31 grudzień 2015 O harcerstwie słupeckim w roku 2015 w Gazecie Słupeckiej

Kategoria: Wydarzenia w HKS 2015
Opublikowano: czwartek, 04 luty 2016 13:51
wyszukał hm. Władysław Szymański
Odsłony: 1911

O harcerstwie w roku 2015 w Gazecie Słupeckiej.

-Katarzyna Rybicka Opłatek harcerskich seniorów. Gazeta Słupecka nr 3 (1274) z 20 stycznia 2015 s.40
-Redakcja Jacek Wałowski laureatem 2014 roku, Alina i Maria Główczyńskie – Słupczankami 25 – lecia. Gazeta Słupecka nr 5 (1276) z 3 lutego 2015 s.6 i 7
-Maria Główczyńska Wilczek i słoneczko w 100-lecie zuchów oraz obietnica. Gazeta Słupecka nr 5 (1276) z 3 lutego 2015 s.26
-Maria Główczyńska Dzień Myśli Braterskiej. Gazeta Słupecka nr 8(1279) z 8 lutego 2015 s.28
-Katarzyna Rybicka Wspomnienia wokół jeziora. Co robił Harcerski Szczep Środowiskowy. Gazeta Słupecka nr 16 (1287) z 21 kwietnia 2015 s.20
-Marta Hofman Czuj, czuj, czuwaj! Gazeta Słupecka nr 24 (1295) z 16 czerwca 2015 s.25
-harcmistrz Władysław Szymański Harcerstwo na ziemiach słupeckich w latach 1939-1945. Gazeta Słupecka nr 30 (1301) z 28 lipca 2015 s.20
-Marian Morawski Powstanie Warszawskie we wspomnieniach słupeckiego skauta Mariana Morawskiego cz.I. Gazeta Słupecka nr 30 (1301) z 28 lipca 2015 s.20
-Marian Morawski Powstanie Warszawskie we wspomnieniach słupeckiego skauta Mariana Morawskiego cz.II. Gazeta Słupecka nr 30 (1301) z 4 sierpnia 2015 s.20
-Marian Morawski Powstanie Warszawskie we wspomnieniach słupeckiego skauta Mariana Morawskiego cz.III. Gazeta Słupecka nr 33 (1304) z 18 sierpnia 2015 s.20
-harcmistrz Władysław Szymański Edmund Głogowski ukończył 85 lat. Jubileusz z harcerstwem w tle. Gazeta Słupecka nr 33 (1304) z 18 sierpnia 2015 s.32
-harcmistrz Władysław Szymański Harcerstwo słupeckie w latach 1956-75. Pierwszy obóz letni w Mieczownicy. Gazeta Słupecka nr 34 (1305) z 25 sierpnia 2015 s.20
-Marta Hofman Czuj, czuwaj po latach. Gazeta Słupecka nr 37 (1308) z 15 września 2015 s.28
-harcmistrz Władysław Szymański W roku 85-lecia urodzin harcmistrza Edmunda Głogowskiego. Gazeta Słupecka nr 51 (1322) z 22 grudnia 2015 s.20