13 maja 2015 Piękna Jubileuszowa zbiórka odeszła do historii.

Kategoria: Wydarzenia w HKS 2015
Opublikowano: wtorek, 19 maj 2015 17:02
hm. (-) Władysław Szymański
Odsłony: 1569

15 rocznica zawiązania HKS Słupca.

   Na zbiórce zameldowali się: hm. Andrzej, hm. Eugeniusz, hm. Krystyna, hm. Marylka, hm. Wojtek, hm. Zdzisław, phm. Irena, phm. Małgorzata, pwd. Halina, pwd. Maria, phm. Tadeusz, pwd. Stefan, i hm. Władysław – komendant.
   Jubileuszowe świece zapalili hm. Andrzej i hm. Zdzisław założyciele Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.
   A tak w gawędzie przybliżył komendant powstanie Kręgu:


   W pięknej harcówce I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka w Słupcy 25 maja 2000 roku, 15 lat temu, w obecności komendantki Hufca phm. Danuty Śmiechowskiej i gospodyni harcówki hm. Marii Główczyńskiej, spotkało się 13 instruktorów: hm. Lech Bydłowski, hm. Sylwia Chojnacka, hm. Maria Cwudzińska, hm. Dariusz Dobersztyn, hm. Krystyna Frydrychowicz, hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Zdzisława Gorczyńska, hm. Marek Kosmalski, pwd. Marek Krygiel, hm. Andrzej Wolski, phm. Irena Woźniak i hm. Zdzisław Woźniak. Postanowiono powołać Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy.
   Wybrano Radę Kręgu w składne: hm. Maria Cwudzińska, hm. Krystyna Frydrychowicz, hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Zdzisława Gorczyńska, hm. Andrzej Wolski. Na zbiórce 7 czerwca 2000 roku Rada Kręgu wybrała do pełnienia funkcji: przewodniczącego hm. Stanisława Garsztkę, zastępcę hm. Marię Cwudzińska, sekretarza hm. Zdzisławę Górczyńska, skarbnika hm. Krystynę Frydrychowicz, kronikarza hm. Edmunda Głogowskiego, członka hm. Andrzeja Wolskiego.
   W imieniu Rady Kręgu hm. Stanisław Garsztka zgłosił wniosek do Komendy Hufca ZHP Słupca o zezwolenie na działalność Kręgu.
   17 września 2001 roku funkcję przewodniczącej Rady Kręgu powierzono hm. Marii Cwudzińskiej.
   W skład Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy weszli następujący instruktorzy: hm. Maria Cwudzińska - komendantka, hm. Stanisław Garsztka - zastępca komendanta, hm. Edmund Głogowski - kronikarz, hm. Krystyna Gorczyńska - sekretarz, hm. Jadwiga Szymańska - skarbnik, hm. Andrzej Wolski - członek Rady Kręgu; obecnie zastępca komendanta, członkowie Kręgu; hm. Wojciech Boruszak - obecnie chorąży historycznego sztandaru Hufca ZHP Słupca, hm. Krystyna Frydrychowicz, phm. Władysława Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski - obecnie sekretarz, Janina Mikołajczyk, Halina Miętkiewicz, Stefan Miętkiewicz, Krzysztof Rewers, hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata Wolska - obecnie skarbnik. W 2009 r. dołączyli do Kręgu phm. Antoni Dobersztyn, a w 2010 - pwd. Maria Woźniak i Łucja Dobersztyn.
   19 października 2009 r. wybrano hm. Władysława Szymańskiego na komendanta kręgu. Do Kręgu w następnych latach dołączyli pwd. Tadeusz Niemczewski, phm. Irena i hm Zdzisław Woźniak.
   Od 4.09.2004 - HKS wszedł w skład Wspólnoty Skulskiej ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego, od 2010 do ruchu powołanego przez naczelnika ZHP o tej samej nazwie.
   Od 2009 r. HKS należy do Wielkopolskiej Rady Harcerskich Seniorów.
   Od 2006 roku HKS obecny jest na stronie internetowej Wydziału Seniorów i Starszyzny Głównej Kwatery ZHP w Warszawie.
  Nie sposób wszystkiego wymienić w obszarze naszej aktywności – to m.in.: złazy, spotkania z zuchami, harcerzami, innymi kręgami, uroczyste zbiórki, wigilijne wieczerze, jubileuszowe spotkania, udział w uroczystościach państwowych historycznych i regionalnych, w pracach Wspólnoty Skulskiej i Wielopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uroczyste zbiórki upamiętniające krzyżami na mogiłach i epitafiki w Izbie Pamięci Harcerskiej w Skulsku zasłużonych instruktorów, działalność wydawniczo – wspomnieniowa o wydarzeniach z historii harcerstwa, współpraca z mediami regionalnymi, szczególnie z „Gazetą Słupecką", udział w życiu innych Kręgów Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej, Stołecznej, Zachodniopomorskiej, Krakowskiej, Kujawsko-Pomorskiej, uczestnictwo w spotkaniach z okazji rocznic organizowanych przez HKS z Janowca Wielkopolskiego, z Gniezna, Mogilna, Szamotuł, Konina, Orląt z Przemyśla, a także w Zjazdach Hufca Konin, Słupca, naradach oraz udział przedstawicieli HKS w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy", w Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych, Słupeckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, Zespołach Caritas i Radach Parafialnych, Kapitule Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP i Kapitule Plebiscytu „Gazety Słupeckiej". Systematyczne prowadzenie strony internetowej Kręgu- www.hksslupca.pl i współdziałanie wydawnicze z Seniorem – biuletynem WRHKS oraz z Stroną internetową Starszyzny i Seniorów GK ZHP a szczególnie z biuletynem Co słychać u Seniorów ZHP.
   Na zakończenie swojej gawędy stwierdził: Jesteśmy potrzebni wtedy: - gdy możemy młodym służyć doświadczeniem, - możemy pomóc harcerzom załatwiać różne sprawy. Słowem - „Jesteśmy potrzebni społeczeństwu, harcerstwu i samym sobie". Sobie jesteśmy potrzebni, by przeżyć „dawnych wspomnień czar", żeby spotkać się w gronie przyjaciół i „pomagać sobie wzajem".
Komendant poprosił o powstanie i przywołał, pamięć, tych członków Kręgu, którzy odeszli na wieczna wartę: śp. hm. Marię Cwudzińską, śp. hm. Jadwigę Szymańską, śp. hm. Stanisława Garsztkę, śp. phm. Antoniego Dobersztyna. Ich pamięć uczciliśmy chwilą cisz i zadumy.
W tracie zbiórki melodie intonował pwd. Stefan Miętkiewicz, który na spotkanie przygotował teksty piosenek. Wyśpiewano też słowa podziękowania dla Komendanta, który bardzo, bardzo się wzruszył. Stwierdził – jest to pierwszy wiersz, w którym pada Jego imię i podziękowania za działalność harcerską. Piękny to gest harcerskiej przyjaźni.
   Tort dzielili solenizanci hm. Marylka wraz z hm. Wojtkiem – mężem.
   Późnym wieczorem zawiązał się Krąg pożegnalny w harcówce na ulicy Poznańskie 28 w Słupcy. Przewodnik Stefan wtórował na akordeonie śpiewającym pieśń na pożegnanie dnia i zakończenie Jubileuszowej zbiórki. Piękna uroczysta zbiórka odeszła do historii.

Opracował: hm. Władysław Szymański