P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Śp. Harcmistrz Edmuind Głogowski

Śp. hm Edmund Głogowski
ur. 18 sierpnia 1930 w Golinie z, 1 września 2020 w Słupcy

Urodził się w 1930 roku w Golinie. Najmłodszy syn Józefa i Władysławy z domu Czubińskiej (rodzeństwo: 4 siostry i dwóch braci). Ojciec dwóch synów Macieja i Andrzeja, także działaczy ZHP, dziadek Michała, Jakuba, Łukasza i Dominika. Mąż Józefy z domu Stawniak

Harcmistrz Edmund Głogowski 1947 roku złożył przyrzeczenie  harcerskie na ręce phm. Kowalskiego. Zastępowy, przyboczny w 7 drużynie ZHP im. ks. dr Kazimierza Werbla, działającej w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wielkopolskim.

W 1949 roku instruktor Komendy Hufca ZHP w Koninie i drużynowy drużyny harcerskiej w Cieninie Kościelnym. W 1956 współorganizator Hufca ZHP w Słupcy i drużynowy drużyny harcerskiej w Strzałkowie. Zastępca Komendanta Hufca od 1958 r. (15.10.58 mianowany zastępcą Komendanta Hufca R. L. 8/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej i mianowany na funkcję Zastępcy Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 13/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej). Wybrana zastępcą przewodniczącego KRH hufca R. L.5/71 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W latach 1973 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Słupcy (wybrany na  przewodniczącego KRH Słupca - R. L.17/73 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej) a od 1976 również członek Prezydium Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w Koninie. W latach 70 ubiegłego stulecia organizator szczepu drużyn ZHP w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Wybrany przewodniczącym KRH Słupca na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej. Od 14.12.1980 członek KRCh Konin R. L. 1/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej. Obecnie członek Komendy HKS i kronikarz Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.  Posiadający stopnie harcerskie: młodzika, wywiadowcy, ćwika, i harcerza orlego. Instruktorskie – od 1959 przewodnika, od 1962 podharcmistrza (otrzymał stopień phm. L. 15/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej) a od 1998 harcmistrza. Organizator i współorganizator obozów letnich Hufca ZHP w Słupcy, gdzie pełnił funkcje komendanta lub zastępcy i bardzo, bardzo wielu obozów wędrownych dla młodzieży LO po całej Polsce.

Wspaniały nauczyciel geografii i astronomii.  Nauczyciel w Szkołach Podstawowych: Cienina Kościelnego, Strzałkowa a także Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, gdzie pełnił funkcje zastępcy dyrektora. Kierownik internatu przy LO w Słupcy. Wykładowca i członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, działacz PTTK, PTSM, ZNP.

Wyróżniony Za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP, odznaką Honorową „Za zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Krzyżem Zesłańców Sybiru, Złotą Odznaką ZNP Srebrną Odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży”. Wyróżniany nagrodami inspektora oświaty, kuratora oświaty i ministra, wyróżniony pośmiertnie ?Za zasługi dla Powiatu Słupeckiego". Zmarł 1 września 2020 roku w Słupcy. Pochowany na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy

 

Opracował: hm. (-) Władysław Szymański
Słupca, dnia 5 września 2020r.

 

Śp. Harcmistrz Antoni Hałasiński

Śp. harcmistrz Hałasiński Antoni
ur.  się 10 czerwca 1938 roku w Zagórowie zm. 23 listopada 2018 roku w Zagórowie

         Syn Nikodema i Marianny z Dąbroszczaków.
        Krótko przed rokiem 1950 XX wieku hm. Antoni Hałasiński był harcerzem zagórowskiej drużyny. W latach1951-52 członek w drużynie OH w Zagórowie, potem w Poznaniu przy Studium Nauczycielskim nr 2 - działał w Drużynie Akademickiej przy Studium Nauczycielskim nr 2 na ul. Mylnej, gdzie drużynowym był hm. Tadeusz Bartoszczyk z Zagórowa.
        
Od 1960 roku prowadził męską Drużynę Harcerską im. Kazimierza Pułaskiego w Zagórowie. Stopień przewodnika otrzymuje - R. L. 12/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W roku 1961 zarejestrowany jest jako instruktor - R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Komendant Chorągwi Wielkopolskiej zalicza mu służbę instruktorską za 1960/61 - R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
           Jako Komendant Hufca ZHP w Słupcy w latach 1964, 1965, 1966 wielokrotnie bywałem w Zagórowie u harcmistrza Antoniego na prowadzonych przez Niego zbiórkach harcerski a także na wielu imprezach, jakie organizował dla harcerzy i społeczeństwa zagórowskiego. Każdorazowo wyjeżdżałem z Zagórowa z wielkim zadowoleniem, gdyż jego działalność w harcerstwie była wyśmienita.
           Wyróżniony 1973 - Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
           Otrzymał stopień harcmistrza 2 stycznia 1975 roku.
         Komendant od 1975 Gminnego Związku Drużyn Harcerskich w Zagórowie. Od 1976 Komendant Hufca ZHP w Zagórowie funkcję tę pełnił do 1979 roku.
       W 1978r. prowadził obóz harcerski dla trzech hufców: Golina Wilczyn, Zagórów - w Wierchomli koło Piwnicznej, i Kolonię Zuchową w Warszawie.
          W 1978 otrzymuje Srebrną Odznaką Kadry Kształcące ZHP.
        Był w 1979 roku komendantem międzynarodowego obozu harcerskiego w Hodoninie w Czechosłowacji. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZHP w Koninie wraz z hm. Jerzym Marciniakiem i hm. Krzysztofem Lamprychtem wizytowaliśmy obóz w Hodoninie. Oceniliśmy prace na obozie Komendant hm. Antoniego Hałasińskiego bardzo wysoko.
       Wyróżniony między innymi Odznaką za „Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP” - R. L.7/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej, uhonorowany w 1988 - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
          Pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie.
          Na emeryturze mieszkał w swoim rodzinnym mieście  Zagórowie otoczony troskliwą opieką żony Ireny
          Zmarł 23 listopada 2018 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Zagórowie.

hm. (-) Władysław Szymański
Słupca, dnia 23 październik 2018r.

Śp. Podharcmistrz Antoni Dobersztyn

Śp. Podharcmistrz Antoni Dobersztyn

ur. 22 listopada 1930 roku w Słupcy zm. 23 marca 2012 roku w Słupcy

 

Najmłodszy syn Józefa i Marianny z domu Wiśniewskiej (rodzeństwo: 2 braci). Ojciec  Elżbiety, Arlety i Dariusza, także działacza ZHP, dziadek: Adama, Arkadiusza, Kaspra, Agnieszki, Katarzyny, Agaty, Dominiki. Mąż Łucji z domu Olejniczak.

       Podharcmistrz Antoni Dobersztyn przyrzeczenie harcerskie złożył w roku 1945 w Słupcy a zobowiązanie instruktorskie w 1957. Stopień przewodnika zdobył w 1957 a podharcmistrza w 1959. Zastępowy, w latach 1946 drużynowy drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Słupcy. Po 1957 roku członek Komendy Hufca ZHP w Słupcy, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Współorganizator obozów letnich Hufca ZHP Słupca. Członek Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

       W Konspiracyjnym Wojsku Polskim był dowódcom Plutonu Czujności Skautowej. Pluton działaczom „spalonym politycznie” organizował ucieczkę na zachód  przez Czechosłowację dalej do Niemiec Zachodnich. Za przynależność do KWP, w 1950 roku przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazany na 9 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich, przepadek całego mienia. W straszliwych warunkach więziennych przebywał 4 lata i 4 miesiące.

       Tak o swoje gehennie opowiadał: Przywieźli nas do Jaworzna w nocy, ale do więzienia prowadzono nas rano, około 5 km. Konwój żołnierzy KBW. Co 2 metry żołnierz i służba bezpieczeństwa z psami. Więzienie do którego nas prowadzono, było w czasie II wojny światowej kwarantanną Oświęcimia i były tam ślady po więźniach przeznaczonych do obozu koncentracyjnego. Ogrodzenie jak w Oświęcimiu, z napięciem elektrycznym, pas śmierci z jednej i drugiej strony, grabiony trzy razy dziennie. Pracowaliśmy w kopalni bardzo wilgotnej, bez szybu, zejście pochylnią. To kopalnia o najcięższych warunkach pracy. Niektórzy nie wytrzymali i poszli na druty. Jak była wojna w Korei, przygotowywano nas, żeby wysłać jako ochotników.

         Pracownik CRS na różnych stanowiskach. Pracownik w Gospodarce Komunalnej i w Banku Gospodarki Żywnościowej w Koninie na stanowisku Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Prezes ZMWP Jaworzniacy i Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów przy Marszałku Wielkopolskim.          

          Oficer Wojska Polskiego w stopniu porucznika. Porucznik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

          Wyróżniony między innymi: Medalem Pro Memoria, Krzyżem za Wolność i Niepodległość, Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa, Krzyżem Więźnia Politycznego,  Patentem Weterana Walk za Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”, „ Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Za Zasługi dla Powiatu Słupeckiego, Herbową Tarczą Słupcy.

W ostatnie drodze na słupecki cmentarz towarzyszyły Mu tłumy Słupczan, koledzy – Jaworzniacy, kombatanci, instruktorzy harcerscy, harcerki, harcerze, władze starostwa i miasta. A nad mogiłą pochyliły się sztandary.

 

Śp. Harcmistrz Stanisław Garsztka

Śp. Harcmistrz Stanisław Garsztka

ur. 18.09.1932 roku w Sierniczu Wielkim  zm. 24.03.2010 roku w Słupcy

 

          Hm. Stanisław Garsztka przyrzeczenie złożył 15 sierpnia 1945 roku w Niemczech a 1958 roku w Kartuzach zobowiązanie instruktorskie.

           Drużynowy, przewodniczący Rady Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego w Dzierżążnie, 12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy, członek Rady Hufca Słupca kilku kadencji, przez trzy kadencje członek Konińskiej Rady Chorągwi, delegat na trzy Zjazdy Związku Harcerstwa Polskiego, członek Rady Naczelnej Związku, współorganizator Krajowego Zjazdu Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kaszubach, instruktor Centralnej Akcji Szkoleniowej koło Wałcza, komendant wielu hufcowych obozów letnich i zimowisk hufca ZHP Słupca, komendant i tłumacz na obozach w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Niemieckiej Republice Federalnej, członek delegacji Chorągwi Konińskiej do Karłowa w Bułgarii.

          Założyciel i pierwszy Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

          Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, lokalnymi – dla województwa konińskiego, miasta Słupcy, dyplomami harcerskimi - Za Zasługi dla Chorągwi Konińskiej ZHP.

Hm. Stanisław Garsztka czytelnikom Kuriera Słupeckiego przybliżał w wielkiej gawędzie i wielu artykułach dzieje Ziemi Słupeckiej.

         Wspaniały instruktor harcerski, który posiadał wielki autorytet w Związku Harcerstwa Polskiego, jednocześnie był pełen życzliwości i do końca swych dni zaangażowany w życie codzienne organizacji.

     Wojenne dzieciństwo, kiedy  zniszczono Hm. Stanisławowi zdrowie,było brzemiennym wyznacznikiem następnego okresu życia.  Mimo to żył aktywnie…

      Pozostawił piękny wizerunek człowieka, instruktora Harcerskiego.

 

 

Śp. Harcmistrzyni Maria Cwudzińska

Śp. Harcmistrzyni Maria Cwudzińska

ur. 5 września 1935 roku w Bydgoszczy zm. 20 września 2009 roku w Bydgoszczy

 

        Przyrzeczenie złożyła Harcerskie w 1949 roku a zobowiązanie instruktorskie w 1972 roku. Komendantka Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. Organizowała i zapraszała członków Harcerskiego Kręgu raz w miesiącu na piękne spotkania i zbiórki harcerskie. Mobilizowała członków HKS w Słupcy do udziału w bogatym życiu Seniorów Harcerskich, zapraszała na wyjazdy do Skulska na modlitewne spotkania patronalne, Msze Święte za Seniorów Harcerskich, pielgrzymki harcerskie na Jasną Górę oraz na inne zbiórki i spotkania organizowane przez Seniorów Harcerskich z: Trzemeszna, Mogilna, Konina, Janowca Wielkopolskiego, Poznania, Skulska, Gniezna, Koła czy Warszawy.

       Dwukrotnie pod jej przewodnictwem HKS  w Słupcy gościł Seniorów i Starszyznę harcerską ze Wspólnoty Skulskiej ZHP.

      Instruktorka na bardzo wielu obozach harcerskich akcji letnich Hufca ZHP Słupca, Chorągwi Konińskiej,  jako wspaniały lekarz,  przyjaciel dzieci. Lubiana przez - zuchów harcerzy. Lubiana przez instruktorów harcerskich. Ceniona przez swoich przełożonych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Człowiek wielkiej dobroci i współczucia dla innych, szczególnie swoich małych pacjentów.

      Ciesząca się sympatią i uznaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Długoletnia lekarka – pediatra. Aktywna w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Pogotowiu Ratunkowym, w Polskim Czerwonym Krzyżu w Stacji Krwiodawstwa, wspierająca Stowarzyszenie Św. Alberta. Podziwialiśmy ją za ofiarność, którą realizowała na rzecz swej pracy zawodowej i społecznej.

 

Joomla templates by a4joomla