P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (listopad - grudzień)

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (październik  - grudzień)

09.10.2010                                                                                                                 

Hm. Wojciech Boruszak i hm. Władysław Szymański  reprezentowali HKS ze Słupcy na spotkaniu pokoleń instruktorów harcerskich w Mosinie.

04.11.2010

Ostatecznie zaprojektowane zostało logo Kręgu – pomysł hm. Władysław Szymański. Wykonanie A. Robak i W. Szymański.

29.10.2010

Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Konin L.10/2010 z dnia 29.10.2010 roku została zaliczona służba instruktorska za 2009-2010 następującym członkom naszego Kręgu: hm. Maria Boruszak, hm. Wojciech Boruszak,  phm. Antoni Dobersztyn, phm. Władysława Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Halina Miętkiewicz, pwd. Stefan Miętkiewicz, pwd. Krzysztof  Rewers, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski, phm. Małgorzata Wolska.

09.11.2010

Na zbiórce w Galerii Caffe obchodziliśmy uroczyście imieniny członka naszego Kręgu hm. Edmunda Głogowskiego, 80-te urodziny oraz 50-lecie ślubu Józefy i Edmunda Głogowskich. Jubilaci podjęli nas uroczystą kolacją.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

03.12.2010

Na spotkaniu u  pwd. Haliny i pwd.Stefana Miętkiewiczów, w którym oprócz gospodarzy wzięli udział hm. Władysław Szymański oraz phm. Małgosia i hm. Andrzej Wolscy został omówiony przebieg wieczerzy wigilijnej.

Foto hm. A. Wolski.

 

Foto hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

07.12.2010

Pwd. pwd. Halina i Stefan Miętkiewiczowie podejmowali członków Kręgu na uroczystej wigilijnej wieczerzy w swoim domu na ul. Czarnieckiego 2 w Słupcy.

Wieczerzę rozpoczął hm. Władysław Szymański komendant Kręgu. Odczytał Ewangelię wg św. Łukasza (2, 1-20), złożył obecnym najserdeczniejsze świąteczne  życzenia. Obecni zaśpiewali kolędę Wśród nocnej ciszy i dzieląc się opłatkiem składali sobie szczere harcerskie życzenia. 

Rozpoczęła się wspólne spożywanie wigilijnych potraw przygotowanych przez seniorki – członkinie Kręgu.

Gospodarz pwd. Stefan Miętkiewicz przygrywając na akordeonie intonował podczas wieczerzy piękne polskie kolędy.

Phm. Antoni Dobersztyn i hm. Edmund Głogowski opowiadali o swoich wigilijnych wieczorach. Antoś o wigiliach Jaworzniaków a Edmund o wigiliach sybiraków.

Hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu złożył z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Józefy i hm. Edmunda Głogowskich najserdeczniejsze życzenia  a pwd. Marylka Woźniak i hm. Andrzej Wolski (uczniowie Józefy i Edmunda), wręczyli Jubilatom bukiet z pięćdziesięciu róż.

Pod koniec wieczerzy wigilijnej Komendant wręczył każdemu członkowi kalendarzyki listkowe na rok 2010 wykonane z okazji 10-ciolecia Kręgu. Na kalendarzyku znajdują się fotografie założyciela Kręgu Ś.P. hm. Stanisława Garsztki i Ś.P. hm. Marylki Cwudzińskiej komendantki Kręgu.

Wieczerza zakończyła się uroczystym kręgiem. Zabrzmiała  piosenka Idzie noc… i Bratnie słowo sobie dajem..

Komendant podziękował gospodarzom za szczere i miłe podjęcie członków Kręgu  pwd. Halinie i pwd. Stefanowi Miętkiewiczom. Złożył najserdeczniejsze noworoczne życzenia na 2011 Rok.

W mroźną grudniową noc 2010 roku, żegnając gospodarzy, udaliśmy się do naszych rodzinnych domów.

 

Foto hm. A. Wolski.

 

Foto hm. A. Wolski.

 

Foto od hm. A. Wolskiego.

 

 

09.12.2010

W Harcerskiej Gali w Multikinie na zaproszenie Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Jarosława Rury uczestniczyli hm. Władysław Szymański i phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy. Po południu odbył się Zwyczajny Zjazd Chorągwi Wielkopolskie, na którym delegaci wybierali władze Chorągwi. Ze Słupcy do Komisji Rewizyjnej Chorągwi wybrany został hm. Andrzej Przybyła.

07.12.2010

Do Kręgu przyjęto Dh. Łucję Dobersztyn.

14.12.2010

Do phm. Wandy i hm. Kazimierz Gościmskiego z Konina, hm. Stanisława Przydrygi z Zagórowa, hm. Jarosława Rury – komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, phm. Michała Kałużnego – komendanta Hufca ZHP Konin, hm. Zbyszka Południkiewicz – kierownika Wydziału SiSH Głównej Kwatery ZHP, hm. Ireny Pawletko z Wydziału SiSH Głównej Kwatery ZHP, Heleny Kumosowej, Macieja Nowackiego Honorowego Prezesa STS-K, Teresy Więckowskiej - Prezesa STS-K, Michała Pyrzyka Burmistrza Słupcy, Mariusza Rogi – Starosty Słupeckiego, hm. Olga Jurgielewicz przewodniczącej Kręgu T.W.A. Elita w Mosinie, hm. Marii Główczyńskiej komendantki I Szczepu im. Korczaka w Słupcy, phm. Iwony Siupy drużynowej 32 GZ Leś Ne ludki, pwd. Andrzeja Bączkowskiego komendanta II Szczepu Gród i Drużynowego 43 WDH Cichociemni, pwd. Eweliny Romańskiej komendantki HKI Iskra, Kasia i Michał Cecha z Witkowa. 25 Komendantów Kręgów Seniorów Wspólnoty Skulskiej ZHP zostały wysłane życzenia świąteczne i Noworoczne oraz kalendarzyki listkowe na 2011 rok..

Internetem wysłano życzenia do: hm. Ireny Pawletko z Białegostoku,  hm. Włodzimierz Ducha z Inowrocławia, phm. Ireneusza Kasprzaka z Trzemeszna, hm. Andrzeja Wolskiego ze Stawu, hm. Jana Chojnackiego, Komendy Chorągwi Wlkp., hm. hm. Krystyny i Bronka Nowaków, hm. Wojtka Boruszaka ze Słupcy, ks. Piotra Przyborowskiego z Lądu, hm. Zbyszka Południkiewicza z Warszawy, hm. Jadwigi Chalasz z Kazimierza Biskupiego, hm. Jędrzeja Pietrowicza ze Słupcy, Kazimierza Kazimierczaka ze Słupcy, hm. Kazimiery Rosińskiej z Trzemeszna, hm. Tadeusza Cyjankiewicza z Krakowa, Komendy Hufca ZHP w Koninie, Karoliny Lidki ze Słupcy, hm. Marii Bąk z Konina, dyrekcji Muzeum Harcerskiego z Warszawy, hm. Pawła Napieralskiego z Poznania, hm. Janiny Nowaczyk z Poznania, phm. Ryszarda Dubisza z Poznania, hm. Aleksandra Sekulskiego z Gniezna, hm. Teresy Szrajbrowskiej z Janowca Wielkopolskiego, hm. Zbyszka Mścisławskiego z Warszawy,  Seniorów z Lublina, hm. Krzysztofa Bączkowskiego,  hm. Danuty Białas z Mosiny, Wojciecha Rajewicza ze Słupcy, Zbyszka Kmiecia ze Słupcy, Alicji Szymaszek ze Słupcy, Anny Kuchowicz ze Słupcy, Bożeny Białas ze Słupcy, Katarzyny Pułról ze Słupcy, Emilii Pilarczyk z Kalisza, ks. Hieronima Szczepaniaka ze Słupcy, Waldemara Miernika ze Słupcy, ks. Dariusza Kolskiego z Lądku, Jadwigi Włodarczyk ze Słupcy, Jana Gorzkowskiego ze Słupcy,  ks. Marcina Jankowskiego z Rzymu, Jarosławy Kobos ze Słupcy, Joanny Lesiak z Warszawy, Katarzyny Rybickiej ze Słupcy, Lucyny Muniak z Gniezna, Janusza Ansjona ze Słupcy, Marylki Kawskiej z Piły, Marty Marciniak ze Słupcy, Michała Majewskiego ze Słupcy, Mirki Komin ze Słupcy, Beaty Czerniak ze Słupcy, ks. Krzysztofa Pecyny z Inowrocławia, Sebastiana Rogalskiego ze Słupcy, ks. Artura Biernata z Brześcia Kujawskiego, Barbara  Morawskiej-Nowak z Krakowa.

Życzenia otrzymano od: 

HKS z Gdyni, HKS z Mogilna, Komendantki Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku, Kręgu Seniorów ZHP z Konina, KSH Poznań-Jeżyce, KSH z Łodzi, HKS z Mławy, HKS z Trzemeszna, Komendanta Hufca ZHP Konin, Marii Szymczak z Konina, KIiS z Lublina.

Internetem: Stanisława Słopienia Prezesa WTK, ks. Marcina Jankowskiego z Rzymu, Jarosławy Kobos ze Słupcy, hm. hm. Krysi Szczygieł i Bronka Nowaków z Czapur,  Redaktora Naczelnego Waldemara Miernika z Gazety Słupeckiej, hm. Ireny Pawletko  Białegostoku, ks. Hieronima Szczepaniaka ze Słupcy, Ali Szymaszek z Nowego Jorku,  HKS Poznań Wilda, hm. Zbigniewa Mścisławskiego z Warszawy, hm. Tadeusza Cyankiweicza z Krakowa, Ambrożego Meyera z Goliny, ks. Jacka Dziela z CAG z Gniezna, Dyrekcji Muzeum Harcerskiego z Warszawy, Wojciecha Rajewicza ze Słupcy, pwd. Dagmary i hm. hm. Krystyny i Józefa Frydrychowiczów z Woli Parcele, Katarzyny Rybickiej ze Słupcy, kierownictwa Muzeum ze Słupcy, Barbary Morawskiej-Nowak z Krakowa, Przewodniczącej T.W.A Elita z Mosiny, hm. Andrzeja Przybyły.

15.12.2010

Na stronie Internetowej:  http://starszyzna.zhp.pl - Starszyzny i Seniorów ZHP ukazały się życzenia i karta świąteczna

***
„Boże Narodzenie może być w tysiącach miejsc,
każda wieś,
każde miasto może nazywać się Betlejem,
każde serce może stać się żłobkiem,
w którym rodzi się miłość dla każdego człowieka”.
Phil Bosmams

W imieniu Członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy Chorągiew Wielkopolska składam najserdeczniejsze życzenia – radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
 

02.12.2010

W 32. Przeglądzie Twórczości Plastycznej Konin 2010 O Złotą Sztalugę obrazy swoje prezentował Pwd. Stefan Miętkiewicz.

Autor  pwd. Stefan Miętkiewicz.

Joomla templates by a4joomla