P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2007 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy (październik - grudzień)

Wydarzenia w 2007roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (październik - grudzień)

29.10.2007

Na zaproszenie wysłane przez pwd Ewelinę Romańską - zastępcę komendanta hufca do 31 instruktorów hufca ZHP Słupca w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele HKS: hm. Edmund Głogowski, phm Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański. Obecni byli także komendant hufca pwd. Damian Radziszewski, pwd. Grzegorza Cieślewicz i pwd. Ewelina Romańska – zastępcy komendanta hufca ZHP w Słupcy, hm. Iwona Siupa drużynowa zuchowa oraz  kwatermistrz hufca. Pwd E. Romańska poinformowała obecnych o zbliżającym się zjeździe zwyczajnym hufca, który Rozkazem Komendanta nr 3/2007 został wyznaczony na 16 listopada 2007 roku. Przedstawiciele władz harcerskich omówili sytuację w hufcu zwracając szczególną uwagę na problemy wynikające z małej aktywności drużyn, niski stan  zorganizowania. Sytuacja w hufu jest niepokojąca. Przedstawiciele HKS wyrażali zaniepokojenie stanem działalności hufca, szczególnie drużyn. Sytuacja ta może doprowadzić do włączenia harcerstwa słupeckiego do innego sąsiadującego hufca ZHP.

08.11.2006

Członkowie Kręgu zapalili znicze na grobach  instruktorów harcerskich na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy. Uczcili pamięć śp. śp. Jana Kluczyńskiego (jednego z pierwszych harcerzy w Słupcy), hm. Józefa Januarego Jasińskiego (oboźnego, namiestnika zuchowego), hm. Jadwigę Karpińską (drużynową), hm. Józefa Kwitowskiego (komendanta Hufca Słupca), phm. Józefę Imirowicz (długoletnią instruktorkę ziemi konińskiej), hm. Józefa Imirowicza (instruktora w Słupcy w latach dwudziestych XX wieku), phm. Krystynę Ulatowską (higienistkę na wielu obozach harcerskich), phm. Michała Spławskiego (drużynowego i instruktora obozowych akcji letnich), ks. Anastazego Karwowskiego (kapelana i bohatera Powstania Styczniowego – wzoru patriotycznej postawy, miłości dla Ojczyzny, dla harcerzy początku XX wieku).

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Foto hm. W. Szymański.

23.11.2007

W Gimnazjum w Słupcy odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP im.  Aleksandra Kamińskiego w Słupcy. Instruktorzy reprezentujący różne struktury i pokolenia harcerskie podsumowali działalność za ostatnią kadencję a szczególnie okres od Zjazdu Nadzwyczajnego, który odbył się w maju bieżącego roku.

Na zjeździe wybrano komendanta pwd. Damiana Radziszewskiego, zastępcę pwd. Ewelinę Romańską, skarbnika  pwd. Andrzeja Bączkowskiego, członkami komendy hufca hm. Andrzeja Bernarta i pwd. Grzegorza Cieślewicza.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Wybrano także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie phm. Krzysztofa Bączkowskiego, zastępcę hm. Andrzeja Wolskiego (członek HKS) oraz phm. Danutę Śmiechowską.

Na Zjeździe Chorągwi Wielkopolskiej harcerstwo słupeckie reprezentował będzie hm. Andrzej Przybyła.

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Władysław Szymański (członek HKS) złożył nowo powołanym gratulacje.

Delegaci z Zagórowa i ze Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

27.11.2007

Hm. Stanisław Garsztka w Kurierze Słupeckim nr 48/250/2007 z 27Listopada odcinek 41 swojej Wielkiej Gawędy  dedykował druhenkom i druhom z Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Tak oto opowiada o swych losach: Jest lato 1945. Moją rodzinę los rzucił do brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech w Westfalii. /…/Rozmieścili nas w dużych obozach. /…/ W obozie bardzo szybko powstały inne organizacje. Działały międzynarodowe organizacje IMKA i IFKA – Chrześcijański Związek Dziewcząt i Chrześcijański Związek Chłopców. Ale zdecydowanie większą popularnością cieszyły się drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. Jako 13 letni dzieciak, po wielu przeżyciach wojennych, widok starszych harcerzy w mundurach robił na mnie ogromne wrażenie. Postanowiłem wstąpić do ZHP. Moim drużynowym był 15 letni wówczas Jacek, rodowity warszawianin, powstaniec warszawski, członek Szarych Szeregów, kawaler Krzyża Walecznych. Jego ojciec zginął na wojnie, mama była żołnierzem AK. 15 sierpnia 1945 r. na Krzyż Walecznych Jacka składaliśmy przyrzeczenie harcerskie. Od tego czasu dane mi było nosić krzyż Harcerski. Do dziś dnia, mino że mam 75 lat, jestem wierny tej organizacji. Mogę śmiało powiedzieć, że ZHP ukształtowało moją osobowość. To organizacja, która w okresie Polski niepodległej, w czasie zaborów, okupacji jaki po wojnie spełniała swoje zadania i jestem zaszczycony, że mogłem i mogę dla niej służyć. Z niezwykłą sympatią wspominam mojego drużynowego Jacka. Nie dane mu było wrócić do Ojczyzny. Jego matka jako oficer AK (pracowała w wywiadzie akowskim) miała poważne obawy o swój los, jeśli by wróciła do Polski. Jacek wyjechał z mamą do Kanady, tam ich przygarnięto. Postawa tego młodego chłopaka jest dla mnie do dziś pewnym wzorcem osobowym. Mądry, skromny chłopak, który mimo młodego wieku miał już ogromny bagaż doświadczeń. Był żołnierzem, ale przede wszystkim znakomitym harcerzem.. Jako drużynowy uczył nas wielu pięknych, mądrych rzeczy. Chciałbym podkreślić wzorową postawę Jacka, ale również jego tragizm. Nie mógł bowiem wrócić do Ojczyzny, którą tak bardzo kochał. Wszędzie jest dobrze,  ale najlepiej nad Wisłą. Ojczyzną Polaków jest Polska. Żebyśmy mieli nawet najbardziej luksusowe warunki życia nad Sekwaną, Renem czy Tamizą, nostalgia za Wisłą i Wartą, zawsze w Polaku będzie głęboko zakorzeniona. Usiłowałem w jakiś sposób odszukać Jacka, ale nie udało się. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że Jacek nie żyje. Dziś mogę zmówić pacierz w intencji Jacka, który dla mnie był i pozostanie wzorem osobowym. Data 15 sierpnia jest w moim życiorysie szczególna z dwóch względów . To data bardzo bolesna, bo 15 sierpnia 1941 r. zmuszony byłem opuścić swoją  Ojczyznę /…? Ale ta sama data, 15 sierpnia, tyle, że cztery lata później, była dla mnie niezwykle radosna. W ten dzień dane mi było złożyć przyrzeczenie harcerskie i od tej chwili należeć do wielkiej rodziny polskich harcerzy.

Opowiadanie to dedykuję druhenkom i druhom z Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

Do druku przygotował Michał Majewski.

11.12.2007

Ostatnia zbiórka Kręgu w 2007 roku rozpoczęła się od podzielenia się opłatkiem. Komendantka hm. Maria Cwudzińska wręczyła, jako prezent mikołajkowy wszystkim członkom kręgu krajki. Hm. Wojtek Boruszak w imieniu całego kręgu złożył Dh Marii życzenia imieninowe.

Hm. K. Górczyńska przygotowuje kawę.

Foto hm. W. Szymański.

Kwiaty solenizantce hm. M. Cwudzińskiej - komendantce HKS

wręcza hm. W. Boruszak.

Foto. hm. W. Szymański.

foto hm. W. Szymański.

Komendantka obdarowała członków Kręgu krajkami.

Foto hm. W. Szymański.

21.12.2007

Na zaproszenie pwd. Damiana Radziszewskiego komendanta Hufca ZHP w Słupcy hm. Wojciech Boruszak, Maria Cwudzińska, phm. Eugeniusz Krajewski, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Hufca, które odbyło się przy Placu Szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych. W spotkaniu uczestniczyli wiceburmistrz  Słupcy Tomasz Garsztka, sekretarz starostwaPaweł Gotowała. Phm. Iwona Siupa – członek Komendy Hufca odczytała życzenia świąteczne przesłane przez Eugeniusz Grzeszczaka posła na Sejm RP.

Wydarzenia w 2007 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów (lipiec - wrzesień)

Wydarzenia w 2007roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (lipiec - wrzesień)

13.07.2007

Na zaproszenie Kręgu Seniorów ZHP z Mogilna przedstawiciele KS ze Słupcy:  hm. Maria Cwudzińska, hm. Stanisław Garsztka, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy uczestniczyli w spotkaniu w Mogilnie zorganizowanym w bazie obozowej w Chałupskach. W spotkaniu wzięły też udział Kręgi Seniorów z: Inowrocławia, Janowca Wlkp., Konina, Mogilna, Poznania,  Trzemeszna.

Hm. Barbara Butlerowicz komendantka hufca ZHP w Mogilnie

zaprasza do konsumpcji wspaniałego tortu.

Foto hm. W. Szymański.

U grobu bohatera Kręgu na mogileńskim cmentarzu.

Foto hm. W. Szymański.

Przed pomnikiem nagrobnym ks.  Piotra Wawrzyniaka na mogileńskim cmentarzu.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Hm. Zdzisław Szymański z Trzemeszna wciąga flagę na maszt.

Foto hm. W. Szymański.

Przy wspólnym stole w bazie Nieobozowej Akcji Letnie w Chałupskach.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

21.07.2007

Na uroczystościach związanych z  90-leciem  powstania I Drużyny Harcerskiej im. Leszka Białego w Janowcu Wielkopolskim, na zaproszenie Kręgu Seniorów z Janowca, HKS ze Słupcy reprezentowali hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Od Kręgu Seniorów w Słupcy wręczyli Jubilatom album pt. Zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą.  Zaprosili członków Kręgu Seniorów z Janowca Wlkp. do odwiedzenie Ziemi Słupeckiej.

Foto hm. W. Szymański.

Poczty sztandarowe HKS z Trzemeszna i Inowrocławia.

Foto hm. W. Szymański.

Przemarsz z kościoła na miejsce spotkania seniorów z Janowca Wielkopolskiego

i zaproszonych seniorów harcerskich z zaprzyjaźnionych Kręgów.

Foto hm. W. Szymański.

Przemarsz z kościoła na miejsce spotkania seniorów z Janowca Wielkopolskiego

i zaproszonych seniorów harcerskich z zaprzyjaźnionych Kręgów.

Foto hm. W. Szymański.

Druhenki z Janowca Wielkopolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Gratulacje składa hm. W. Szymański ze Słupcy.

Foto hm. Jadwiga Szymańska.

Hm. Jadwiga Szymańska ze Słupcy w Izbie Pamięci Harcerskiej im. Meli w Janowcu

Wielkopolskim.

Foto. Hm. W. Szymański.

01.08.2007

W kościele pw. Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy odbyła się Msza św. w intencji śp. Janusza Szymczaka komendanta Skulskiej Wspólnoty ZHP. Oprócz seniorów HKS ze Słupcy uczestniczyło 30 seniorów z Kręgu Warta w Koninie. Mszę celebrowali: proboszcz ks. Hieronim Szczepaniak i wikariusz ks. Krzysztof  Pecyna. Psalm responsoryjny śpiewała pwd. Katarzyna Rybicka. Liturgię słowa i modlitwę wiernych prowadziła hm. Jadwiga Szymańska prosząc:  Panie Boże, Ojcze nasz! Za przyczyną Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika prosimy Cię, spraw Swą łaską, by wśród Świętych obcowania śp. Janusz Szymczak pełnił, jak zawsze, sumiennie zaszczytną „wieczną wartę” na biwaku w Ojczyźnie Wiecznej przy Twoim Panie Namiocie. Panie Boże, Ojcze nasz!

Czytanie modlitwy wiernych - hm. Jadwiga Szymańska.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy ze Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy harcerscy ze Słupcy i Konina. Na pierwszym planie hm. Maria Cwudzińska

i hm. Stanisław Garsztka ze Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Słowo Boże wygłosił proboszcz ks. kan. Hieronim Szczepaniak a na zakończenie Mszy św. pozdrowił obecnych seniorów i starszyznę harcerską zawołaniem - Czuwaj!

Gospodarze z harcerskiego Kręgu ze Słupcy zaprosili gości z Konina do kawiarni Cafe Galeria, gdzie przy herbacie, kawie i ciastkach oraz pięknej piosence harcerskiej, szczególnie z okresu walk małych szaroszeregowych bohaterów Powstania Warszawskiego  odbyło się wspólne spotkanie.

Seniorzy ze Słupcy w Galerii Cafe w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy z Konina w Galerii Cafe w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy z Konina i  ze Słupcy w Galerii Cafe w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Na zakończenie tego szczególnego dnia seniorzy i starszyzna odnowiła przyrzeczenia harcerskie. Ceremonię przeprowadziła komendantka kręgu hm. Maria Cwudzińska. Spotkanie zakończono harcerskim kręgiem.

21.08.2007

W Kurierze Słupeckim nr 34/236/2007 z 21 sierpnia ukazał się artykuł hm. Władysława Szymańskiego (członka HKS w Słupcy) i redaktora KS Marty Marciniak pt.: Powstanie harcerstwa na terenie miasta Słupcy „Kozak wyrzucił krzyż z powstania”.

28.08.2007

W Kurierze Słupeckim nr 35/237/2007 z 28 sierpnia ukazał się artykuł Marty Marciniak pt. Tak zaczęła się działalność jednego z kręgów… W artykule autorka opisała powstanie Kręgu Seniorów w Słupcy.

06.09.2007

Przedstawiciele HKS w Słupcy hm. Maria Cwudzińska, hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Andrzej Wolski uczestniczyli na zaproszenie Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej w spotkaniu  w Trzemesznie.

Delegacja złożyła kwiaty w miejscu rozstrzelania przez hitlerowców 27 Polaków, oraz wręczyła z okazji Jubileuszu X – lecia powstania Kręgu w Trzemesznie na ręce hm. Zdzisława Szymańskiego – Komendanta, album pt. Jan Paweł Wielki.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy harcerscy ze Słupcy i Mogilna.

Foto hm. A. Wolski.

Od lewej: phm. E.Krajewski, hm. M. Cwudzińska, hm. S. Garsztka, hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

07.09.2007

Na Zbiórce Sprawozdawczo - Wyborczej Wspólnoty Kręgów Seniorów ZHP w Skulsku, która odbyła się podczas biwaku Wspólnoty w Przyjezierzu HKS w Słupcy reprezentowali:  hm. Maria Cwudzińska – mandat 54, hm. Jadwiga Szymańska - mandat 55, hm. Władysław Szymański – mandat 56. Delegaci wybrali władze Wspólnoty (Komendę i Komisję Rewizyjną) oraz komendantkę – hm. Jadwigę Chalasz. Przyjęli także uchwałę   programową Wspólnoty.

Gratulacje nowo wybranej komendantce Wspólnoty Skulskiej ZHP

hm. Jadwidze Chalasz składają hm. J. Szymańska i hm. M. Cwudzińska delegatki

z HKS Słupca.

Foto hm. W. Szymański.

11.09.2007

Kolejna comiesięczna zbiórka Kręgu odbyła się nad Jeziorem Powidzkim w Kosewie na działce letniskowej u hm. Edmunda Głogowskiego, który wraz z żoną Józefą podejmował 12 instruktorów Seniorów z HKS w Słupcy.

29.09.2007

Na zaproszenie hm. Kazimiery Rosińskiej w uroczystościach nadania i wręczenia przez fundatorów  Harcerskiemu Kręgowi Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego  i Hufcowi ZHP im. Jana Kilińskiego w Mogilnie sztandarów, KSH ze Słupcy reprezentowali hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Hm. Aleksandrowi Wenglewiczowi komendantowi HKS, w związku z tym ważnym wydarzeniem, uroczyście wręczyli od HKS Słupca list gratulacyjny. Wyrazy szczerych gratulacji zostały złożone także komendantce Hufca  hm Barbarze Bultrowicz i  hm.  Kazimierze Rosińskiej.

Uroczystości miały bardzo poniosły charakter. Rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, uroczyste wręczenie sztandarów nastąpiło w Domu Kultury. Po wręczeniu odznaczeń i wystąpieniach gości zebrani gorąco oklaskiwali występy zespołów muzycznych, tanecznych z terenu Ziemi Mogileńskiej i z Trzemeszna. Ze sceny płynęła piękne piosenki i pieśni harcerskie. Na zakończenie po obejrzeniu wystawy związanej z dokonaniami hufca gospodarze poczęstowali gości harcerską grochówką, ciastem, kawą i herbatą.

Foto hm. W. Szymański.

Poczty sztandarowe z Mogilna.

Foto. hm. W. Szymański.

Foto. hm. W. Szymański.

Poczty sztandarowe HKS Mogilno i hufca ZHP z Mogilna.

Foto. hm. W. Szymański.

Zuch z Mogilna.

Foto. hm. W. Szymański.

Poczet sztandarowy z Janowca Wielkopolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Reprezentanci HKS ze Słupcy hm. Jadwiga i hm Władysław

Szymańscy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Komendantka Hufca ZHP Mogilno hm. Barbara Butlerowicz i komendant HKS

z Mogilna ...............

Foto hm. Jadwiga Szymańska.

Wydarzenia w 2007 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (kwiecień - czerwiec))

Wydarzenia w 2007roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (kwiecień - czerwiec)

16.04.2007

Z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem spotkali się hm. Maria Cwudzińska i hm. Stanisław Garsztka. Spotkanie dotyczyło działalności hufca harcerskiego ZHP w Słupcy i konieczności pomocy władz samorządowych dla harcerstwa słupeckiego. Przedstawiciele samorządu z burmistrzem na czele zobowiązywali się do konstruktywnej pomocy. W spotkaniu uczestniczyli także wiceburmistrz Tomasz Garsztka i Iwona Wiśniewska sekretarz urzędu.

Hm. S. Garszatka i hm. A. Wolski u burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka. Na zdjęciu:

od lewej; Iwona Wiśniewska, sekretarz UM i Tomasz Garsztka, wiceburmistrz.

Foto od hm. A. Wolskiego.

17.04.2007

W sali Bursy przy ul. Wojska Polskiego odbyła się zbiórka Kręgu. Komendantka hm. Maria Cwudzińska poinformowała o spotkaniu z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem i wiceburmistrzem Tomaszem Garsztką, na którym omawiano sytuację hufca przed nadzwyczajnym Zjazdem zwoływanym przez Komendę Chorągwi w Poznaniu dla wybrania władz statutowych Hufca Słupca. W spotkaniu Krąg reprezentowali hm. Stanisław Garsztka i hm. Andrzej Wolski.

19.04.2007

W sali OSP w Skulsku odbyło się spotkanie przedstawicieli z 24 Kręgów Seniorów ze Skulskiej Wspólnoty ZHP. HKS ze Słupcy reprezentowali  hm. M. Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Na zbiórce omawiano Dzień Patronalny, który odbędzie się 2 czerwca br. dla wszystkich służb mundurowych. 900 przemarsz do kościoła, 1100 Msza Święta, od 1200 spotkanie na plaży (występy, grochówka, rozmowy przyjaciół).

Od lewej: hm. W. Duch z Inowrocławia, zastępca komendanta Wspólnoty

Skulskiej, hm. Ryszard Dubisz z Poznania, zastępca komendanta Wspólnoty,

hm. Janusz Szymczak, komendant, hm. Jadwiga Chalasz, kronikarz,

ks. Marian Kowalski Kowalski, proboszcz Sanktuarium w Skulsku.

Foto hm. W. Szymański.
26.04.2007

Na zaproszenie burmistrza miasta Słupcy Michała Pyrzyka w sali Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące omówienia spraw ważnych dla środowiska harcerskiego oraz możliwości rozwinięcia współpracy z samorządem miasta. Spotkanie było poprzedzone wizytą u burmistrza przedstawicieli Kręgu Seniorów Harcerskich w osobach hm. Marii Cwudzińskiej, hm. Stanisława Garsztki, hm. Andrzeja Wolskiego. W spotkaniu wzięło udział 26 osób. Harcerski Krąg Seniorów reprezentowali hm. hm. W. Boruszak, S. Garsztka, W. Szymański, A. Wolski, phm. phm. W. Garsztka, E. Krajewski. 

Od lewej: hm. Jerzy Górczyński, Andrzej Szymkowiak - Przewodniczący Rady

Miasta Słupca, Michał Pyrzyk - burmistrz, Tomasz Garsztka - zastepca

burmistrza, Tadeusz Markiewicz - radny.

Foto. hm. W. Szymański.

Uczestnicy spotkania instruktorzy Hufca ZHP w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

Uczestnicy spotkania instruktorzy seniorzy Hufca ZHP w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

27.04.2007

Członek Kręgu Seniorów w Słupcy hm. Władysław Szymański były Komendant Hufca Słupca z lat 60-tych poprzedniego stulecia został zaproszony na spotkanie „po latach”, instruktorów pełniących funkcje komendantów hufców w Chorągwi Wielkopolskiej.

Od lewej hm. Władysław Szymański, komendant hufca ZHP w Słupcy z lat 65-tych,

hm. Bogdan Siciarz - organizator spotkania, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

z lat 65-tych, hm. Stefan Barłóg, zastępca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Uczestnicy spotkania.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Hm. Tadeusz Bartoszczyk z Zagórowa, komendant Hufca Poznań-Stare Miasto

w latach 60-tych i hm. W. Szymański z Zagórowa -komendant hufca ZHP

w Słupcy z lat 65-tych.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Hm. W. Szymański i hm. Jan Szajek - komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

z lat 60-tych.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Hm. Wacław Sokołowski - zastępca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej z lat 65-tych

i hm. Jadwiga Szymańska instruktorka z hufca ZHP ze Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

28.04 – 05.05. 2007

Hm. Wojciech Boruszak z żoną hm. Marią oraz hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy uczestniczyli w wycieczce do Chorwacji oraz do Bośni i Hercegowiny.

Hm. Wojciech Boruszak w Mediugorie.

Foto hm. Mara Boruszak.

Odpoczywamy. Kawa wyśmienita.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego

11.05.2007

W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca Słupca zwołany przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej. Zjazd został zwołany do wyboru władz statutowych Hufca. W obradach wzięli udział następujący członkowie HKS: hm. Wojciech Boruszak, hm. Maria Cwudzińska, hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Halina Miętkiewicz, hm. Władysław Szymański. Komendantem Hufca wybrano pwd.  Damiana Radziszewskiego a do Komisji Rewizyjnej z naszego Kręgu hm. Andrzeja Wolskiego.

Hm. Maria Cwudzińska, komendantka Kręgu.

Foto hm. W. Szymański.

Od lewej: pwd. Piotr Dybalaski były komendant Hufca, hm. Andrzej Przybyła, były

komendant Hufca Słupca, pwd. ,,,,, Wichniewicz nowy komendant Hufca ZHP Słupca.

Foto hm. W. Szymański.

15.05.2007

HKS z Janowca Wielkopolskiego zaprosił nas na uroczystości związane z 90 – leciem powstania 1 DH im. Leszka Białego w Janowcu Wielkopolskim.

18.05.2007  

Komendant Hufca ZHP Koło hm. Leonard Jaroszewski w imieniu Komendy Hufca  zaprosił KSH na obchody 90 – lecia harcerstwa na Ziemi Kolskiej i wręczenie hufcowi nowego sztandaru.

24.05.2007

W Gosławicach na zaproszenie Kręgu Seniorów z Konina uczestniczyli w spotkaniu dwudniowym o charakterze wypoczynkowym seniorzy z Inowrocławia, Koła, Konina, Ślesina. Ze Słupcy przybyli hm. Maria Cwudzińska,  hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Seniorzy odwiedzili Muzeum w Gosławicach. W spotkaniu integracyjnym przy kawie, herbatce i smacznym cieście, wiejskim chlebie ze smalcem - potrawami przygotowanymi i zafundowanymi przez seniorów z Konina, akompaniamencie Dh Grzegorza,  śpiewali piękne pieśni harcerskie. Niektórzy wygłaszali pełne humoru i groteski teksty związane z jesienią życia człowieka. Wieczorem przy ognisku, nasi mili gospodarze zapoznali obecnych z historią  oraz legendami Ziemi Konińskiej – a szczególnie miejscem pobytu. Uczestnicy ogniska upiekli kiełbaski a późnym wieczorem na tarasach przed domkami Ośrodka Elektrowni Konin odbywały się długie rozmowy.   Obecny na spotkaniu komendant Skulskiej Wspólnoty ZHP hm. Janusz Szymczak złożył podziękowania za przyjęcie zaproszenia przez przybyłych instruktorów seniorów oraz najlepsze życzenia zdrowia, radości i pomyślności w działalności  seniorackich Kręgów. Przez okres pobytu towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda.

Seniorzy z Koła, Konina, Ślesina, Janowca Wielkopolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Seniorzy z Konina i Słupcy.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

30.05.2007                                                                                                         

30 maja 2007 roku, odszedł na Wieczną Wartę hm. Janusz Szymczak, komendant Skulskiej Wspólnoty ZHP i komendant HKS "Warta" w Koninie.   Żegnamy współuczestnika naszej harcerskiej drogi, wiernego i serdecznego przyjaciela, dobrego instruktora i wychowawcę, organizatora spotkań skulskich.                                            Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Z ostatnim pożegnaniem.

Czuwaj.

Rada Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku.

Honorowa warta seniorów z Konina.

Foto hm. W. Szymański

Honorowa warta seniorów z Trzemeszna.

Foto hm. W. Szymański

Foto.hm. W. Szymański.

02.06.2007

W XI Patronalnym Dniu Skupienia KSH reprezentowali: hm. Maria Cwudzińska, hm. Maria i  hm.  Wojciech Boruszakowie, phm. Eugeniusz Krajewski,  hm Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

Od lewe: phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Wojciech i hm Maria Boruszak,

ks. Wojciech Kochański - wikariusz biskupi, hm.Maria Cwudzińska i hm. Jadwiga

Szymańska.

Foto. hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

Uczestnicy skulskiego Dnia Patronalnego.

foto hm. W. Szymański.

Od lewej: hm. W. Szymański, hm. M. Cwudzińska, phm. E. Krajewski,

hm. J. Szymańska, hm.Wojciech i hm Maria Boruszak.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Przed Harcerską Izbą Pamięci.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Foto hm. W. Szymański.

03.06.2007

Na uroczystościach związanych z 750 leciem Pyzdr reprezentował Krąg hm. Władysław Szymański.

04.06.2007

W kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie odbyła się Msza Święta żałobna w intencji śp. hm. Janusza Szymczaka. Od instruktorów skupionych w Kręgach Wspólnoty Skulskiej phm. Antoni Podemski pożegnał śp,  Janusza. Z naszego kręgu uczestniczyli w ostatniej drodze śp. hm. Janusza hm. hm. Maria Cwudzińska, Edmund Głogowski, Andrzej Wolski, Jadwiga i Władysław Szymańscy. Ze Słupcy w pogrzebie uczestniczyli Halina i Tadeusz Nowakowscy.

12.06.2007

Na zbiórce podziękowano za współpracę Panu Andrzejowi Sikorskiemu.

Pan Andrzej Sikorski

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupcy

Szanowny Panie Dyrektorze

      Składamy, w imienin członków Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za umożliwienie nam odbywania spotkań i zbiórek Kręgu w Bursie Szkolnictwa Specjalnego w Słupcy. 

     Życzymy zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności i jak najlepszego samopoczucia a w codziennych zmaganiach - mało kłopotów.          

    Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP

15-17.06.2007

          W kolebce chrześcijaństwa w Gnieźnie w mieście św. Wojciecha odbył się między 15 a 17 czerwca 2007 roku VII Zjazd, największe ekumeniczne i międzyreligijne spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej.Niezwykłe to spotkanie różnych wspólnot religijnych, ludzi kultury, polityki i zwykłego Człowieka. 

Gospodarz Zjazdu abp. Henryk Muszyński

Foto hm. W. Szymański

     Kim jestem? Po co jestem? Jakie jest moje zadanie? Co zostanie po mnie, gdy mnie już nie  będzie? Jaki jest sens mojego życia? - to pytania, które stawiał sobie każdy z nas.                      

Ludzie kultury i znani politycy europejscy zastanawiali się w jakim kierunku zmierza

Europa?                                                                                                                                                                      Po raz pierwszy na zjeździe gnieźnieńskim ważne miejsce zajęła problematyka badań i nowych odkryć w dziedzinie eksperymentów embrionalnych.

Wielość reprezentowanych ruchów, narodowości, wyznań i religii sprawia, że Zjazd był silnym przeżyciem duchowym, społecznym, poznawczym, towarzyskim i wizualnym                                     

Na Zjazd przybyli duchowni, świeccy, przedstawiciele i liderzy organizacji chrześcijańskich z  Polski i  innych 11 krajów Europy w ilości około sześćset osób.                                                                                                          

      W Zjeździe uczestniczyli  przedstawiciele, reprezentujący kościoły i instytucje: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,  Kościół Ewangelicko-Reformowany,  Kościół Greckokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Rzymskokatolicki
Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Stowarzyszenie Pokoju i  Pojednania EFFATHA, Towarzystwo Biblijne.

         Nie sposób wymienić wielu wybitnych intelektualistów, autorytetów moralnych, myślicieli. Na Zjeździe obecni byli m.in.: Prezydent RP Lech Kaczyński, Kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,  abp  Józef Życiński metropolita lubelski, Hans-Gert Poettering przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ks. prof. Tomasz Halik, prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, prof. Ryszard Bender, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności prof. Marek Safjan, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Władysław Bartoszewski, były minister Spraw Zagranicznych,  Irvin Greenberg Rabin ortodoksyjny, przewodniczący Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, dr Joaquin Navarro-Valls, b. dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, abp Henryk Muszyński – gospodarz Zjazdu, ks. prof. Andrzej Szostak, b. rektor KUL, prof. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego, siostra Barbara Chyrowicz, profesor KUL, ks. prof. Borys Gudziak, rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, prof. Martin Honecker, ewangelicki teolog i etyk z Bonn, Maria-Helene Mathieu ze wspólnoty "Wiara i Światło", Pascal Pingault, założyciel Wspólnoty "Chleb Życia", prof. Benedetto Ippolito z Uniwersytetu Roma Tre, islamski teolog Tariq Ramadan, ks. Manfred Desaelers, niemiecki duszpasterz pracujący na terenie b. obozu Auschwitz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, s. Małgorzata Chmielewska, wielu redaktorów,  księży, braci zakonnych, świeckich.

         Odbyły się na Zjeździe niecodzienne nabożeństwa ekumeniczne a wszystkie spotkania i konferencje rozpoczynały się modlitwą. Zjazd był dla mnie niecodziennym przeżyciem duchowym i intelektualnym.

 

Przedstawiciel  Kręgu - uczestnik Zjazdu  hm. Władysław Szymański.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

Wydarzenia w 2007 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - marzec)

 

Wydarzenia w 2007roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - marzec)

13.01.2007

W słupeckiej bursie 13.01.2007 r. spotkała się Skulska Wspólnota Seniorów i Starszyzny ZHP im. hm. ks. Antoniego Bogdańskiego. Do Wspólnoty należą 24 Kręgi z: Bydgoszczy, Gdańska, Gniezna, Mogilna, Janowca Wielkopolskiego, Koła, Konina, Leszna, Mławy, Inowrocławia, Poznania (Wiarusy, Czwartacy, Owar, Dziewiątacy,  seniorzy z Jeżyc i Wildy)  Słupcy, Trzemeszna, Turku, Włocławka, Łodzi. Uroczystą zbiórkę zaszczycił swą obecnością burmistrz Michał Pyrzyk, a chleb pobłogosławił ks. Andrzej Czubaszewski. Seniorzy po połamaniu się chlebem i złożeniu sobie życzeń przyjęli na rok 2007 plan pracy. Najważniejszym wydarzeniem z bogatego w pro-pozycje planu będzie XI Zlot Patronalny - Czerwcowe Dni Skupienia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. W uroczystej Mszy Świętej  w czerwcu, w rocznicę ukoronowania Najświętszej Marii Panny, wezmą udział wszystkie służby mundurowe. Oprawę muzyczną Mszy zapewnią Seniorzy z Kręgu Owar z Poznania. Zbiórka trwała do godzin popołudniowych. Gospodarze ubogacili spotkanie koncertem solistki, której akompaniował na keyboardzie Przemysław Stadnik, a w przerwach rozbrzmiewała inicjowana przez Krąg Owar  żwawa i melodyjna pieśń harcerska. Zbiórkę prowadził hm. Janusz Szymczak z Konina Komendant 600 osobowej Skulskiej Wspólnoty.

Uczestnicy zbiórki - delegacje HKS w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Plan działania Wspólnoty w 2007 r.:

1. Harcerski Patronalny Dzień Skupienia ,,Skulsk 2007”  połączony z 10. rocznicą Koronacji Matki Bożej Bolesnej Skulskiej (2 czerwca),
2. Biwak Wspólnoty w Przyjezierzu koło Mogilna (6, 7, 8 wrzesień),
3. Spotkania integracyjne jednodniowe – Harcerskie Wianki w Mikorzynie koło Konina (22 czerwca),
4. Spotkanie w Chałupskach koło Mogilna w ramach Nieobozowej Akcji Letniej Hufca ZHP Mogilno (lipiec),
5. Piknik w Gołąbkach koło Trzemeszna (lipiec),
6. Spotkanie w Janowcu Wielkopolskim (15 sierpnia).

Uczestnicy zbiórki - delegacje HKS w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

Uczestnicy zbiórki - delegacje HKS w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

Współorganizatorzy zbiórki -członkowie HKS ze Słupcy.

Od lewej: stoją; hm. Władysław Szymański, pwd. Halina i pwd. Stefan Miętkiewicz,

hm. Maria Cwudzińska, phm. Małgorzata Wolska, hm. Krystyna Górczyńska,

hm. Edmund Głogowski, hm. Andrzej Wolski, siedzą: od lewej; hm. Wojciech

Boruszak, hm. Jadwiga Szymańska, hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz

Krajewski.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

13.03.2007

Spotkanie członków Kręgu w budynku bursy. Gawędę wygłosił hm. Stanisław Garsztka. Opowiadał o swoich wojennych losach w Niemczech.

27-29.03.2007

Na ogólnopolskiej zbiórce Komendantów Kręgów w Wesołej HKS reprezentowali hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

Przewodniczący Wydziału GK ZHP Starszyzny i Seniorów oraz komendant

HKS w Słupcy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Komendanci Kręgów z Komina,Trzemeszna, Słupcy i Nowego Tomyśla, Gniezna.

Foto hm. W. Szymański.

Wydarzenia w 2006 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

 

Wydarzenia w roku 2006 w Harcerskim Kręgu Seniorów

w  Słupcy

11.01.2006

Pierwsza zbiórka HKS Słupca odbyła się w harcówce hufca Słupca przy ul. Parysa 9. Przyjęliśmy zadania do pracy w roku 2006.

Foto hm. W. Szymański.

14.01.2006

W zbiórce Wspólnoty Skulskiej ZHP w Gnieźnie reprezentowali HKS Słupca hm. Maria Cwudzińska – komendantka Kręgu, hm. Krystyna Górczyńska – sekretarz, hm. Jadwiga Szymańska – skarbnik i hm. Władysław Szymański. Przybyłych seniorów podejmował  Krąg, którego komendantem jest  hm. Aleksander Sekulski. Po Mszy św. i obradach seniorzy udali się do nieistniejącej już wsi Wełna niedaleko Gniezna by złożyć kwiaty pod obeliskiem kamiennym poświęconym Ksaweremu Zakrzewskiemu współzałożycielowi skautingu w Wielkopolsce.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

24.03.2006

Zjazd Hufca ZHP Słupca wybrał hm. Andrzeja Wolskiego członka HKS Słupca  w skład Komisji Rewizyjnej Hufca. Na Zjeździe zrezygnował z kandydowania do władz hufca hm. Władysław Szymański – uczestniczący od roku 1968 we władzach Chorągwi Poznańskiej, CKR, KRCh - Poznańskiej, Konińskiej, Wielkopolskiej i KRH Słupca.

Komendantem Hufca wybrano pwd. Piotra Dybalskiego a na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej hm. Andrzeja Przybyłę i hm. Władysława Szymańskiego.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

12.04.2006

Na środowej zbiórce gościliśmy zasłużonych dla harcerstwa wielkopolskiego harcmistrzów Krystynę i Bronka Nowaków długoletnich instruktorów, do niedawna zastępców Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Foto hm. A. Wolski.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy gawędy o harcerskim życiu naszych gości. W ich wspaniałych wypowiedziach pojawiały się myśli o harcerskim stylu życia, na które składają się między innymi postawy osobistego zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi, konieczność ciągłego rozwoju, ciągłego doskonalenia się. Druhna Krysia i Dh Bronek często powoływali się na hm. Stefana Mirowskiego, przewodniczącego ZHP w latach 1990-1996 – harcerz, instruktora, przywódcy realizującego na co dzień, nie tylko Prawo Harcerskie, lecz także wizje wychowania harcerskiego w nowoczesnym świecie.

Zapadły nam w serca słowa o nas seniorach: „Jesteśmy potrzebni” – powiedział Dh Bronek  i wskazał pola działania seniorów.

Jesteśmy potrzebni wtedy: - gdy możemy młodym służyć doświadczeniem, - możemy pomóc harcerzom załatwiać różne sprawy natury logistycznej, - by wskazać osoby potrzebujące pomocy. Słowem „jesteśmy potrzebni społeczeństwu, harcerstwu i samym sobie”.  Sobie jesteśmy potrzebni by przeżyć „dawnych wspomnień czar”, żeby spotykać się w gronie przyjaciół i „pomagać sobie wzajem”. Mamy omijać niebezpieczne rafy, które grożą nam seniorom. Pierwsza – to postawa kombatancka, druga – roszczeniowa, trzecia – postawa jedynego posiadacza wiedzy o „prawdziwym harcerstwie, ba o prawdziwym życiu” i  czwarta postawa – infantylna (nie przeżywać harcerstwa na poziomie przedwojennego młodzika). To co kiedyś było naszym narzędziem wychowawczym, dziś w oczach młodych może nas ośmieszać.

Z aplauzem przyjęliśmy podsumowanie: bądźmy wierni Prawu Harcerskiemu, zachowujmy harcerski styl życia, płyńmy przez nie spokojnie, wymijając rafy, pełniąc harcerską służbę na miarę naszych możliwości.

Dziękujemy Wam Druhno Krysiu i Druhu Bronku za gościnę w naszym harcerskim kręgu.

19-20.05.2006 

Hm. Władysław Szymański reprezentował Krąg w Semiku Wielkopolskich  Regionalistów, który obradował w Słupcy i w Lądzie pt.: Samorządy i towarzystwa kulturalne. Partnerstwo jest możliwe?

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

06.06.2006

Członkowie Kręgu odbyli zwiad szlakiem pamięci narodowej po ziemi słupeckiej, pyzdrskiej i zagórowskiej. Pod pomnikami pod Pyzdrami i w Myszakówku uczcili pamięć powstańców zwycięskiej bitwy Powstania Styczniowego pod Pyzdrami i Myszakówkiem.

Hm. Maria Cwudzińska i hm. Jadwiga Szymańska u Dh. Michała Czerniaka

Kustosza Muzeum w Pyzdrach.

Foto hm. W. Szymański.

Przed pomnikiem Powstańców Styczniowych

w Myszakówku.

Foto hm. W. Szymański.

U hm. Stanisława Przydrygi, byłego długoletniego komendanta

hufca ZHP w Słupcy a obecnie dyrektora Domu Kultury w Zagórowie.

Foto hm. W. Szymański.

10.06.2006

Przedstawiciele Kręgu uczestniczyli w X Patronalnym Dniu Skupienia w Skulsku. Uczestniczyli w Mszy Św. i wysłuchaliśmy Słowa Bożego kapelana ZHP phm. Jana Ujmy.  Podczas Apelu Poległych złożyliśmy wiązankę kwiatów w mauzoleum harcerskim pod popiersiem ks. hm. Antoniego Bogdańskiego – kapelana z okres międzywojennego. Patrona Skulskiej Wspólnoty ZHP.

W mauzoleum umieszczone zostały tabliczki epitafijne phm. Krystyny Ulatowskie i hm. Józefa Kwitowskiego ­zasłużonych dla harcerstwa słupeckiego.

Ś.P. Podharcmistrzyni Krystyna Ulatowska ur. 18 grudnia 1929 r. zm. 14 listopada 1986 r. Instruktorka Hufca ZHP w Słupcy. Instruktor medyczny na bardzo wielu obozach Hufca ZHP w Słupcy. Młodsza pielęgniarka w Ludwikowie w Sanatorium Przeciwgruźliczym dla Dzieci. Jako pielęgniarka dyplomowana – pracowała w Przychodni Obwodowej, w poradniach specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Słupcy.

Ś.P. Harcmistrz Józef Kwitowski ur. 19 września 1914 r. zm. 19 września 1980 r. Drużynowy drużyny młodszoharcerskiej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy, organizator obozów letnich.  W 1962-1964 Komendant Hufca ZHP w Słupcy. Wielki przyjaciel młodzieży i dzieci. W okresie międzywojennym: gimnastyk, bokser, piłkarz, członek słupeckiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.  W okresie okupacji prześladowany przez hitlerowców. Więzień obozu karnego w Liebenau, obozu jenieckiego w Neuenbrandenburg, Oflagu XA Itzehoe w Danii, więzień w Nuenburg, Arbeitskomanolager Struehen i Diepholz. W 1946 uczy w szkole w Pełczycach, potem w Kotuni, Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Słupcy, Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy.

Działacz ZNP. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem za Zasługi (1954), Odznaka Przyjaciel Dziecka (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Złotą Odznaką ZNP.

Hm. Mieczysława Kowalińska - Radosz i hm. Jadwiga Szymańska.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

22.06.2006

Na zaproszenie Harcerskich Seniorów z Konina w imprezie świętojańskiej organizowanej po jeziorach ślesińskich statkiem Dziwożona tzw. „harcerskich wianków” udział wzięli hm. Maria Cwudzińska, hm. Krystyna Górczyńska, phm. Małgorzata Wolska i hm Andrzej Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski

28.06.2006

W kościele bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy seniorzy z HKS w Słupcy wzięli udział we Mszy św. w intencji zmarłego 13 czerwca br. hm. Januarego Jasińskiego.

Foto hm. W. Szymański.

26.07.2006

W uroczystej zbiórce HKS z Trzemeszna zorganizowanej z okazji 50-tej rocznicy Zjazdu Łódzkiego ZHP HKS w Słupcy reprezentowało pięciu seniorów. Komendantowi HKS Ziemi Trzemeszeńskiej hm. Zdzisławowi Szymańskiemu nasza delegacja wręczyła „Dzieje Słupcy”, książkę wydaną przez Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

29.07.2006

Zbiórka HKS ze Słupcy  odbyła się nad Jeziorem Powidzkim największym w Wielkopolsce i jak dotychczas najczystszym na działce u hm. Edmund Głogowskiego, który wraz z  żoną Józefą zapewnił miłą atmosferę i tradycyjne harcerskie potrawy. Pwd. Stefan Miętkiewicz intonował wesołe harcerskie piosenki.

Foto hm. W. Szymański.

01.08 – 15.08.2006

Przedstawiciele HKS ze Słupcy wraz z seniorami z Konina, Trzemeszna, Koła, Ślesina wypoczywali wspólnie w Piwnicznej. Organizatorem, przewodnikiem po pięknych okolicach Beskidu Sądeckiego był hm. Janusz Szymczak komendant Skulskiej Wspólnoty ZHP.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

07-08-09.09.2006

W biwaku Wspólnoty Skulskiej zorganizowanej w Wągrowcu udział wzięło trzech przedstawicieli z HKS Słupca: hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

Foto hm. W. Szymański.

23.09.2006

W  czwartych harcerskich spotkaniach po latach, które odbyło się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „BOSS” w Warszawie Krąg reprezentował hm. Władysław Szymański.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

14.11.2006

Członkowie Kręgu zapalili znicze na grobach  instruktorów harcerskich na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy. W modlitwie i chwili zadumy zatrzymali się przy mogiłach śp. śp. hm. Józefa Jasińskiego, hm. Stanisława Snaglewskiego, hm. Jadwigi Karpińskiej, hm. Józefa Kwitowskiego, phm. Józefy Imirowiczowej, hm. Józefa Imirowicza, phm. Krystyny Ulatowskiej, phm. Michała Spławskiego.

Foto hm. A. Wolski.

12.12.2006

W izbie harcerskiej znajdującej się w Bursie Zespołu Szkół Specjalnych odbyła się uroczysta wigilia HKS. Pojawiły się na stole tradycyjne wigilijne potrawy. Dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. W oktawę imienin Marii złożyliśmy naszej Komendantce hm. Marii Cwudzińskiej najserdeczniejsze życzenia imieninowe.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

Joomla templates by a4joomla