Statystyka

15 marca 2015 Rozkaz L.1-2015 Komendanta HKS w Słupcy

                                                                                                         Słupca, dn. 15 marca 2014r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2015


 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L. 1/2015 z dnia 31.01.2015r.
13.2. Na wniosek Komendy Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku udzielam pochwały za wzorową organizację spotkania Noworocznego dla kadry kierowniczej kręgów skupionych we Wspólnocie w dniu 17 stycznia w Słupcy :
hm. Władysławowi SZYMAŃSKIEMU – Krąg Seniorów w Słupcy – Hufiec Konin
hm. Andrzejowi WOLSKIEMU – Krąg Seniorów w Słupcy – Hufiec Konin
pwd. Stefanowi MIĘTKIEWICZOWI – Krąg Seniorów w Słupcy – Hufiec Konin
hm. Zdzisławowi WOŹNIAKOWI – Krąg Seniorów w Słupcy – Hufiec Konin
/…/

CZUWAJ!
hm. Tomasz Kujaczyński


Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L. 3/2015 z dnia 26.02.2015r.
4. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów, komisji, komend kursów.
4.1.2. Powołuje Komendę XXIV Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w składzie
hm. Paweł NAPIERALSKI – komendant – Hufiec Poznań Wilda
hm. Aleksander SEKULSKI – z-ca ds. organizacyjnych – Hufiec Gniezno
hm. Katarzyna GRAŻKA – z-czyni ds. programowych – Hufiec Szamotuły
hm. Marek URBANOWICZ – kwatermistrz – Hufiec Wągrowiec
phm. Włodzimierz JUSKOWIAK – instr. ds. promocji – Hufiec Poznań Wilda.

CZUWAJ!
hm. Tomasz Kujaczyński

4.Przyznaie stopni, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań.
4.1. Otwieram próbę na stopień harcerza orlego, ćwikowi Tadeuszowi Niemczewskiemu.

5. Wyróżnienia
5.3. Podziękowanie

W imieniu Komendy Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy dziękuję.
-Burmistrzowi Słupcy Michałowi Pyrzykowi za wielokrotną pomoc dla Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.
-Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Lokalnego – Arlecie Kolska-Hypka za przygotowanie materiałów promocyjnych o Słupcy i za zdjęcie rodzinne seniorów ze zbiórki, wręczone każdemu uczestnikowi spotkania.
-Wicestaroście Słupeckiemu Szymonowi Grzwińskiemu za pomoc w organizacji styczniowej zbiórki seniorów ZHP.
-Kierownik - Joannie Słowińskiej - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji – za przekazanie materiałów promocyjnych i gadżetów.
-Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Słupcy Jarosławowi Dębskiemu za użyczenie profesjonalnego nagłośnienie do sali konferencyjnej.
-Zastępczyni Naczelnego Redaktora Gazety Słupeckiej pwd. Katarzynie Rybickiej za zaszczycenie swą obecnością naszej zbiórki i za systematyczne publikowanie artykułów na łamach Gazety Słupeckiej o harcerstwie słupeckim w tym o Seniorach ZHP.
-Wójtowi Gminy Strzałkowo Dariuszowi Grzywińskiemu za przekazanie materiałów promocyjnych o Gminie Strzałkowo.
-Wójtowi Gminy Słupca Grażynie Kazuś za materiały promocyjne o Gminie Słupca i za wydanie decyzji o przewiezieniu nieodpłatnym dzieci z Zespołu Tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Kotuni na występy dla Seniorów ZHP w Żółtym Domku w Słupcy.
-Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni Jolancie Kamińskiej za wielką życzliwość i umożliwienie występu w Słupcy dzieci.
-Nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni Bożenie Szelewskiej za przygotowanie wspaniałego występu tanecznego.
-Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni w Strzałkowie Tomaszowi Karpińskiemu za pomoc w organizacji zbiórki.
- Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy phm. Lidii Dobersztyn za wielokrotną finansową pomoc na działalność statutową dla HKS w Słupcy a także za przygotowanie pięknych upominków dla Zespołu Tanecznego dzieci z Kotuni.
-Zastępcy Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas Janowi Gorzkowskiemu przy Kościele Błogosławionego Michała Kozala BM za wspomożenie w materiały promocyjne.

-Dziękuję hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu za szybkie wywiązanie się z polecania komendanta dotyczące zebrania informacji i o odznaczeniach, wyróżnieniach i nagrodach otrzymanych przez członków kręgu.
-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie graficzne karty z pozdrowieniami wielkanocnymi.

Czuwaj!
hm. (-) Władysław Szymański, komendant

Joomla templates by a4joomla