P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2005 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Wydarzenia w roku 2005 w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy

12.01.2005

Zbiórka HKS w Słupcy w harcówce przy Placu Parysa w Słupcy.

15.01.2005

Na zbiórce Wspólnoty Skulskiej w Poznaniu Krąg reprezentowali hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

19.02.2005

Wygłoszenie gawędy przez hm. Stanisława Garsztkę na spotkaniu harcerzy i seniorów z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Gimnazjum Słupeckim.

07.04.2005

Na posiedzeniu komitetu organizacyjnego Harcerskiego Patronalnego Dnia Skupienia Skulsk 2005 nasz Krąg reprezentowali: hm. Jadwiga i hm.  Władysław Szymańscy.

O godzinie 2100 seniorzy Kręgu wzięli udział w zbiórce słupeckich harcerzy i razem z nimi o godzinie 2137 zawiązali krąg pożegnalny w godzinę śmierci Jana Pawła II.

08.04.2005

Seniorzy harcerscy dokonali wpisu do księgi kondolencyjnej wyłożonej w kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy.

Wpis do księgi kondolencyjnej wyłożonej w kościele bł. Michała Kozala BM w Słupcy

dokonuje hm. Jadwiga Szymańska.

Foto hm W. Szymański.

Wpis  do księgi kondolencyjnej wyłożonej w starostwie  w Słupcy

dokonuje hm. Władysław Szymański.

Foto hm. Jadwiga Szymański.

23.04.2005

Udział hm. Jadwigi i hm. Władysława Szymańskich w uroczystej zbiórce seniorów włocławskich.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

13.05.2005

Na obradach Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca wybrano do Komisji Rewizyjnej Hufca członka HKS hm. Andrzeja Wolskiego. Na Zjeździe Krąg reprezentowali: hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Jadwiga Szymańska, hm. Władysław Szymański. Zjazd wybrał komendanta hufca – hm. Andrzeja Przybyłę.

20-22.05.2005

Seniorzy z HKS na X Jubileuszowej Pielgrzymce na Jasną Górę.

31.05.2005

Przedstawiciele HKS w zbiórce instruktorów jednoczących się hufców Zagórowa i Słupcy.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

11.06.2005

Udział w IX Patronalnym Dniu Skupienia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

15-18.09.2005

Seniorzy słupeccy na Biwaku Wspólnoty Skulskiej w Wągrowcu.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

05.10.2005

Zuchy, instruktorzy i seniorzy ze Słupcy i Konina pożegnali na cmentarzu słupeckim wspaniałą instruktorkę ziemi słupeckie, konińskiej i kłodawskiej śp. phm. Józefę Imirowicz, która spoczęła w grobie obok męża hm. Józefa. Pośmiertną gawędę o wielkich dokonania Dh. Józefy wygłosił hm. Kazimierz Gościmski.

Foto hm. Władysław Szymański

19.10.2005

Krąg gościł hm. Janusz Szymczaka komendanta Wspólnoty Skulskiej ZHP. Dh. Januszowi Rada Kręgu i członkowie HKS Słupca podziękowali za pomoc, w zorganizowaniu Kręgu w Słupcy.

15.12.2005

Na zaproszenie komendanta hufca hm. Andrzeja Przybyły członkowie HKS uczestniczyli w uroczystej wigilii, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Słupcy. Lawina życzeń uścisków i łamanie się opłatkiem stworzyły przemiłą i wyjątkową atmosferę.

Foto hm. Andrzej Wolski.

Wydarzenia w 2004 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

WYDARZENIA W 2004 ROKU W HARCERSKIM KRĘGU SENIORÓW ZHP W SŁUPCY

04.01.2004

Decyzją Kapituły plebiscytu tytułem „Słupczanina Roku 2003” został uhonorowany hm. Władysław Szymański odbył się w sali kina „Grażyna” w Słupcy doroczny koncert „Słupczanin Roku”, podczas którego wyróżnienie zostało wręczone.

14.01.2004

W spotkaniu opłatkowym Skulskiej Wspólnoty ZHP w Słupcy im. ks. Antoniego Bogdańskiego uczestniczyli członkowie HKS ze Słupcy na czele z hm. Maria Cwudzińska, komendantką Kręgu Seniorów.Wspólnota Seniorów ZHP spotkała się w słupeckiej bursie. Przybyli komendanci i przedstawiciele Kręgów z Poznania, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Kłodawy, Koła, Konina, Leszna, Mogilna, Skulska, Trzemeszna, Włocławka, a także gospodarze ze Słupcy. Przybyli, aby się ze sobą spotkać, ustalić zamierzenia do realizacji na 2004 rok. Podczas uroczystej zbiórki harcerskiej powołano Kapitułę, która decydować będzie o umieszczeniu w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku, tabliczek zasłużonych instruktorów dla harcerstwa. Krąg „Wiarusy” z Poznania zobowiązał się do opracowania oprawy muzycznej liturgii Mszy Św. na Harcerski Patronalny Dzień Skupienia w Skulsku, jaki odbędzie się w czerwcu br. Na spotkaniu brzmiała wesoła i melodyjna harcerska poprzedzona wspomnieniami, przy akompaniamencie akordeonowym hm. Józefa Jasińskiego ze Słupcy.

Seniorzy Harcerscy z z Poznania, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego,

Kłodawy, Koła, Konina, Leszna, Mogilna, Skulska, Trzemeszna, Włocławka,

ze Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

Od lewej: Andrzej Sikorski - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupcy, phm. Henryk Wisła,

hm. Maria Cwudzińska - komendant HKS w Słupcy, dh. Janusz Szymczak - komendant

Wspólnoty Skulskiej, hm. Krystyna Górczyńska, phm. ... Posadzki z Konina.

Foto. hm. W. Szymański.

Od lewej hm. Władysław i hm. Jadwiga Szymańscy, hm. Edmund Głogowski

i hm. Maria Cwudzińska, phm. Eugeniusz Krajewski.

Od lewej: hm. W. Szymański, hm. Józef Jasiński, phm. Antoni Dobersztyn.

16.04.2004      

Na zaproszenie HKS „Wiarusy” Poznań – Śródka seniorzy słupeccy uczestniczyli w otwarciu  w Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – Odwach; Stary Rynek 3 wystawy – „90 lat 2 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Wielkiego”.

05.06.2004     

Udział w Harcerskim Patronalnym Dniu Skupienia w Skulsku. Z inicjatywy hm. Krystyny Górczyńskiej i przy pełnej aprobacie członków HKS w Słupcy, po pozytywnej decyzji Kapituły w Mauzoleum Harcerskim  w Skulsku, zawisły tabliczki epitafijne zasłużonych instruktorów Ziemi Słupeckiej Dh. Dh. śp. Stanisława Snaglewskiego i Jadwigi Karpińskiej.

ŚP. Stanisław Snaglewski ur. 27.07.1913r. zm. 31.12.1976 r. Organizator drużyn harcerskich w Słupcy. Opiekun  w latach 1945 – 50 drużyn męskich młodszoharcerskich i starszoharcerskich im. Tadeusz Kościuszki przy Szkole Podstawowej w Słupcy. Długoletni Instruktor Hufca ZHP w Słupcy. Organizator biwaków i obozów harcerskich. Nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy i Szkole Podstawowej w Słupcy. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słupcy.

Zdjęcie od hm. K. Górczyńskiej.

Ś.P.  Jadwiga Karpińska ur. 19 listopada 1915 r. zm. 9 października 1983 r. Drużynowa do roku 1939. Organizator po II wojnie drużyny żeńskiej harcerskiej im. Emilii Plater  w Słupcy. Długoletni Instruktor i działaczka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Kochana przez swoich wychowanków. Nauczyciela historii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Organizator Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. Działaczka ZNP. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

05.06.2004

Patronalny Dzień Skupienia w Sanktuarium w Skulsku.

W środku - od lewej phm. Władysława i hm. Stanisław Garsztkowie, hm. Krystyna

Górczyńska z HKS ze Słupcy.

Od lewej pwd. Ewelina Romańska i pwd. Maria Wójcik.

23.06.2004      

Udział w rejsie po jeziorach ślesińskich statkiem Dziwożona z okazji harcerskich „Wianków”.

14.07.2004       

Zaproszenie HKS z Mogilna.

23.07.2004     

Udział w uroczystościach w Gołąbkach na zaproszenie Kręgu z   Trzemeszna.

15.08.2004        

Delegacja Kręgu na uroczystej zbiórce z okazji  80-lecia Drużyny Harcerskiej im. Królowej Jadwigi w Janowcu Wielkopolskim.

Poczty sztandarowe HKS z Inowrocławia, Janowca Wlkp. i Poznania w kościele

w Janowcu na Mszy Św. w intencji zmarłych instruktorów harcerskich.

Foto. hm. W. Szymański.

Seniorzy harcerscy - uczestnicy Mszy Św. w kościele w Janowcu Wielkopolskim.

Foto. hm. W. Szymański.

03-05.09.2004   

Biwak Wspólnoty Skulskiej w Przyjezierzu.

Strona 87 Kroniki Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP prowadzonej

przez hm. Edmunda Głogowskiego.

Seniorzy harcerscy z Janowca wielkopolskiego, Słupcy i Konina.

Foto. hm. W. Szymański.

Wieczór z piosenką harcerską.

15-22.10.2004   

Udział w Jesiennych Spotkaniach seniorów na Głodówce.

Seniorzy harcerscy z Malborka, Jeleniej Góry, Słupcy przed schroniskiem na Gubałówce

koło Zakopanego.

Komendant schroniska Gubałówka prowadzi przy kominku

wieczór harcerskich wspomnień.

Seniorzy harcerscy z Kręgu z Malborka.

U hm. Lechosława Dalla w Muzeum Harcerskim w Zakopanym.

Hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy u grobu ks. Józefa Tischnera.

30.10.2004     

Wspólna zbiórka HKS, zuchów i harcerzy na słupeckim cmentarzu.  Zapalenie zniczy na grobach instruktorów i harcerzy.

15.11.2004      

Rozkaz komendanta hufca o powołaniu HKS w Słupcy.

Związek Harcerstwa Polskiego                                     Słupca dn. 15. 11.2004

                Komenda Hufca

      im. Aleksandra Kamińskie

                w Słupcy.

 

                                                     Rozkaz L2 / 2004

 

  1. Drużyny.

 

Powołuję do działania po okresie próbnym Drużynę Harcerską ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie – Gmina Witkowo , i nadaje jej numer statystyczny 9.

Powołuję do działania po okresie próbnym Krąg Seniorów w Słupcy.

Wierzę , że czas który będziecie spędzać wśród młodzieży harcerskiej i w Kręgu Seniorów będzie dla Was przygodą i satysfakcją.

 

CZUWAJ!

                                                                                  Komendant Hufca

                                                                                  ZHP Słupca

 

11.12.2004      

Udział w biesiadzie XXIX Ogólnopolskiego Sejmiku Ruchu Programowo-Metodycznego Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich zorganizowanego w Słupcy przez hm. Marię Główczyńską  w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej  nr 1 w Słupcy.

11.12.2004

Trzy pokolenia harcerskie spotkały się na harcerskiej wigilii. Zuchy, harcerze młodsi, harcerze starsi,. Instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy, starszyzna harcerska, wspólnie razem postanowili spędzić ten szczególny wieczór grudniowy w ośrodku Hufca ZHP ze Słupcy w stanicy harcerskiej w Gaju. Przy ognisku harcerskim, za wigilijnym stołem nie zabrakło także przyjaciół, dobroczyńców i mieszkańców Gaju, Sokołowa, Ostrowa Prymasowskiego, gości z Gniezna, ze Słupcy, przedstawicieli samorządów i zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Zapłonęło harcerskie ognisko. Komendant Hufca ZHP podharcmistrz Stefan Olejniczak serdecznie powitał wszystkich, którzy w otoczyli kręgiem strzelający w niebo ogień harcerskiego ogniska.

Harcmistrzyni Jadwiga Szymańska, do zasłuchanej i wpatrzonej w ogień braci harcerskiej i przyjaciół tak oto w harcerskiej gawędzie „O zwyczajach wigilijn\ych w naszych rodzinnych domach” mówiła:

Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas.

Zgromadziliśmy się przy płonącym ogniu, aby przeżyć kolejną harcerską wigilię, harcerską wigilię 2004 roku. Czy patrzyliście kiedyś dłużej w ogień? Raz jest żywy, wesoły, to znów się zmienia jakby zasmucony. Raz jest dostojny, poważny, to znów skacze po gałązkach, bawi się wesoło … Wiecie, dlaczego? Bo wyraża nasze uczucia, nasze wrażenia, nasze przeżycia!

Dziś nasze ognisko stało się stołem wigilijnym, który gromadzi zuchów, harcerzy, instruktorów i życzliwych im ludzi. Unoszą się nad nim ciepłe myśli. Zawsze znajdzie się tu miejsce dla zbłąkanej bądź samotnej osoby.

Wigilijny wieczór, to wieczór, na który czekamy, wieczór, do którego przygotowujemy się, wieczór zgody, pokoju, przyjaźni.

Jako osoba starsza od was dam wam pewną radę; obserwujcie przygotowania do wigilijnej wieczerzy, pomagajcie w jej przygotowaniu, starajcie się zapamiętać jak najwięcej z tego niepowtarzalnego wieczoru, abyście kiedyś sami mogli kontynuować tę tradycję w waszych domach, w waszych rodzinach. Nie dopuście by wielowiekowa tradycja zaginęła w szumie pędzącego świata. Z szacunkiem kontynuujcie tradycje naszych ojców.

Ta tradycja to: - oczekiwanie na gwiazdkę wigilijną, - stół wigilijny nakryty białym obrusem a pod nim sianko, -na pięknie zastawionym i udekorowanym stole dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, -z kuchni wydobywające się aromaty, łaskoczące podniebienie, przyrządzanych potraw wigilijnych, -12 postnych potraw; ryb smażonych i gotowanych, śledzi w śmietanie czy w oliwie, klusek z makiem, pierogów z grzybami, barszczu z uszkami, grochu, kapusty, strucli i pierników, zupy grzybowej z łazankami, kutii, kompotu z suszonych owoców, - pachnąca lasem choinka migocąca światełkami a pod nią żłobek z dzieciątkiem, - modlitwa, - dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń, radość z otrzymanych prezentów, śpiewanie kolęd, udział w Pasterce.

Współczesna choinka jarzy się światełkami elektrycznymi, błyszczą na niej różnokolorowe bombki o najróżniejszych, czasem zadziwiających kształtach, skrzą się wymyślne łańcuchy zakupione w sklepie. A gdy ja byłam dzieckiem na choinkę wieszaliśmy ozdoby choinkowe, które robiłam sama: były to łańcuchy z kolorowego papieru i słomek zabawki z wydmuszek, dzbanuszki, zwierzątka, mikołaje, orzechy owinięte w srebrne papierki po czekoladzie.

Podoba mi się ta dzisiejsza choinka, ale tamtą z lat dziecinnych wspominam z ogromnym wzruszeniem.

Wyobraźcie sobie teraz piękne drzewko a na jego czubku lśniąca gwiazda, od której spływają kaskady anielskich włosów – anielskie włosy!

Przymknijcie oczy i wsłuchajcie się w życzenia.

Druhny i druhowie!

Życzę Wam:

Anielskiej cierpliwości w sercu,

Anielskich chórów na dobranoc

Anielskiego spokoju w życiu

Anielskiej dobroci ze strony bliźnich

Anielskich skrzydeł, aby wzlecieć…

Życzę Wam wszystkim i sobie, żeby we własnych domach było nam jak w niebie.

Do płonącego ogniska uczestnicy, na prośbę hm Andrzeja Przybyły wrzucili drewniane patyki wypowiadając swoje życzenia i podziękowania.

Wszyscy udali się do stanicy by spożyć wigilijną kolację, w trakcie, której przybyli kolędnicy i zaprezentowali wigilijną szopkę. Potem wspólnie śpiewaliśmy kolędy i harcerskie pieśni, Mikołaj przyniósł wspaniałe podarunki.

Niezapomniany wigilijny wieczór zaszczycili swoją obecnością: harcerze 24 DH im. Władysława Broniewskiego ze Strzałkowa na czele z drużynową pwd. Grażyną Michalską, gromada zuchowa ze Słupcy z drużynową pwd. Iwoną Siupą, harcerze z 43 TDH „Cichociemni” ze Słupcy z drużynową pwd. Eweliną Romańską, harcerze starsi z Witkowa, Słupcy i Ostrowitego, którzy dzielne pomagali w przygotowaniu wieczoru, samorządowcy; sołtys z Sokołowa Czesław Starczewski z rodziną, wiceburmistrz Słupcy Wacław Cegielski z wnuczkiem, starosta słupecki Eugeniusz Grzeszczak, który złożył serdeczne życzenia wigilijne i świąteczne tu obecnym oraz harcerkom i harcerzom całego powiatu, Michał Pyrzyk sekretarz starostwa, prezes Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Maria Masłowska - Zamiatała wraz z Ireną Kujawą, seniorzy hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy, dobrodziej harcerski Janusz Wiśniewski ze Słupcy. Wspaniałą kolację przygotowała: Basia Kubiak. Obecna była też redaktor „PrzemianEwa Socha z Gniezna.

21.12.2004       

Opłatkowe spotkanie zorganizowane przez władze hufca w Komendzie Hufca przy Placu Parysa 9 w Słupcy.

 

Wydarzenia w 2003 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

WYDARZENIA W 2003 ROKU W HARCERSKIM KRĘGU SENIORÓW ZHP W SŁUPCY

22.02.2003

Spotkaniu harcerskich pokoleń zorganizowane w Gimnazjum Słupeckim przez I Szczep im. Janusza Korczaka w Słupcy.

11.04.2003

W salce Słupeckiego Towarzystwa Społeczo-Kulturalnego w Muzeum Słupeckim odbyło się spotkanie przedstawicieli Kręgu Seniorów z Konina z przedstawicielami Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

Komplet szefów. Od lewej: hm. Stanisław Garsztka, komendant Kręgu

ze Słupcy, hm. Janusz Szymczak, komendant Kręgu z Koninia,

hm. Maria Cwudzińska, zastępca komendanta w Słupcy,

phm. Stefan Olejniczak, komendant Hufca Słupca.

Od lewej: hm. Krystyna Górczyńska, hm. Kazimierz Gościmski, były komendant

Hufca ZHP ze Słupcy, hm. Stanisław Garsztka.

Od lewej: hm. Janusz Szymczak, hm. Kazimierz Gościmski,

hm. Edmund Głogowski, kronikarz Kręgu, hm. Józef Jasiński,

oboźny na wielu obozach hufca  ZHP Słupca.

09.05.2003

Na spotkanie do Słupcy z członkami HKS przybyła 20 osobowa grupa seniorów harcerskich z kręgu „Warta” z Konina. Pięciogodzinny pobyt goście rozpoczęli od odwiedzenia grobów instruktorów harcerskich na cmentarzu w Słupcy, gdzie na mogiłach zapalili znicze i złożyli kwiaty. Potem odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych. Goście wysłuchali też koncertu orkiestry dętej OSP prowadzonej przez hm. Józefa Jasińskiego.

Członkowie HKS z Konina na cmentarzu parafialnym w Słupcy przy mogile

śp. hm. Józefa Imierowicz, w latach 20-tych XX wieku

instruktora harcerskiego ze Słupcy.

09.06.2003

Członkowie HKS Słupca: hm. Maria Cwudzińska, phm Władysława Garsztka, hm. Stanisław Garsztka, hm Krystyna Górczyńska odwiedzili Sanktuarium Służb Mundurowych w Skulsku i zapalili znicze na grobie śp. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego komendanta i kapelana Chorągwi Włocławskiej.

23.06.2003

Na zaproszenie hm. Kazimierza Lipińskiego oraz Kręgu Seniorów ZHP „Warta” im. hm. Antoniego Studzińskiego z Konina niezapomniane chwile przeżyli seniorzy na harcerskich „Wiankach” podczas rejsu po jeziorach statkiem „Dziwożona”.

16.07.2003

Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego oraz komenda Stanicy Nieobozowej Akcji Letnie zaprosiła członków HKS do Chałupsk. Uczestniczyli z naszego Kręgu w spotkaniu hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

23.07.2003

Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej z Trzemeszna zaprosił członków HKS w Słupcy na piknik przy ognisku harcerskim do Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka” w Gołąbkach. Reprezentowali nasz Krąg phm. Małgorzata i hm Andrzej Wolscy.

08.10.2003

W sali posiedzeń hufca przy Placu Parysa 9 w Słupcy odbyło się spotkanie seniorów z władzami miasta reprezentowanymi przez: Mariana Banaszaka – burmistrz, Wacława Cegielskiego – wiceburmistrz, Tomasza Garsztkę – przewodniczącego rady miasta, przy obecności komendy i komendanta hufca phm. Stefana Olejniczaka. Władze podziękowały za powstanie HKS i zadeklarowały pomoc.

09.10.2003

Zbiórka Kręgu w harcówce przy Placu Parysa w Słupcy.

21.10.2003

W ramach współpracy odbyło się spotkanie władz HKS z Konina i Słupcy. Komendanci poinformowali o działaniach Kręgów. Goście z Konina przedstawili historyczny rys. rozwoju Konina oraz historię ratusza konińskiego. Przerwy wypełniała harcerska piosenka przy akordeonowym akompaniamencie pwd. Stefana Miętkiewicza.

11.11.2003

Grupa instruktorów seniorów pod przewodnictwem  hm. Edmunda Głogowskiego uczestniczyła w uroczystościach Święta Niepodległości jakie odbyły się w Borku Lądkowskiem pod hasłem „Aby pamięć nie zaginęła”. Podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. Dariusz Kolskiego – proboszcza parafii Lądek, patriotyczne kazanie wygłosił rektor Wyższego Seminarium Salezjańskiego w Lądzie ks. Marek T. Chmielewski SDB.

12.11.2003

Zbiórka Kręgu w harcówce przy Placu Parysa w Słupcy.

13.12.2003

Wigilia harcerska w stanicy w Gaju. Gawędę – małego Sybiraka „O wigiliach sybiraków i ich strasznym losie” wygłosił członek Kręgu hm. Edmund Głogowski.

Wydarzenia w 2002 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

WYDARZENIA W 2002 ROKU W HARCERSKIM KRĘGU SENIORÓW ZHP W SŁUPCY

08.06.2002  

W VI Patronalnym Dniu Skupienia w Skulsku  uczestniczyli słupeccy seniorzy harcerscy.

27.09.2002

Komendant Hufca Słupca zaprosił seniorów z HKS W Słupcy na ognisko do Stanicy w Gaju[1].

22.10.2002

Poszerzone spotkanie Rady Kręgu Seniorów ZHP[2].

13.11.2002

Spotkanie Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. W spotkaniu uczestniczyli phm. Stefan Olejniczak Komendant Hufca ZHP w Słupcy i hm. Władysław Szymański Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Słupca[3].

Od lewej: hm. Edmund Głogowski, hm. Józef Jasiński,

hm. Władysław Szymański - Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej,

phm. Stefan Olejniczak - Komendant Hufca, hm. Wojciech Boruszak.

Od lewej: pwd. Krzysztof Rewers, phm. Eugeniusz Krajewski.

Od lewej: hm. Józef Jasiński, hm. Władysław Szymański, phm. Stefan Olejniczak,

hm. Wojciech Boruszak, hm. Maria Cwudzińska; tyłem: hm. Andrzej Wolski,

hm. Jadwiga Szymańska.

Od lewej: hm. Krystyna Górczyńska, hm. Edmund Głogowski, hm. Józef Jasiński.

Od lewej: hm. Jadwiga Szymańska, hm. Andrzej i phm. Małgorzata Wolscy,

hm. Krystyna Frydrychowicz.

 

14.12.2002

W wieczerzy wigilijnej drużyn harcerskich na Stanicy w Gaju uczestniczyła na zaproszenie komendanta Hufca liczna grupa seniorów[4].


[1] Kronika HKS s.10.

[2] Kronika HKS s.11. Spotkanie odbyło się w biurze Komendy Hufca Słupca na ul. Sienkiewicza.

[3] Kronika HKS s.15 i 16.

[4] Kronika HKS s.17 i 22.

14 grudnia 2002 Harcerska wigilia w stanicy harcerskiej hufca ZHP Słupca w Gaju

HARCERSKA WIGILIA W STANICY HARCERSKIEJ HUFCA ZHP SŁUPCA W GAJU

14 grudnia 2002

    W Kronice Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (str. 19) tak oto opisuje wigilię w stanicy harcerskiej hufca ZHP Słupca w Gaju kronikarz hm. Edmund Głogowski.

 

   W dniu 14.12.2002r. Krąg Instruktorów Seniorów otrzymał zaproszenie do udziału w Wigilii Bożego Narodzenie organizowanej przez Komendę Hufca ZHP w stanicy harcerskiej w Gaju. Zaproszenie zostało przyjęte i liczna grupa seniorów wzięła w niej udział.

   Wieczerzę poprzedziło wystąpienie Komendanta Hufca druha Stefana Olejniczaka, a następnie miało nastąpić dzielenie się opłatkiem, Łamanie opłatka zastąpiono inną, przepiękną i oryginalną formą godną szczególnego opisu. Opłatek  został zastąpiony  jednym, dużym,  okrągłym bochenkiem chleba. Skórka górnej części bochenka została rozciągnięta na cztery części i rozłożona na boki, na kształt płatków kwiatu.

   Komendant Hufca złożył wszystkim świąteczne życzenia, uszczknął palcami maleńki kąsek miękiszu chleba, zjadł go i przekazał bochen osobie siedzącej obok, Ta również wstała, przekazała życzenia, oderwała mały kąsek, zjadła go i podała chleb sąsiadowi, który czynność powtórzył. Tak oto, chleb wędrował wzdłuż stołów dokoła, aż wrócił do komendanta. W ten sposób każda osoba siedząca przy wigilijnym stole jednym bochenkiem chleba dzieliła się z wszystkimi.

   Żeby składanie życzeń nie przyjęło charakteru długich przemówień i nie przeciągnęło się w czasie postanowiono, że każda osoba przekaże tylko jedno życzenie i to w najkrótszej formie wypowiedzi.

   Następnie przystąpiono do konsumpcji. Na stole dominowały  tradycyjne, polskie, wigilijne potrawy jak: barszcz z uszkami, kotlety rybne itp. Podstawowe dania uzupełniały słodycze (ciasta) z kawą lub herbatą.

 

A potem? A potem kolęda i piosenki harcerskie przy akompaniamencie gitary druha Radosława Żminkowskiego.

Dziękujemy!

 

 

Od lewej: hm. Wojciech i hm. Maria Boruszakowie,

hm. Stanisław i phm. Władysława Garsztkowie.

 

  

Phm. Stefan Olejniczak i hm. Andrzej Przybyła.

 

 

Od lewej. hm. Maria Cwudzińska, hm. Edmund Głogowski,

hm. Krystyna Górczyńska.

 

 

Od lewej: hm. Mariola Bartoszczak - była komendantka hufca,

hm. Andrzej Przybyła, hm. Zdzisław Woźniak.

  

 

Na gitarze akompaniuje: pwd. Radosław Żminkowski - były komendant hufca,

w głębi stoi pwd. Magdalena Kosmalska, Maria Kosmalska.

 

 

Od lewej: phm. Stefan Olejniczak, pwd. Ewelina Romańska

- zastępca komendanta hufca, hm. Andrzej Przybyła - zastępca komendanta hufca.

 

 

Od lewej: phm. Władysława Garsztka, hm. Maria Cwudzińska,

hm. Edmund Głogowski.

  

Od lewej: Jakub Kosmalski, Michał Cecha.

Joomla templates by a4joomla