P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (lipiec - wrzesień)

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (lipiec  - wrzesień)

14.08.2010

Hm. Krystyna Górczyńska i hm. Władysław Szymański wzięli udział w spotkaniu z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej,  zorganizowanym przez HKS  z Gniezna dla Harcerskich Seniorów ze Mogilna, Słupcy i Trzemeszna.

15.08.2010

Do HKS przyjęliśmy Dh. pwd. Marię Woźniak.

16.07.2010

Na zaproszenie Zastępcy Komendanta Hufca Mogilno hm. Kazimiery Rosińskiej w spotkaniu przedstawicieli Kręgów skupionych w Wspólnocie Skulskiej ZHP w bazie NAL w Chałupskach Krąg Seniorów Harcerskich ze Słupcy reprezentowali: Hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski, phm. Małgorzata Wolska, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski.

21- 24.08.2010

Na Zlocie 100-lecia ZHP w Krakowie Krąg nasz reprezentowali:

Hm. hm. Andrzej Wolski, Władysław Szymański, Eugeniusz Krajewski, Wojciech Boruszak, phm. Małgorzata Wolska, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Maria Boruszak.

21 sierpnia 2010 roku  W sobotę godzinie 5:00 wyjechaliśmy ze Słupcy nowym busikiem Urzędu Miasta Słupca kierowanym przez Pana Jerzego Romańskiego, by o 10:00 szczęśliwie dotrzeć do Krakowa i zameldować się w Gnieździe XIX Złazu Starszyzny i Seniorów Krak 2010  na ul. Rejmonta 18.  Sprawnie zostaliśmy zakwaterowani w Hotelu Akademickim Alfa. Po apelu, który odbył się na obrzeżach Parku im. H. Jordana 460 Harcerskich Seniorów  podążyło na obiad. Oczekiwała przed studencką stołówką na Komendanta HKS ze Słupcy Dh. hm. W. Szymańskiego Barbara Morawska-Nowak, której komunikat naukowy Powstanie harcerstwa w Słupcy i w Kaliszu był prezentowany 20.08.2010 roku na harcerskiej  konferencji naukowej. Po południu na Małym Rynku, gdzie odbywały się zajęcia uczestników Zlotu w ramach programu Żółta Ciżemka, zaroiło się też od Seniorów. Wieczorem uczestniczyliśmy w spotkaniu na inauguracyjnym - ognisko w Barbakanie. Z nami w tym doniosłym ognisku w prastarych murach Barbakanu uczestniczyła Pani Barbara Morawska-Nowak.

Foto hm. A. Wolski.

Hm. W. Szymański i hm. W. Boruszak w gościnie u Barbary Morawskiej-Nowak

w Krakowie. Ojciec (lekarz) pochodził ze Słupcy a w latach piętnastych - dwudziestych

XIX wieku organizował drużynę harcerską w Słupcy.

Foto od hm. W. Boruszaka.

22 sierpnia 2010 rok

W niedzielę kulminacyjnym punktem zajęć dla uczestników Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa była Msza Św. odprawiona w Katedrze Wawelskiej przez kardynała Stanisława Dziwisza. Uczestniczył w niej także Prezydent RP Bronisław Komorowski. Po mszy odbyło się spotkanie na którym Prezydent wręczył zasłużonym instruktorom Ordery Odrodzenia Polski. Odwiedziliśmy również Kazimierz i klasztor na Skałce oddając nasz hołd w nekropolii poetów i artystów. Zwiedziliśmy też Wawel i groby królewskie w kryptach pod Katedrą.  Ten dzień był też dniem odwiedzin na terenie miasteczka zlotowego na Krakowskich Błoniach.

Wieczorem spotkaliśmy się na kawie, by rozdzielić wspólnie upominki ze Słupcy, którymi chcemy obdarować naszych przyjaciół. Postanowiliśmy wręczyć upominki  hm. Januszowi Wolskiemu zastępcy Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej i hm. Pawłowi Napieralskiemu z Poznania  – wręczą  hm. hm. Krystyna Górczyńska i Eugeniusz Krajewski, hm. Zbyszkowi Cyankiewiczowi, komendantowi Złazu – wręczą hm. hm. Andrzej Wolski i Władysław Szymański, pwd. Krzysztofowi Balikowi – drużynowemu  drużyny Wielkopolskiej i Dh.  Dh.  z zastępu obsługującego Seniorów – wręczą hm. hm. Władysław Szymański, hm. Zbyszkowi Południkiewiczowi – kierownikowi SiSGK ZHP – wręczy hm. Władysław Szymański., hm. Irenie Pawletko – kierownikowi witryny Internetowej Starszyzny i Seniorów GK ZHP – wręczą hm. hm. Andrzej Wolski i Władysław Szymański. Barbarze Morawskiej-Nowak – wręczą hm. hm. Wojciech Boruszak, Władysław Szymański i Andrzej Wolski.

23 sierpnia 2010 roku

Poniedziałek. Szybko minął ten czas. Teraz już wszystko „z górki”. Na Małym Rynku trwają ostatnie zajęcia programowe. Seniorzy uczestniczą w wycieczkach zorganizowanych przez gospodarzy. Do Kopalni w Bochni wybrali się  hm. hm. Maria i Wojciech Boruszakowie i phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy. Do Wieliczki hm. hm. Krystyna Górczyńska i Eugeniusz Krajewski. Po Krakowie hm. Władysław Szymański. Po południu wystawę Stulecia Książki Harcerskiej odwiedzili Phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy. A wieczorem w Nowohuckim Centrum Kultury uczestniczyliśmy w jubileuszowym spotkaniu przygotowanym dla uczestników Złazu Seniorów. Na Błoniach i w Hoteliku Alfa, gdzie nocują seniorzy nadchodzi ostatnia noc, a jeszcze jutro przed nami ostatni dzień Zlotu.

Zwiedzamy Kraków.

Foto hm. A. Wolski.

Na Krakowskim Rynku.

Odpoczynek przy kawie po wycieczce po Kazimierzu.

Zdjęcdie od hm. A. Wolskiego.

24 sierpnia 2010 roku

Tak niedawno jeszcze oczekiwaliśmy na Zlot, a już przyszedł czas żeby się żegnać. Nawet niebo posmutniało i po upałach zaczęło „płakać”. Końcowy apel seniorów odbywał tuż przed deszczem. Uczestnikom Zlotu na Błoniach towarzyszył deszcz. Maszerującym kolumnom  z poszczególnych gniazd przygrywała harcerska orkiestra, która potem muzyką umilała cały apel. Komendanci gniazd zameldowali swoje gniazda, oboźny Zlotu złożył meldunek Przewodniczącemu ZHP. Przewodniczący dokonał przeglądu poszczególnych gniazd oddając honory każdemu ze sztandarów. Swoje wystąpienia mieli także Przewodniczący ZHP  i Naczelniczka ZHP. Przyznano Odznakę Kadry Kształcącej, wręczono podziękowania komendantom gniazd i kadrze programowej Zlotu. Opuszczona została flaga narodowa, która powiewała przez cały okres Zlotu na Błoniach. W apelu na Błonia nie uczestniczyli seniorzy. Po apelu rozpoczęła się likwidacja zlotowego miasteczka. Znikały kolejne zlotowe obiekty, a grupy maszerowały do autokarów lub na dworzec, by wracać do swoich miejscowości i do rodzinnego domu. Trudno powiedzieć kiedy będzie kolejne takie spotkanie. My dotarliśmy szczęśliwie do Słupcy w godzinach popołudniowych.

Mimo napiętego programu udało się nam wspólnie wypić kawę i zakosztować lody na Krakowskim Rynku tuż obok Kościoła Mariackiego, także na Placu w Kazimierzu. Niektórzy z nas odwiedzili Piwnicę Pod Baranami, Jamę Michalikową a także Wierzynka.

Nasz zlotowy zastęp: seniorzy z Poznania, Leszna, Lubonia, Słupcy.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Krakowskie łęgi - teren Zlotu.

Zdjęcie wykonane z Kopca Kościuszki.

Seniorzy na Zlocie u harcerzy z Konina.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Seniorzy z Konina i ze Słupcy przed Gniazdem Zlotowym Hufca Konin.

Foto hm. W. Szymański.

25.08.2010

W spotkaniu u wiceburmistrza Słupcy uczestniczyli obecni seniorzy z HKS w Słupcy, którzy uczestniczyli w Zlocie 100-lecia w Krakowie; XIX Złaz Seniorów – Krak 2010.

Podziękowano za przewiezienie delegacji Kręgu na Zlot. Wręczono węgiel z ogniska 100-lecia zapalonego w Barbakanie w dniu rozpoczęcia Złazu Starszyzny i Seniorów ZHP, list z podziękowaniami, za transport busikiem na ręce zastępcy Burmistrza Tomasza Garsztki, naszej delegacji na Światowy Zlot Harcerski do Krakowa.

25.08.2010

Na pogrzebie Śp. hm. Karola Kalkowskiego  na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu zapalili pod mogiłą Komendanta znicze - hm. Władysław Szymański i hm. Andrzej Wolski.

Zdjęcie od hm. P. Napieralskiego.

foto hm. W. Szymański.

28.08.2010

W pierwszą rocznicę śmierci Śp. hm. Jadwigi Szymańskiej przy Jej grobie na Cmentarzu Św. Krzyża w Słupcy zebrali się członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów. Zaśpiewano Modlitwę harcerską i odsłonięto umocowany na nagrobku Krzyż Harcerski oraz eptafik. Po modlitwie przeprowadzonej przez hm. Marię Boruszak zapalono znicze i odśpiewano pieśni (przez pwd. Katarzynę Rybicka – Polskie Kwiaty i hm. Władysława Szymańskiego – Jest dla nas wzorem Stefan-Wincenty), które to pieśni Ś.P. hm. Jadwiga szczególnie lubiła. Uroczystości towarzyszył historyczny sztandar Hufca Słupca wprowadzony przez chorążego hm. Wojciecha Boruszaka. Zbiórka zakończyła się kręgiem i wspólnie zaśpiewana pieśnią Bratnie słowo sobie dajem….

Foto pwd. K. Rybicka

Członkowie Kręgu wraz z historycznym Szandarem odwiedzili także grób pierwszego Komendanta HKS w Słupcy Ś.P. hm. Stanisława Garsztki. Odmówiono modlitwę, którą prowadził komendant Kręgu hm. Władysław Szymański i zapalono znicze.

Po odprowadzeni sztandaru odbyło się krótkie spotkanie członków Kręgu.

01.09.2010

Wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w Słupcy dla upamiętnienia bohaterskich żołnierzy II wojny światowej złożyli od członków HKS Dh. Dh. E. Krajewski, K. Rewers, A. Wolski.

 

Foto pwd. Magdalen Suszka-Golak

08.09.2010

W Mielnicy  na spotkaniu z okazji jubileuszu 20-lecia powstania HKS Warta w Koninie HKS w Słupcy reprezentowali pwd. Maria Woźniak, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski.

Do kroniki HKS Warta zapisaliśmy:

Składamy Wam  najserdeczniejsze życzenia w tych szczególnych dniach,   jubileuszu 20-lecia utworzenia Harcerskiego Kręgu Seniorów „Warta”.

I jak mówił Jurek Owsiak „trwajcie w działalności Kręgu – do końca świata i jeden dzień dłużej”.

20.09.2010

        Na cmentarz poznański w Miłostowie w pierwszą rocznicę śmierci do grobu ŚP. harcmistrzyni Marii Cwudzińskiej przybyli członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy na czele komendantem hm. Władysławem Szymańskim i historycznym sztandarem Hufca Słupcy. 

W szczególnej ceremonii uczestniczyły także córki ŚP. hm. Marii wraz z mężami i dziećmi oraz przyjaciele i przedstawiciele innych Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej.

Po wprowadzeniu sztandaru  o  Druhnie komendantce tak mówił hm. Władysław.     

        Ś.P. harcmistrzyni Maria Cwudzińska przyrzeczenie harcerskie złożyła w 1949 roku a zobowiązanie instruktorskie w 1972 roku. Komendantka Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. Organizowała i zapraszała członków Harcerskiego Kręgu raz w miesiącu na piękne spotkania i zbiórki harcerskie. Mobilizowała członków HKS w Słupcy do udziału w bogatym życiu Seniorów Harcerskich. Zapraszała na wyjazdy do Skulska na modlitewne spotkania patronalne, Msze Święte za Seniorów Harcerskich, pielgrzymki harcerskie na Jasną Górę oraz na inne zbiórki i spotkania organizowane przez Seniorów Harcerskich z: Trzemeszna, Mogilna, Konina, Janowca Wielkopolskiego, Poznania, Skulska, Gniezna, Koła czy Warszawy.

       Dwukrotnie pod jej przewodnictwem HKS  w Słupcy gościł Seniorów i Starszyznę harcerską ze Wspólnoty Skulskiej ZHP.

      Instruktorka na bardzo wielu obozach harcerskich akcji letnich Hufca ZHP Słupca, Chorągwi Konińskiej,  jako wspaniały lekarz,  przyjaciel dzieci. Lubiana przez - zuchów harcerzy. Lubiana przez instruktorów harcerskich. Ceniona przez swoich przełożonych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Człowiek wielkiej dobroci i współczucia dla innych, szczególnie swoich małych pacjentów.

      Ciesząca się sympatią i uznaniem wśród mieszkańców naszego miasta Słupcy. Długoletnia lekarka – pediatra. Aktywna w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Pogotowiu Ratunkowym, w Polskim Czerwonym Krzyżu w Stacji Krwiodawstwa, wspierająca Stowarzyszenie Św. Alberta. Podziwialiśmy ją za ofiarność, którą realizowała na rzecz swej pracy zawodowej i społecznej.

Odeszła od nas 20 września 2009 roku w Bydgoszczy w mieście w którym przyszła na świat a jej ostatnia droga ziemska zakończyła się tu na cmentarzu w Poznaniu.

Niech Najwyższy Hufcowy Ś.P. Marię w Swoim Niebieskim Hufcu  nagrodzi za Jej pełne poświęcenie w służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim i za wierność ideałom  harcerskim do ostatnich dni życia.

      Komendant hm. Władysław Szymański poprosił Janinę, Marię i Izabellę – córki o odsłonięcie krzyża Harcerskiego i epitafiku na mogile ŚP. hm. Marii Cwudzińskiej.

Obecni przy grobie wraz z Seniorami Harcerskim zaśpiewali zaintonowaną przez hm. Andrzeja Wolskiego Modlitwę harcerską. Wszyscy odmówili w intencji ŚP. hm. Marii krótką modlitwę przeprowadzoną przez komendanta i zaśpiewali piosenkę pt. Zapomnisz, którą bardzo lubiła ŚP. hm. Maria Cwudzińska. Na zakończenie spotkania i odsłonięcia harcerskiego krzyża na mogile komendantki wspólny krąg otoczył grób  i zabrzmiała pieśń Bratnie słowo sobie dajem…

Historyczny sztandar Hufca ZHP Słupca pochylił się nad mogiłą i uroczyście przez hm. Wojciecha Boruszaka został odprowadzony.

O godzinie 17:00 w kościele oo. Dominikanów odbyła się Msza Święta w intencji ŚP. harcmistrzyni  Marii Cwudzińskiej.

W godzinach wieczornych uczestnicy spotkania zostali podjęci przez  hm. Janinę Nowaczyk, córkę Komendantki ŚP. Marii - kawą, herbatą kanapkami i ciastem.

 

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

25.09.2010

Ponad 150 instruktorów z sześciu harcerskich generacji przybyło na Harcerskie Spotkanie Pokoleń, które odbyło się w sobotę 25 września w Gimnazjum nr 7 w Koninie. Wspomnieniom i anegdotom nie było końca, tak samo jak podziękowań za wspólną pracę zarówno przed laty jak i obecnie.

Nasz Krąg reprezentowali: hm. Władysław Szymański, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Maria Woźniak. 

Foto hm. W. Szymański.                 

Joomla templates by a4joomla