Górczyńskiej, Jubilatce, która niedawno obchodziła 80-te urodziny i  uhonorowana została dyplomem Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa,

;  hm. Andrzejowi Wolskiemu wyróżnianemu przez Komendant Chorągwi hm. Tomasza Kujaczyńskiego  Honorową Odznaką Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce”,  

;  phm. Małgorzacie Wolskiej, hm. Wojciechowi Boruszakowi, hm. Edmundowi Głogowskiemu,  hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu,  hm. Zdzisławowi Woźniakowi wyróżnionym przez  Komendant Hufca Konin hm. Michała Kałużnego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Hufca Konin”.

Czuwaj!

hm.(-) Władysław Szymański

 

 

 

Joomla templates by a4joomla