Statystyka

30 grudnia 1929 Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

30 grudnia 1929

Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929r.[1]

    Drużynowym jest Henryk Witkowski z zawodu stolarz, lat 20, młodzik.

    Przy drużynie działa Koło Przyjaciół, które liczy 47 członków a przewodniczącym Koła jest ks. Jan Sowiński[2] natomiast opiekunem drużyny jest Jan Wróblewski, nauczyciel. 

    Drużyna posiada dwa zastępy i liczy 11 druhów. Trzech młodzików z przyrzeczeniem, jednego młodzika bez przyrzeczenia, siedmiu bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 7 druhów, jeden jest pozaszkolnym , w wieku zarobkującym (17-21 lat) jest troje druhów. Zbiórki odbywają się w lokalu prywatnym.

    Cała drużyna odbyła w minionym roku 36 zbiórek z tego 30 w izbie, a 6 z krótką wycieczką. Zastępy odbyły 61 zbiórek w izbie 53 a 8 z krótką wycieczką.      

    Drużyna posiada własną biblioteczkę, w której jest 327 książek z tego harcerskich 78. Całkowity dochód rocznym wyniósł 261 zł i 23 grosze. Wartość inwentarz w drużynie jest na kwotę 1326 zł i 50 groszy.


[1] Jak opisuje raport roczny wysłany 30 grudnia 1929 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.

[2] Proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Zagórowie w latach 1926-1943.

Joomla templates by a4joomla