Statystyka

24 sierpień 2017 Spotkanie z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem

Spotkanie z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem

Z inicjatywy hm. Władysława Szymańskiego, komendanta Kręgu odbyło się 24 sierpnia 2017 roku spotkanie przedstawicieli Kręgu Seniorów ZHP Słupcy z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem.
         
W spotkaniu uczestniczył Piotr Górny Redaktor Naczelny Informatora Słupeckiego oraz członkowie Kręgu hm. Stanisława Przydrygi, hm. Andrzej Wolski hm. Władysław Szymański, komendant.
         Komendant Kręgu zapoznał Burmistrza z
zadaniami, które realizują  członkowie Kręgu - m.in.: spotkania z zuchami, harcerzami, innymi kręgami, uroczyste zbiórki, wigi­lijne wieczerze, jubileuszowe spotkania, złazy, zloty, udział w uroczystościach państwowych historycznych i regionalnych, udział w pracach Wspólnoty Skulskiej i Wielopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uroczyste zbiórki upa­miętniające krzyżami harcerskimi na mogiłach i epitafikami w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej w Skulsku zasłużonych instruktorów, działalność wydawniczo – wspomnieniowa o wydarzeniach z historii harcerstwa, współpraca z mediami regionalnymi, udział w życiu innych Kręgów Seniorów Chorągwi Zachodnio­pomorskiej, Wielkopolskiej, Pomorskiej, Stołecznej, Łódzkiej, Kujawsko-Pomorskiej,  Krakowskiej, uczestnictwo w spotkaniach z okazji rocznic organizo­wanych przez Harcerskie Kręgi Seniorów z Janowca Wielkopolskiego, z Gniezna, Mogilna, Wrześni, Wągrowca, Poznania, Łodzi,  Trzemeszna,  Szamo­tuł, Konina, Orląt z Przemyśla, udział w Mszach św. za instruktorów i seniorów harcerskich, a także w Zjazdach Hufca Konin, Słupca, naradach oraz udział przedstawicieli KS w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy", w Powiato­wej Radzie Kombatantów i Osób Re­presjonowanych, Słupeckim Towarzy­stwie Społeczno-Kulturalnym, Ze­społach Caritas i Radach Parafialnych, Kapitule Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP i Kapitule Plebiscytu „Gazety Słupeckiej", zbiórkach Komisji Historycznych Chorągwi Wielkopolskiej i Hufca ZHP Konin, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów.  
          
Komendant przedstawił relacje z reprezentowania Słupcy przez siedmiu członków Kręgu na XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Bydgoszczy - czytaj:

 http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-hks-2017/366-17-20-sierpien-2017-seniorzy-wielkopolscy-na-xxvi-ogolnopolskiego-zlazu-seniorow-zhp-w-toruniu

Z Harcerskiego Kręgu ZHP ze Słupcy uczestniczyli w Toruniu na Złazie: phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski, phm. Irena Wożniak, hm. Zdzisław Wożniak, hm. Krystyna Przydryga, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański.
            
Komendant podziękował Burmistrzowi za  systematycznie udzielaną pomoc w codziennej działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.
             Włodarz Miasta Słupcy podziękował za spotkanie i zadeklarował dalszą współpracę z Seniorami Harcerskimi.
             W podziękowaniu wręczono Burmistrzowi pozycje książkowe dotyczące bł. Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerz oraz założyciela Bydgoskiego Harcerstwa, Wiekopolanina - Jana Wierzejewskiego.
           
Spotkanie odbyło się przy kawie i piernikach toruńskich – katarzynkach – przywiezionych z miasta Kopernika, Torunia.

 hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Joomla templates by a4joomla