P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2011 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - czerwiec)

Wydarzenia w 2011 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - czerwiec)

02.01.2011

Do przyjaciół i członków Kręgu zostały wysłane życzenia.

Z okazji Nowego Roku 2011 dużo Zdrowia i uśmiechu, mniej trosk, pogody ducha, a kolejne dni Roku Pańskiego 2011 niechaj upływają w spokoju i by każdy dzień był jak promyk słońca. 

      Niech przesłaniem na Nowy Rok będzie poniższy tekst, który jest wart odświeżenia i ponownego przeżycia, mimo upływu znacznego czasu od daty jego powstania.

Dezyderat
*Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. *O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. *Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.

*Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.

*Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

*Niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla Ciebie źródłem radości.

*Wykonaj swą pracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.

*Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa.

*Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty - wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

*Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.

*Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. *Rozwijaj siłę ducha, aby mogła Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

*Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.

*Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj.

*I czy to jest dla Ciebie jasne czy nie, wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.

*Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia, w zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.

*Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat

*Bądź uważny.

*Dąż do szczęścia.

/Tekst powyższy znaleziony został  w starym kościele Św. Pawła w Baltimore,

datowane 1692r./

10.01.2011

Do hm. Haliny Smól-Bor Przewodniczącej Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów wysłano Kronikę Wydarzeń w Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w 2010r. oraz stronę do Kroniki WRHKR wraz z najlepszymi pozdrowieniami Noworocznymi.

11.01.2011                                                                                                                                            

Odbyło się w Poznaniu spotkanie przedstawicieli Harcerskich Kręgów Seniorów nowego ruchu programowo - metodycznego Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku, powołanego 29.10.2010 roku przez Naczelnika ZHP hm. Małgorzatę Sinicę. Ruch ma zasięg ogólnopolski a siedzibę w Koninie. Celami ruchu jest: realizacja wychowania duchowego, opieka nad Mauzoleum Pamięci Harcerstwa przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  w Skulsku, podejmowanie działalności informacyjno-historycznej.

         Seniorów Ziemi Słupeckie na pierwszym spotkaniu nowo-powstałego ruchu metodycznego reprezentowali  z Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy harcmistrzowie Władysław Szymański, komendant i Andrzej Wolski, zastępca komendanta Kręgu.

          Na ulicy Inowrocławskiej 19 w auli Szkoły Podstawowej nr 46 Komendant Kręgu Seniorów OWAR hm. Walenty Kupczyk serdecznie przywitał przybyłych przedstawicieli 25  Kręgów reprezentujących 700 Seniorów ZHP z Chorągwi ZHP : Wielkopolskiej, Stołecznej, Gdańskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Śląskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej.    

          70 Seniorów przyjęło zadania ruchu na rok 2011. Szczególną uwagę zwrócono na XV Jubileuszowe Spotkanie Patronalne w Sanktuarium w Skulsku, które odbędzie się 4 czerwca 2011 roku i na remont obiektu, w którym znajduje się Mauzoleum Pamięci Harcerstwa.

          Na początku zbiórki komendanci Kręgów przypominali Seniorów zmarłych w poprzednim roku a prowadząca spotkanie hm. Jadwiga Chalasz komendantka ruchu poprosiła zebranych o uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy. Potem Komendantka złożyła zebranym serdeczne życzenia na 2011 rok i przy łamaniu się opłatkiem obecni składali sobie najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Rozbrzmiewały intonowane przez gospodarzy spotkania harcerskie pieśni i harcerska  kolęda. Gospodarze podjęli gości kawą, herbatą, ciastem, obiadem a także wręczyli wszystkim drobne upominki. Harcerski krąg splecionych rąk, palące się zimne ognie, wspólna pieśni Bratnie słowo sobie dajem…, rodzinne zdjęcie przed gościnną Szkołą nr 46 zakończyło pierwsze spotkanie nowopowstałego Ruchu Metodycznego Związku Harcerstwa Polskiego.

Foto hm. A. Wolski.

30.01.2011

Do hm. Jadwigi Chalasz komendantki Ruch Programowo – Metodycznego „Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku” (R. L10/ 2010 z dnia 29.10.2010 roku Naczelnika ZHP Hm. Małgorzaty Sinicy – powołanie Ruchu) wysłano:

Sprawozdanie z działalności HKS w Słupcy za okres od 29.10.2010 do 30.01.2011 roku.

02.02.2011

Do hm. Ryszarda Dubisz i hm. Pawła Napieralskiego z Poznania wysłano:                       

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim

Ś.P.  phm. JAN FRASZCZYŃSKIEGO

Przyjaciołom

Członkom Harcerskiego Kręgu Seniora  8 Poznańskiej Drużyny

Członkom Komisji Historycznej Hufca

Członkom sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej

Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

składają

Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy

10.02.2011
Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i Kierownik Wydziału Seniorów i Starszyzny Głównej Kwatery ZHP hm. Zbigniew Południkiewicz wyróżnili, z okazji Jubileuszu 80 – lecia urodzin, dyplomami hm. Edmunda Głogowskiego i phm. Antoniego Dobersztyna członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Komendant HKS ZHP hm. Władysław Szymański w obecności członków HKS na uroczystej zbiórce wręczył uhonorowanym dyplomy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

19.02.2011

Krąg Starszyzny i Seniorów „Matecznik” z Szamotuł zaprosił  Starszyznę i Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w dniu 19.02.2011r. na Spotkanie Pokoleń z okazji Dnia Myśli Braterskiej. HKS ze Słupcy reprezentowali hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, phm. Władysława Garsztka. Gospodarze oprowadzili gości po pięknych Szamotułach, zaprosili na wspólny posiłek i spotkanie integracyjne.

22.02.2011

 

Grafika i wykonanie hm. A. Wolski.

01.03.2011

Wysłano prośbę do:

Szanowna Pani Lidia Dobersztyn BS w Słupcy i do Szanownego Pana Tadeusza Krotoszyńskiego LBS w Strzałkowie.

            Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na prace remontowe Mauzoleum Harcerstwa przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku.

             Członkowie naszego Kręgu wpłacili na ten szlachetny cel dobrowolne składki, jednak te środki są niewystarczające.

              W Mauzoleum Harcerskim znajdują się epitafiki zasłużonych dla harcerstwa instruktorów, urny z ziemią z miejsc pamięci narodowej, portrety kapelanów harcerskich.

              Ze Słupcy w Mauzoleum znajduje się 10 epitafików szczególnie zasłużonych instruktorów harcerskich.

Uprzejmie prosimy o dofinansowanie na ten szlachetny cel.

Łączymy nasze harcerskie pozdrowienie.

Czuwaj!

10.03.2011

Komenda HKS ZHP w Słupcy zorganizowała dla Pań spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Od wielu lat instruktorki z HKS spotykają się z okazji Dnia Kobiet w Galerii Cafe w Słupcy.

Spotkanie poprzedzone zostało życzeniami, które złożył harcmistrz Władysław Szymański a hm. Wojciech Boruszak ofiarował upominki. Każda Pani została obdarowana kwiatami. Tegoroczne spotkanie uświetnił wspaniały koncert skrzypaczek Edyty Lubańskiej Ani Rybickiej, które zagrały dla Pań piękną muzykę wiekach mistrzów. Przy wspólnym stole intonował piosenki harcerskie pwd. Stefan Miętkiewicz.

Miła atmosfera trwała do późnego wieczoru.

Foto pwd. K. Rybicka.

15.03.2011

Do Kapituły Wspólnoty Sulskiej wystąpiono z prośbą o umieszczenie epitafików w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.


Wniosek

1. Imię i nazwisko                              Józef January Jasiński

2. Data i miejsce urodzenia                18.09.1929   w Zagórowie

3. Data śmierci                                   13.06.2006   w Słupcy

4. Stopień harcerski i instruktorski    harcmistrz

5. Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej, odznaczenia, wyróżnienia

       ŚP. hm. Józef Jasiński w szeregi harcerskie wstąpił w 1937 roku w Zagórowie. Służbę w ZHP pełnił, jako zastępowy, drużynowy, namiestnik zuchowy, oboźny, opiekun drużyn harcerskich.

      Po II wojnie światowej w latach 1945-1948 jest drużynowym drużyny im. Kazimierza  Pułaskiego w Zagórowie a po 1957 namiestnikiem zuchowym hufca ZHP w Słupcy, oboźnym na wielu obozach hufca. Od 1971 roku pełni funkcje: opiekuna drużyn harcerskich w Zagórowie i starszoharcerskich w Słupcy. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie przewodnika w roku 1958 podharcmistrza w roku 1960, harcmistrza w roku 1966, harcmistrza PL w roku 1976. Od roku 1973 do 1975  pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP w Słupcy. Przez wiele lat jest współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca oraz NAL. W latach 1976 - 1985 bardzo czynnie udziela się w Radzie Przyjaciół Harcerzy w Słupcy wspomagając budowę stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Słupcy w Gaju.

       Kierownik Szkoły Podstawowej w Zagórowie, Zastępca Dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczyciel w LO i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

       Prezes OSP w Słupcy. Zasłużony kapelmistrz orkiestry przy OSP w Słupcy. Społecznik, długoletni radny w Zagórowie i Słupcy oraz Przewodniczący MRN w Słupcy. Nauczyciel śpiewu, bezgranicznie oddany w swej pracy dziecku i Małej Ojczyźnie – Ziemi Słupeckiej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Między innymi Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżami Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1983, Tytułem Honorowego Instruktora – Seniora ZHP w 1985,  Odznaką za Zasługi dla Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną 15.10.2001 roku. Wieloma odznaczeniami strażackimi nagrodami inspektor, kuratora oświaty i ministra oświaty.

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej

ŚP.

Józef January Jasiński

ur. 18.09.1929  zm. 13.06.2006  

Harcmistrz

Drużynowy, Namiestnik Zuchowy

Honorowy Instruktor – Senior ZHP

 

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

Cześć Jego pamięci

 

Wniosek

1. Imię i nazwisko                              Stanisław Garsztka

2. Data i miejsce urodzenia                18.09.1932    w Sierniczu Wielkim

3. Data śmierci                                    24.03.2010    w Słupcy

4. Stopień harcerski i instruktorski     Harcmistrz

5. Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej, odznaczenia, wyróżnienia

           ŚP. hm. Stanisław Garsztka przyrzeczenie złożył 15 sierpnia 1945 roku w Niemczech a 1958 roku w Kartuzach zobowiązanie instruktorskie.

            Drużynowy, przewodniczący Rady Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego w Dzierżążnie, 12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy, członek Rady Hufca Słupca kilku kadencji, przez trzy kadencje członek Konińskiej Rady Chorągwi, delegat na trzy Zjazdy Związku Harcerstwa Polskiego, członek Rady Naczelnej Związku, współorganizator Krajowego Zjazdu Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kaszubach, instruktor Centralnej Akcji Szkoleniowej koło Wałcza, komendant wielu hufcowych obozów letnich i zimowisk hufca ZHP Słupca, komendant i tłumacz na obozach w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Niemieckiej Republice Federalnej, członek delegacji Chorągwi Konińskiej do Karłowa w Bułgarii.

          Założyciel i pierwszy Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

          Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, lokalnymi – dla województwa konińskiego, miasta Słupcy, dyplomami harcerskimi - Za Zasługi dla Chorągwi Konińskiej ZHP.

Hm. Stanisław Garsztka czytelnikom Kuriera Słupeckiego przybliżał w wielkiej gawędzie i wielu artykułach dzieje Ziemi Słupeckiej.

         Wspaniały instruktor harcerski, który posiadał wielki autorytet w Związku Harcerstwa Polskiego, jednocześnie był pełen życzliwości i do końca swych dni zaangażowany w życie codzienne organizacji.

     Wojenne dzieciństwo, kiedy  zniszczono hm. Stanisławowi zdrowie, było brzemiennym wyznacznikiem następnego okresu życia.  Mimo to żył aktywnie…

      Pozostawił piękny wizerunek człowieka, instruktora harcerskiego.

 

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej

ŚP.

Stanisław Garsztka

Harcmistrz

ur. 18.09.1932  zm. 24.03.2010  

Założyciel i Pierwszy Komendant

Harcerskiego Kręgu Seniorów

w Słupcy

 

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

Cześć Jego pamięci

                                    

24.03.2011

W dniu dzisiejszym w pierwszą rocznicę śmierci Śp. hm. Stanisława Garsztki na cmentarzu parafialnym  Św. Krzyża w Słupcy z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP. Żona phm. Władysława Garsztka odsłoniła na mogile krzyż harcerski oraz epitafik.

ŚP.
Stanisław Garsztka
Harcmistrz
ur. 18.09.1932  zm. 24.03.2010
Założyciel i Pierwszy Komendant
Harcerskiego Kręgu Seniorów
w Słupcy
Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy
Cześć Jego pamięci

W uroczystościach wzięli udział: rodzina hm. STANISŁAWA GARSZTKI,  3 Gromada Zuchowa ze Słupcy wraz z drużynową phm. IWONĄ SIUPĄ, członkowie 43 TDH ze Słupcy wraz z komendantem II Szczepu ZHP w Słupcy pwd. ANDRZEJEM  BĄCZKOWSKIM, przyjaciele ŚP. STANISŁAWA, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów wraz z hm. WŁADYSŁAWEM SZYMAŃSKIM, który tą szczególną zbiórkę harcerską przeprowadził.
O 17:00 w kościele bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy odbyła się w intencji ŚP.
STANISŁAWA GARSZTKI Msza Święta a wieczorem phm. WŁADYSŁAWA GARSZTKA zaprosiła uczestników zbiórki do Galerii Cafe na herbatę, kawę i ciasto. 

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

25.03.2011

Oddałem w imieniu członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, w miejscu wiecznego spoczynku Wielkich Polaków w krypcie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Harcerski Hołd Harcmistrzowi Śp. Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi II Rzeczypospolitej, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Wcześniej wziąłem udział, w tym szczególnym miejscu, w uroczystej zbiórce Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów ZHP z Krakowa, który zgodnie z harcerskim ceremoniałem nadał  ostatniemu Prezydentowi II Rzeczypospolitej Tytułu SENIORA KOMBATANTA. Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, przyjął patronat nad uroczystością przekazania Aktu.          

Przy mogile Prezydenta stanęło długim szeregiem 108 członków ZHP: najmłodsi - zuchy, młodzież harcerska oraz starsi wzruszeni seniorzy harcerscy. Przed płytą nagrobną złożono kwiaty. Zapłonęły znicze. Wraz z chwilą ciszy pochylił się harcerski sztandar. Zabrzmiał Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Przyłożona do marmurowej płyty nadgrobnej ręka ze wypowiedzianymi słowami „Czuwaj druhu harcmistrzu!” czciła pamięci i oddawała hołd Wielkiemu Polakowi. Pożegnalny harcerski krąg przyjaźni zakończył bardzo uroczystą zbiórkę. Zbiórkę pamięci. Zbiórkę hołdu dla ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej, harcerskiego harcmistrza.

Czuwaj! hm./-/ Władysław Szymański komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

08.04-10.04.2011

Komenda Hufca ZHP zorganizowała wycieczkę do Trójmiasta. Z naszego Kręgu udział wzięli:  pwd. Halina i pwd. Stefan Miętkiewiczowie,  hm. Maria i hm. Wojciech Boruszak pwd. Marylka Woźniak, hm. Krystyna Górczyńska, phm. Małgosia i hm.  Andrzej Wolscy, hm. Władysław Szymański.

 

08.04.2011 r. wyjazd z Konina o godz. 16.00, zbiórka – parking za wieżą ciśnień przy PKP. Przejazd do Gdańska.

Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

09.04.2011 r. Śniadanie. Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem - Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, Kościół Mariacki NMP, Dwór Artusa,

z zewnątrz  Fontannę Neptuna, Długi Targ. Spacer wzdłuż Motławy do Spichlerza. Następnie przejazd do Oliwy

i zwiedzanie Katedry połączone z koncertem organowym, wykonanym na organach, które należą do najpiękniejszych

na świecie. Westerplatte – zwiedzanie miejsca, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Podczas zwiedzania przerwa

na kawę w atmosferze urokliwych gdańskich kawiarenek.

Przejazd do Gdyni -  miasta, które powstało z wioski rybackiej w 1926 r. Miasto to jest największym polskim portem nad Bałtykiem. Zwiedzanie portu z Bulwarem Kościuszki oraz wizyta na światowej sławy żaglowcu „Dar Pomorza”.

Przejazd na Hel.  Wycieczka na Hel (gdzie zobaczymy starą zabudowę rybackiej osady z końca XVIII i połowy XIX wieku, fokarium, gdzie na turystów czekają sympatyczne foki (Ssaki żyją w basenie usytuowanym na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, w pobliżu Bulwaru Nadmorskiego. Najsłynniejszym rezydentem basenu jest samiec o żeńskim imieniu „Balbina”). Niewątpliwą atrakcją dla turystów jest Port Marynarki Wojennej, na nadbrzeżu którego wyeksponowano najstarszy zachowany polski okręt „Batory”. Spacer po Helu. Wypoczynek w jednej z pięknych stylowych restauracji, znajdujących się w starych XIX wiecznych rybackich chatach (przerwa na kawę, płatną we własnym zakresie). Przejazd do Juraty i spacer po najbardziej ekskluzywnym kurorcie na Mierzei Helskiej.

Następnie przejazd na Przylądek Rozewie będące niezwykłą atrakcją geograficzną ze względu na to, iż jest najdalej  na północ wysuniętym punktem w Polsce. Dzisiaj na wysokim klifie stoją dwie latarnie, z których zobaczymy nowszą, z pocz. XX w. W jej wnętrzu znajduje się wystawa latarnictwa, ukazująca dzieje latarń morskich.

Dla chętnych wejście na szczyt Latarni, skąd roztacza się niezapomniany widok na zatokę Gdańską.

Dzień zakończymy wizytą w Sopocie. Spacer po najsłynniejszym polskim uzdrowisku nadmorskim. Zwiedzanie Molo.

Powrót na obiadokolację i nocleg .

10.04.2011 r. śniadanie – wykwaterowanie.  Przerwa na obiad.

Przyjazd do Konina ok. godz. 23.00.

17.04.2011

Szanowny Druh hm. Bogdan Radys
Przewodniczący Referatu SiSH  Chorągwi Gdańskiej.

               Zgłaszam na XVII Harcerski Rajd Rodło 2011 patrol z Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy wg załącznika - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w XXVII RAJDZIE RODŁO, trasa Seniorów, termin 20-22 maja 2011r., Gdańsk.

W sprawach związanych z rajdem a dotyczących naszego patrolu uprzejmie proszę kontaktować się z komendantem patrolu hm. Eugeniuszem Krajewskim.

Przesyłam  wyrazy szacunku i najserdeczniejsze harcerskie pozdrowienia.

Czuwaj

hm. /-/ Władysław Szymański

Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP

w Słupcy

24.05.2011

W dniach 20-22 maja 2011r. odbył się na terenie Konina Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Konin, który przebiegał pod hasłem "Przygoda nigdy się nie kończy". W Zlocie uczestniczyło ponad 400 członków naszej organizacji. Gośćmi Zlotu byli: rodzice, dziadkowie, prezydent miasta Konina, starosta konińska, dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji, wojska, straży miejskiej oraz konińskich zakładów pracy, zastępcy komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Druh hm. Wieńczysław Celer oraz Druh hm. Janusz Wolski.

Punktem kulminacyjnym Zlotu był uroczysty apel hufca w parku 700-Lecia Miasta Konina. W czasie Apelu odsłonięty został wielki głaz upamiętniający Zlot, 100-Lecia Harcerstwa oraz symbol przyszłości i radości na pokolenia - 100 posadzonych drzew w darze dla swojego miasta. Konińscy harcerze pozostawili również pod głazem, w kapsule czasu przesłanie dla następnych pokoleń.

         Do wzięcia udziału w uroczystościach 100-lecia harcerstwa polskiego na ziemiach hufca konińskiego zaprosił zuchów, harcerzy, harcerzy starszych instruktorów i seniorów harcerskich – wszystkie jednostki organizacyjne z terenu powiatów konińskiego i słupeckiego komendant hufca ZHP w Koninie hm. Michał Kałużny. Słupcę na Jubileuszowym Zlocie ZHP w Koninie reprezentowały:  Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka ze Słupcy na czele z Komendantką hm. Marią Główczyńską, zuchy z  III Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” z drużynową phm. Iwoną Siupą, członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy oraz hm. Władysław Szymański. Członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej, słupczanin hm. Andrzej Przybyła.

Seniorzy harcerscy zwiedzili miasteczko zlotowe, które rozlokowane zostało przy siedzibie komendy hufca ZHP w Koninie obok ul. Harcerskiej, uczestniczyli w harcerskim ognisku stulecia połączonym z ogniobraniem i wraz z wszystkimi wzięli udział w bardzo uroczystej szczególnej Mszy Świętej. 

W ostatnim dniu  Jubileuszowego Zlotu Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów raport na apelu stulecia harcerstwa polskiego w Parku 700 lecia w Koninie Komendantowi Hufca hm. Michałowi Kałużnemu złożył słupczanin pwd. Andrzej Bączkowski.

Zdjęcia od hm. A. Wolskiego.

04.06.2011

Jubileuszowy XV Patronalny Dzień Skupienia w Skulsk

Pierwszy Patronalny Dzień Skupienia Skulskiej Wspólnoty ZHP  w nowej strukturze organizacyjnej, jako Ruchu Programowo-Metodycznego o zasięgu ogólnopolskim  odbył się 4 czerwca 2011roku  w Skulsku. Skulsk jest szczególnym miejscem, gdzie od  15 lat  znajduje się Mauzoleum Pamięci Harcerstwa. 

Mszę Świętą celebrowali: Ks. kan. Marian Kowalski w asyście Ks. prałata Tadeusza Sierosławskiego, Ks. prof. Hm. Zdzisława Zbigniewa Lipińskiego, Ks. Janusza Mnichowskiego, Ks. Phm. Roberta Batolika.  Homilię wygłosił Ks. kan. Marian Kowalski. Harcerską oprawę Mszy Św. przeprowadził hm. Tadeusz Rosiek.

Apel poległych oraz całość uroczystości przeprowadził hm. Włodzimierz Duch. Komendantka Skulskiej Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz podziękowała wszystkim za wspieranie i pomoc na rzecz Wspólnoty.

W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa zostało poświęcone18 nowych tabliczek epitafijnych, wśród których znalazły się tabliczki zasłużonych instruktor harcerskich z Ziemi Słupeckiej Śp. hm. Józefa Jasińskiego  i Śp. hm. Stanisława Garsztki.

Podczas uroczystości można było nabyć wydawnictwo Komisji Historycznej   Chorągwi Wielkopolskiej ZHP   „Epitafia Mauzoleum Pamięci Harcerstwa   w Skulsku” opracowane przez  hm. Ryszarda Dubisza i hm. Pawła Napieralskiego.

W uroczystości brali udział harcerze i goście z: Bydgoszczy, Gdańska, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Katowic, Koła, Konin, Leszna, Łodzi, Mławy, Mogilna, Poznania, Słupcy, Ślesina, Skulska, Trzemeszna Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali: phm. Władysława Garsztka, hm. Krystyna Górczyńska,  hm. Eugeniusz Krajewski, phm Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

 

 

Foto od hm. A. Wolskiego.

Joomla templates by a4joomla