P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 grudzień 2015 R.L. 4-2015 Rozkaz Komendanta HKS Słupca

Słupca, dn. 15 grudnia 2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin


Rozkaz L. 4/2015

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca ZHP Konin L. 10/2015 z dnia 29.09.2015 roku.
1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt. 10 Ordynacji wyborczej ZHP (Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z 12 stycznia 2014r.) podaję do wiadomości listę uczestników z głosem decydującym XX Zjazdu Hufca, który odbędzie się w piątek 20.11.2015r. o godz. 16:30 w Sali Ratuszowej w koninie (ul. Wiosny Ludów 6).
/…/ 24.Władysław Szymański Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów – Słupca, /…/ 29. Hm. Andrzej Wolski - członek Kapituły Wspólnot y Seniorów ZHP.
8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1.  Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2013/2014 (1.09.2013-31.08.2014) następującym Druhnom i Druhom.
/…/ 5. hm. Maria Boruszak, 6. hm. Wojciech Boruszak, 10. hm. Edmund Głogowski. 14. hm. Krystyna Górczyńska. 17. hm Eugeniusz Krajewski, 28. hm. Władysław Szymański, 33. hm. Andrzej Wolski, 34. hm. Zdzisław Woźniak, 40. phm. Władysława Garsztka, 53. phm. Małgorzata Wolska, 54. phm. Irena Woźniak, 68. pwd. Halina Miętkiewicz, 69. pwd. Stefan Miętkiewicz, 71. pwd. Tadeusz Niemczewski, 76. pwd. Krzysztof Rewers, 86. pwd. Maria Wożniak.


Czuwaj!
hm. Michał Kałużny

3.Mianowania
2.2.Mianowania funkcyjnych
Z dniem 1.01.2016 roku mianuję hm. Marię Boruszak kronikarzem Harcerskiego Kręgu Seniorów.
5. Wyróżnienia
5.3. Podziękowanie
-Dziękuję hm. Edmundowi Głogowskiemu za prowadzenie w latach 2000 - 2015 Kroniki Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.
-Dziękuję wszystkim członkom HKS za zapalenie zniczy pamięci na grobach instruktorów harcerskich na cmentarzu parafialnym w Słupcy i w Miłostowie.
-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskim za przygotowanie graficzne i tekstowe kartki z życzeniami świątecznymi.
-Dziękuję hm. Marii Boruszak, phm. Irenie Woźniak, pwd. Halinie Miętkiewicz, pwd. Marii Woźniak za przygotowanie wigilii dla członków Kręgu.
-Dziękuję pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi za systematyczne prowadzenie śpiewu harcerskiego na zbiórkach w roku 2015.
7.Sprawy różne
-Informuję, że na Mszy świętej w Jankowie Dolnym w intencjach śp. Stanisława, Marii, Jadwigi, Antoniego reprezentował HKS hm. Władysław Szymański.


Czuwaj!
hm. (-) Władysław Szymański, komendant

Joomla templates by a4joomla