P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (październik - grudzień)

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (wrzesień - grudzień)

 

09-15.10.2012

W szpitalu w Słupcy przebywał hm. Władysław Szymański.

10.10.2012

Dzięki uprzejmości hm. Marioli Bartoszczak kolejna comiesięczna zbiórka Kręgu odbyła się w Warsztacie terapii Zawodowej w Słupcy (w naszym lokalu na ul. Poznańskiej 18 urzęduje Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Słupcy).

 

Zdjęcie od hm. Marioli Bartoszczak.

 

Zdjęcie od hm. Marioli Bartoszczak.

19-21.10. 2012

Zbiórka Komendantów Kręgów, Kierowników Referatów Chorągwianych i Instruktorów Wydziału SiSH GK ZHP. Krąg reprezentowali phm Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

11.10.2012

W dniu  11  października  2012 roku w wieku 85 lat odszedł na wieczną wartę

Śp. harcmistrz  Bronisław Jabłoński,

wieloletni w latach 1957-73 kwatermistrz hufca ZHP Koło, przewodniczący  harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Kole w latach 2007-2012.

13.10.2012

Dh Phm. Bogdan Pietrzak

Przewodniczący Kręgu Seniorów 8 Poznańskiej Drużyny Harcerzy

im. Stefana Batorego na św. Łazarzu w Poznaniu

Szanowny Druhu Przewodniczący!

Szanowne Druhny i Druhowie z Kręgu Seniorów!

      Składam, w imienin członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie na uroczyste spotkanie z okazji 90-tej rocznicy rozpoczęcia działalności 8 Poznańskiej Drużyny im. Stefana Batorego na św. Łazarzu w Poznaniu.

     Życzymy wszystkim Seniorom Kręgu zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności, jak  najlepszego  samopoczucia,  a  w  codziennych zmaganiach - mało kłopotów.

     Życzymy  byście swoje harcerskie doświadczenia przekazywali następnym pokoleniom.

     Życzymy byście dalej realizowali swoje najskrytsze marzenia i bez przerwy zachowywali bezinteresowną przyjaźń i prawdziwe harcerskie braterstwo.

     Życzymy by pasja „być harcerzem”, trwała  w każdym z Was jak najdłużej a Wasz harcerski bagaż życiowych mądrości był przykładem dla innych.

Członkowie HKS Słupca.

20.10.2012

Hm. Władysław Szymański reprezentował HKS na uroczystym spotkaniu z okazji 55 lat Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

       Spotkanie odbyło się 20 października w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusz Kościuszki w Poznaniu.

       Patronat honorowy objął profesor harcmistrz Zbigniew Pilarczyk, prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Od lewej hm. Z. Pilarczyk, hm. Bogdan Sicaiarz, były komendant Chorągwi

Wielkopolskiej ZHP, hm. Zbigniew Pietrzak, były przewodniczący Komisji Historaycznej

Chorągwi.

Foto. hm. W. Szymański.

         Licznie zaproszonych instruktorów reprezentujących hufce harcerskie z Wielkopolski, autorów książek, monografii i opracowań o harcerstwie, pracowników naukowych, dziennikarzy zajmujących się problematyką harcerską, władze Chorągwi na czele z hm. Jarosławą Rurą komendantem Chorągwi Wielkopolskiej, a szczególnie byłych komendantów Chorągwi Wlkp. i Poznańskiej – hm. Jana Szajka, hm. Bogdana Siciarza, hm. Ryszarda Wosińskiego (byłego Naczelnika ZHP) i hm. Włodzimierza Warchalewskiego powitał hm. Ryszard Dubisz, przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

      Spotkanie prowadził hm. Paweł Napieralski komendant Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów.

Foto hm. Paweł Napieralski.

     W krótkich wystąpieniach : dr Edyta Głowacka-Sobiech  przybliżyła sylwetki twórców polskiego skautingu Olgę i Andrzeja Małkowskich, mgr Ryszard Wosiński przedstawił  dzieje  poznańskiego skautingu w latach 1912 – 1918 a mgr Szymon Dąbrowski zapoznał z życiem Wincentego Wierzejewskiego, skauta, powstańca wielkopolskiego, żołnierza.

      Przedstawicielka dyrektora Muzeum Harcerstwa z Warszawy dziękowała zasłużonym instruktorom, których działalność wzbogaciła zbiory Muzeum oraz zbiory archiwalne Chorągwi Wielkopolskiej.

      Przewodniczący Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 hm. Stefan Barług wyróżnił wysokim odznaczeniem Nagrodą Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Statuetką – Dobosz Powstania Wielkopolskiego, Komisję Historyczną.

     Były podziękowania za działalność w Komisjach Historycznych Hufców ZHP, dla hm. Marian Pietrzykowskiego Honorowego Przewodniczącego Komisji, hm. Józefa Derdy – seniora, twórcy dzisiejszego archiwum Komisji, hm. Zbigniewa Pilarczyka, hm. Michała Najgrowskiego. Odznaczany Krzyżem za Zasługi ZHP, hm. Stefan Psik w imieniu wszystkich uhonorowanych podziękował za wysokie wyróżnienia.

   W swoim wystąpieniu prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. hm. Zbigniew Pilarczyk zauważył potrzebę napisania historii harcerstwa polskiego opartej na naukowych badaniach.

   Gospodarze obdarowali uczestników publikacją 55-lecie Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP (1957-2012), Wielkopolskimi epitafiami, elektronicznie wydaną płytą Sztandary harcerskie na Ziemi Wielkopolskiej, Biogramem o Wincentym Wierzejewskim – wybitnym współzałożycielem skautingu wielkopolskiego, komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej b. zaboru pruskiego.

    Spotkanie toczyło się wśród zaprezentowanych 300 odznak i oznak Związku Harcerstwa Polskiego, które zgromadził płk. rezerwy dr Józef Zieliński twórca bardzo bogatej kolekcji.

      Gospodarze podjęli gości kawą ciastem, grochówką.

      Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel harcerstwa Ziemi Słupeckiej przekazał na ręce hm. Ryszarda Dubisza, Przewodniczącego Komisji Historycznej Wielkopolskiej Chorągwi ZHP, w imieniu członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie na uroczyste spotkanie.

     Stwierdził, iż mimo, że  czas  odłożył nam się na  skroniach, to wracamy w przeszłość, o której nie sposób zapomnieć, bo ona przypomina naszą harcerską młodość.

    Wielu przyjaciołom z tej harcerskiej drogi dziękuję, bo nawet cień przyjaciela wystarczy, by być szczęśliwym i spełnionym.

     A w imieniu Członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy podziękował tym,  którzy przez te 55 lat działalności  Komisji Historycznej przybliżali, poprzez swoje publikacje, historię Związku Harcerstwa Polskiego a szczególnie historię naszej Wielkopolskiej Chorągwi.

      Wręczył planszę – wizytówkę powstania HKS w Słupcy, na której znaleźli się członkowie założyciele Kręgu, obecnie w nim działający, ważniejsze zdjęcia i krótki opis tworzenia się harcerskiego ruchu seniorackiego na Ziemi Słupeckiej.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

24.10.2012

     Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie przygotowali i wydali drukiem Tom 1 Słownika biograficznego nauczycieli Wielkopolski Wschodniej.

     W dniu 19 października 2012r. w Auli Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie odbyło się spotkanie promujące publikację. W spotkaniu tym uczestniczyli licznie zaproszeni goście – regionaliści, historycy, nauczyciele wraz z przewodniczącym komitetu redakcyjnego dr Piotrem Gołdynem i 35 autorami stu biogramów publikowanych w kolejności alfabetycznej.

       Głównym celem tego przedsięwzięcia jest upamiętnienie osób związanych z Wielkopolską Wschodnią (z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego), które zajmowały się bardzo szeroko rozumianym edukowaniem. Są to nauczyciele, pedagodzy, którzy położyli znaczące zasługi dla rozwoju edukacji w Wielkopolsce Wschodniej. Pochodzą z tego terenu ale i także z innych częściach Polski, Europy i świata.

      W pierwszym tomie znaleźli się z powiatu słupeckiego nauczyciele uczący, bądź związani poprzez urodzenie z: Dobrosołowa, Kotuni, Kowalewa Opactwa, Lądu, Słupcy, Trąbczyna. Są to następujące osoby:

Burda Henryk, Chomiuk Stanisław, Domino Jan, Górniak Ignacy, Hainzel Józef, Karpińska Jadwiga, Kazuś Anna, Kostanecki Antoni, Kostanecki Kazimierz, Kostanecki Stanisław, Liszka Paweł, Lorkiewicz Władysław, Maciejewski Czesław,  Malorny Franciszek, Miśka Franciszek, Perzyna Józef, Romanowicz Jan, Rymarkiewicz Jan, Stróżyk Bogusław, Szymańska Jadwiga, Ślisiński Lambert, Wilkosz Stanisław, Wirtelka Piotr, Woś Jan, Wybraniec Józef. Wielu z nich podejmowa,ło działalność harcerską.

      Autorami biogramów są: Anna Chudzińska, Piotr Gołdyn, Maciej Grzeszczak, Hanna Kasperska-Stróżyk, Jolanta Krucka, Łukasz Parus, Władysław Szymański – komendant HKS ze Słupcy, Jarosław Wąsowicz, Maciej Wróblewski.

Jak zapowiedzieli autorzy Słownika… – w następnych latach będzie dzieło kontynuowane w tzw. systemie holenderskim.

31.10.2012

Na grobach seniorów harcerskich znicze pamięci zapalili:

W. Szymański -u Śp. Ryszarda Rąbczewskiego, Śp. Józefa Kwitowskiego,

E.  Krajewski -u Śp. Jana Kluczyńskiego,

W. Boruszak -u Śp. Marii Cwudzińskiej, Stanisława Garsztki,

M. Boruszak-u Śp. Jadwigi Szymańskiej,

H. Miętkiewicz-u Śp. Józefa Jasińskiego,

E. Głogowski -u Śp. Michała Spławskiego,

A. Wolski - Krzyż Katyński, na mogile; Słupczanie  Słupczanom,

W. Garsztka -u Śp. Krystyny Ulatowskiej,

M. Woźniak -u Śp. Jadwigi Karpińskiej,

S. Miętkiewicz -u Śp. Józefa i Józefy  Imierowiczów,

K. Rewers -u Śp. Ferdynanda Rewersa,

M. Wolska -u Śp. Antoniego Dobersztyna,

K. Górczyńska -u Śp. Stanisława Snaglewskiego.

12.12.2012

W harcerskiej wigilii zorganizowanej w Galerii Cafe w Słupcy oprócz członków HKS uczestniczyli instruktorzy HKSiS z Gniezna na czele z komendantem hm. Aleksandrem Sekulskim.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

13.12.2012

Hm. W. Szymański, hm. E Krajewski i hm. A. Wolski uczestniczyli w pogrzebie Śp. hm. Ryszarda Dubisza, który odszedł na Wieczną Wartę w dniu 10 grudnia 2012 roku.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Wieloletni instruktor Hufca ZHP Poznań Jeżyce. Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Członek Kapituły Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku. Członek Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań Jeżyce. Członek 1 Kręgu Seniorów Hufca ZHP Poznań Jeżyce.

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz wieloma odznakami.

Msza św. za śp. Ryszarda Dubisza odprawiona została w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela na os. Warszawskim w Poznaniu (ul. Trzemeszeńska 20) w czwartek 13 grudnia o godz.. 12.00, a pogrzeb odbył się na Cmentarzu Miłostowskim w czwartek 13 grudnia o godz. 13:30.

22.12.2012

Komendant Kręgu przywiózł z biura Komendy Hufca ZHP Konin Wigilijne Światełko Pokoju i przekazał członkom HKS w Słupcy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

27.12.2012

W 94 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego znicz zapala w imieniu członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy  Związku Harcerstwa Polskiego,  Śp. Stanisławowi Górczyńskiemu Powstańcowi Wielkopolskiemu na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy, harcmistrz Władysław Szymański - komendant Kręgu.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Joomla templates by a4joomla