P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

28 grudzień 2017 Szanowny Druhu Władysławie!

Szanowny Druhu Władysławie

Przedstawiam prezentację multimedialną w formie filmu ilustrującego XXVI Złaz Seniorów ZHP W Toruniu. Nadmiar materiału fotograficznego i filmowego spowodował przesunięcie w czasie wydania niniejszej płyty. Ten nadmiar wynika także z zaangażowania wielu fotografujących, którzy ofiarowali swoje prace celem wzbogacenia filmu.
           
Zawartość płyty winna wyzwolić pozytywne emocje i budzić wspomnienia, czego serdecznie życzę.
            Zalecam oglądanie:
-w gronie najbliższych osób przy herbatce rozgrzewającej,
-w gronie przyjaciół przy lampce zdrowotnej nalewki,

-wspólnie z harcerzami, ku pokrzepieniu serc.
            Termin przesyłki zbiega się z Bożonarodzeniowym świętowaniem i początkiem Nowego 2018 roku.
           
Niech ta płyta będzie swoistym zwiastunem dla:

Dobrych Chwil, Dobrych Myśli, dobrych Zdarzeń, które nastąpią w najbliższym czasie i Nowym Roku.
            Życzę zdrowia, by mogło pozwolić na udział w kolejnych Złazach. Pozdrawiam serdecznie, życząc miłego oglądania i wspominania harcerskich czasów z młodości i miłych zdarzeń złazowych .

hm Stanisław Kusiak, Lublin, 25.12.2017r.

 

27 grudnia 2017 U Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy

U Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy

     Harcmistrz Władysław Szymański i pwd. Joanna Lesiak z Warszawy zapalili w 99. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na mogile Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy znicz pamięci od Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy.
     Weteran Powstania Wielkopolskiego, żołnierz Armii „Poznań”, ofiara służby bezpieczeństwa, kombatant z legitymacją numer 0130949.
      Stanisław Górczyński, rocznik 1901, mąż Jadwigi, syn Andrzeja i Katarzyny, urodził się w Koćmierowie koło Gołębic w Sandomierskiem. Tam spędził lata młodości. Mieszkał w Słupcy.
      
Ojciec Beni, Alocha, Leszka, hm. Władka – mojego długoletniego przyjaciela, hm. Krystyny – członkini Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, Urszuli.

Cześć Jego Pamięci.

harcmistrz (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu ZHP w Słupcy
27.12.2017 roku. Godz. 10:30

O Stanisławie Górczyńskim czytaj w artykule Tadeusza Kubackiego  "3 lata z rozpowszechnianie fałszywych pogłosek"  Wiadomości Słupeckie  Nr 2 z 1990

26 grudzień 2017 Podziękowanie

Podziękowanie

       Dziękuję hm Andrzejowi Bączkowskiemu HR z Wrześni za wzbogacenie naszej Strony internetowe Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy poprzez przesłanie rozkazów Komendanta Hufca ze Słupcy z lat 2004-2007.

Pozdrawiam. Czuwaj!

hm. Władysław Szymański – prowadzący stronę

 

20 grudzień 2017 Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa. W środę (20.12.2017r.) izba jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie. Senat wyraził w niej uznanie dla zasług polskiego harcerstwa oraz jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W uchwale Senat przypomniał, że w 2018 roku obchodzone będzie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Lata 1918–1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego. Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży" - czytamy w uchwale.

Przypomniano w niej, że 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz, powołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe. Jak zaznaczono, do tradycji tej oraz powołanego w dniach 1–2 listopada 1918 roku organizacji skautowych i harcerskich z trzech zaborów Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują obecnie wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich szeregach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach 1944–1956 oraz w latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej" - głosi przyjęta uchwała.

Przywołano w niej także pamięć o wielu pokoleniach harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym.

Jak zaznaczono, po stu latach, kolejne pokolenia polskiej młodzieży podejmują kontynuowanie dzieła założycieli harcerstwa, a także tych, którzy w 1918 roku nadawali tej działalności nowy impuls i wymiar. "Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego +Zawisza+, Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, organizacje harcerskie na Wschodzie i pozostałe organizacje harcerskie kontynuują to dzieło. Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, dla dobra naszego Narodu i Państwa" - czytamy w uchwale. (PAP)

autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Olga Zakolska

 

15 grudzień 2017 Rozkaz L. 4/2017 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

 

Związek Harcerstwa Polskiego                      Słupca, dn. 15 grudnia 2017r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz  L. 4/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 10/2017 z dnia 25.09.2017r.

1.      Zarządzenia i informacje

1.2.   Informacje

1.2.1.Na podstawie pkt. 10 Ordynacji Wyborczej ZHP (Uchwała nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017r.) podaję do wiadomości listę uczestników z głosem decydującym Zjazdu Sprawozdawczego Hufca, który odbędzie się w czwartek 23.11.2017 r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie.

/…/

25.  hm. Władysław Szymański

/…/

30.  hm. Andrzej Wolski

/…/

8.    Zaliczenie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 (1.09.2016-31.08.2017) następującym Druhnom i Druhom:

5.   hm. Maria Boruszak

6.   hm. Wojciech Boruszak

10.  hm. Edmund Głogowski

14.  hm. Krystyna Górczyńska

17.  hm. Eugeniusz Krajewski

27.  hm. Krystyna Przydryga

28.  hm. Stanisław Przydryga

31.  hm. Władysław Szymański

36.  hm. Andrzej Wolski

37.  hm. Zdzisław Woźniak

42.  phm. Władysława Garsztka

55.  phm. Małgorzata Wolska

56.  phm. Irena Woźniak

63.  pwd. Halina Miętkiewicz

72.  pwd. Tadeusz Niemczewski

74.  pwd. Stefan Miętkiewicz

79.  pwd. Krzysztof  Rewers

90.  pwd. Maria Woźniak

Czuwaj

hm. Michał Kałużny

 5. Wyróżnienia, podziękowania, inne.

5.3. Podziękowanie

-Za zaproszenie 1.10.2017r. członków Kręgu przez phm. Małgorzatę i hm. Andrzeja Wolskich  do Stawu na ognisko harcerskie.

-Za reprezentowanie przez hm. Andrzeja Wolskiego, HKS w dniach 14.10.201 na spotkaniu - zbiórce „Pułaszczaków” w Łodzi .

-Za udział hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu, hm. Andrzejowi Wolskiemu w Mszy Św. 19.11.2017 w Jankowie Dolnym w intencji zmarłych instruktorów seniorów. 

-Za zapalenie zniczy 1.11.2017 na mogiłach instruktorów harcerskich - I i Z. Woźniakowie -u Ś.P. Ryszarda Rąbczewskiego, W. Szymański - u Ś.P. Józefa Kwitowskiego, E. Krajewski -u Ś.P. Jana Kluczyńskiego, W. Boruszak - u Ś.P. Marii Cwudzińskiej, M. Boruszak -u Ś.P. Jadwigi Szymańskiej, H. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefa Jasińskiego, E. Głogowski - u Ś.P. Michała Spławskiego, M i A. Wolscy - Krzyż Katyński i na mogile; Słupczanie Słupczanom, W. Garsztka -u S.P. Krystyny Ulatowskiej, M. Woźniak -u Ś.P. Jadwigi Karpińskiej, S. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefy i Józefa Imierowiczów, K. Rewers -u Ś.P. Ferdynanda Rewersa, K. Górczyńska -u Ś.P. Stanisława Snaglewskiego, T. Niemczewski -u Ś.P. Antoniego Dobersztyna, K i S. Przydryga - u założyciela drużyny harcerskiej w Zagórowie, G. Woźniak –u Ś.P. Stanisława Garsztki.

 

-Dziękuję phm. Małgorzacie Wolskiej za pomoc w przygotowaniu 13.12.2017r. uroczystej zbiórki wigilijnej i za prowadzenie dokumentacji finansowej w 2017r.

-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie kartki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

-Dziękuję hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu za protokółowanie zbiórek Kręgu.

-Dziękuję hm. Marii Boruszak za prowadzenie w roku 2017 kroniki Kręgu.

-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu i pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi za opracowanie śpiewnika kręgu pt.: Spotkamy się w piosence". Jednocześnie dziękuję hm. A. Wolskiemu za opracowanie graficzne śpiewnika i ufundowanie dla każdego członka kręgu.

Hm. W. Szymański uczestniczył:

- w pierwszej Słupeckiej Gali Wolontariatu w Słupcy - tym, którzy na codzień niosą bezinteresowną pomoc innym,

-w spotkaniach: u Pułaszczaków w Łodzi, Mszy Św. w Jankowie Dolnym w intencji seniorów ZHP,-3.11.2017r. w zbiórce harcerzy z 38 drużyny "Czarne Jedynki", która zapalała "znicze pamięci" na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy,

-27-29.10.2017r. w konferencji komendantów kręgów i kierowników Referatów Chorągwianych Seniorów w Bydgoszczy,

-20-22.10.2017r. w Poznaniu w warsztatach szkoleniowo-integracyjnych zorganizowanych przez władze hufca ZHP Konin dla: drużynowych, funkcyjnych gromad i drużyn, seniorów harcerskich, kadry instruktorskiej hufca

-opisał projekt dla ISGF na 28. Światową Konferencję ISGF w Indonezji (9-14.10.2017r.) pt.: Collectors ZHP Poland. Lodz ZHP Region. 15th International Meeting of Scout. Księga ISGF , (str. 76-79).

- Składam gratulacje :

;  hm. Krystynie Górczyńskiej, Jubilatce, która niedawno obchodziła 80-te urodziny i  uhonorowana została dyplomem Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa,

;  hm. Andrzejowi Wolskiemu wyróżnianemu przez Komendant Chorągwi hm. Tomasza Kujaczyńskiego  Honorową Odznaką Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce”,  

;  phm. Małgorzacie Wolskiej, hm. Wojciechowi Boruszakowi, hm. Edmundowi Głogowskiemu,  hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu,  hm. Zdzisławowi Woźniakowi wyróżnionym przez  Komendant Hufca Konin hm. Michała Kałużnego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Hufca Konin”.

Czuwaj!

hm.(-) Władysław Szymański

 

 

 

Joomla templates by a4joomla