P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

14 lipiec 2017 Chabsko, Chałupska, Mogilno już po raz dziesiąt

- Już po raz dziesiąty - Chabsko, Chałupska, Mogilno

 

Na zaproszenie hm. Barbara Bultrowicz Komendantki Hufca ZHP Mogilna i hm. Kazimiery Rosińskiej 10 członków (phm. Grażyna, phm. Irena, hm. Krystyna, phm Małgorzata, hm. Andrzej, hm. Eugeniusz, pwd. Tadeusz, hm Stanisław, hm. Władysław, hm. Zdzisław) Kręgu Seniorów ze Słupcy uczestniczyło w spotkaniu harcerskim z okazji 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej. Nasz Krąg w spotkaniach mogileńskich uczestniczy już po raz dziesiąty.

Po zbiórce przy Komendzie Hufca ZHP Mogilno ul. Kościuszki 5 przeszliśmy   wraz z seniorami z Gniezna, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Konina, Łodzi, Trzemeszna i Mogilna oraz komendantem Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzym Gębarą, kierownikiem Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Witoldem Cyrn, zastępcą kierownika Referatu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Haliną Krystowczyk, komendantką Hufca ZHP Trzemeszno hm. Stanisławą Szymańską, Burmistrz Mogilna Leszkiem Duszyńskim, przewodniczącą Rady Miejskiej w Mogilnie Teresą Kujawą, Starostą Mogileńskim Tomaszem Barczakiem, dyrektorem Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego Marcinem Zielińskim, sekretarzem Starostwa Mogileńskiego Stefanę Łukomskim na cmentarz, by tuż za bramą główną uczestniczyć w uroczystościach związanych z poświęceniem głazu, na którym widnieje tablica zapisem:

 W HARCERSTWIE UCZĘ SIĘ SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE I BLIŹNIM.

BŁ. KS. PHM. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI, PATRON HARCERZY.

W 100 ROCZNICĘ SKAUTINGU I HARCERSTWA NA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. W HOŁDZIE TYM, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ.

HARCERSKI KRĄG ZIEMI MOGILEŃSKIEJ.

Pomysłodawcą i fundatorem obelisku jest Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego. Odsłonięcia obelisku dokonał hm. Aleksander Wenglewicz były komendant HKS w towarzystwie zuchów. Obelisk poświęcił Ojciec Krzysztof Lewandowski.

Po uroczystościach udaliśmy się do Muzeum w Chabsku, gdzie obejrzeliśmy wystawę poświęconą 100-leciu Harcerstwa Mogileńskiego, przygotowaną przez Lucynę Gołaszewską. Na wystawie podziwialiśmy ciekawe i cenne harcerskie obiekty muzealne.

Uczestniczyliśmy w otwarciu alei Harcerskiej przy Jeziorze Mogileńskim „aleja Harcerska”. Otwarcia dokonali: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa, komendantka Hufca ZHP Mogilno hm. Barbara Bultrowicz.

W godzinach popołudniowych gościnni gospodarze zaprosili nas do lasu w Chałupskach (corocznie już 25 lat organizowana jest tu Nieobozowa Akcja Letnia), gdzie po apelu, na którym Druhowie: Mateusz Rusztyk, Jakub Grobelny, Michał Rogoziński, Mieczysław Tomczak składali zobowiązanie instruktorskie, które odebrała Komendantka Hufca ZHP Mogilno. Po apelu spędzaliśmy czas na rozmowach przy wspólnym stole, na którym pojawiła się grochówka z wkładką, ciasto kawa, herbata.  Kręgiem zakończyliśmy w późnych godzinach spotkanie i wróciliśmy do Słupcy. Pogoda tego dnia była łaskawa, nie było zbyt słonecznie i bardzo gorąco.

Składamy najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie nas na uroczyste spotkanie z okazji 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej.

 

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy

Słupca – Mogilno 14.07.2017 roku.

Joomla templates by a4joomla