30 sierpień 2017 „Oficjalny Portal Urzędu Miasta Słupcy”

„Oficjalny Portal Urzędu Miasta Słupcy"

http://miasto.slupca.pl/

Na „Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”  - STRONA GŁÓWNA http://miasto.slupca.pl/  od 30.08.2017 roku jest strona internetowa Kręgu Harcerskiego w Słupcy www.hksslupca.pl.
         Szukaj – dół portalu - STRONA GŁÓWNA; kliknij na przesuwających się ikonkach na pasku na logo „Krąg Seniorów ZHP w Słupcy" - na wizerunku grodu średniowiecznego Słupcy.
        
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Michałowi Pyrzykowi za pozwolenie umieszczenia strony Internetowej Kręgu na „Na Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”.

Czuwaj!
Hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu

Dodatkowe informacje