P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

17 listopad 2017 Księga projektów ISGF

Przed 28. Światową Konferencją ISGF w Indonezji (9-14.10.2017) powstała Księga Projektów ISGF. W Księdze znalazły swoje miejsce także projekty Kręgów Seniorów ZHP (str. 76-79), wybrane przez międzynarodowy komitet redakcyjny. Dziękujemy wszystkim kręgom, które odpowiedziały na prośbę Wydziału Seniorów GK ZHP o opisanie swoich prac, a wybranym Kręgom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że lektura poniższej załączonej Księgi przybliży członkom kręgów jeszcze bliżej kierunki działania Międzynarodowego Bractwa Przewodniczek i Skautów Dorosłych (ISGF), którego jako seniorzy ZHP jesteśmy członkami.

Czuwaj!  Redakcja
http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=item&id=3722,1,1

 

Collectors ZHP Poland. Lodz ZHP Region

15th International Meeting of Scout

Early morning of 10 September 2016, I set off for Lodz, at the invitation of scout fellows Daniel and Krzysztof, to Stefanowskiego street – where, since 1959, the seat of the Lodz ZHP Region Headquarters is located. Scout collectors from abroad and from Poland have presented exceptional collections here, in the halls on the ground floor of the Region Headquarters. The organisers of the meeting - Marcin Binasiak, Izabela Binasiak and Jacek Nawrocki – gave a very warm welcome to the collectors and those who came here to broaden their knowledge of the history of scouting. The following people presented their collections: Zbyszek Lajczyk, Stanislaw Kuciñski, Marek Matýsek from the Czech Republic, Jacek Nawrocki, Janusz Wojtycza, Andrzej Zugaj from Cracow, Marek Biezanowski from Skawina, Kazimierz Maslak from Poznañ, Andrzej Janowski from Lodz, Bogdan Bednarczyk, Andrzej Zasadzki, Tomasz Sikorski from Warsaw. During Saturday’s meeting, the “Impuls” Publishing House presented a unique collection of scout reprints entitled “Restoring Memory” (currently counting 110 titles). All titles were available at the exhibition. I noticed in the exhibition programme and at the exhibitions: a scout cross from years 1913-2016, honorary ZHP badges from years 1916-1949, scout commemorative badges, scout identity cards from years 1913-2016, old and modern scout books, documents linked to the 20th anniversary of the restoration of ZHP membership in the structures of World Scouting and Guiding (WOSM, WAGGGS) and the 60th anniversary of the Lodz ZHP Assembly, scout uniforms, old and modern scout badges from the Lodz region. Thank you for the invitation and the opportunity to meet many wonderful collectors and see many wonderful objects associated with Polish and international scouting and guiding.

Wl.Sz. (Władysław Szymański)

 

Joomla templates by a4joomla