P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2011 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - czerwiec)

Wydarzenia w 2011 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - czerwiec)

02.01.2011

Do przyjaciół i członków Kręgu zostały wysłane życzenia.

Z okazji Nowego Roku 2011 dużo Zdrowia i uśmiechu, mniej trosk, pogody ducha, a kolejne dni Roku Pańskiego 2011 niechaj upływają w spokoju i by każdy dzień był jak promyk słońca. 

      Niech przesłaniem na Nowy Rok będzie poniższy tekst, który jest wart odświeżenia i ponownego przeżycia, mimo upływu znacznego czasu od daty jego powstania.

Dezyderat
*Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. *O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. *Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.

*Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.

*Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

*Niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla Ciebie źródłem radości.

*Wykonaj swą pracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.

*Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa.

*Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty - wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

*Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.

*Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. *Rozwijaj siłę ducha, aby mogła Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

*Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.

*Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj.

*I czy to jest dla Ciebie jasne czy nie, wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.

*Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia, w zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.

*Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat

*Bądź uważny.

*Dąż do szczęścia.

/Tekst powyższy znaleziony został  w starym kościele Św. Pawła w Baltimore,

datowane 1692r./

10.01.2011

Do hm. Haliny Smól-Bor Przewodniczącej Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów wysłano Kronikę Wydarzeń w Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w 2010r. oraz stronę do Kroniki WRHKR wraz z najlepszymi pozdrowieniami Noworocznymi.

11.01.2011                                                                                                                                            

Odbyło się w Poznaniu spotkanie przedstawicieli Harcerskich Kręgów Seniorów nowego ruchu programowo - metodycznego Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku, powołanego 29.10.2010 roku przez Naczelnika ZHP hm. Małgorzatę Sinicę. Ruch ma zasięg ogólnopolski a siedzibę w Koninie. Celami ruchu jest: realizacja wychowania duchowego, opieka nad Mauzoleum Pamięci Harcerstwa przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  w Skulsku, podejmowanie działalności informacyjno-historycznej.

         Seniorów Ziemi Słupeckie na pierwszym spotkaniu nowo-powstałego ruchu metodycznego reprezentowali  z Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy harcmistrzowie Władysław Szymański, komendant i Andrzej Wolski, zastępca komendanta Kręgu.

          Na ulicy Inowrocławskiej 19 w auli Szkoły Podstawowej nr 46 Komendant Kręgu Seniorów OWAR hm. Walenty Kupczyk serdecznie przywitał przybyłych przedstawicieli 25  Kręgów reprezentujących 700 Seniorów ZHP z Chorągwi ZHP : Wielkopolskiej, Stołecznej, Gdańskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Śląskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej.    

          70 Seniorów przyjęło zadania ruchu na rok 2011. Szczególną uwagę zwrócono na XV Jubileuszowe Spotkanie Patronalne w Sanktuarium w Skulsku, które odbędzie się 4 czerwca 2011 roku i na remont obiektu, w którym znajduje się Mauzoleum Pamięci Harcerstwa.

          Na początku zbiórki komendanci Kręgów przypominali Seniorów zmarłych w poprzednim roku a prowadząca spotkanie hm. Jadwiga Chalasz komendantka ruchu poprosiła zebranych o uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy. Potem Komendantka złożyła zebranym serdeczne życzenia na 2011 rok i przy łamaniu się opłatkiem obecni składali sobie najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Rozbrzmiewały intonowane przez gospodarzy spotkania harcerskie pieśni i harcerska  kolęda. Gospodarze podjęli gości kawą, herbatą, ciastem, obiadem a także wręczyli wszystkim drobne upominki. Harcerski krąg splecionych rąk, palące się zimne ognie, wspólna pieśni Bratnie słowo sobie dajem…, rodzinne zdjęcie przed gościnną Szkołą nr 46 zakończyło pierwsze spotkanie nowopowstałego Ruchu Metodycznego Związku Harcerstwa Polskiego.

Foto hm. A. Wolski.

30.01.2011

Do hm. Jadwigi Chalasz komendantki Ruch Programowo – Metodycznego „Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku” (R. L10/ 2010 z dnia 29.10.2010 roku Naczelnika ZHP Hm. Małgorzaty Sinicy – powołanie Ruchu) wysłano:

Sprawozdanie z działalności HKS w Słupcy za okres od 29.10.2010 do 30.01.2011 roku.

02.02.2011

Do hm. Ryszarda Dubisz i hm. Pawła Napieralskiego z Poznania wysłano:                       

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim

Ś.P.  phm. JAN FRASZCZYŃSKIEGO

Przyjaciołom

Członkom Harcerskiego Kręgu Seniora  8 Poznańskiej Drużyny

Członkom Komisji Historycznej Hufca

Członkom sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej

Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

składają

Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy

10.02.2011
Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i Kierownik Wydziału Seniorów i Starszyzny Głównej Kwatery ZHP hm. Zbigniew Południkiewicz wyróżnili, z okazji Jubileuszu 80 – lecia urodzin, dyplomami hm. Edmunda Głogowskiego i phm. Antoniego Dobersztyna członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Komendant HKS ZHP hm. Władysław Szymański w obecności członków HKS na uroczystej zbiórce wręczył uhonorowanym dyplomy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

19.02.2011

Krąg Starszyzny i Seniorów „Matecznik” z Szamotuł zaprosił  Starszyznę i Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w dniu 19.02.2011r. na Spotkanie Pokoleń z okazji Dnia Myśli Braterskiej. HKS ze Słupcy reprezentowali hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, phm. Władysława Garsztka. Gospodarze oprowadzili gości po pięknych Szamotułach, zaprosili na wspólny posiłek i spotkanie integracyjne.

22.02.2011

 

Grafika i wykonanie hm. A. Wolski.

01.03.2011

Wysłano prośbę do:

Szanowna Pani Lidia Dobersztyn BS w Słupcy i do Szanownego Pana Tadeusza Krotoszyńskiego LBS w Strzałkowie.

            Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na prace remontowe Mauzoleum Harcerstwa przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku.

             Członkowie naszego Kręgu wpłacili na ten szlachetny cel dobrowolne składki, jednak te środki są niewystarczające.

              W Mauzoleum Harcerskim znajdują się epitafiki zasłużonych dla harcerstwa instruktorów, urny z ziemią z miejsc pamięci narodowej, portrety kapelanów harcerskich.

              Ze Słupcy w Mauzoleum znajduje się 10 epitafików szczególnie zasłużonych instruktorów harcerskich.

Uprzejmie prosimy o dofinansowanie na ten szlachetny cel.

Łączymy nasze harcerskie pozdrowienie.

Czuwaj!

10.03.2011

Komenda HKS ZHP w Słupcy zorganizowała dla Pań spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Od wielu lat instruktorki z HKS spotykają się z okazji Dnia Kobiet w Galerii Cafe w Słupcy.

Spotkanie poprzedzone zostało życzeniami, które złożył harcmistrz Władysław Szymański a hm. Wojciech Boruszak ofiarował upominki. Każda Pani została obdarowana kwiatami. Tegoroczne spotkanie uświetnił wspaniały koncert skrzypaczek Edyty Lubańskiej Ani Rybickiej, które zagrały dla Pań piękną muzykę wiekach mistrzów. Przy wspólnym stole intonował piosenki harcerskie pwd. Stefan Miętkiewicz.

Miła atmosfera trwała do późnego wieczoru.

Foto pwd. K. Rybicka.

15.03.2011

Do Kapituły Wspólnoty Sulskiej wystąpiono z prośbą o umieszczenie epitafików w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.


Wniosek

1. Imię i nazwisko                              Józef January Jasiński

2. Data i miejsce urodzenia                18.09.1929   w Zagórowie

3. Data śmierci                                   13.06.2006   w Słupcy

4. Stopień harcerski i instruktorski    harcmistrz

5. Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej, odznaczenia, wyróżnienia

       ŚP. hm. Józef Jasiński w szeregi harcerskie wstąpił w 1937 roku w Zagórowie. Służbę w ZHP pełnił, jako zastępowy, drużynowy, namiestnik zuchowy, oboźny, opiekun drużyn harcerskich.

      Po II wojnie światowej w latach 1945-1948 jest drużynowym drużyny im. Kazimierza  Pułaskiego w Zagórowie a po 1957 namiestnikiem zuchowym hufca ZHP w Słupcy, oboźnym na wielu obozach hufca. Od 1971 roku pełni funkcje: opiekuna drużyn harcerskich w Zagórowie i starszoharcerskich w Słupcy. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie przewodnika w roku 1958 podharcmistrza w roku 1960, harcmistrza w roku 1966, harcmistrza PL w roku 1976. Od roku 1973 do 1975  pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP w Słupcy. Przez wiele lat jest współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca oraz NAL. W latach 1976 - 1985 bardzo czynnie udziela się w Radzie Przyjaciół Harcerzy w Słupcy wspomagając budowę stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Słupcy w Gaju.

       Kierownik Szkoły Podstawowej w Zagórowie, Zastępca Dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczyciel w LO i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

       Prezes OSP w Słupcy. Zasłużony kapelmistrz orkiestry przy OSP w Słupcy. Społecznik, długoletni radny w Zagórowie i Słupcy oraz Przewodniczący MRN w Słupcy. Nauczyciel śpiewu, bezgranicznie oddany w swej pracy dziecku i Małej Ojczyźnie – Ziemi Słupeckiej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Między innymi Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżami Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1983, Tytułem Honorowego Instruktora – Seniora ZHP w 1985,  Odznaką za Zasługi dla Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną 15.10.2001 roku. Wieloma odznaczeniami strażackimi nagrodami inspektor, kuratora oświaty i ministra oświaty.

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej

ŚP.

Józef January Jasiński

ur. 18.09.1929  zm. 13.06.2006  

Harcmistrz

Drużynowy, Namiestnik Zuchowy

Honorowy Instruktor – Senior ZHP

 

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

Cześć Jego pamięci

 

Wniosek

1. Imię i nazwisko                              Stanisław Garsztka

2. Data i miejsce urodzenia                18.09.1932    w Sierniczu Wielkim

3. Data śmierci                                    24.03.2010    w Słupcy

4. Stopień harcerski i instruktorski     Harcmistrz

5. Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej, odznaczenia, wyróżnienia

           ŚP. hm. Stanisław Garsztka przyrzeczenie złożył 15 sierpnia 1945 roku w Niemczech a 1958 roku w Kartuzach zobowiązanie instruktorskie.

            Drużynowy, przewodniczący Rady Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego w Dzierżążnie, 12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy, członek Rady Hufca Słupca kilku kadencji, przez trzy kadencje członek Konińskiej Rady Chorągwi, delegat na trzy Zjazdy Związku Harcerstwa Polskiego, członek Rady Naczelnej Związku, współorganizator Krajowego Zjazdu Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kaszubach, instruktor Centralnej Akcji Szkoleniowej koło Wałcza, komendant wielu hufcowych obozów letnich i zimowisk hufca ZHP Słupca, komendant i tłumacz na obozach w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Niemieckiej Republice Federalnej, członek delegacji Chorągwi Konińskiej do Karłowa w Bułgarii.

          Założyciel i pierwszy Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

          Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, lokalnymi – dla województwa konińskiego, miasta Słupcy, dyplomami harcerskimi - Za Zasługi dla Chorągwi Konińskiej ZHP.

Hm. Stanisław Garsztka czytelnikom Kuriera Słupeckiego przybliżał w wielkiej gawędzie i wielu artykułach dzieje Ziemi Słupeckiej.

         Wspaniały instruktor harcerski, który posiadał wielki autorytet w Związku Harcerstwa Polskiego, jednocześnie był pełen życzliwości i do końca swych dni zaangażowany w życie codzienne organizacji.

     Wojenne dzieciństwo, kiedy  zniszczono hm. Stanisławowi zdrowie, było brzemiennym wyznacznikiem następnego okresu życia.  Mimo to żył aktywnie…

      Pozostawił piękny wizerunek człowieka, instruktora harcerskiego.

 

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej

ŚP.

Stanisław Garsztka

Harcmistrz

ur. 18.09.1932  zm. 24.03.2010  

Założyciel i Pierwszy Komendant

Harcerskiego Kręgu Seniorów

w Słupcy

 

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

Cześć Jego pamięci

                                    

24.03.2011

W dniu dzisiejszym w pierwszą rocznicę śmierci Śp. hm. Stanisława Garsztki na cmentarzu parafialnym  Św. Krzyża w Słupcy z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP. Żona phm. Władysława Garsztka odsłoniła na mogile krzyż harcerski oraz epitafik.

ŚP.
Stanisław Garsztka
Harcmistrz
ur. 18.09.1932  zm. 24.03.2010
Założyciel i Pierwszy Komendant
Harcerskiego Kręgu Seniorów
w Słupcy
Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy
Cześć Jego pamięci

W uroczystościach wzięli udział: rodzina hm. STANISŁAWA GARSZTKI,  3 Gromada Zuchowa ze Słupcy wraz z drużynową phm. IWONĄ SIUPĄ, członkowie 43 TDH ze Słupcy wraz z komendantem II Szczepu ZHP w Słupcy pwd. ANDRZEJEM  BĄCZKOWSKIM, przyjaciele ŚP. STANISŁAWA, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów wraz z hm. WŁADYSŁAWEM SZYMAŃSKIM, który tą szczególną zbiórkę harcerską przeprowadził.
O 17:00 w kościele bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy odbyła się w intencji ŚP.
STANISŁAWA GARSZTKI Msza Święta a wieczorem phm. WŁADYSŁAWA GARSZTKA zaprosiła uczestników zbiórki do Galerii Cafe na herbatę, kawę i ciasto. 

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

25.03.2011

Oddałem w imieniu członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, w miejscu wiecznego spoczynku Wielkich Polaków w krypcie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Harcerski Hołd Harcmistrzowi Śp. Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi II Rzeczypospolitej, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Wcześniej wziąłem udział, w tym szczególnym miejscu, w uroczystej zbiórce Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów ZHP z Krakowa, który zgodnie z harcerskim ceremoniałem nadał  ostatniemu Prezydentowi II Rzeczypospolitej Tytułu SENIORA KOMBATANTA. Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, przyjął patronat nad uroczystością przekazania Aktu.          

Przy mogile Prezydenta stanęło długim szeregiem 108 członków ZHP: najmłodsi - zuchy, młodzież harcerska oraz starsi wzruszeni seniorzy harcerscy. Przed płytą nagrobną złożono kwiaty. Zapłonęły znicze. Wraz z chwilą ciszy pochylił się harcerski sztandar. Zabrzmiał Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Przyłożona do marmurowej płyty nadgrobnej ręka ze wypowiedzianymi słowami „Czuwaj druhu harcmistrzu!” czciła pamięci i oddawała hołd Wielkiemu Polakowi. Pożegnalny harcerski krąg przyjaźni zakończył bardzo uroczystą zbiórkę. Zbiórkę pamięci. Zbiórkę hołdu dla ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej, harcerskiego harcmistrza.

Czuwaj! hm./-/ Władysław Szymański komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

08.04-10.04.2011

Komenda Hufca ZHP zorganizowała wycieczkę do Trójmiasta. Z naszego Kręgu udział wzięli:  pwd. Halina i pwd. Stefan Miętkiewiczowie,  hm. Maria i hm. Wojciech Boruszak pwd. Marylka Woźniak, hm. Krystyna Górczyńska, phm. Małgosia i hm.  Andrzej Wolscy, hm. Władysław Szymański.

 

08.04.2011 r. wyjazd z Konina o godz. 16.00, zbiórka – parking za wieżą ciśnień przy PKP. Przejazd do Gdańska.

Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

09.04.2011 r. Śniadanie. Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem - Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, Kościół Mariacki NMP, Dwór Artusa,

z zewnątrz  Fontannę Neptuna, Długi Targ. Spacer wzdłuż Motławy do Spichlerza. Następnie przejazd do Oliwy

i zwiedzanie Katedry połączone z koncertem organowym, wykonanym na organach, które należą do najpiękniejszych

na świecie. Westerplatte – zwiedzanie miejsca, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Podczas zwiedzania przerwa

na kawę w atmosferze urokliwych gdańskich kawiarenek.

Przejazd do Gdyni -  miasta, które powstało z wioski rybackiej w 1926 r. Miasto to jest największym polskim portem nad Bałtykiem. Zwiedzanie portu z Bulwarem Kościuszki oraz wizyta na światowej sławy żaglowcu „Dar Pomorza”.

Przejazd na Hel.  Wycieczka na Hel (gdzie zobaczymy starą zabudowę rybackiej osady z końca XVIII i połowy XIX wieku, fokarium, gdzie na turystów czekają sympatyczne foki (Ssaki żyją w basenie usytuowanym na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, w pobliżu Bulwaru Nadmorskiego. Najsłynniejszym rezydentem basenu jest samiec o żeńskim imieniu „Balbina”). Niewątpliwą atrakcją dla turystów jest Port Marynarki Wojennej, na nadbrzeżu którego wyeksponowano najstarszy zachowany polski okręt „Batory”. Spacer po Helu. Wypoczynek w jednej z pięknych stylowych restauracji, znajdujących się w starych XIX wiecznych rybackich chatach (przerwa na kawę, płatną we własnym zakresie). Przejazd do Juraty i spacer po najbardziej ekskluzywnym kurorcie na Mierzei Helskiej.

Następnie przejazd na Przylądek Rozewie będące niezwykłą atrakcją geograficzną ze względu na to, iż jest najdalej  na północ wysuniętym punktem w Polsce. Dzisiaj na wysokim klifie stoją dwie latarnie, z których zobaczymy nowszą, z pocz. XX w. W jej wnętrzu znajduje się wystawa latarnictwa, ukazująca dzieje latarń morskich.

Dla chętnych wejście na szczyt Latarni, skąd roztacza się niezapomniany widok na zatokę Gdańską.

Dzień zakończymy wizytą w Sopocie. Spacer po najsłynniejszym polskim uzdrowisku nadmorskim. Zwiedzanie Molo.

Powrót na obiadokolację i nocleg .

10.04.2011 r. śniadanie – wykwaterowanie.  Przerwa na obiad.

Przyjazd do Konina ok. godz. 23.00.

17.04.2011

Szanowny Druh hm. Bogdan Radys
Przewodniczący Referatu SiSH  Chorągwi Gdańskiej.

               Zgłaszam na XVII Harcerski Rajd Rodło 2011 patrol z Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy wg załącznika - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w XXVII RAJDZIE RODŁO, trasa Seniorów, termin 20-22 maja 2011r., Gdańsk.

W sprawach związanych z rajdem a dotyczących naszego patrolu uprzejmie proszę kontaktować się z komendantem patrolu hm. Eugeniuszem Krajewskim.

Przesyłam  wyrazy szacunku i najserdeczniejsze harcerskie pozdrowienia.

Czuwaj

hm. /-/ Władysław Szymański

Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP

w Słupcy

24.05.2011

W dniach 20-22 maja 2011r. odbył się na terenie Konina Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Konin, który przebiegał pod hasłem "Przygoda nigdy się nie kończy". W Zlocie uczestniczyło ponad 400 członków naszej organizacji. Gośćmi Zlotu byli: rodzice, dziadkowie, prezydent miasta Konina, starosta konińska, dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji, wojska, straży miejskiej oraz konińskich zakładów pracy, zastępcy komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Druh hm. Wieńczysław Celer oraz Druh hm. Janusz Wolski.

Punktem kulminacyjnym Zlotu był uroczysty apel hufca w parku 700-Lecia Miasta Konina. W czasie Apelu odsłonięty został wielki głaz upamiętniający Zlot, 100-Lecia Harcerstwa oraz symbol przyszłości i radości na pokolenia - 100 posadzonych drzew w darze dla swojego miasta. Konińscy harcerze pozostawili również pod głazem, w kapsule czasu przesłanie dla następnych pokoleń.

         Do wzięcia udziału w uroczystościach 100-lecia harcerstwa polskiego na ziemiach hufca konińskiego zaprosił zuchów, harcerzy, harcerzy starszych instruktorów i seniorów harcerskich – wszystkie jednostki organizacyjne z terenu powiatów konińskiego i słupeckiego komendant hufca ZHP w Koninie hm. Michał Kałużny. Słupcę na Jubileuszowym Zlocie ZHP w Koninie reprezentowały:  Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka ze Słupcy na czele z Komendantką hm. Marią Główczyńską, zuchy z  III Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” z drużynową phm. Iwoną Siupą, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy oraz hm. Władysław Szymański. Członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej, słupczanin hm. Andrzej Przybyła.

Seniorzy harcerscy zwiedzili miasteczko zlotowe, które rozlokowane zostało przy siedzibie komendy hufca ZHP w Koninie obok ul. Harcerskiej, uczestniczyli w harcerskim ognisku stulecia połączonym z ogniobraniem i wraz z wszystkimi wzięli udział w bardzo uroczystej szczególnej Mszy Świętej. 

W ostatnim dniu  Jubileuszowego Zlotu Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów raport na apelu stulecia harcerstwa polskiego w Parku 700 lecia w Koninie Komendantowi Hufca hm. Michałowi Kałużnemu złożył słupczanin pwd. Andrzej Bączkowski.

Zdjęcia od hm. A. Wolskiego.

04.06.2011

Jubileuszowy XV Patronalny Dzień Skupienia w Skulsk

Pierwszy Patronalny Dzień Skupienia Skulskiej Wspólnoty ZHP  w nowej strukturze organizacyjnej, jako Ruchu Programowo-Metodycznego o zasięgu ogólnopolskim  odbył się 4 czerwca 2011roku  w Skulsku. Skulsk jest szczególnym miejscem, gdzie od  15 lat  znajduje się Mauzoleum Pamięci Harcerstwa. 

Mszę Świętą celebrowali: Ks. kan. Marian Kowalski w asyście Ks. prałata Tadeusza Sierosławskiego, Ks. prof. Hm. Zdzisława Zbigniewa Lipińskiego, Ks. Janusza Mnichowskiego, Ks. Phm. Roberta Batolika.  Homilię wygłosił Ks. kan. Marian Kowalski. Harcerską oprawę Mszy Św. przeprowadził hm. Tadeusz Rosiek.

Apel poległych oraz całość uroczystości przeprowadził hm. Włodzimierz Duch. Komendantka Skulskiej Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz podziękowała wszystkim za wspieranie i pomoc na rzecz Wspólnoty.

W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa zostało poświęcone18 nowych tabliczek epitafijnych, wśród których znalazły się tabliczki zasłużonych instruktor harcerskich z Ziemi Słupeckiej Śp. hm. Józefa Jasińskiego  i Śp. hm. Stanisława Garsztki.

Podczas uroczystości można było nabyć wydawnictwo Komisji Historycznej   Chorągwi Wielkopolskiej ZHP   „Epitafia Mauzoleum Pamięci Harcerstwa   w Skulsku” opracowane przez  hm. Ryszarda Dubisza i hm. Pawła Napieralskiego.

W uroczystości brali udział harcerze i goście z: Bydgoszczy, Gdańska, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Katowic, Koła, Konin, Leszna, Łodzi, Mławy, Mogilna, Poznania, Słupcy, Ślesina, Skulska, Trzemeszna Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali: phm. Władysława Garsztka, hm. Krystyna Górczyńska,  hm. Eugeniusz Krajewski, phm Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

 

 

Foto od hm. A. Wolskiego.

Arykuły o harcerstwie w 2010 roku w miescowych mediach.

Artykuły o zuchach, harcerzach, instruktorach i seniorach Ziemi Słupeckiej w 2010 roku.

Artykuły z Gazety Słupeckiej

1. hm. Maria Główczyńska Dzień Myśli Braterskiej 2010. Gazeta Słupecka nr 9(1019) z dnia 2.03.2010 r. s. 16.

2. Tadeusz Kubacki Złota Księga ludzi zasłużonych dla miasta Słupcy /…/ (37/14) Stanisław Przydryga… Gazeta Słupecka nr 11(1021) z dnia 16.03.2010 r. s. 29.

3. Tadeusz Kubacki, Katarzyna Rybicka W 78. roku życia, opatrzony Sakramentami Świętymi zmarł Stanisław J. Garsztka. Gazeta Słupecka nr 13(1023) z dnia 30.03.2010 r. s. 28.

4. Słupczanie pod Pałacem Prezydenckim i na tracie konduktu. Wzruszające chwile. Gazeta Słupecka nr 15(1025) z dnia 13.04.2010 r. s. 5.

5. hm. Maria Główczyńska XXXII Sejmik Przedstawicielstwa Wielkopolskiego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. Harcerze w Słupcy. Gazeta Słupecka nr 17(1027) z dnia 27.04.2010 r. s. 30.

6. Katarzyna Rybicka Słupca: xx Złaz Siedmiomilowców. Na słupeckim szlaku od 20 lat. Gazeta Słupecka nr 21(1031) z dnia 25.05.2010 r. s. 27.

7.Tadeusz Kubacki Herbowa Tarcza Słupcy … dla hm. Stanisława Garsztki (2014), hm. Aliny Główczyńskiej (2017), phm. Antoniego Dobersztyn (2009). Gazeta Słupecka nr 26(1031) z dnia 29.06.2010 r. s. 29.

8.Maria Główczyńska Rocznica 600-lecia Grunwaldzkiego Zwycięstwa i Słupczanie. Gazeta Słupecka nr 30(1040) z dnia 27.07.2010 r. s. 30.

9. Katarzyna Rybicka Słupca-Kraków: Harcerski Krąg Seniorów na 100-leciu  ZHP. Pozdrowienia dla braci harcerskiej. Gazeta Słupecka nr 34(1040) z dnia 24.08.2010 r. s.16.

10. Tadeusz Kubacki Zasłużeni działacze ZNP. …37 Szymański Władysław. … Słupecka nr 35(1045) z dnia 31.08.2010 r. s.29.

11. Katarzyna Rybicka Słupca: Pierwsza rocznica śmierci Jadwigi Szymańskiej. Harcerskim prawom… wiernym zawsze być. Gazeta Słupecka nr 35(1045) z dnia 31.08.2010 r. s.31.

12. Katarzyna Rybicka Słupca: hm. Maria Główczyńska wyróżniona Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Niezastąpiona dh Marylka. Gazeta Słupecka nr 36(1046) z dnia 7.09.2010 r. s. 19.

13. Tomasz Frankowski Nieprzetarty szlak. Gazeta Słupecka nr 39(1049) z dnia 28.09.2010 r. s. 8.

14. HKS ZHP Słupca I rocznica śmierci hm. Marii Cwudzińskiej. Harcerski Krzyż na mogile Komendantki. Gazeta Słupecka nr 41(1051) z dnia 12.10.2010 r. s. 19.

15.Tadeusz Kubacki Odeszli (1) …S. Garsztka… Gazeta Słupecka nr 43(1053) z dnia 26.10.2010 r. s. 30.

16. PSL. Kandydaci do Rady Miasta Słupcy. Okręg 14. Pwd. Krzysztof Rewers. Gazeta Słupecka nr 45 (1055) z dnia 09.11.2010 r. s. 9.

17. Maria Główczyńska Maria Konopnicka i inni poeci wśród zuchów. Gazeta Słupecka nr 50 (1060) z dnia 14.12.2010 r. s. 27.

18. hm. Maria Główczyńska komendant I Szczepu 1% dla zuchów i harcerzy. Gazeta Słupecka nr 52 (1062) z dnia 28.12.2010 r. s. 26.

Artykuły z Kuriera Słupeckiego

1. AG W jakim składzie w przyszłym roku? Kurier Słupecki nr 5/361/ z 2.02.2010 r. s. 26.

2. phil Stanisław Garsztka nie żyje. Stanisław Garsztka we wspomnieniach słupczan Kurier Słupecki nr 13/369/ z 30.03.2010 r. s. 4-5.

3. Maciej Nowacki Wspomnienie o Stanisławie Garsztce. Stanisław Garsztka we wspomnieniach słupczan Kurier Słupecki nr 15/371/ z 13.04.2010 r. s. 28.

4. PSL. Kandydaci do Rady Miasta. Pwd. Krzysztof Rewers.. Kurier Słupecki nr 45/401/ z 9.11.2010 r. s.5.

 

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (listopad - grudzień)

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (październik  - grudzień)

09.10.2010                                                                                                                 

Hm. Wojciech Boruszak i hm. Władysław Szymański  reprezentowali HKS ze Słupcy na spotkaniu pokoleń instruktorów harcerskich w Mosinie.

04.11.2010

Ostatecznie zaprojektowane zostało logo Kręgu – pomysł hm. Władysław Szymański. Wykonanie A. Robak i W. Szymański.

29.10.2010

Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Konin L.10/2010 z dnia 29.10.2010 roku została zaliczona służba instruktorska za 2009-2010 następującym członkom naszego Kręgu: hm. Maria Boruszak, hm. Wojciech Boruszak,  phm. Antoni Dobersztyn, phm. Władysława Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Halina Miętkiewicz, pwd. Stefan Miętkiewicz, pwd. Krzysztof  Rewers, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski, phm. Małgorzata Wolska.

09.11.2010

Na zbiórce w Galerii Caffe obchodziliśmy uroczyście imieniny członka naszego Kręgu hm. Edmunda Głogowskiego, 80-te urodziny oraz 50-lecie ślubu Józefy i Edmunda Głogowskich. Jubilaci podjęli nas uroczystą kolacją.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

03.12.2010

Na spotkaniu u  pwd. Haliny i pwd.Stefana Miętkiewiczów, w którym oprócz gospodarzy wzięli udział hm. Władysław Szymański oraz phm. Małgosia i hm. Andrzej Wolscy został omówiony przebieg wieczerzy wigilijnej.

Foto hm. A. Wolski.

 

Foto hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

07.12.2010

Pwd. pwd. Halina i Stefan Miętkiewiczowie podejmowali członków Kręgu na uroczystej wigilijnej wieczerzy w swoim domu na ul. Czarnieckiego 2 w Słupcy.

Wieczerzę rozpoczął hm. Władysław Szymański komendant Kręgu. Odczytał Ewangelię wg św. Łukasza (2, 1-20), złożył obecnym najserdeczniejsze świąteczne  życzenia. Obecni zaśpiewali kolędę Wśród nocnej ciszy i dzieląc się opłatkiem składali sobie szczere harcerskie życzenia. 

Rozpoczęła się wspólne spożywanie wigilijnych potraw przygotowanych przez seniorki – członkinie Kręgu.

Gospodarz pwd. Stefan Miętkiewicz przygrywając na akordeonie intonował podczas wieczerzy piękne polskie kolędy.

Phm. Antoni Dobersztyn i hm. Edmund Głogowski opowiadali o swoich wigilijnych wieczorach. Antoś o wigiliach Jaworzniaków a Edmund o wigiliach sybiraków.

Hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu złożył z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Józefy i hm. Edmunda Głogowskich najserdeczniejsze życzenia  a pwd. Marylka Woźniak i hm. Andrzej Wolski (uczniowie Józefy i Edmunda), wręczyli Jubilatom bukiet z pięćdziesięciu róż.

Pod koniec wieczerzy wigilijnej Komendant wręczył każdemu członkowi kalendarzyki listkowe na rok 2010 wykonane z okazji 10-ciolecia Kręgu. Na kalendarzyku znajdują się fotografie założyciela Kręgu Ś.P. hm. Stanisława Garsztki i Ś.P. hm. Marylki Cwudzińskiej komendantki Kręgu.

Wieczerza zakończyła się uroczystym kręgiem. Zabrzmiała  piosenka Idzie noc… i Bratnie słowo sobie dajem..

Komendant podziękował gospodarzom za szczere i miłe podjęcie członków Kręgu  pwd. Halinie i pwd. Stefanowi Miętkiewiczom. Złożył najserdeczniejsze noworoczne życzenia na 2011 Rok.

W mroźną grudniową noc 2010 roku, żegnając gospodarzy, udaliśmy się do naszych rodzinnych domów.

 

Foto hm. A. Wolski.

 

Foto hm. A. Wolski.

 

Foto od hm. A. Wolskiego.

 

 

09.12.2010

W Harcerskiej Gali w Multikinie na zaproszenie Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Jarosława Rury uczestniczyli hm. Władysław Szymański i phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy. Po południu odbył się Zwyczajny Zjazd Chorągwi Wielkopolskie, na którym delegaci wybierali władze Chorągwi. Ze Słupcy do Komisji Rewizyjnej Chorągwi wybrany został hm. Andrzej Przybyła.

07.12.2010

Do Kręgu przyjęto Dh. Łucję Dobersztyn.

14.12.2010

Do phm. Wandy i hm. Kazimierz Gościmskiego z Konina, hm. Stanisława Przydrygi z Zagórowa, hm. Jarosława Rury – komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, phm. Michała Kałużnego – komendanta Hufca ZHP Konin, hm. Zbyszka Południkiewicz – kierownika Wydziału SiSH Głównej Kwatery ZHP, hm. Ireny Pawletko z Wydziału SiSH Głównej Kwatery ZHP, Heleny Kumosowej, Macieja Nowackiego Honorowego Prezesa STS-K, Teresy Więckowskiej - Prezesa STS-K, Michała Pyrzyka Burmistrza Słupcy, Mariusza Rogi – Starosty Słupeckiego, hm. Olga Jurgielewicz przewodniczącej Kręgu T.W.A. Elita w Mosinie, hm. Marii Główczyńskiej komendantki I Szczepu im. Korczaka w Słupcy, phm. Iwony Siupy drużynowej 32 GZ Leś Ne ludki, pwd. Andrzeja Bączkowskiego komendanta II Szczepu Gród i Drużynowego 43 WDH Cichociemni, pwd. Eweliny Romańskiej komendantki HKI Iskra, Kasia i Michał Cecha z Witkowa. 25 Komendantów Kręgów Seniorów Wspólnoty Skulskiej ZHP zostały wysłane życzenia świąteczne i Noworoczne oraz kalendarzyki listkowe na 2011 rok..

Internetem wysłano życzenia do: hm. Ireny Pawletko z Białegostoku,  hm. Włodzimierz Ducha z Inowrocławia, phm. Ireneusza Kasprzaka z Trzemeszna, hm. Andrzeja Wolskiego ze Stawu, hm. Jana Chojnackiego, Komendy Chorągwi Wlkp., hm. hm. Krystyny i Bronka Nowaków, hm. Wojtka Boruszaka ze Słupcy, ks. Piotra Przyborowskiego z Lądu, hm. Zbyszka Południkiewicza z Warszawy, hm. Jadwigi Chalasz z Kazimierza Biskupiego, hm. Jędrzeja Pietrowicza ze Słupcy, Kazimierza Kazimierczaka ze Słupcy, hm. Kazimiery Rosińskiej z Trzemeszna, hm. Tadeusza Cyjankiewicza z Krakowa, Komendy Hufca ZHP w Koninie, Karoliny Lidki ze Słupcy, hm. Marii Bąk z Konina, dyrekcji Muzeum Harcerskiego z Warszawy, hm. Pawła Napieralskiego z Poznania, hm. Janiny Nowaczyk z Poznania, phm. Ryszarda Dubisza z Poznania, hm. Aleksandra Sekulskiego z Gniezna, hm. Teresy Szrajbrowskiej z Janowca Wielkopolskiego, hm. Zbyszka Mścisławskiego z Warszawy,  Seniorów z Lublina, hm. Krzysztofa Bączkowskiego,  hm. Danuty Białas z Mosiny, Wojciecha Rajewicza ze Słupcy, Zbyszka Kmiecia ze Słupcy, Alicji Szymaszek ze Słupcy, Anny Kuchowicz ze Słupcy, Bożeny Białas ze Słupcy, Katarzyny Pułról ze Słupcy, Emilii Pilarczyk z Kalisza, ks. Hieronima Szczepaniaka ze Słupcy, Waldemara Miernika ze Słupcy, ks. Dariusza Kolskiego z Lądku, Jadwigi Włodarczyk ze Słupcy, Jana Gorzkowskiego ze Słupcy,  ks. Marcina Jankowskiego z Rzymu, Jarosławy Kobos ze Słupcy, Joanny Lesiak z Warszawy, Katarzyny Rybickiej ze Słupcy, Lucyny Muniak z Gniezna, Janusza Ansjona ze Słupcy, Marylki Kawskiej z Piły, Marty Marciniak ze Słupcy, Michała Majewskiego ze Słupcy, Mirki Komin ze Słupcy, Beaty Czerniak ze Słupcy, ks. Krzysztofa Pecyny z Inowrocławia, Sebastiana Rogalskiego ze Słupcy, ks. Artura Biernata z Brześcia Kujawskiego, Barbara  Morawskiej-Nowak z Krakowa.

Życzenia otrzymano od: 

HKS z Gdyni, HKS z Mogilna, Komendantki Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku, Kręgu Seniorów ZHP z Konina, KSH Poznań-Jeżyce, KSH z Łodzi, HKS z Mławy, HKS z Trzemeszna, Komendanta Hufca ZHP Konin, Marii Szymczak z Konina, KIiS z Lublina.

Internetem: Stanisława Słopienia Prezesa WTK, ks. Marcina Jankowskiego z Rzymu, Jarosławy Kobos ze Słupcy, hm. hm. Krysi Szczygieł i Bronka Nowaków z Czapur,  Redaktora Naczelnego Waldemara Miernika z Gazety Słupeckiej, hm. Ireny Pawletko  Białegostoku, ks. Hieronima Szczepaniaka ze Słupcy, Ali Szymaszek z Nowego Jorku,  HKS Poznań Wilda, hm. Zbigniewa Mścisławskiego z Warszawy, hm. Tadeusza Cyankiweicza z Krakowa, Ambrożego Meyera z Goliny, ks. Jacka Dziela z CAG z Gniezna, Dyrekcji Muzeum Harcerskiego z Warszawy, Wojciecha Rajewicza ze Słupcy, pwd. Dagmary i hm. hm. Krystyny i Józefa Frydrychowiczów z Woli Parcele, Katarzyny Rybickiej ze Słupcy, kierownictwa Muzeum ze Słupcy, Barbary Morawskiej-Nowak z Krakowa, Przewodniczącej T.W.A Elita z Mosiny, hm. Andrzeja Przybyły.

15.12.2010

Na stronie Internetowej:  http://starszyzna.zhp.pl - Starszyzny i Seniorów ZHP ukazały się życzenia i karta świąteczna

***
„Boże Narodzenie może być w tysiącach miejsc,
każda wieś,
każde miasto może nazywać się Betlejem,
każde serce może stać się żłobkiem,
w którym rodzi się miłość dla każdego człowieka”.
Phil Bosmams

W imieniu Członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy Chorągiew Wielkopolska składam najserdeczniejsze życzenia – radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
 

02.12.2010

W 32. Przeglądzie Twórczości Plastycznej Konin 2010 O Złotą Sztalugę obrazy swoje prezentował Pwd. Stefan Miętkiewicz.

Autor  pwd. Stefan Miętkiewicz.

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (lipiec - wrzesień)

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (lipiec  - wrzesień)

14.08.2010

Hm. Krystyna Górczyńska i hm. Władysław Szymański wzięli udział w spotkaniu z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej,  zorganizowanym przez HKS  z Gniezna dla Harcerskich Seniorów ze Mogilna, Słupcy i Trzemeszna.

15.08.2010

Do HKS przyjęliśmy Dh. pwd. Marię Woźniak.

16.07.2010

Na zaproszenie Zastępcy Komendanta Hufca Mogilno hm. Kazimiery Rosińskiej w spotkaniu przedstawicieli Kręgów skupionych w Wspólnocie Skulskiej ZHP w bazie NAL w Chałupskach Krąg Seniorów Harcerskich ze Słupcy reprezentowali: Hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski, phm. Małgorzata Wolska, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski.

21- 24.08.2010

Na Zlocie 100-lecia ZHP w Krakowie Krąg nasz reprezentowali:

Hm. hm. Andrzej Wolski, Władysław Szymański, Eugeniusz Krajewski, Wojciech Boruszak, phm. Małgorzata Wolska, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Maria Boruszak.

21 sierpnia 2010 roku  W sobotę godzinie 5:00 wyjechaliśmy ze Słupcy nowym busikiem Urzędu Miasta Słupca kierowanym przez Pana Jerzego Romańskiego, by o 10:00 szczęśliwie dotrzeć do Krakowa i zameldować się w Gnieździe XIX Złazu Starszyzny i Seniorów Krak 2010  na ul. Rejmonta 18.  Sprawnie zostaliśmy zakwaterowani w Hotelu Akademickim Alfa. Po apelu, który odbył się na obrzeżach Parku im. H. Jordana 460 Harcerskich Seniorów  podążyło na obiad. Oczekiwała przed studencką stołówką na Komendanta HKS ze Słupcy Dh. hm. W. Szymańskiego Barbara Morawska-Nowak, której komunikat naukowy Powstanie harcerstwa w Słupcy i w Kaliszu był prezentowany 20.08.2010 roku na harcerskiej  konferencji naukowej. Po południu na Małym Rynku, gdzie odbywały się zajęcia uczestników Zlotu w ramach programu Żółta Ciżemka, zaroiło się też od Seniorów. Wieczorem uczestniczyliśmy w spotkaniu na inauguracyjnym - ognisko w Barbakanie. Z nami w tym doniosłym ognisku w prastarych murach Barbakanu uczestniczyła Pani Barbara Morawska-Nowak.

Foto hm. A. Wolski.

Hm. W. Szymański i hm. W. Boruszak w gościnie u Barbary Morawskiej-Nowak

w Krakowie. Ojciec (lekarz) pochodził ze Słupcy a w latach piętnastych - dwudziestych

XIX wieku organizował drużynę harcerską w Słupcy.

Foto od hm. W. Boruszaka.

22 sierpnia 2010 rok

W niedzielę kulminacyjnym punktem zajęć dla uczestników Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa była Msza Św. odprawiona w Katedrze Wawelskiej przez kardynała Stanisława Dziwisza. Uczestniczył w niej także Prezydent RP Bronisław Komorowski. Po mszy odbyło się spotkanie na którym Prezydent wręczył zasłużonym instruktorom Ordery Odrodzenia Polski. Odwiedziliśmy również Kazimierz i klasztor na Skałce oddając nasz hołd w nekropolii poetów i artystów. Zwiedziliśmy też Wawel i groby królewskie w kryptach pod Katedrą.  Ten dzień był też dniem odwiedzin na terenie miasteczka zlotowego na Krakowskich Błoniach.

Wieczorem spotkaliśmy się na kawie, by rozdzielić wspólnie upominki ze Słupcy, którymi chcemy obdarować naszych przyjaciół. Postanowiliśmy wręczyć upominki  hm. Januszowi Wolskiemu zastępcy Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej i hm. Pawłowi Napieralskiemu z Poznania  – wręczą  hm. hm. Krystyna Górczyńska i Eugeniusz Krajewski, hm. Zbyszkowi Cyankiewiczowi, komendantowi Złazu – wręczą hm. hm. Andrzej Wolski i Władysław Szymański, pwd. Krzysztofowi Balikowi – drużynowemu  drużyny Wielkopolskiej i Dh.  Dh.  z zastępu obsługującego Seniorów – wręczą hm. hm. Władysław Szymański, hm. Zbyszkowi Południkiewiczowi – kierownikowi SiSGK ZHP – wręczy hm. Władysław Szymański., hm. Irenie Pawletko – kierownikowi witryny Internetowej Starszyzny i Seniorów GK ZHP – wręczą hm. hm. Andrzej Wolski i Władysław Szymański. Barbarze Morawskiej-Nowak – wręczą hm. hm. Wojciech Boruszak, Władysław Szymański i Andrzej Wolski.

23 sierpnia 2010 roku

Poniedziałek. Szybko minął ten czas. Teraz już wszystko „z górki”. Na Małym Rynku trwają ostatnie zajęcia programowe. Seniorzy uczestniczą w wycieczkach zorganizowanych przez gospodarzy. Do Kopalni w Bochni wybrali się  hm. hm. Maria i Wojciech Boruszakowie i phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy. Do Wieliczki hm. hm. Krystyna Górczyńska i Eugeniusz Krajewski. Po Krakowie hm. Władysław Szymański. Po południu wystawę Stulecia Książki Harcerskiej odwiedzili Phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy. A wieczorem w Nowohuckim Centrum Kultury uczestniczyliśmy w jubileuszowym spotkaniu przygotowanym dla uczestników Złazu Seniorów. Na Błoniach i w Hoteliku Alfa, gdzie nocują seniorzy nadchodzi ostatnia noc, a jeszcze jutro przed nami ostatni dzień Zlotu.

Zwiedzamy Kraków.

Foto hm. A. Wolski.

Na Krakowskim Rynku.

Odpoczynek przy kawie po wycieczce po Kazimierzu.

Zdjęcdie od hm. A. Wolskiego.

24 sierpnia 2010 roku

Tak niedawno jeszcze oczekiwaliśmy na Zlot, a już przyszedł czas żeby się żegnać. Nawet niebo posmutniało i po upałach zaczęło „płakać”. Końcowy apel seniorów odbywał tuż przed deszczem. Uczestnikom Zlotu na Błoniach towarzyszył deszcz. Maszerującym kolumnom  z poszczególnych gniazd przygrywała harcerska orkiestra, która potem muzyką umilała cały apel. Komendanci gniazd zameldowali swoje gniazda, oboźny Zlotu złożył meldunek Przewodniczącemu ZHP. Przewodniczący dokonał przeglądu poszczególnych gniazd oddając honory każdemu ze sztandarów. Swoje wystąpienia mieli także Przewodniczący ZHP  i Naczelniczka ZHP. Przyznano Odznakę Kadry Kształcącej, wręczono podziękowania komendantom gniazd i kadrze programowej Zlotu. Opuszczona została flaga narodowa, która powiewała przez cały okres Zlotu na Błoniach. W apelu na Błonia nie uczestniczyli seniorzy. Po apelu rozpoczęła się likwidacja zlotowego miasteczka. Znikały kolejne zlotowe obiekty, a grupy maszerowały do autokarów lub na dworzec, by wracać do swoich miejscowości i do rodzinnego domu. Trudno powiedzieć kiedy będzie kolejne takie spotkanie. My dotarliśmy szczęśliwie do Słupcy w godzinach popołudniowych.

Mimo napiętego programu udało się nam wspólnie wypić kawę i zakosztować lody na Krakowskim Rynku tuż obok Kościoła Mariackiego, także na Placu w Kazimierzu. Niektórzy z nas odwiedzili Piwnicę Pod Baranami, Jamę Michalikową a także Wierzynka.

Nasz zlotowy zastęp: seniorzy z Poznania, Leszna, Lubonia, Słupcy.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Krakowskie łęgi - teren Zlotu.

Zdjęcie wykonane z Kopca Kościuszki.

Seniorzy na Zlocie u harcerzy z Konina.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Seniorzy z Konina i ze Słupcy przed Gniazdem Zlotowym Hufca Konin.

Foto hm. W. Szymański.

25.08.2010

W spotkaniu u wiceburmistrza Słupcy uczestniczyli obecni seniorzy z HKS w Słupcy, którzy uczestniczyli w Zlocie 100-lecia w Krakowie; XIX Złaz Seniorów – Krak 2010.

Podziękowano za przewiezienie delegacji Kręgu na Zlot. Wręczono węgiel z ogniska 100-lecia zapalonego w Barbakanie w dniu rozpoczęcia Złazu Starszyzny i Seniorów ZHP, list z podziękowaniami, za transport busikiem na ręce zastępcy Burmistrza Tomasza Garsztki, naszej delegacji na Światowy Zlot Harcerski do Krakowa.

25.08.2010

Na pogrzebie Śp. hm. Karola Kalkowskiego  na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu zapalili pod mogiłą Komendanta znicze - hm. Władysław Szymański i hm. Andrzej Wolski.

Zdjęcie od hm. P. Napieralskiego.

foto hm. W. Szymański.

28.08.2010

W pierwszą rocznicę śmierci Śp. hm. Jadwigi Szymańskiej przy Jej grobie na Cmentarzu Św. Krzyża w Słupcy zebrali się członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów. Zaśpiewano Modlitwę harcerską i odsłonięto umocowany na nagrobku Krzyż Harcerski oraz eptafik. Po modlitwie przeprowadzonej przez hm. Marię Boruszak zapalono znicze i odśpiewano pieśni (przez pwd. Katarzynę Rybicka – Polskie Kwiaty i hm. Władysława Szymańskiego – Jest dla nas wzorem Stefan-Wincenty), które to pieśni Ś.P. hm. Jadwiga szczególnie lubiła. Uroczystości towarzyszył historyczny sztandar Hufca Słupca wprowadzony przez chorążego hm. Wojciecha Boruszaka. Zbiórka zakończyła się kręgiem i wspólnie zaśpiewana pieśnią Bratnie słowo sobie dajem….

Foto pwd. K. Rybicka

Członkowie Kręgu wraz z historycznym Szandarem odwiedzili także grób pierwszego Komendanta HKS w Słupcy Ś.P. hm. Stanisława Garsztki. Odmówiono modlitwę, którą prowadził komendant Kręgu hm. Władysław Szymański i zapalono znicze.

Po odprowadzeni sztandaru odbyło się krótkie spotkanie członków Kręgu.

01.09.2010

Wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w Słupcy dla upamiętnienia bohaterskich żołnierzy II wojny światowej złożyli od członków HKS Dh. Dh. E. Krajewski, K. Rewers, A. Wolski.

 

Foto pwd. Magdalen Suszka-Golak

08.09.2010

W Mielnicy  na spotkaniu z okazji jubileuszu 20-lecia powstania HKS Warta w Koninie HKS w Słupcy reprezentowali pwd. Maria Woźniak, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski.

Do kroniki HKS Warta zapisaliśmy:

Składamy Wam  najserdeczniejsze życzenia w tych szczególnych dniach,   jubileuszu 20-lecia utworzenia Harcerskiego Kręgu Seniorów „Warta”.

I jak mówił Jurek Owsiak „trwajcie w działalności Kręgu – do końca świata i jeden dzień dłużej”.

20.09.2010

        Na cmentarz poznański w Miłostowie w pierwszą rocznicę śmierci do grobu ŚP. harcmistrzyni Marii Cwudzińskiej przybyli członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy na czele komendantem hm. Władysławem Szymańskim i historycznym sztandarem Hufca Słupcy. 

W szczególnej ceremonii uczestniczyły także córki ŚP. hm. Marii wraz z mężami i dziećmi oraz przyjaciele i przedstawiciele innych Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej.

Po wprowadzeniu sztandaru  o  Druhnie komendantce tak mówił hm. Władysław.     

        Ś.P. harcmistrzyni Maria Cwudzińska przyrzeczenie harcerskie złożyła w 1949 roku a zobowiązanie instruktorskie w 1972 roku. Komendantka Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. Organizowała i zapraszała członków Harcerskiego Kręgu raz w miesiącu na piękne spotkania i zbiórki harcerskie. Mobilizowała członków HKS w Słupcy do udziału w bogatym życiu Seniorów Harcerskich. Zapraszała na wyjazdy do Skulska na modlitewne spotkania patronalne, Msze Święte za Seniorów Harcerskich, pielgrzymki harcerskie na Jasną Górę oraz na inne zbiórki i spotkania organizowane przez Seniorów Harcerskich z: Trzemeszna, Mogilna, Konina, Janowca Wielkopolskiego, Poznania, Skulska, Gniezna, Koła czy Warszawy.

       Dwukrotnie pod jej przewodnictwem HKS  w Słupcy gościł Seniorów i Starszyznę harcerską ze Wspólnoty Skulskiej ZHP.

      Instruktorka na bardzo wielu obozach harcerskich akcji letnich Hufca ZHP Słupca, Chorągwi Konińskiej,  jako wspaniały lekarz,  przyjaciel dzieci. Lubiana przez - zuchów harcerzy. Lubiana przez instruktorów harcerskich. Ceniona przez swoich przełożonych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Człowiek wielkiej dobroci i współczucia dla innych, szczególnie swoich małych pacjentów.

      Ciesząca się sympatią i uznaniem wśród mieszkańców naszego miasta Słupcy. Długoletnia lekarka – pediatra. Aktywna w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Pogotowiu Ratunkowym, w Polskim Czerwonym Krzyżu w Stacji Krwiodawstwa, wspierająca Stowarzyszenie Św. Alberta. Podziwialiśmy ją za ofiarność, którą realizowała na rzecz swej pracy zawodowej i społecznej.

Odeszła od nas 20 września 2009 roku w Bydgoszczy w mieście w którym przyszła na świat a jej ostatnia droga ziemska zakończyła się tu na cmentarzu w Poznaniu.

Niech Najwyższy Hufcowy Ś.P. Marię w Swoim Niebieskim Hufcu  nagrodzi za Jej pełne poświęcenie w służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim i za wierność ideałom  harcerskim do ostatnich dni życia.

      Komendant hm. Władysław Szymański poprosił Janinę, Marię i Izabellę – córki o odsłonięcie krzyża Harcerskiego i epitafiku na mogile ŚP. hm. Marii Cwudzińskiej.

Obecni przy grobie wraz z Seniorami Harcerskim zaśpiewali zaintonowaną przez hm. Andrzeja Wolskiego Modlitwę harcerską. Wszyscy odmówili w intencji ŚP. hm. Marii krótką modlitwę przeprowadzoną przez komendanta i zaśpiewali piosenkę pt. Zapomnisz, którą bardzo lubiła ŚP. hm. Maria Cwudzińska. Na zakończenie spotkania i odsłonięcia harcerskiego krzyża na mogile komendantki wspólny krąg otoczył grób  i zabrzmiała pieśń Bratnie słowo sobie dajem…

Historyczny sztandar Hufca ZHP Słupca pochylił się nad mogiłą i uroczyście przez hm. Wojciecha Boruszaka został odprowadzony.

O godzinie 17:00 w kościele oo. Dominikanów odbyła się Msza Święta w intencji ŚP. harcmistrzyni  Marii Cwudzińskiej.

W godzinach wieczornych uczestnicy spotkania zostali podjęci przez  hm. Janinę Nowaczyk, córkę Komendantki ŚP. Marii - kawą, herbatą kanapkami i ciastem.

 

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

25.09.2010

Ponad 150 instruktorów z sześciu harcerskich generacji przybyło na Harcerskie Spotkanie Pokoleń, które odbyło się w sobotę 25 września w Gimnazjum nr 7 w Koninie. Wspomnieniom i anegdotom nie było końca, tak samo jak podziękowań za wspólną pracę zarówno przed laty jak i obecnie.

Nasz Krąg reprezentowali: hm. Władysław Szymański, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Maria Woźniak. 

Foto hm. W. Szymański.                 

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (kwiecień - czerwiec)

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (kwiecień - czerwiec)

10.04.2010

Na zbiórce Wielkopolskiej Rady Seniorów Harcerskich w Poznaniu Harcerski Krąg Seniorów reprezentowali phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański i hm. Andrzej Wolski.

Hm. A. Wolski wręcza najstarszemu uczestnikowi spotkania

hm. Karolowi Kalkowskiemu, książkę Henryka Wolskiego polskiego

 żeglarza (skipera, instruktora żeglarstwa), podróżnika, Słupczanina.

Foto hm. W. Szymański.

Hm. Paweł Napieralski prezentuje książkę o starszyźnie i o seniorach ZHP.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański

Uczestnicy jeżyckiej zbiórki.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

11.04.2010

          Łączymy się w bólu z bliskimi 96 osób tragicznie poległych 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości katyńskie oraz wszystkimi uczestniczącymi w żałobie narodowej.

Boże spraw byśmy po tej strasznej tragedii Katyńskiej

stali się lepszymi ludźmi.

Ty, który jesteś Jedynym Dobrem,

wprowadź Naszych  tragicznie zmarłych  Braci

do Swego Królestwa Niebieskiego.

Pomóż nam, by pamięć nasza o Nich trwała wiecznie.

Składamy Im głęboki hołd.

W imieniu Harcerskiego Kręgu Starszyzny i Seniorów ZHP ze Słupcy

harcmistrz Władysław Szymański, komendant

(wpis do księgi kondolencyjnej władz miasta Słupcy i parafii Bł. Michała Kozala BM w Słupcy)

Rozkaz Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

L 6/2010

z dnia 31.05.2010 r.

….

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 maja 2010 roku

zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

- Phm. Eugeniuszowi KRAJEWSKIEMU – Hufiec Konin.

                                                ….

Czuwaj!

hm. Jarosław Rura

05.06.2010

XIV Patronalny Dzień Skupienia przy Sanktuarium Służb Mundurowych w Skulsku przypadł w roku obchodów stulecia harcerstwa na ziemiach polskich. Spotkanie rozpoczęło się na skulskim rynku, gdzie powitała zebranych Komendantka Skulskiej Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz.

Komendant Hufca ZHP Konin phm. Michał Kałużny odczytał Rozkaz Specjalny L1/2010, w którym napisał: ”Ciągła walka o pamięć i przypominanie naszej historii jest naszym harcerskim obowiązkiem”.

Wójt Gminy Skulsk Antoni Klonowski w powitaniu skierował słowa: „To harcerze w polskiej rzeczywistości byli tymi, którzy od samego początku powstania tej organizacji nieśli pomoc innym, to harcerze w czasie niewoli polskiego narodu przelewali krew za wolną Polskę, to harcerze byli drogowskazem dla innych w czasach, kiedy to wiele sumień ludzkich stało na rozdrożu”.

Komendant Hufca ZHP Konin phm. Michał Kałużny wręczył za współpracę osobom ze Skulska wyróżnienia „ Zasłużony dla Hufca ZHP Konin”.

Przy Sanktuarium powitał pielgrzymów gospodarz ks. kanonik Marian Kowalski słowami, m. in. : „Pomni na wydarzenia, które stanowią o naszej, Polaków historii, ale i na odpowiedzialność, która przed nami za kilkanaście dni, sprawujmy tę Eucharystię na chwałę naszego Pana, nie zapominając o dobru naszego Narodu”.

Mszę Św. celebrował kapelan Chorągwi Wielkopolskiej hm. Paweł Kujawa w asyście ks. prałata Tadeusza Sierosławskiego, ks. Lecha Sobańskiego. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Kapelan. Oprawę Mszy Św. opracował pwd. Stanisław Gromadziński, a przeprowadził hm. Tadeusz Mosiek.

W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa poświęcone zostały 23 kolejne tabliczki epitafijne Druhen i Druhów zmarłych, wśród nich tabliczkę epitafijną poświęconą hm. Florianowi Marciniakowi synowi Ziemi Wielkopolskiej, współtwórcy i pierwszemu Naczelnikowi Szarych Szeregów, więźniowi obozu koncentracyjnego zamordowanego w Gross Rosen, hm. Marii Cwudzińskiej i hm. Jadwigi Szymańskie z naszego Kręgu.

Do Mauzoleum wniesiono urnę z ziemią pobraną w Gross Rosen. Wniesiono też urny z ziemią pobraną w miejscach walk harcerzy z Gniezna i z Gdyni.                                                                            

Całość uroczystości na rynku i przed Mauzoleum prowadził hm. Włodzimierz Duch.

W Gminnym Ośrodku Kultury Skulska prowadzonym przez Dyrektora Jana Wadelskiego był poczęstunek, spotkanie pokoleń i tańce przy muzyce kapeli „Sami Swoi” pod dyrekcją kapelmistrza Jana Skuratowicza.
W uroczystości brali udział harcerze i goście z miejscowości: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Inowrocław, Janowiec Wielkopolski, Katowice, Koło, Konin, Leszno, Łódź, Mława, Mogilno, Poznań, Słupca, Ślesin- Skulsk, Trzemeszno.

 

Foto hm. A. Wolski.

Rodzina Śp. hm. Marii Cwudzińskiej, komendantki Kręgu i członkowie Kręgu.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Janeczka Cieluba, przyjaciółka Śp. hm. Jadwigi Szymańskiej, długoletnia instruktorka

Hufca ZHP Słupca wraz z mężem Bogdanem oraz hm. K. Górczyńska

i hm. W. Szymański, komendant Kręgu.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Przyjaciele, rodzina, członkowie HKS Słupca - Śp. M. Cwudzińskiej i

Śp. Jadwigi Szymańskiej przed Harcerską Izbą Pamięci, w której umieszczono

epitafiki.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Joomla templates by a4joomla