baner_oficjalny_hksslupca.pngc.pngd.pnge.png

14 pazdziernik 2017 15-te urodziny Kręgu Starszyzny Harcerskiej "Pułaszczacy" w Łodzi

15-TE URODZINY KRĘGU STARSZYZNY HARCERSKIEJ „PUŁASZCZACY”

W dniu 14 października 2017r. uczestniczyliśmy  w Osiedlowym Domu Kultury im. Władysława Jagiełły Łódź Bałuty w  Jubileuszu powstania Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” z Łodzi.

Jubileusz zaszczyciło wielu komendantów harcerskich kręgów seniorów i delegacji harcerskich z Chorągwi Łódzkiej ZHP, obecny był hm. Bogdan Radys, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP wraz z członkami swojego macierzystego Kręgu z Gdańska, członkini Rady Naczelnej ZHP hm. Gabrysia Jaskulska, hm. Paweł Napieralski, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów, hm. Anna Jakubowska, kierownik Wydziału Seniorów Chorągwi Łódzkiej, hm. Zofia Przytyk, komendantka hufca Łódź-Bałuty,  z Poznania (phm. Król Basia, hm. Walenty Kupczyk), Gniezna - hm. Aleksander Sekulski,  niżej podpisany i hm. Andrzej Wolski z Kręgu Seniorów ze Słupcy, hm Jan Chojnacki, bard harcerskiej piosenki, hm Danuta Kącka z Warszawy. Kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi.

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy

 

Obecnym na Jubileuszu została wręczona przygotowana wcześniej publikacja pt.: „Jubileusz 15-lecia. Krąg Starszyzny Harcerskiej 2002-2017 „Pułaszczacy”.
          
W artykule wstępnym komendant Kręgu hm. Daniel Głowacki tak pisze o historii Kręgu.

  

Zawiązanie się Kręgu nastąpiło w 70 rocznicę 16 ŁDH „im. gen. Kazimierza Pułaskiego 3 października 2002 roku, podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy: dedykowanej pamięci harcerzom 16ŁDH i ich opiekunom na murze Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Radogoszcz w Łodzi. Inicjatorem zawiązania kręgu był ówczesny drużynowy 16 ŁDH hm. Wiesław Tomaszewski, komendantem kręgi został hm. Stefan Ziarkowski /15 03 1921-26 03 2008/, a honorowym członkiem - dh 16 ŁDH hm. Bolesław Zajączkowski ps.”Mech” /24 09 1923 - 04 07 2007/, był on twórcą wielu tablic pamięci harcerzy między innymi „Tablicy pamięci harcerkom i harcerzom w Mauthasen”. Ponieważ trzon stanowili byli harcerze 16 ŁDH z lat 1932-1949, inicjatywy kręgu skupiły się na tym, aby działalność harcerzy bałuckich upamiętnić dla następnych pokoleń. Z ważniejszych dokonań z woli i inicjatywy kręgu należy wymienić:
-odsłonięcie w dniu 6 października 2006 roku Obelisku - Pamięci bałuckich harcerek i harcerzy z lat 1939-1945w parku im A. Mickiewicza na Julianowie w Łodzi,
-odsłonięcie
w dniu 17 października 2009 roku w Gardnie Wlk. obelisku poświęconego upa­miętnieniu utonięcia 23harcerek Małej Pięt­nastki z Łodzi i dwóch mieszkanek Gardna Wlk. Była to największa tragedia w dziejach ZHP a zdarzenie to, miało miejsce 18 lipca 1948 roku w wodach jeziora Gardno pow. Słupsk,
-od 2005 roku krąg jest członkiem Wspólnoty Skulskiej, gdzie 2 czerwca 2006 roku mia­ło miejsce poświęcenie sztandaru kręgu oraz umieszczenie w Mauzoleum Skulskim następujących pamiątek: krzyża kacerskiego z urną poległych harcerzy,  wizerunku kapelana dru­żyny oraz trzech tabliczek epitafijnych pamięci harcerzy kręgu
-czynne uczestnictwo seniorów
kręgu w kweście na Starym Cmentarzu w Łodzi,
-zorganizowanie czterech Rajdów po Harcerskich Miejscach Pamięci w Łodzi, których celem było uczczenie pamięci wszystkich ofiar II Wojny światowej.

Krąg uczestniczy w Ogólnopolskich Złazach Seniorów, rajdach, uroczystościach państwowych, wczasach dla seniorów na Głodówce i Pucku a zdarza się że nasz przedstawiciel bierze czynny udział w trójstronnych spotkaniach skautów Czech, Słowacji i Polski. Słowa uznania i podziękowania dla: Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły i Jagiellońskiego Ośrodka Kultury w Łodzi, Rady Osiedla Bałuty-Centrum, IPN w Łodzi, Składnicy Harcerskiej „MIRAN” z Ksawerowa k/Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi, Chorągwi Łódzkiej i Hufca Łódź-Bałuty zaprzyjaźnionym Kręgom: „Szafrany" Skierniewice, „Szare Szeregi” Łódź_Sródmieście, Seniorów ZHP w Słupcy z Chorągwi Wielkopolskiej, „Stara Wiara” i „Weteran" w Pabianicach, „Spinka” w Ozorkowie oraz wszystkim przyjaciołom, których tu nie sposób wymienić. Słowa uznania i podziękowania należą się też członkom Referatu Seniorów Chorągwi Łódzkiej za sprawne przeprowadzanie zajęć dla komendantów kręgów w pięknych ośrodkach: Załęczu Wielkim i Centrum Dialogu w Kostiuchnówce na Ukrainie, organizację złazów chorągwianych, konkursów, gawęd, spotkań, „Marzanny” i innych działań na rzecz seniorów. Podziękowanie ślę hm Janowi Chojnackiemu - Bardowi seniorów polskich, za jego czynny udział w Jubileuszu l0-lecia „Paluszczaków” i dla hm Krzysztofa Jakubca, Twórcy i realizatora Arsenału Pamięci w Łodzi za pomoc w prowadzeniu tej uroczystości. Krąg posiada dobrze wyposażoną izbę harcerską, regulamin, czynnych jest 16 członków. Przed nami zadanie - nawiązanie ści­ślejszej współpracy z Klubem Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły w Łodzi, działającego już w nowej pięknie urządzonej siedzibie. Myślę, że krąg mający w swym składzie w 80% starszyznę harcerską, będzie dobrze pełnił służbę w swej małej Ojczyźnie - łódzkich Bałutach. Harcerstwa nie da się opowiedzieć. Harcerstwo trzeba przeżyć. Kierujemy się wartościami patriotycznymi i chrześcijańskimi - Pułaszczacy

Czuwaj!

Łódź, 14 października 2017

Joomla templates by a4joomla