13 grudnia 2017 "...nikt dziś samotny być nie może”

Kategoria: Wydarzenia w HKS 2017
Opublikowano: czwartek, 14 grudzień 2017 20:54
hm. W. Szymański
Odsłony: 1334

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla wszystkich,  nikt dziś samotny być nie może”

 

          Niecodzienny przebieg miała 13  grudnia 2017 roku uroczysta zbiórka harcerska seniorów słupeckich, która odbyła się w restauracji „Biała Róża”.
          Zapłonęła w środku instruktorskiego kręgu zapalna przez najstarszego wiekiem seniora hm. Edmunda Głogowskiego wigilijna świeca. Komendant Kręgu odczytał Ewangelię o Narodzeniu Pańskim (wg św. Łukasza 2, 1-20). Złożył obecnym, ich rodzinom i wszystkim przyjaciołom, do których podczas świąt dotrzemy najserdeczniejsza życzenia. Szczególne słowa skierował do uhonorowany przez władze naczelne, chorągwiane i hufcowe Związku Harcerstwa Polskiego instruktorów z Kręgu Seniorów w Słupcy.
           Jubilatka hm. Krystyna Górczyńskiej, która niedawno obchodziła 80-te urodziny uhonorowana została dyplomem Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa
           Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński nadał hm. Andrzejowi Wolskiemu Honorową Odznakę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce”.
         Phm. Małgorzata Wolska, hm. Wojciech Boruszak, hm. Edmund Głogowski, hm. Eugeniusz Krajewski,  hm. Zdzisława Woźniak wyróżnieni zostali przez  Komendant Hufca Konin hm. Michał Kałużnego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Hufca Konin”.
         Upoważniony przez władze harcerskie, w towarzystwie długoletniego komendanta hufca Słupca hm. Stanisława Przydrgi, komendant Kręgu wręczył uhonorowanym wyróżnienia.
           Kolęda „Anioł pasterzą mówił", o której kilka słów powiedział pwd. Stefan Miętkiewicz poprzedziła ceremonię łamania się opłatkiem. Indywidualne składaliśmy sobie szczere najlepsze życzenia, szczególnie zdrowia, ale także, by każdy poranek zapowiadał przeżycie czegoś wielkiego, by zbliżające się święta i Narodzenie Pańskie wskazywały nam najlepsze drogi w naszej harcerskiej działalności.
          Hm. Wojciech Boruszak podziękował za wysokie wyróżnienia a szczególnie za pamięć władz harcerskich o seniorach.
          Niespodzianką był podarunek ofiarowany przez hm. Andrzeja Wolskiego  - pięknie wydany przez niego śpiewnik z piosenkami harcerskimi wraz z świątecznymi życzeniami napisanymi na ładnie opracowanej graficznie kartce świątecznej.
           Siedliśmy do wspólnej kolacji. Na stole pojawiały się tradycyjne potrawy, śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał pwd. Stefan Miętkiewicz.
           Komendant kręgu poinformował, że 7-10 grudnia w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, spotkało się niemal dwustu delegatów, by wybrać nowe władze, pochylić się nad projektami uchwał, a także w instruktorskim gronie porozmawiać o kierunkach rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego. Obradujący w Warszawie 40 Zjazd ZHP wybrał do Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP byłą Słupczankę hm. Janinę Nowaczyk, byłą harcerkę hufca Słupca, byłą zastępczynię Komendanta Chorągwi Konin, wiceprzewodniczącą Naczelnego Sądy ZHP. Gratulujemy.  Hm. Janina jest córką długoletniej komendantki naszego Kręgu śp. hm. Marii Cwudzińskiej.
           
Zjazd ZHP wybrał do Centralnej Komisji Rewizyjnej hm. Andrzeja Przybyłę, byłego komendanta Hufca ZHP Słupca a ostatnio członka Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Gratulujemy.
           
Pozdrawiamy naszych przyjaciół: Seniorów skupionych w Kręgach Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny i Seniorów, Wspólnoty Skulskiej, Władze ZHP i Chorągwi Wielkopolskiej, władze harcerskie Hufca Konin, przyjaciół z wspólnych wędrówek po Polsce i ogólnopolskich złazów seniorów, spotkań organizowanych przez WSiS GK ZHP, Instruktorów harcerskich a nade wszystko Zuchów, Harcerz i Harcerzy Starszych.
           Harcerskim Kręgiem i pieśnią zakończyliśmy w ten cichy i jedyny w Roku Pańskim 2017 świąteczny wieczór wigilijne spotkanie.
                                                                                                               Czuwaj!

 

Hm. Władysław Szymański, komendant kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy
13.12.2017 roku.