P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Śp. Harcmistrz Ryszard Rąbczewski

Śp. Harcmistrz Ryszard Rąbczewski

ur. 17 sierpnia 1929 r. w Słupcy zm. 9 czerwca 2008 r. we Wrześni

 

          Po roku 1945 aktywnie włączył się w rodzinnej Słupcy w działalność ZHP. Harcerz, zastępowy, drużynowy w latach 1945-1949. W latach 60-tych XX stulecia długoletni komendant hufca ZHP Słupca. Organizator i Komendant bardzo wielu harcerskich obozów letnich hufca Słupcy.

W 1950 roku aresztowany (jako „buntownik, wróg ludu”, członek Związku Młodych Patriotów Polskich a potem Polskiej Partii Wolności) wraz z innymi licealistami ze Słupcy i skazany na sześć lat ciężkiego więzienia.

           A w roku 1956 po powstaniu powiatu słupeckiego razem z innymi instruktorami harcerskimi organizuje hufiec ZHP, którego zostaje długoletnim  komendantem. Wspaniały instruktor  o wyjątkowym zmyśle organizacyjnym cechach przywódczych, organizator gromad i drużyn harcerskich specjalnościowych – żeglarskich, twórca klubów krótkofalarskich, kręgów instruktorskich, wielu akcji programowych, szkoleniowych, obozów i zimowisk harcerskich.

          Wielokrotnie wyróżniany przez Komendantów Chorągwi Wielkopolskiej i Konińskiej.

         Pasjonat harcerskiego wychowania, harcerskiej drogi dla siebie i innych. Do końca życia utrzymujący kontakty z instruktorami harcerskimi i środowiskami drużyn zuchowych i harcerskich.

 

 

Śp. Harcmistrz Józef Jasiński

Śp. Harcmistrz Józef January Jasiński

ur. 18.09.1929 roku w Zagórowie zm. 13.06.2006 roku w Słupcy

      Hm. Józef Jasiński w szeregi harcerskie wstąpił w 1937 roku w Zagórowie. Służbę w ZHP pełnił, jako zastępowy, drużynowy, namiestnik zuchowy, oboźny, opiekun drużyn harcerskich.

      Po II wojnie światowej w latach 1945-1948 jest drużynowym drużyny im. Kazimierza  Pułaskiego w Zagórowie a po 1957 namiestnikiem zuchowym hufca ZHP w Słupcy, oboźnym na wielu obozach hufca. Od 1971 roku pełni funkcje: opiekuna drużyn harcerskich w Zagórowie i starszoharcerskich w Słupcy. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie przewodnika w roku 1958 podharcmistrza w roku 1960, harcmistrza w roku 1966, harcmistrza PL w roku 1976. Od roku 1973 do 1975  pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP w Słupcy. Przez wiele lat jest współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca oraz NAL. W latach 1976 - 1985 bardzo czynnie udziela się w Radzie Przyjaciół Harcerzy w Słupcy wspomagając budowę stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Słupcy w Gaju.

      Kierownik Szkoły Podstawowej w Zagórowie, Zastępca Dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczyciel w LO i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

       Prezes OSP w Słupcy. Zasłużony kapelmistrz orkiestry przy OSP w Słupcy. Społecznik, długoletni radny w Zagórowie i Słupcy oraz Przewodniczący MRN w Słupcy. Nauczyciel śpiewu, bezgranicznie oddany w swej pracy dziecku i Małej Ojczyźnie – Ziemi Słupeckiej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Między innymi Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżami Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1983, Tytułem Honorowego Instruktora – Seniora ZHP w 1985,  Odznaką za Zasługi dla Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną 15.10.2001 roku. Wieloma odznaczeniami strażackimi nagrodami inspektor, kuratora oświaty i ministra oświaty.

Joomla templates by a4joomla