P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Śp. Harcmistrzyni Jadwiga Szymańska

Śp. Harcmistrzyni Jadwiga Szymańska

ur. 14 września 1943 roku w Lądku zm. 28 sierpnia 2009 roku w Słupcy

 

      Do harcerstwa wstąpiła w Lądku Hufiec Słupca Chorągiew Wielkopolska, gdzie złożyła w 1956 roku Przyrzeczenie Harcerskie w obecności nauczyciela-wychowawcy, drużynowego, phm. Mikołaja Witkowskiego. W Liceum Pedagogicznym w Morzysławiu uczestniczyła w obozie letnim w Krotoszynie, na którym przyszłych nauczycieli przygotowywano do prowadzenia drużyn zuchowych i harcerskich. W roku 1960 prowadziła w Lądku akcję nieobozową dla zuchów. Od 1962 roku jest czynnym instruktorem hufca ZHP Słupca jako drużynowa zuchowa w Woli Koszuckiej a potem w Ratyniu. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach obozowych (Lutomia, Zaniemyśl, Gądno, Szumirad) hufca ZHP Słupca, jako drużynowa harcerska i zuchowa,  komendantka. Prowadziła na akcjach letnich  dokumentację finansową. W hufcu Słupca pełniła funkcję namiestnika zuchowego i szkolenia dla drużynowych zuchowych w Gaju i szkolenia na odprawach zwoływanych przez komendanta hufca.

      Od roku 2003 w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy pełniła funkcję skarbnika i była współredaktorem strony kronik kręgu wysyłanych do kroniki Wspólnoty Skulskiej ZHP, Rady Wielkopolskich Kręgów Seniorów, na stronę internetową Starszyzny i Seniorów ZHP.

       Nauczycielka w Woli Koszuckiej, Ratyniu, Kowalewie, Kotuni w której w roku 1984 objęła stanowisko dyrektora. Pełniła funkcję metodyka i wizytatora języków obcych, w powiecie słupeckim a następnie w województwie konińskim.

      Redagowała artykuły do Zielonego Sztandaru, Wiadomości Słupeckich, Gazety Słupeckiej, Kuriera Słupeckiego, Niedzieli, Ładu Bożego, Przewodnika Katolickiego a także do fachowych metodycznych zeszytów – szczególnie o postępie pedagogicznym w nauce języka obcego .

       Działała w Zespole Parafialnym Caritas przy parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy i w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej pełniąc funkcję sekretarza.

         Kronikarka Parafii Bł. M. Kozala BM w Słupcy (16 tomów), Parafialnego Zespołu Caritas Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Nominowana pośmiertnie do tytułu „PRO BONITATE FRATRIBUS ALLATA” (za dobroć ludziom okazaną). Działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

     Za prace zawodową wyróżniana wielokrotnie przez Ministra Oświaty, Kuratora Szkolnego, Inspektora Oświaty. Uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotymi (dwukrotnie) Krzyżami Zasługi a także najwyższym wyróżnieniem Ministra Oświaty - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto wyróżniono Ją Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”.     

        Zawsze pełna optymizmu, zawsze gotowa nieść pomoc innym. Życzliwa do wszystkich, uśmiechnięta, pogodna, skromna, tolerancyjna. Nikomu nie odmówiła pomocy.

        Pozostawiła po sobie tak wiele pięknych wspomnień i serdecznych uczuć

Śp. Harcmistrz Ryszard Rąbczewski

Śp. Harcmistrz Ryszard Rąbczewski

ur. 17 sierpnia 1929 r. w Słupcy zm. 9 czerwca 2008 r. we Wrześni

 

          Po roku 1945 aktywnie włączył się w rodzinnej Słupcy w działalność ZHP. Harcerz, zastępowy, drużynowy w latach 1945-1949. W latach 60-tych XX stulecia długoletni komendant hufca ZHP Słupca. Organizator i Komendant bardzo wielu harcerskich obozów letnich hufca Słupcy.

W 1950 roku aresztowany (jako „buntownik, wróg ludu”, członek Związku Młodych Patriotów Polskich a potem Polskiej Partii Wolności) wraz z innymi licealistami ze Słupcy i skazany na sześć lat ciężkiego więzienia.

           A w roku 1956 po powstaniu powiatu słupeckiego razem z innymi instruktorami harcerskimi organizuje hufiec ZHP, którego zostaje długoletnim  komendantem. Wspaniały instruktor  o wyjątkowym zmyśle organizacyjnym cechach przywódczych, organizator gromad i drużyn harcerskich specjalnościowych – żeglarskich, twórca klubów krótkofalarskich, kręgów instruktorskich, wielu akcji programowych, szkoleniowych, obozów i zimowisk harcerskich.

          Wielokrotnie wyróżniany przez Komendantów Chorągwi Wielkopolskiej i Konińskiej.

         Pasjonat harcerskiego wychowania, harcerskiej drogi dla siebie i innych. Do końca życia utrzymujący kontakty z instruktorami harcerskimi i środowiskami drużyn zuchowych i harcerskich.

 

 

Śp. Harcmistrz Józef Jasiński

Śp. Harcmistrz Józef January Jasiński

ur. 18.09.1929 roku w Zagórowie zm. 13.06.2006 roku w Słupcy

 

      Hm. Józef Jasiński w szeregi harcerskie wstąpił w 1937 roku w Zagórowie. Służbę w ZHP pełnił, jako zastępowy, drużynowy, namiestnik zuchowy, oboźny, opiekun drużyn harcerskich.

      Po II wojnie światowej w latach 1945-1948 jest drużynowym drużyny im. Kazimierza  Pułaskiego w Zagórowie a po 1957 namiestnikiem zuchowym hufca ZHP w Słupcy, oboźnym na wielu obozach hufca. Od 1971 roku pełni funkcje: opiekuna drużyn harcerskich w Zagórowie i starszoharcerskich w Słupcy. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie przewodnika w roku 1958 podharcmistrza w roku 1960, harcmistrza w roku 1966, harcmistrza PL w roku 1976. Od roku 1973 do 1975  pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP w Słupcy. Przez wiele lat jest współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca oraz NAL. W latach 1976 - 1985 bardzo czynnie udziela się w Radzie Przyjaciół Harcerzy w Słupcy wspomagając budowę stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Słupcy w Gaju.

      Kierownik Szkoły Podstawowej w Zagórowie, Zastępca Dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczyciel w LO i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

       Prezes OSP w Słupcy. Zasłużony kapelmistrz orkiestry przy OSP w Słupcy. Społecznik, długoletni radny w Zagórowie i Słupcy oraz Przewodniczący MRN w Słupcy. Nauczyciel śpiewu, bezgranicznie oddany w swej pracy dziecku i Małej Ojczyźnie – Ziemi Słupeckiej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Między innymi Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżami Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1983, Tytułem Honorowego Instruktora – Seniora ZHP w 1985,  Odznaką za Zasługi dla Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną 15.10.2001 roku. Wieloma odznaczeniami strażackimi nagrodami inspektor, kuratora oświaty i ministra oświaty.

 

Joomla templates by a4joomla