Statystyka

21 maj 2019 „Choć wiatry nas przywiały z różnych świata stron …”

 Choć wiatry nas przywiały z różnych świata stron …”

Dziękuję hm. Jadwidze Kowalik, komendantce Kręgu Instruktorskiego i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” w Lubaniu za obdarowanie mnie  książką  "Krąg  Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej  Korzenie – 25 lat działalności 1990-2015". Przeczytałem. Zdjęcia obejrzałem. Piękna to opowieść o harcerskiej drodze Kręgu na rzecz wspaniałej działalności dla Związku Harcerstwa Polskiego.

I cóż tu dodać, do tych stron opowiadających w książce o życiu codziennym Kręgu,  pewnie to, aby następne jubileusze Kręgu „Korzenie” owocowały jak najlepiej dla dobra Członków Kręgu, Ziemi Łużyckiej i naszej organizacji – Związku Harcerstwa Polskiego.

I wraz z najlepszymi życzeniami śpiewam z Wami Szanowna Komendantko i Członkowie Kręgu trzecią zwrotkę waszej - piosenki Kręgu, napisanej przez phm. Agnieszkę Wierzbicką

..."Choć wiatry nas przywiały z różnych świata stron,

to właśnie tutaj każdy znalazł własny dom.

W Ziemię Łużycką wrósł jak tysiącletni cis.

Tutaj działa i ty chce żyć."

 

Czuwaj!

hm. Władek Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy z Wielkopolski 

18 maj 2019 Zlot seniorów ZHP w Kaliszu

 

Zlot Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w Kaliszu

W słoneczną majową sobotę 2019 roku na zaproszenie  Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz Kręgu Starszyzny i Seniorów „Żurawie" z Kalisza seniorzy harcerscy z Wielkopolski uczestniczyli dnia 18 maja 2019 r. w Zlocie Wielkopolskich Seniorów w Kaliszu.

Apelem o godzinie 10.00 przed Ratuszem nastąpiło rozpoczęcie Zlotu. Potem 80 seniorów po słodkim poczęstunku i kawie spotkało się w Sali Recepcyjnej Ratusza z Wiceprezydentem Kalisza Panem Mateuszem Podsadnym, Przewodniczącym Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów hm. Pawłem Napieralskim, Komendantem Hufca ZHP w Kaliszu hm. Marianem Maćkowiakiem. W spotkaniu uczestniczyła hm. Gabriela Jaskulska członkini Rady Naczelnej ZHP.

Spotkanie uświetnił występ chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zaśpiewał: "Nigdy słowik swojej pieśni tak pięknie nie śpiewał", "Walc z Nocy i dni" i jeszcze inne piękne piosenki promujące miasto Kalisz. Gospodarze spotkania wyświetlili film o początkach Kalisza.

W godzinach przedpołudniowych zwiedzaliśmy w pieszej wędrówce miasto z przewodnikiem (m.in. Sanktuarium Św. Józefa, kościół Ojców Franciszkanów, Basztę Dorotka i Park Miejski).

Po smacznym obiedzie w restauracji w Ratuszu przemieściliśmy się do stanicy harcerskiej i tu uczestniczyliśmy w obrzędowym ognisku. Gospodarze na zakończenie ogniska wręczyli komendantom Kręgów dyplomy uczestnictwa w Zlocie Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów a następnie zaprosili do pożegnalnego kręgu i nastąpiło zakończenie zlotu.

Z naszego – Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy uczestniczyli: hm. Wojciech Boruszak, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu.

Dziękujemy członkom Kręgu Starszyzny i Seniorów „Żurawie", władzom Hufca ZHP Kalisz i Wielkopolskiej Radzie Starszyzny i Seniorów za kolejny piękny Zlot na Wielkopolskiej Ziemi w Kaliszu.Władek Szymański ze Słupcy

 

2 maj 2019 Pozdrowienia od członków kręgu i przyjaciół

Pozdrowienia od pwd Zofii i hm. Eugeniusza Krajewskich

 

Pozdrowienia od pwd. Haliny i pwd. Stefana Miętkiewiczów

1-5 maj 2019 Majowy odpoczynek seniorów ZHP z Wielkopolski

Majowy odpoczynek seniorów ZHP z Wielkopolski

Ze Słupcy wyjechałem o 5:00 na parking przy ul Roosvelta w Gnieźnie, gdzie zabierałem hm. Aleksandra do Łęgowa koło Wągrowca. Wsiedliśmy do autokaru i razem z seniorami harcerskimi z Wielkopolski. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Ustronia Morskiego.

Wieczorem spotkanie w "Willi Błękitna Laguna". Zebraliśmy się na wspólnym śpiewaniu harcerskich piosenek. Spotkanie rozpoczął hm. Marek Urbanowicz, organizator majowego odpoczynku seniorów z Wielkopolski. Powitał 60 seniorów harcerskich z Kręgów Seniorów z: Poznania; "Owar", "Szóstacy", "10-a PDH", z Czerwonaka, z Gniezna, Kiekrza, ze Słupcy. Powitał hm. Gabrysię Jaskulską, członkinię Rady Naczelnej, phm. Barbarę Król Zastępcę Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny i Seniorów, hm. Marusza Bartkowiaka z Lublina prowadzącego ogólnopolską stronę facebookową "Z lilijką". Przedstawił komendę wypoczynkowej zbiórki: pwd. Robert Krol - komendant, pwd. Andrzej Lik - zastępca, członkowie - pwd. Bożena Witkowska, pwd. Bożena Wiśniewska, hm. Marek Urbanowicz - kwatermistrz. Komendant zbiórki zapoznał z programem naszego tu pobytu.

Hm. Aleksander Sekulski z Gniezna upoważniony przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej wręczył "Odznakę Pamiątkową na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego" dla Kręgów: Czerwonak - hm. Gabrieli Jaskulskiej, z Poznania "Owar" - pwd. Bożenie Wiśniewskiej, z Wągrowca "Damy Radę" hm. Urszuli Chraplak.

Zaśpiewaliśmy piosenkę, do której wtórował na gitarze hm. Marek Urbanwicz.

Nastąpiło uroczyste odebranie zobowiązania instruktorskiego po odbyciu pozytywnym próby na przewodnika przez Druha Andrzeja Lika z Poznania z Kręgu Seniorów ZHP "10-a PDH". Zobowiązanie odbierał hm. Aleksander Sekulski na replikę flagi "Powstańców Wielkopolskich", którą trzymali phm. Wawrzyniec Wierzejewski i hm. Marek Urbanowicz. I dalej śpiewaliśmy piosenki harcerskie. Pierwszy dzień w Ustroniu Morskim zakończyliśmy kręgiem.

2.05.2019 (wtorek) Po śniadaniu wyjechaliśmy do Kołobrzegu. Odwiedziliśmy muzeum bursztynu. Piękne spotkanie "ze złotem Bałtyku". Potem wędrowaliśmy w kierunku kołobrzeskiego molo, gdzie po wykonaniu grupowego zdjęcia naszą wędrówkę skróciła krótkotrwała mżawka drobnego gradu. Na alei spacerowej harcerze z Ustronia dekorowali przechodniów naklejką z wizerunkiem polskich barw narodowych przypominając, że dziś jest święto flagi. Wstąpiliśmy "na rybę". Olek i ja piliśmy herbatę i kawę. Pozostali delektowali się rybą. Dalsza nasza droga biegła do handlowego portu. Jeszcze podczas spaceru do autokaru krótki odpoczynek w kawiarni i o 15:00 wyruszyliśmy do  "Willi Błękitna Laguna". Po smacznej i obfitej obiadokolacji i po krótkim wypoczynku graliśmy w bilard. Muszę stwierdzić że nasze umiejętności podczas gry były na niskim poziomie. Ale dzielnie przerzucaliśmy bile, może półtorej godziny. Przy stole bilardowym grali: Olek, Tadeusz, Emilia i ja. Jeszcze wieczorne w pokojach rozmowy, którym towarzyszył śpiew Kręgu z Czerwonaka z sąsiedniego pokoju i spanko.

3.05.2019 (piątek) Po śniadaniu uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele pw. "Podwyższenia Krzyża Świętego" w intencji instruktorów harcerskich, strażaków a szczególnie śp. Jana Mroza. Orkiestra strażacka "Morka" zagrała "Witaj majowa jutrzenko" a potem "Spod znaków Maryi rycerski my huf". Dalej seniorzy harcerscy zaśpiewali "Modlitwę harcerską". Poczty sztandarowe wprowadziły do kościoła sztandary Związku Byłych Żołnierzy i Weteranów i OSP z Ustronia, za którymi dwójkami maszerowali strażacy ochotnicy. Zabrzmiała pieśń "Św. Florianie patronie nasz..." i pieśń maryjna hymniczna "Zdawnaś Polski tyś królową...." Proboszcz powitał seniorów z Wielkopolski, strażaków, amazonki z Wałcza, uczestników Mszy z Ustronia Śląskiego i parafian. Pierwsze czytanie - pwd. Jarosław Gendera. Homilię wygłosił ks. Jerzy. Powiedział "dzień dzisiejszy jest szczególnym dniem wolności. Król Jan Kazimierz ofiarował po potopie szwedzkim Polskę Maryi a Jan XXIII ustanowił Maryję królową Polski. Codziennie módlmy się do Maryi, by ocaliła nas przed nami" - jak śpiewał w "Modlitwie" bard Solidarności Jacek Kaczmarski. Zabrzmiał hymn - "Ciebie Boga wysławiamy…" a na koniec tuż przed wyprowadzeniem sztandarów zaśpiewaliśmy "Boże coś Polskę" i na zakończenie "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród". Przed kościołem ustawiliśmy się do zdjęcia rodzinnego. Po południu spacer obok wydm na wyjście nr 8 i 7 na plażę. Wieje mocno od morza. W drodze powrotnej przed "Willą Błękitna Laguna" dogonił nas deszcz. Wieczorem o 19:00 odbyło się spotkanie. Słowo - gawędę o rozbiorach Polski wygłosił phm. Wawrzyniec Wierzejewski. Przypomniał o konstytucjach: 3-go maja, napoleońskiej i Królestwa Polskiego. Do wspólnego śpiewu zaprosiła hm. Gabrysia Jaskulska komendantka Kręgu Seniorów z Czerwonaka. I zabrzmiały piosenki harcerskie, które akapella rozpoczynali seniorzy z Czerwonaka - takie jak: "Pałacyk Michla, Hej dziewczynki, Cygańska ballada, Czerwona róża, Dalej wesoło, Gdybym miał gitarę, Gdy szedłem raz od warty, Harcerska dola, Obozowe tango, Mazurskie słońce, Obudziłem się wczesnym rankiem, Morze nasze morze, Konie zielone, Lato, lato, Słoneczko, ldzie dyszcz, idzie dyszcz, Ogień, Już słoneczko na zachodzie, Niedaleko od Krakowa, Piosenka harcerskich oldbojów". Kręgiem splecionych rąk zakończyliśmy wieczór o 21:00.

4.05.2019 (sobota) Do południa małymi grupami spacerujemy brzegami Bałtyku, uliczkami Ustronia. Kupujemy różne drobiazgi prezenty, zatrzymujemy się w kawiarenkach i restauracjach kosztując rybę i smakując z różnymi słodkimi dodatkami gofry. Wieczorem dzielnie pląsaliśmy. Pwd. Tadeusz został wyborny orłem parkietu. Bardzo się cieszył z wyróżnienia, które mu wręczył pwd. Robert Krol, komendant zbiórki. I piękny orzełek zawisł na szyi najlepszego tancerza wieczoru. Uczestnicy Druhowi Tadeuszowi zaśpiewali sto lat a że był z żoną krzyknęli - "gorzko".

5.05.2019 (niedziela) O godz. 15:00 wyruszyliśmy do domu. Z Łęgowa koło Wągrowca odwoziłem hm. Aleksandra do Gniezna i na godzinę 22:00 szczęśliwie dotarłem do Słupcy. Dziękujemy za zaproszenie na majowy wyjazd nad Bałtyk hm. Markowi Urbanowiczowi członkowi Prezydium Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Paniom: kucharce Aurelii Dubiał z Kręgu Seniorów Czerwonak i Sabinie Jakubowicz za wyśmienite, smaczne i różnorodne żywienie oraz i phm. Małgosi Suchaneckiej z Kręgu "Damy Radę" z Wągrowca za troskliwość i opiekę – szczególnie na stołówce.

I do zobaczenia we wrześniu 2019 roku w "Błękitnej Lagunie" – jak zapowiedział główny organizator wypoczynku nad Bałtykiem hm. Marek Urbanowicz.

Dziękujemy Ci Marku za troskliwość, opiekę i wyśmienitą organizację naszego wypoczynku w Ustroniu Morskim w "Willi Błękitna Laguna".

Władysław Szymański, uczestnik majowego wypoczynku nad Bałtykiem

 

28 kwiecień 2019 Człowiek wielkiego serca

Człowiek wielkiego serca, który swój czas przeznacza dla  innych

Foto hm. W. Szymański

         Przyjaciela naszego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy Pana Jana Gorzkowskiego ks. Wojciech Polak, Prymas Polski, Arcybiskup Gnieźnieński uhonorował Medalem - Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Uroczyste wręczenie najwyższego odznaczenia diecezjalnego nastąpiło z okazji 30-lecia powstania Caritas Archidiecezji podczas Mszy św. w niedzielę Miłosierdzia Bożego na placu katedralnym.

          Pan Jan Gorzkowski, zastępca Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii bł. Michała Kozala w Słupcy przyczynił się także do założenia Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Wawrzyńca w Słupcy i służył pomocą w organizowaniu Koła w Parafii Św. Mikołaja w Lądku a także przy parafii św. Mikołaja w Młodojewie. Współorganizator Szkolnego Koła Caritas w Słupcy w Gimnazjum. Oddany woluntariusz w wielu poczynaniach na rzecz Parafii Błogosławionego Michała Kozala w Słupcy od momentu powstania (2006r.) do dnia dzisiejszego. Przygotował poprzez uporządkowanie do akcji letniej 2008 teren Ośrodka w Hejnie, gmina Ostrowite prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Za wkład pracy i pomoc drugiemu człowiekowi wyróżniony wraz z żoną Haliną statuetką przez członków Parafialnego Zespołu Caritas, przez Arcybiskupa ks. Henryka Muszyńskiego wyróżniony dyplomem Pro bonitate fratribus Allata (Dla czyniących dobro braciom). Nominowany w kategorii „Świadectwo” i wyróżniony dyplomem podczas piętnastej ogólnopolskiej, ekumenicznej, gali Ubi Carits.

           Własnym transportem rozwożący nieodpłatnie żywność do podopiecznych i dzieci z rodzin biednych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść po odbiór żywności.

            Organizator zbiórki żywności, środków chemicznych, odzieży dla powodzian gminy Wików nad Wisłą. Transportem samochodowym zebrane dary zostały w 2010 roku przewiezione do miejscowej parafii. Organizator zbiórki drów dla powodzian, które zostały przekazane do Diecezji Bielsko-Żywieckiej (łącznie 6 ton dla Wilkowa i Diecezji).

           Urodził się w Słupcy w roku 1948 i całe swoje dorosłe życie poświęcił swojemu miastu. Jako pracownik Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń  w Słupcy był jednym z założycieli dla pracowników niepełnosprawnych Koła Sportowego Start, którego od początku był Prezesem a potem gospodarzem.

            Organizator dla niepełnosprawnych wielu imprez turystycznych i sportowych w Słupcy, w skali województwa wielkopolskiego, gdzie zawodnicy niepełnosprawni ze Słupcy zajmowali I, II i III miejsca, wyjazdów siatkarzy i zawodników tenisa stołowego na zawody międzynarodowe na Węgrzech w Peczu, w Berlinie, w Pradze. Współorganizator dla 500 zawodników inwalidów z kraju i zagranicy w Słupcy spartakiady lekkoatletycznej strzelectwa sportowego. Była to jedyna spartakiada, jaka odbyła się dla niepełnosprawnych zawodników a zarazem pracowników Spółdzielczości Inwalidzkiej w Wielkopolsce zorganizowana przez Spółdzielnię Inwalidów Przyjaźń ze Słupcy.

          Bardzo żywotnie współpracował na rzecz inwalidów z prof. Wiktorem Degą pierwszym  Kawalerem Orderu Uśmiechu, harcmistrzem dr Piotrem Janaszkiem, mgr Edwardem Niemczykiem, instruktorem harcerskim, byłym Prezesem Wielkopolskiego Związku Narządów Ruchu.

          Inicjator i współzałożyciel zespołu muzycznego w Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń, gdzie jako członek tego zespołu grał nas perkusji

         Przez wiele lat woluntariusz w Wągrowcu  na obozach letnich dla inwalidów narządu ruchu, szczególnie pokrzywdzonych przez los, gdzie udzielał wszelakiej pomocy, nieraz bardzo osobistej. Cieszył się wraz ze swoimi podopiecznym: ociemniałymi, bez rąk, że mogą po raz pierwszy w życiu wsiąść w jego towarzystwie do kajaku, poczuć zapach i bliskość wody z jeziora.

         Członek Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu a po powstaniu województwa konińskiego Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Koninie. W sposób szczególny otaczał opieką ośrodek harcerski dla niepełnosprawnych w Mielnicy, gdzie  sprowadzał dla niepełnosprawnych sprzęt rehabilitacyjny ze Szwecji (między innymi wózki inwalidzkie).

         Wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką LOK, dyplomami przez Radę Główną Zrzeszenia Sportowego Start w Warszawie. Złotą, Srebrną i Brązową Odznakami Zrzeszenia Sportowego Start, Dyskiem Brązowym nadanym przez Komitet Kultury Fizycznej Województwa Poznańskiego, Medalem Rady Związków Zawodowych w Poznaniu (za budowę pierwszej ścieżki zdrowia w lasku słupeckim). Za szczególne dokonania w roku 2010 wyróżniony Tytułem Słupczanina Roku 2010.

           Szczególnie aktywny we współpracy na rzecz budowy kościoła bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika, gdzie od początku organizował wszystkie loterie z których uzyskane środki przeznaczane były na budowę kościoła. Aktywny członek Rady Parafialnej.

         Ofiarodawca na rzecz organizacji i stowarzyszeń różnych towarów od rodzinnej Firmy Gorzkowskich.

        Człowiek wielkiego serca, który swój czas przeznacza na rzecz innych. Szczególnie pokrzywdzonych przez los dzieci,  biedne rodziny i niepełnosprawnych.

Władysław Szymański, komendant Kręgu w Słupcy
i sekretarz Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Bł. Michała Kozala w Słupcy

Foto hm. W. Szymański i z internetu

.

 

Joomla templates by a4joomla