5 styczeń 2019 Spotkanie Kręgów Seniorów ZHP z Wielkopolski w Kole

Noworoczne spotkanie w Kole

100 Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego z Wielkopolski spotkało się 5 stycznia 2018 roku w Kole na noworocznej zbiórce zorganizowanej przez Wielkopolską Radę Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.

Przybyłych seniorów powitała hm. Alina Olejnik komendantka Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego z Koła. Powitała też gości spotkania w osobach: Tadeusza Sobolewskiego – przewodniczącego Rady Miasta, Lecha Brzezińskiego – wiceburmistrza Koła, Czesławę Marek  - radną powiatową, Teresę Brzoskę przewodniczącą Komisji Zdrowia Rady Miasta, Michała Perzyńskiego – dyrektora szkoły nr 2 im. Adama Mickiewicza, w której to szkole odbywa się spotkanie.

Oddała głos hm. Pawłowi Napieralskiemu Przewodniczącemu  Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, który przedstawił program spotkania i poinformował, że w naradzie uczestniczą też hm. Gabriela Jaskulska - członkini Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego a zarazem członek Komendy Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów i członkowie komendy Wielkopolskiej Rady, hm. Marianna Chojnacka komendantka Hufca Koło.

Przewodniczący hm. Paweł Napieralski złożył obecnym na spotkaniu najserdeczniejsze życzenia na rok 2019 i prosił Komendantów Kręgów Seniorów o przekazanie życzeń wszystkim seniorom harcerskim w Wielkopolsce.

Hm. Bogusław Olejniczak Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów „Szóstacy” z Poznania i Druh Andrzej wtórując na gitarze i akordeonie śpiewali wraz z seniorami harcerskie piosenki.

Komendantka Kręgu Seniorów z Kola hm. Alina Olejnik zaprosiła na spacer po Kole. Pod Pomnikiem Powstańców delegacja seniorów w 100 rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego złożyła kwiaty i zapaliła znicz pamięci. Seniorzy następnie dotarli do ratusza i muzeum porcelany. Tu zbiory muzealne prezentował Dyrektor Tomasz Nuszkiewicz

Z wieży ratusza w Kole seniorzy podziwiali widoki miasta a także krajobraz na wijącą się obok Koła Wartę a szczególnie ruiny zamku królewskiego, wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego jeszcze przed rokiem 1362, zbudowanego w dorzeczu Warty.

Po powrocie hm. Paweł Napieralski szczegółowo omówił wydarzenia, jakimi seniorzy wielkopolscy zajmowali się w poprzednim roku i poinformował o propozycjach zadań, jakie należy podjąć w Kręgach Seniorów w najbliższym roku. Zadania te zostały szczegółowo upowszechnione w biuletynie „Senior”.

Koncert  melodii - śpiewanych barytonem, kolędy zaprezentował  Robert Cesarz – na codzień Przewodniczący Komisji Oświaty, któremu na gitarze towarzyszył Jacek Adamczyk. Wystąpił też z piosenkami zespół harcerski „Echo” z 4 Starszoharcerskiej Drużyny w Łubiance, której drużynową jest pwd. Jolanta Łuczak-Baraner.

Przewodniczący hm. Paweł Napieralski podziękował serdecznie hm. Alinie Olejnik za organizacyjne przygotowanie zbiórki oraz władzom miasta za pomoc. Szczególnie serdecznie podziękował poprzedniczce na funkcji Komendantki Kręgu Harcerskiego Seniorów w Kole hm. Stefanii Jabłońskiej za prowadzenie Kręgu

Po obiedzie, kawie i smacznym cieście hm. Paweł Napierski zaprosił do kręgu, który zakończył spotkanie seniorów harcerskich z Wielkopolski w Kole.

Dziękuję hm. Pawłowi Napieralskiemu, przewodniczącemu seniorów harcerskich z Wielkopolski za zaproszenie nas do Koła na spotkanie a szczególnie serdecznie dziękuję hm. Alinie Olejnik za fantastyczne zorganizowanie harcerskiego spotkania. Zapraszam do oglądania albumie  zbiórki seniorów harcerskich - tych,  którzy się wcześniej urodzili  a wiek swój określają jako „ ... plus”.

Z Kręgu Seniorów ze Słupcy uczestniczyli: hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański, komendant i hm. Andrzej Wolski.

Czuwaj!

Hm. Władysław Szymański ze Słupcy

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007732540758&sk=photos&collection_token=100007732540758%3A2305272732%3A69&set=a.2222099271391136&type=3

Dodatkowe informacje