P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

19 październik 2019 XII Dzień Biblijny

Gniezno: XII Dzień Biblijny

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbył się 19 października XII Archidiecezjalny Dzień Biblijny z udziałem członków i sympatyków Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w naszej archidiecezji. Tematyka nawiązywała do trwającego roku duszpasterskiego poświęconego Duchowi Świętemu.


Coroczne spotkanie otworzył moderator Dzieła, biblista, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, który zanim oddał głos prelegentom, podsumował bieżącą aktywność stowarzyszenia. W mijającym roku – jak poinformował – kontynuowano m.in. katechezy biblijne, które raz w miesiącu odbywały się w parafii w Długiej Goślinie. We współpracy z Dziełem zorganizowane zostały także dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz pielgrzymka do Włoch. Konferencje biblijne prowadzone były także gościnnie w ramach gnieźnieńskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku. Moderator Dzieła Biblijnego przypomniał także, że decyzją papieża Franciszka w trzecią niedzielę zwykłą (w styczniu) w całym Kościele obchodzona będzie Niedziela Biblijna, a więc dzień, który w Kościele w Polsce obchodzony jest od kilku lat. „Dzieło Biblijne nie podjęło jeszcze decyzji, czy zmieni termin na ogólnokościelny, czy pozostaniemy przy terminie dotychczasowym, a więc trzeciej niedzieli wielkanocnej” – poinformował ks. Podeszwa. Zwrócił też uwagę na zachętę i docenienie przez Ojca Świętego wszelkich inicjatyw biblijnych podejmowanych w parafiach i lokalnych społecznościach.


Uczestnicy spotkania wysłuchali też dwóch konferencji. Ksiądz dr hab. Adam Kubiś z Wydziału Teologicznego KUL wyjaśnił pojęcie theosis (przebóstwienia) czyli powołania do życia w Duchu Świętym w perspektywie biblijnej, przechodząc od normatywnego, starotestamentalnego spojrzenia na przykazania i relację z Bogiem do nowości chrześcijaństwa, które – jak podkreślił – zrealizowało to, na co czekał Stary Testament. Drugą prelekcję wygłosił biblista archidiecezji gnieźnieńskiej ks. mgr lic. Tomasz Krzysztofiak z gnieźnieńskiego PWSD, który przybliżył słuchaczom, czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu i dlaczego nie może zostać odpuszczone. Podczas spotkania był też czas na dyskusję i pytania dodatkowe do prelegentów. Spotkanie zakończyła Msza święta i wspólny obiad.


B. Kruszyk KAI
Fot. hm W. Szymański

Strona internetowa [ z 20.10.2019 http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/gniezno_xii_dzien_biblijny_.html]

 

W spotkaniu na zaproszenie ks. prof. UAM dra hab. Pawła Podeszwy uczestniczył hm. Władysław Szymański Komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy

10 październik 2019 Szczególnie zasłużeni dla Polskiego Harcerstwa w „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa”

Szczególnie zasłużeni dla Polskiego Harcerstwa W Święto Zmarłych zapalmy znicze w „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa” w Skulsk,  poświęconego harcerzom, którzy odeszli na wieczną wartę.

   W Skulsku, małej gminie pod Koninem jest jedyne w Polsce „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa”. Poświęcone jest szczególnie zasłużonym dla harcerstwa instruktorom, którzy odeszli na wieczną wartę.

   W 2000r. Skulskie Mauzoleum podniesione zostało do rangi „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa”, pierwszego w Polsce, jedynego w Europie, symbolu i pomostu łączącego historię z teraźniejszością. Tradycją tego miejsca stały się „Patronalne Dni Skupienia w Skulsku”, które odbywają się co roku w drugą sobotę czerwca a są organizowane przez Wspólnotę Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego. Wspólnota seniorów jest Ogólnopolskim Ruchem Programowo-Metodycznym mającym siedzibę na ternie Hufca ZHP Konin.

   Znajdują się tu w Mauzoleum w kaplicy upamiętniającej objawienie się „Matki Bożej Bolesnej” epitafiki zasłużonych dla harcerstwa instruktorów.

   Co roku Kapituła Wspólnoty Skulskiej podejmuje decyzje upamiętnienia zmarłych harcerek i harcerzy szczególnie zasłużonych dla Związku Harcerstwa Polskiego w oparciu o:

„Zasady regulujące nadawanie uhonorowań, tabliczek epitafijnych, zasłużonym harcerkom i harcerzom, którzy odeszli na wieczną wartę, umieszczenia portretów księży kapelanów, oraz urn z miejsc pamięci narodowej”.

   Już kolejny rok  na początku czerwca 2019 podczas  Patronalnego Dnia Skupienia w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  przed Mauzoleum Pamięci Harcerstwa Przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski odczytał decyzję Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu w Mauzoleum 45 tabliczek epitafijnych zmarłych druhów, tablicy zbiorowej pamięci 23 harcerek z 15 Drużyny Harcerek „Mała Piętnastka” i 2 mieszkanek Gardno - wielkiej tragedii na Jeziorze Gardno w dniu 18.07.1948r. oraz tablicy w 100 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – „Cześć pamięci skautom walczącym o wolność Polski, poległym w Powstaniu Wielkopolskim”.

   Obecnie w Mauzoleum znajduje się około 600 tabliczek epitafijnych, portrety księży kapelanów, urny z miejsc szczególnej pamięci narodowej.

   Z byłego Hufca ZHP Słupca w Mauzoleum znajduje się 10 tabliczek epitafijnych zasłużonych dla harcerstwa instruktorów: hm. Marii Cwudzińskiej,  phm. Antoniego Dobersztyna, hm. Stanisława Garsztki, hm. Januarego Jasińskiego, hm. Stanisława Snaglewskiego, hm. Józefa Kwitowskiego, hm. Jadwigi Karpińskiej, hm. Jadwigi Szymańskiej,  phm. Krystyny Szulczyńskiej-Ulatowskiej, hm. Ryszarda Rąbczewskiego.

   Pamiętajmy i w Dzień Wszystkich Świętych zapalmy znicze pamięci na cmentarzach – tam gdzie zostali pochowani wybitni harcerze,  szczególnie zasłużeni dla harcerstwa instruktorzy. Niech pamięć o nich trwa.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański
Słupca – w przeddzień Święta Zmarłych 2019 roku

Z byłego Hufca ZHP Słupca w Mauzoleum
w Skulsku znajduje się
10 tabliczek epitafijnych
zasłużonych dla harcerstwa instruktorów:

hm. Marii Cwudzińskiej,  
phm. Antoniego Dobersztyna,
hm. Stanisława Garsztki,
hm. Januarego Jasińskiego,
hm. Stanisława Snaglewskiego,
hm. Józefa Kwitowskiego,
hm. Jadwigi Karpińskiej,
hm. Jadwigi Szymańskiej,

phm. Krystyny Szulczyńskiej-Ulatowskiej,
hm. Ryszarda Rąbczewskiego.

 

25 wrzesień 2019 Proporzec dla Kręgu Starszyzny ZHP z Mogilna

 

Proporzec dla Kręgu Starszyzny ZHP z Mogilna

    

      Fundatorzy proporca  - członkowie Kręgu Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza z Mogilna, Hufiec ZHP Mogilno, Chorągiew ZHP  Kujawsko – Pomorska, zaprosili mój Krąg 17 września 2019 w Gołąbkach na uroczystości wręczenia w Dąbrowie proporca dla Kręgu Starszyzny ZHP z Mogilna.

     Szczególna zbiórka rozpoczęła się w kościele NMP Królowej Polski o godzinie 16:00 Mszą św. celebrowaną przez ks. pwd. Wojciecha Orzechowskiego, diecezjalnego duszpasterz harcerstwa z Gniezna.

     Na Mszy został zainaugurował kolejny rok harcerski. Na zakończanie Mszy tuż przed zaśpiewaniem „Modlitwy Harcerskiej” celebrans ks. pwd. Wojciech Orzechowski powiedział "dzielcie się swym doświadczeniem życiowym, dzielcie się swą mądrością w zastępach, gromadach zuchowych, drużynach harcerskich - wszędzie tam, gdzie tylko możecie".

     Świadkami ważnego wydarzenia były reprezentacje Kręgów Seniorów ZHP ze swoimi komendantami z Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Trzemeszna, Słupcy, Wągrowca i 10 DH im. Adama Mickiewicza z Dąbrowy wraz  z drużynową Druhną phm. Lucyną. Także wójt Marcin Barczykowski, Radna Powiatowa Agnieszka Ziółkowska i Komendant Wspólnoty Skulskiej ZHP phm. Jerzy Lipiński.

      Uroczystość rozpoczął Druh Władysław Domagalski. Wydał komendę do Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Dalej o historii Kręgu mówi hm. Stanisław Jasiński.

      Nastąpił ceremoniał przekazania proporca a potem niesiony przez pwd. Pawła Domagalskiego defilował na sali wzdłuż na baczność stojących seniorów, by dumnie  w honorowym dziś miejscu prezentować swój wygląd w świetlicy w Dąbrowie.
      Goście -  radna powiatowa, Seniorzy Harcerscy z Janowca Wielkopolskiego, Komendanci Kręgów ze Słupca, i z Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego  złożyli gratulacje, życzenia i pozdrowienia.
Przemawiał wójt Marcin Barczykowski. Między innymi powiedział: „Cieszę się, że to wydarzenie, szczególne, jest na terenie gminy Dąbrowa”.
     Komendant kręgu hm. Stanisław Jasiński podziękował za ufundowany proporzec  i powiedział  „Będziemy jeszcze więcej pracować, ale już pod dziś otrzymanym proporcem na rzecz naszej organizacji Związku Harcerstwa Polskiego”, dodał  „jestem pod wrażeniem homilii wygłoszonej dziś na rozpoczęcie roku harcerskiego przez ks. pwd. Wojciecha Orzechowskiego”.

     Śpiew prowadziła Pani Ewa. Pięknym altem proponowała piosenki ze śpiewnika, który wcześnie organizatorzy zbiórki przygotowali i wręczyli uczestnikom. Miłym wydarzeniem było „Sto lat” zaśpiewane phm. Danucie Druhowi Gordlanowi Kuss, którzy dziś obchodzili 50 lat ślubu i w godzinach dopołudniowych byli uhonorowani „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie” przez wójta.

     Na stoliku obok 5 kronik prowadzonych przez Druhnę Halinę Szymańską zaświadczało o bogatej działalności Kręgu Starszyzny z Mogilna.

     Na stołach pojawił się posiłek zafundowany przez wójta Dąbrowy, tradycyjna harcerska grochówka, drożdżówka i kiełbasa na ciepło, kawa i herbata.
    Wieczorem po tradycyjnym kręgu zakończyliśmy zbiórkę.

Czuwaj!

Świadek doniosłego wydarzenia
hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy,
Hufiec ZHP Konin, Chorągiew ZHP Wielkopolska

 

Słupca – Dąbrowa dnia 25.09.2019 roku.

 

22 wrzesień 2019 Komendant Kręgu Seniorów ZHP w Gnieźnie

Komendant Kręgu Seniorów ZHP w Gnieźnie

     Caritas  Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaprosił na Dni Skupienia członków Parafialnych Zespołów Caritas. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyło ponad 60 wolontariuszy. Pierwszy dzień rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w XXX rocznicę powstania Caritas AG. Przed południem odbyła się Jubileuszowa Gala, na której wręczono wyróżnienia i medale. Z naszego Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Błogosławionego Michała Kozala  Biskupa Męczennika w Słupcy wyróżnieniem uhonorowano Panią Mirosławę Komin a „Medalem Zasłużony dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej” woluntariuszy: Annę Kuchowicz i  harcmistrza Władysława Szymańskiego.
     W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z koordynatorem programu FEAD. Po spacerach w parku przy gościnnym Domu „Pod Lasem” na Hożej w Gnieźnie u sióstr Pallotynek i rozmowach przyjaciół wieczorem oglądaliśmy film o papieżu Janie XXIII.
     W części modlitewnej uczestniczyliśmy tego dnia w koronce do Bożego Miłosierdzia z drogą krzyżową, w adoracji Najświętszego Sakramentu, nieszporach i Apelu Jasnogórskim.
     W następnym dniu po Mszy świętej i krótkiej konferencji stanęliśmy do wspólnego zdjęcia i po obiedzie wyruszyliśmy do naszych domów. Pogoda w obu dniach była wyśmienita  i w ciepłych słonecznych - dniu pierwszy i drugim naszego spotkania w skupieniu i ciszy mogliśmy to wyśmienicie odpocząć.
     Dziękujemy pracownikom Caritas Archidiecezji Gnieźnieński na czele z ks. Dyrektorem Krzysztofem Stawskim, który towarzyszył nam podczas całego tu pobytu za zaproszeni nas na to Jubileuszowe spotkanie. Dziękujemy także siostrom Pallotynkom za gościnność w ich Domu.

Uczestnicy spotkania Jan Gorzkowski i Władysław Szymański

17 wrzesień 2019 „1939-1945 - Pamiętamy”

„1939-1945 - Pamiętamy”

     O 16:00 komendant kręgu seniorów z Trzemeszna phm. Ireneusz Kasprzyk powitał przybyłe delegacje seniorów harcerskich na zbiórkę do Gołąbek w dniu szczególnym, bo 17 września 2019 roku. Powitał władze samorządowe: burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego, wiceburmistrza Dariusza Jankowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Benedykta Mitka. Powitał Komendanta Wspólnoty Skulskiej phm. Jerzego Lipińskiego oraz komendantów kręgów seniorów z Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Słupcy.
     Wydał komendę do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. 40 instruktorów w skupieniu i powagą  zaśpiewało hymn ZHP.
     Gospodarze zaprezentowali montaż słowo-muzyczny pt.: „1939-1945 - Pamiętamy”, związany z wojną i gehenną tamtych strasznych lat. Zabrzmiały piosenki i wiersze i teksty o wojnie i męczeństwie miejscowej ludności, o szarych szeregach, o dniach września, o małych obrońcach w szarych mundurach, tych, którzy zamiast lekcji musieli walczyć jak dorośli o Ojczyznę, o tych, co zamienili wiersz na granat, pióro na pistolet. I zabrzmiała piosenka śpiewana a cappella przez phm. Annę Golińką.

„Dnia pierwszego września roku pamiętnego,

Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego.

Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę,

Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe.”

     Przejmująca to pieśń – pamiętam, że jako mały chłopczyk słyszałem ją po raz pierwszy w zagórowskim kinie w „Zakazanych piosenkach” i bardzo przeżywałem słowa piosenki i smutne brzmienie melodii. Podczas występu trzemeszeńskich seniorów harcerskich o dach pomieszczenia,  w którym odbywała się zbiórka deszcz dudnił i jakby płakał za te straszne czasy II wojny światowej.
     W trakcie montażu wykonawcy śpiewali pieśni związane z okresem II wojny: „Rozkwitały pąki białych róż, Deszcz jesienny deszcz, Z młodej piersi się wyrwało, Rozszumiały się wierzby płaczące” i inne. Obecni seniorzy harcerscy wspólnie śpiewali te znane piękne pieśni.
     Dużymi brawami a także po harcersku podziękowaliśmy jedenastu wykonawcom za piękny i przejmujący montaż, który przygotowali w tym dniu 17 września - w złą rocznicę - napaści Rosjan na Polskę.
     Stojąc na baczność zaśpiewaliśmy „Rotę”.
     Hm. Helena Małolepsza poprosiła o zapalnie zniczy pamięci przez burmistrza, wiceburmistrz i przewodniczącego rady i komendanta kręgu z Trzemeszna.

Otrzymaliśmy okolicznościową kartę upamiętniająca nasze tu w Gołąbkach spotkanie.
     Burmistrz podziękował za zaproszenie i krótko opowiadał o losach swojej rodziny w czasie II wojny światowej. Słowo do zebranych skierowali także wiceburmistrz i przewodniczący rady. Wystąpił też komendant Wspólnoty Skulskiej, powiedział – „pokazaliście w montażu prawdziwą przejmującą historię i za to Wam druhny i druhowie z kręgu trzemeszeńskiego dziękuję.” Wystąpił zastępca komendanta hufca ZHP z Trzemeszna hm. Włodzimierz Losik przekazał pozdrowienia od komendantki hufca ZHP, która ze względu na chorobę nie może uczestniczyć w zbiórce.
     Gospodarze zaprosili do wspólnego stołu na którym pojawiły się: tradycyjna grochówka, wyśmienita drożdżówka - bardzo smaczna i obfita wielkością, kawa, herbata, przygotowana na grillu kaszanka i kiełbaska, nie zabrakło też wiejskiego chleba ze smalcem i kiszonych ogórków.
,    Phm. Kazimierz Zając przygrywał do tańca na akordeonie a na kamiennym parkiecie w zamkniętej przez chłodną pogodą wiacie w „Jutrzence” w Gołąbkach ochoczo tańczyliśmy a przy stołach toczyły się rozmowy przyjaciół.
     Kręgiem tradycyjnym zakończyliśmy zbiórkę harcerską. Przez lasy nasza delegacja - phm Małgorzata, hm. Andrzej i hm. Władysław wracała po godzinie 20:00 do domu.
     Dziękuje seniorom z Kręgu Seniorów  im. Ziemi Trzemeszeńskiej ZHP na czele z phm. Ireneuszem Kasprzykiem za zaproszenie na ważne wydarzenie, jakim było uhonorowanie pamięć  bohaterów II wojny światowej, tych którzy wywalczyli nam wolność i tych, którzy podczas tej gehenny oddali to co najcenniejsze – życie.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański, uczestnik zbiórki

Joomla templates by a4joomla