P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

21 maja 2015 Pogrzeb podharcmistrza Włodzimierza Juskowiaka

Włodku na zawsze zostaniesz w mojej i naszej pamięci.

   Podharcmistrza Włodka Juskowiaka Komendanta Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Dziewiątacy” z Hufca ZHP Poznań Wilda poznałem na zbiórce Wspólnoty Skulskiej w 2004 roku.


   Potem już systematycznie spotykaliśmy się w różnych miejscach Wielkopolski: na złazach, zlotach, biwakach, odwiedzinach u harcerzy na akcji letnie obozowej, uroczystych zbiórkach, przy ognisku harcerskim, rajdach, w gronie zuchów harcerzy, wędrowników i instruktorów czynnych.
   Zapamiętałem Go jako człowieka zawsze uśmiechniętego, zawsze miłego w rozmowie, zawsze troskliwego o innych, skromnego. Mimo, że jestem od niego dużo młodszy traktował mnie z wielkim uszanowaniem.
Tak niedawno Jego ukochany Krąg Seniorów z Wildy w Ujeździe obchodził swój Jubileusz - Trzydziestolecia. W trakcie tej uroczystej zbiórki otrzymaliśmy od harcmistrza Pawła Napieralskiego smutną wiadomość. „Mój komendant Włodek zachorował”. Tu w Ujeździe, koło Grodziska Wielkopolskiego, przy ołtarzu polowym, podczas Mszy Świętej, modliliśmy się o zdrowie Włodka.
   Choroba wygrała, dotarła do nas smutna wiadomość, że w dniu 15 maja 2015 roku w wieku 87 lat odszedł na wieczną wartę do domu Ojca.
   Odszedł: zastępowy, drużynowy, wierny ideałom skautowskim przez 80 lat służby w harcerstwie, patriota, bardzo skromny człowiek, wielki przyjaciel młodzieży harcerskiej, przyjaciel Seniorów Harcerskich skupionych we Wspólnocie Skulskiej i Seniorów Wielkopolskich.
   Zwołał nas na swoją ostatnią zbiórkę do umiłowanego Poznania, w którym w przeszłości piastował ważne funkcje zawodowe.
   Zjechaliśmy się rajdem gwiaździstym z całej Wielkopolski: z Wągrowca, Gniezna, Trzemeszna, Słupcy, Konina, Nowego Tomyśla, Szamotuł, Kiekrza z wielu miejsc Poznania, by towarzyszyć Mu w Jego ostatniej ziemskiej drodze a na Mszy Świętej sprawowanej przez dwóch księży parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu i kapelana Chorągwi Wielkopolskiej, polecać Bogu. Potem stanąć przy mogile, zapalić znicz pamięci i w zadumie wracać do spotkań harcerskich z śp. podharcmistrzem Włodkiem.
   21 maja 2015 roku w czwartek przy ul. Nowina w Poznaniu odprowadzaliśmy śp. Włodka na Jeżycki Poznański Cmentarz.
   Nad grobem oddały Mu hołd sztandary: Chorągwi Wielkopolskiej, Urzędu Miasta Poznania, Hufca ZHP Wilda, HKS Trzemeszno, proporce: HKS Wągrowiec , KSH Gniezno, HKS Poznań Grunwald, KSiS „Dziewiątacy”.
   W krótkich słowach pożegnał podharcmistrza Włodka, członka Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w latach 2008-2015, współtwórcy i wieloletniego Komendanta Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Dziewiątacy” z Hufca ZHP Poznań Wilda, członka ZHP od 1935 roku, harcmistrz Paweł Napieralski, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. W swym wystąpieniu dziękował za wielki trud jaki w swoim ziemskim życiu oddał harcerstwu. Dziękował za przyjaźń i ofiarne wypełnianie obowiązków instruktorskich do ostatnich dni życia.
   Zabrzmiała na poznańskim cmentarzu Modlitwa Harcerska. Słowami -

O Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom życia, dnia
Wiernymi zawsze być

- przy pochylonych sztandarach i proporcach żegnaliśmy podharcmistrza Włodka Juskowiaka. Żegnały Go kolejne harcerskie pokolenia, dla których był wspaniałym drogowskazem harcerskiego życia.
Włodku na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.
                                                                                                              Czuwaj! hm. Władysław Szymański ze Słupcy

Joomla templates by a4joomla