P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

25 październik 2017 Święto ISGF

ŚWIĘTO  I S G F 25   PAŹDZIERNIKA          

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  PRZYJAŹNI  

 

 Drogi harcerski przyjacielu !
Jeśli się nawet nie czujesz jeszcze harcerskim seniorem, życzę Ci w  "Dzień Przyjaźni" - Święto ISGF (25 października), abyś zawsze doznawał tej przyjaźni i braterstwa, nie tylko na ścieżce harcerskiej służby, ale też w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym. Serdecznie pozdrawiam.  Czuwaj!   

                                                             Krzysztof Witkowski, hm

Katowice, 25 października Anno Domini 2017

 

P.S.                   

25 PAŹDZIERNIKA – ŚWIĘTO  ISGF:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI – FELLOWSHIP DAY

 

         Nieubłagany bieg czasu zmieniał zauroczonych skautingiem młodych ludzi w coraz bardziej dojrzałych, według różnych norm państwowych , dorosłych osobników, którzy nie chcieli rozstawać się z pięknymi zasadami, a życie nie zawsze pozwalało na aktywny udział w organizacji skautowej. Zwłaszcza, że twórca skautingu Robert Baden-Powell sformułował hasło: „Gdy raz skautem – skautem na zawsze” („Once a scout – always a scout”). Po I wojnie światowej, w różnych krajach, ci byli, lub tylko „dorośli”,  skauci, zwani „oldscautami”, w różny sposób radzili sobie, tworząc różnorodne związki przyjaciół, organizacyjne, poskautowe, jak np. w Polsce „Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość” (1936, po Zlocie 25-lecia w Spale).

         Po II wojnie światowej, już od 1946 r. oldskauci zaczęli myśleć o powołaniu trzeciej, swojej międzynarodowej organizacji skautowej, jak powstałe, z udziałem ZHP w latach 20. XX wieku  WOSM (World Organization of the Scout Movement - męska, jako centrala ogólnoskautowa) i WAGGGS (żeńska). Nota bene: do tych organizacji wróciliśmy z trudem po Zjeździe Bydgoskim (1990) dopiero w 1996 roku.   W 1953 roku, czyli w czasie gdy, praktycznie, władze reżimowe w Polsce zlikwidowały ZHP, a od wojny skutecznie izolowały od światowego skautingu,  oldskauci z 12 krajów Europy spotkali się kolejny raz, tym razem w szwajcarskiej Lucernie i  25 października powołali International Scout and Guide Fellowship (ISGFnazwa obecna od 1996r., pierwotnie IFOFSAG – International Fellowship Of Former Scout And Guides) z siedzibą władz w stolicy Belgii Brukseli.   

        W 1965 roku na Walnym Zgromadzeniu ISGF w Brukseli ustalono 25 października DNIEM PRZYJAŻNI; każdy krąg oldskautów (seniorów) powinien w dniach 24/25 października organizować jakąś formę Dnia Przyjaźni, nawiązując do rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ – 24 października)  i utworzenia Międzynarodowego Bractwa Skautów Dorosłych (ISGF – 25 października).

         Zgoda Komitetu Światowego ISGF na przyjęcie ZHP do swego grona zapadła w 1998 roku, a Światowa Konferencja ISGF w Delhi (Indie) podjęła decyzję 23 lutego 1999 roku.                                                

  przypomniał: hm. Krzysztof  Witkowski

 

Joomla templates by a4joomla