Statystyka

16 luty 2019 Seniorzy ze Słupcy na Zlocie Harcerzy z Wielkopolski w Poznaniu

Seniorzy ze Słupcy na Zlocie Harcerzy z Wielkopolski w Poznaniu
"W przyszłość, krokiem wolności"

Wśród 2000 harcerek i harcerzy, którzy przywieźli do Poznania „Płomienie”, by wspólnie rozpalić Ognisko Stulecia byli także 16 lutego 2019 roku Seniorzy harcerscy ze Słupcy. Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali hm. Wojciech Boruszak, hm. Stanisław Przydryga i hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu.
      W drugim dniu Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 uczestniczyło ponad 100 Seniorów Harcerskich.

Organizatorem zlotowej trasy dla seniorów było prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów na czele z przewodniczącym hm. Pawłem Napieralskim oraz 100. Poznańska Drużyna Harcerzy im. generała Stanisława Maczka z hm. Grzegorzem Maciejewskim, drużynowy i zarazem komendantem 33 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych.
      
W pięknej pogodzie wiosennej mimo, że to luty od 8.30 – seniorzy uczestniczyli w doniosłych wydarzeniach w Forcie VII. Uroczystości miały charakter wielkiej zadumy, powagi i hołdu dla więźniów umęczonych tu przez Niemców. Na terenie obozu poniosło śmierć ok. 20 tysięcy Wielkopolan. Uwięzieni w nim Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, wieszani, zrzucani ze schodów lub umierali z powodu ciężkich warunków panujących w celach więziennych. W obozie już w październiku 1939 roku po raz pierwszy w Europie użyto gazu do mordowania ludności cywilnej. W październiku 1939 roku w bunkrze 17 zamordowano ok. 400 pacjentów i personel medyczny szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul. Grobla w Poznaniu.
      Straszliwie zmaltretowany został umieszczony w osławionej katowni poznańskiej – Forcie VII w celi nr 66 hm. Florian Marciniak pierwszy naczelnik Szarych Szeregów.
        Od godziny 11.45 – odbyły się uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, nadano tu oficjalnie skwerowi nazwę - imienia Skautów Powstańców Wielkopolskich.
          Po obiedzie w Domu Żołnierza delegacje seniorów złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicami poświęconymi hm. Florianowi Marciniakowi na ul. Strzeleckiej 10 (III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego) oraz na ulicy Szkolnej - w domu,w którym mieszkał w czasie nauki i studiów (10 lat).

Potem seniorzy zwiedzili Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego znajdujące się na Starym Rynku i pożegnaliśmy naszych opiekunów – 100. Poznańską Drużynę Harcerską.
      
Wieczorem w Domu Polonii na Starym Rynku odbyto się spotkanie z przewodniczącym Rady Naczelnej ZHP hm. Dariuszem Supłem i z-czynią Komendanta Wielkopolskiej Chorągwi ZHP phm. Anitą Walachowską.
Krąg pożegnalny zakończył trasę seniorów z Wielkopolski w drugim dniu Zlotu Chorągwi ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ze Słupcy

Słupca - Poznań, dnia 16 lutego 2019 roku

13 luty 2019 Harcerska zbiórka Kręgu

Harcerska zbiórka Kręgu ZHP w Słupcy

    Na początku obdarowano komendanta piękną różą wraz z gratulacjami w związku z wyróżnieniem na Gali w Poznaniu - nominacja "Niezwyczajny" 2018 roku w kategorii - harcerska służba.

    Komendant opowiedział o wydarzeniach, których był świadkiem na poznańskiej Gali. Stwierdził, iż opowieści a raczej laudacje pięknie charakteryzowały sylwetki wyróżnionych. Wspaniałe towarzystwo współczesnych - nominatów harcerzy ZHP z Wielkopolski.

    W dalszym ciągu zbiórki Kręgu hm. Andrzej Wolski zdał sprawozdanie z poznańskiej zbiórki, na której wybrano komendę Wspólnoty Skulskiej. Nasz Krąg reprezentowali: hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański - komendant, hm. Andrzej Wolski.

    Pwd. Stefan Miętkiewicz, grając na akordeonie rozpoczynał piosenki harcerskie.

   W nawiązaniu do propozycji z poprzedniej zbiórki komendant zapoznał obecnych z zadaniami na pierwsze półrocze 2019 roku.

   Hm. Andrzej Wolski wręczył obecnym kartkę z życzeniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2019 roku.

   Komendant zdał sprawozdanie ze swojej obecności na świetnie zorganizowanym biwaku przez Szczep nr 1 w Słupcy z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

   Kawę i pączki na dzisiejsze spotkanie zafundowała sierpniowa solenizantka pwd. Maria Woźniak. Dziękujemy, pączki wyśmienite.

   Zbiórkę zakończyliśmy kręgiem.

hm. Władysław Szymański

 

9 luty 2019 Biwak I Szczepu w Słupcy

Harcerski Biwak w Słupcy

100. rocznica śmierci Druha Andrzeja Małkowskiego

     Dziękuję za zaproszenie mnie przez Druhny hm. Marię Główczyńską – komendantkę I Szczep Harcerskiego im. Janusza Korczaka i Olę Goss z okazji Dnia Myśli Braterskiej na biwak zuchów i harcerzy z I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka w Słupcy - Hufiec ZHP Konin, który odbył się w dniach 8 i 9 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy.
    Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie gawędy o ustanowieniu Dnia Myśli Braterskiej, którego idea zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 w Stanach Zjednoczonych i ogarnęła skautów z całego świata, o sir Robercie Baden-Powellu, który wpadł w czasie wojny burskiej w latach 1899–1902 podczas oblężenia twierdzy Mafeking na genialny pomysł stworzenia organizacji skautingowej.
     O Andrzeju Małkowskim i Oldze Drachonowskiej-Małkowskiej, którzy ideę skautingu przenieśli na ziemie polskie.
      Dziękuję za bardzo ciekawe pytania, jakimi obdarzyliście mnie podczas naszego harcerskiego spotkania.


Po harcersku pozdrawiam Was Zuchy, Harcerze, Wędrownicy z I Szczepu ze Słupcy.
Czuwaj!
hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dnia 9.02.2019r.

Post Scriptum

100 rocznica śmierci Druha Andrzeja Małkowskiego

„Wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie do generała Lucjana Żeligowskiego. Francuski, 4300-tonowy statek "Chaouia", na którym druh Andrzej Małkowski płynął na Morze Czarne, zatonął na minie nocą 15/16.01.1919 w Cieśninie Messyńskiej, na pozycji 38° 18'N, 15° 41'E, płynąc z Marseille do Batumi; katastrofa pociągnęła za sobą 476 ofiar. Minę postawił w dniu 3 października 1918 roku niemiecki okręt podwodny UC 53 (d-ca Erich Gerth)”.

5 luty 2019 Gala „Niezwyczajni”!

Jaki ja tam „Niezwyczajny”!

      Jaki ja tam „Niezwyczajny”, po prostu instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, który chce by pokolenia które przyjdą po mnie mogły patrzeć śmiało w przyszłość, a życzę im prostego i plastycznego dziecięcego świata. I powtarzam za Jean – Paulem Sartre „Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze i czyńmy dobro nie czekając na okazje szczególne”.
     
Otrzymałem od phm. Marianny Kłos, członkini komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP esemesa – „Serdecznie zapraszamy na Galę Niezwyczajni Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, która odbędzie się 1 lutego br. o godzinie 18.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania”.
        
Bardzo miłe zaproszenie. Pojechałem. I znalazłem się w gronie bardzo wielu nominatów. Ja – nominat - z Hufca ZHP Konin z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP do ogólnopolskiego plebiscytu instruktorskiego „Niezwyczajni 2018” w kategorii „Harcerska służba” 
      
Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński  wyróżniał w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania „Aktami nominacji” wspaniałych „Niezwyczajnych”.
    
Wcześnie prowadzący galę, krótko charakteryzowali osiągnięcia nominowanych.
        Mile zaskoczony byłem opowieścią o mnie prezentowaną przez dwoje młodych konferansjerów harcerskich. W cichości zastanawiałem się skąd aż tyle o mnie! Wsłuchiwałem się i w myślach wracałem do tamtych pięknych czasów z mojego życia w harcerstwie: młoda instruktorka tak opowiadała;

Druh Władysław jest harcerzem od ponad 70 lat. Swoją instruktorską służbę pełni od 1960 roku.

W czasie studiów prowadził Akademicki Szczep „Żaczek” w Poznaniu przy Studium Nauczycielskim nr 1 w Hufcu Poznań Jeżyce.Harcerską służbę pełnił na wielu polach, był Komendantem Hufca ZHP Słupca, przewodniczący w wielu kadencjach Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca, wielu kadencjach Komisji Rewizyjnej Chorągwi Konińskiej i zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej. Delegat na Zjazdy Zwyczajne i Nadzwyczajne ZHP. Członek dwóch kadencji Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Harcerstwa Polskiego.

Jako drużynowy i komendant był organizatorem wielu Harcerskich Akcji Letnich. Pełnił także na obozach funkcje oboźnego, kwatermistrza instruktora szkoleniowego na kursach organizowanych przez Chorągiew Wielkopolską ZHP dla komendantów hufców. Organizator bardzo wielu akcji programowych i akcji nieobozowego lata.

Druh Władysław swoją pasją do sztuki dzieli się już od wielu lat. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i relacji życia swojego regionu. Cały czas aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności . 

Aktywnie włącza się w działania Wspólnoty Skulskiej ZHP i Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów. Obecnie komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

        Laudacje wygłaszane o nominatach, które z uwagą wysłuchiwałem pokazywały piękny obraz pracy dla innych przez instruktorów – teraz nominatów – Związku Harcerstwa Polskiego. Byłem dumny, że znalazłem się w tak wyśmienitym towarzystwie harcerzy z Wielkopolski.

Czuwaj!  hm. Władek Szymański ze Słupcy
– jeden z nominatów
Gali Niezwyczajni Chorągwi Wielkopolskiej ZHP  

26 styczeń 2019 Delegaci z 26 Kręgów Seniorów ZHP wybrali władze Wspólnoty Skulskiej

 Delegaci z 26 Kręgów Seniorów ZHP wybrali władze Wspólnoty Skulskiej

     Delegacje i delegaci z 26 Kręgów Seniorów ZHP w ilości 110 seniorów należących do Ogólnopolskiego Ruchu Metodycznego Wspólnota Seniorów Harcerskich w Skulsku im ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w dniu 26 stycznia 2019 w Poznaniu w Domu Harcerza przy ul. Widnej 1  wybrali Komendanta Wspólnoty phm. Jerzego Lipińskiego z Mogilna, zastępcę hm. Marek Urbanowicza z Wągrowca, sekretarza Ewę Sucharską z Inowrocławia, członków komendy: pwd. Hannę Kurzawę z Konina, phm. Dorotę Piotrowicz z Koła i pwd. Stefana Harko z Mogilna, skarbnikiem  z poprzednich władz pozostała pwd. Barbara Włodarczyk z Konina. Składam w imieniu Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupca najserdeczniejsze życzenia w harcerskiej działalności na rzecz seniorów harcerski ZHP skupionych z całej Polski we Wspólnocie Skulskiej.
     
Słupecki Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego reprezentowany był przez: hm. Eugeniusza Krajewskiego, hm. Stanisława Przydrygę hm. Władysława Szymańskiego, komendanta, hm. Andrzeja Wolskiego.
    Składam w imieniu Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupca najserdeczniejsze życzenia w harcerskiej działalności na rzecz seniorów Związku Harcerstwa Polskiego skupionych z całej Polski we Wspólnocie Skulskiej.

hm. Władysław Szymański

Joomla templates by a4joomla