Arykuły o harcerstwie w 2010 roku w miescowych mediach.

Kategoria: Historia HKS w Słupcy
Opublikowano: wtorek, 30 lipiec 2013 14:03
Opracował hm. (-) Władysław Szymańskik
Odsłony: 2168

Artykuły o zuchach, harcerzach, instruktorach i seniorach Ziemi Słupeckiej w 2010 roku.

Artykuły z Gazety Słupeckiej

1. hm. Maria Główczyńska Dzień Myśli Braterskiej 2010. Gazeta Słupecka nr 9(1019) z dnia 2.03.2010 r. s. 16.

2. Tadeusz Kubacki Złota Księga ludzi zasłużonych dla miasta Słupcy /…/ (37/14) Stanisław Przydryga… Gazeta Słupecka nr 11(1021) z dnia 16.03.2010 r. s. 29.

3. Tadeusz Kubacki, Katarzyna Rybicka W 78. roku życia, opatrzony Sakramentami Świętymi zmarł Stanisław J. Garsztka. Gazeta Słupecka nr 13(1023) z dnia 30.03.2010 r. s. 28.

4. Słupczanie pod Pałacem Prezydenckim i na tracie konduktu. Wzruszające chwile. Gazeta Słupecka nr 15(1025) z dnia 13.04.2010 r. s. 5.

5. hm. Maria Główczyńska XXXII Sejmik Przedstawicielstwa Wielkopolskiego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. Harcerze w Słupcy. Gazeta Słupecka nr 17(1027) z dnia 27.04.2010 r. s. 30.

6. Katarzyna Rybicka Słupca: xx Złaz Siedmiomilowców. Na słupeckim szlaku od 20 lat. Gazeta Słupecka nr 21(1031) z dnia 25.05.2010 r. s. 27.

7.Tadeusz Kubacki Herbowa Tarcza Słupcy … dla hm. Stanisława Garsztki (2014), hm. Aliny Główczyńskiej (2017), phm. Antoniego Dobersztyn (2009). Gazeta Słupecka nr 26(1031) z dnia 29.06.2010 r. s. 29.

8.Maria Główczyńska Rocznica 600-lecia Grunwaldzkiego Zwycięstwa i Słupczanie. Gazeta Słupecka nr 30(1040) z dnia 27.07.2010 r. s. 30.

9. Katarzyna Rybicka Słupca-Kraków: Harcerski Krąg Seniorów na 100-leciu  ZHP. Pozdrowienia dla braci harcerskiej. Gazeta Słupecka nr 34(1040) z dnia 24.08.2010 r. s.16.

10. Tadeusz Kubacki Zasłużeni działacze ZNP. …37 Szymański Władysław. … Słupecka nr 35(1045) z dnia 31.08.2010 r. s.29.

11. Katarzyna Rybicka Słupca: Pierwsza rocznica śmierci Jadwigi Szymańskiej. Harcerskim prawom… wiernym zawsze być. Gazeta Słupecka nr 35(1045) z dnia 31.08.2010 r. s.31.

12. Katarzyna Rybicka Słupca: hm. Maria Główczyńska wyróżniona Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Niezastąpiona dh Marylka. Gazeta Słupecka nr 36(1046) z dnia 7.09.2010 r. s. 19.

13. Tomasz Frankowski Nieprzetarty szlak. Gazeta Słupecka nr 39(1049) z dnia 28.09.2010 r. s. 8.

14. HKS ZHP Słupca I rocznica śmierci hm. Marii Cwudzińskiej. Harcerski Krzyż na mogile Komendantki. Gazeta Słupecka nr 41(1051) z dnia 12.10.2010 r. s. 19.

15.Tadeusz Kubacki Odeszli (1) …S. Garsztka… Gazeta Słupecka nr 43(1053) z dnia 26.10.2010 r. s. 30.

16. PSL. Kandydaci do Rady Miasta Słupcy. Okręg 14. Pwd. Krzysztof Rewers. Gazeta Słupecka nr 45 (1055) z dnia 09.11.2010 r. s. 9.

17. Maria Główczyńska Maria Konopnicka i inni poeci wśród zuchów. Gazeta Słupecka nr 50 (1060) z dnia 14.12.2010 r. s. 27.

18. hm. Maria Główczyńska komendant I Szczepu 1% dla zuchów i harcerzy. Gazeta Słupecka nr 52 (1062) z dnia 28.12.2010 r. s. 26.

Artykuły z Kuriera Słupeckiego

1. AG W jakim składzie w przyszłym roku? Kurier Słupecki nr 5/361/ z 2.02.2010 r. s. 26.

2. phil Stanisław Garsztka nie żyje. Stanisław Garsztka we wspomnieniach słupczan Kurier Słupecki nr 13/369/ z 30.03.2010 r. s. 4-5.

3. Maciej Nowacki Wspomnienie o Stanisławie Garsztce. Stanisław Garsztka we wspomnieniach słupczan Kurier Słupecki nr 15/371/ z 13.04.2010 r. s. 28.

4. PSL. Kandydaci do Rady Miasta. Pwd. Krzysztof Rewers.. Kurier Słupecki nr 45/401/ z 9.11.2010 r. s.5.