baner_oficjalny_hksslupca.pngc.pngd.pnge.png

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - marzec)

Wydarzenia w 2010 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - marzec)

08.01.2010

Na spotkaniu Wspólnoty Skulskiej ZHP W Koninie reprezentowali HKS hm. A. Wolski i phm. Eugeniusz Krajewski.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

12.01.2010

Zbiórka Kręgu u  pwd. Haliny i pwd. Stefana Miętkiewiczów na  Czarnieckiego 2 w Słupcy. Na zbiórce Kręgu przyjęto plan pracy na pierwsze półrocze 2010 roku.

Foto hm. A. Wolski.

26.01.2010

Zmiana podpisów na koncie HKS  w BS Słupca -  hm. W. Szymański, phm. M. Wolska.

22.02.2010

Do naszych przyjaciół wysłaliśmy pozdrowienia.

15.03.2010

Wnioski na tabliczki epitafijne dla  Śp. hm. Marii Cwudzińskiej i Śp. hm. Jadwigi Szymańskiej przygotował hm. Władysław Szymański i po konsultacji z hm. Edmundem Głogowski i hm. Andrzejem Wolskim wysłał do przewodniczącej kapituły hm. Haliny Smól-Bor.

Wniosek

l. Imię i nazwisko … Śp. hm. Maria Aleksandra Cwudzińska

2. Data i miejsce urodzenia …. 5 września 1936 roku w Bydgoszczy

3. Data śmierci……………  20 września 2009 roku w Bydgoszczy

4. Stopień harcerski i instruktorski ….. harcmistrzyni

5. Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej, odznaczenia, wyróżnienie ).

        Ś.P. harcmistrzyni Maria Cwudzińska złożyła Przyrzeczenie Harcerskie w 1949 roku a zobowiązanie instruktorskie w 1972 roku. Komendantka Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. Organizowała i zapraszała członków Harcerskiego Kręgu raz

w miesiącu na piękne spotkania i zbiórki harcerskie. Mobilizowała nas wszystkich do udziału w bogatym życiu Seniorów Harcerskich, zapraszała na wyjazdy do Skulska na modlitewne spotkania patronalne, Msze Święte za Seniorów Harcerskich, pielgrzymki harcerskie na Jasną Górę oraz na inne zbiórki i spotkania organizowane przez Seniorów Harcerskich z: Trzemeszna, Mogilna, Konina, Janowca Wielkopolskiego, Poznania, Skulska, Gniezna, Koła czy Warszawy.

       Dwukrotnie razem z nią podejmowaliśmy w Słupcy Seniorów i Starszyznę harcerską ze Wspólnoty Skulskiej ZHP.

      Instruktorka na bardzo wielu obozach harcerskich akcji letnich Hufca ZHP Słupca, Chorągwi Konińskiej,  jako wspaniały lekarz,  przyjaciel dzieci. Lubiana przez swoich małych pacjentów - zuchów harcerzy. Lubiana przez instruktorów harcerskich. Ceniona przez swoich przełożonych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Człowiek wielkiej dobroci i współczucia dla innych, szczególnie swoich małych pacjentów.

      Ciesząca się sympatią i uznaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Długoletnia lekarka – pediatra. Wspaniała Matka trzech córek. Aktywna

w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Pogotowiu Ratunkowym,

w Polskim Czerwonym Krzyżu w Stacji Krwiodawstwa, wspierająca Stowarzyszenie Św. Alberta. Podziwialiśmy ją za ofiarność, którą realizowała na rzecz swej pracy zawodowej i społecznej.

       Druhna Marylka na trwałe zapisała się w pamięci braci harcerskiej Hufca ZHP Słupca, Chorągwi Konińskiej i Wielkopolskiej. 

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej 

Ś.P. Maria Aleksandra Cwudzińska

05.09.1936 – 20.09.2009

Harcmistrzyni

Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

Lekarka – pediatra

Lubiana przez swoich małych pacjentów

zuchów i harcerzy

Wspaniała matka trzech córek

 

Cześć Jej pamięci

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

Wniosek

l. Imię i nazwisko    Śp. hm. Jadwiga Kazimiera Szymańska

2. Data i miejsce urodzenia …. 14 września 1943 roku w Lądku

3. Data śmierci ………………. 28 sierpnia 2009 roku w Słupcy

4. Stopień harcerski i instruktorski … harcmistrzyni

5. Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej, odznaczenia, wyróżnienie ).

        Ś.P. Harcmistrzyni Jadwiga Szymańska do harcerstwa wstąpiła w Lądku, gdzie złożyła w 1956 roku Przyrzeczenie Harcerskie w obecności swojego ukochanego nauczyciela-wychowawcy, drużynowego, phm. Mikołaja Witkowskiego. W Liceum Pedagogicznym w Morzysławiu uczestniczyła w obozie letnim w Krotoszynie, na którym przyszłych nauczycieli przygotowywano do prowadzenia drużyn zuchowych i harcerskich. W roku 1960 prowadziła w Lądku akcję nieobozową dla zuchów. Od 1962 roku jest czynnym instruktorem hufca ZHP Słupca jako drużynowa zuchowa w Woli Koszuckiej a potem w Ratyniu. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach obozowych (Lutomia, Zaniemyśl, Gądno, Szumirad) hufca ZHP Słupca, jako drużynowa harcerska i zuchowa,  komendantka. Prowadziła na akcjach letnich  dokumentację finansową. W hufcu Słupca pełniła funkcję namiestnika zuchowego i szkolenia dla drużynowych zuchowych w Gaju i szkolenia na odprawach zwoływanych przez komendanta hufca.

      Od roku 2003 w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy pełniła funkcję skarbnika i była współredaktorem strony kronik kręgu wysyłanych do kroniki Wspólnoty Skulskiej ZHP, Rady Wielkopolskich Kręgów Seniorów, na stronę internetową Starszyzny i Seniorów ZHP.

      Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Lądku uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Morzysławiu, potem ukończyła Studium Nauczycielskie i podjęła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracując w szkole w Kotuni jednocześnie ukończyła zaocznie językowe studia na Uniwersytecie Puszkina w Moskwie i Uniwersytecie w Kijowie. W roku 1984 ukończyła studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie we Wrocławiu. W roku 1979 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie kierowania placówkami oświatowymi w Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu.

       Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1962 w Woli Koszuckiej następnie uczyła w Ratyniu, Kowalewie, Kotuni w której w roku 1984 objęła stanowisko dyrektora. W latach 1973-1984 pełniła funkcję metodyka i wizytatora języków obcych, w powiecie słupeckim a następnie w województwie konińskim.

      Redagowała artykuły do Zielonego Sztandaru, Wiadomości Słupeckich, Gazety Słupeckiej, Kuriera Słupeckiego, Niedzieli, Ładu Bożego, Przewodnika Katolickiego a także do fachowych metodycznych zeszytów – szczególnie o postępie pedagogicznym w nauce języka obcego.

Przez wiele lat prowadziła dziennik – dzienne zapiski w rodzinie.

       Mimo ciężkiej choroby działała w Zespole Parafialnym Caritas przy parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy i w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej pełniąc funkcję sekretarza.

Kronikarka Parafii Bł. M. Kozala BM w Słupcy (16 tomów), Parafialnego Zespołu Caritas Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Nominowana pośmiertnie do tytułu „PRO BONITATE FRATRIBUS ALLATA” (za dobroć ludziom okazaną). Działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

     Za prace zawodową wyróżniana wielokrotnie przez Ministra Oświaty, Kuratora Szkolnego, Inspektora Oświaty. Uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotym (dwukrotnie) Krzyżem Zasługi a także najwyższym wyróżnieniem Ministra Oświaty - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto wyróżniono Ją Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”.

     Na rok przed śmiercią wraz z mężem odbyła pielgrzymkę do Ziemi Świętej by dziękować Dobremu Bogu za 44 lata szczęśliwego pożycia małżeńskiego. I jak mówiła była to podróż jej życia.

      Bardzo poświęcała się rodzinie. Była wspaniałą mamą, babcią i żoną. 

      Chorowała nie skarżąc się nie pokazując najbliższym  przyjaciołom swego cierpienia. Zawsze pełna optymizmu, zawsze gotowa nieść pomoc innym, zawsze życzliwa dla wszystkich. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, skromna, tolerancyjna. Nikomu nie odmówiła pomocy. Pozostawiła po sobie tak wiele pięknych wspomnień i serdecznych uczuć.      

      Choroba nowotworowa wygrała. Odeszła na wieczną wartę otoczona najbliższymi ukochanymi córkami Magdaleną i Joanną, najukochańszymi wnukami Kubą i Olkiem, zięciami i jak zawsze mówiła – miłością życia, mężem Władysławem.

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej 

Śp. Jadwiga Kazimiera Szymańska

14.09.1943 – 28.08.2009

Harcmistrzyni

Nauczycielka

Drużynowa, Namiestnik Zuchowy, Komendantka

Zawsze pełna optymizmu, gotowa nieść pomoc innym.

Życzliwa do wszystkich, uśmiechnięta, pogodna, skromna, tolerancyjna.

Nikomu nie odmówiła pomocy.

Pozostawiła po sobie tak wiele pięknych wspomnień i serdecznych uczuć. 

Cześć Jej pamięci

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

19-20-21.03.2010

Odbyło się tradycyjne spotkanie komendantów Kręgów Seniorów, kierowników Referatów Chorągwianych oraz członków Wydziału SiSH Głównej Kwatery ZHP. W tym roku zameldowało się na naradzie 73 instruktorów ze wszystkich stron Polski.

HKS reprezentował hm. Władysław Szymański. Dla przyjeżdżających wcześniej, w godzinach popołudniowych, odbyła się interesująca wycieczka na Stare Miasto. Uczestniczyło w niej 30 osób. Naradzie przewodniczył kierownik Wydziału SiSH GK ZHP hm. Zbigniew Południkiewicz. Omówiono zadania czekające cały harcerski ruch seniorów w Roku 100-lecia Harcerstwa.

Złaz kosztuje 350 zł i odbędzie się w dniach 21-24 sierpnia 2010 roku. Nowością jest podział uczestników na 10 osobowe zastępy, dokonywany już na poziomie chorągwi.

Organizację i program Zlotu Weteranów Harcerskiej Służby przedstawił hm. Franciszek Dębski. Współpracę międzynarodową w ramach ISGF-u, omówiła hm. Teresa Tarkowska-Dudek.

Dalszą koncepcję redagowania biuletynu, „Co słychać u seniorów…” przedstawiła hm. Irena Pawletko. Rozszerzono skład zespołu redakcyjnego biuletynu „Co słychać u seniorów…” i witryny Wydziału SiSH GK ZHP. W skład zespołu powołano hm. Kazimierę Rosińską, hm. Bogdana Radysa, hm. Edwarda Nakoniecznego, hm. Pawła Napieralskiego oraz phm. Ryszarda Dubisza.

Po południu ciekawą gawędę na temat harcerskiej służby wygłosił zebranym dh.   hm. Andrzej Borodzik. Swoją obecnością zaszczyciła nas naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica. Przedstawiła aktualne problemy naszego Związku, a w szczególności wyjaśniła przyczyny dużego zadłużenia naszej organizacji.

W godzinach wieczornych przedstawiono projekt monografii 70 Harcerskich Kręgów Seniorów, która ma być wydana w formie albumowej.

Przez 3 lata z trudem zbierano materiały do tej monografii i teraz jest duża potrzeba zamknięcia tych działań, bo inaczej przedstawiane treści przestaną być aktualne. Bardzo wysoka jest cena książki (85 zł za egzemplarz) wynikająca z zawartości w niej dużej ilości kolorowych zdjęć i małego nakładu wydawnictwa.  
Na koniec narady zaplanowano prezentację kręgów - po 3 min. czasu na wystąpienia komendantom. Podsumowano akcję pomocy materialnej dla harcerzy na Białorusi pod nazwą „Pomocna dłoń”. Szczegółowe sprawozdanie złożył organizator akcji hm. Stefan Romanowski.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym kręgiem i serdecznymi życzeniami na zbliżające się święta Wielkanocne.

 

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Zdjęcie z internetu.

12-14.03.2010

Hm.Władysława Szymańskiego reprezentował HKS w Słupcy na XI Zjeździe Gnieźnieńskim zorganizowanym przez Metropolitę Gnieźnieńskiego Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. 

27.03.2010


W imieniu harcerskiej rodziny Ś.P. hm. Stanisława Garsztkę żegnał na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy hm. Władysław Szymański komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

Druhu Komendancie, Druhu Harcmistrzu, Stanisławie, Staszku.

         Przyszliśmy, aby towarzyszyć Ci w ostatniej drodze, my seniorzy, starszyzna, instruktorzy, harcerze i zuchy. Przyszliśmy, by po raz ostatni przy twojej trumnie zaciągnąć naszą instruktorska i harcerską wartę.

***

           Dh. hm. Stanisław Jerzy przyrzeczenie złożył 15 sierpnia 1945 roku w Niemczech a 1958 roku w Kartuzach zobowiązanie instruktorskie.

           Drużynowy, przewodniczący Rady Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego w Dzierżążnie, 12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy, członek Rady Hufca Słupca kilku kadencji, przez trzy kadencje członek Konińskiej Rady Chorągwi, delegat na trzy Zjazdy Związku Harcerstwa Polskiego, członek Rady Naczelnej Związku, współorganizator Krajowego Zjazdu Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kaszubach, instruktor Centralnej Akcji Szkoleniowej koło Wałcza, komendant wielu hufcowych obozów letnich i zimowisk hufca ZHP Słupca, komendant i tłumacz na obozach w Niemieckiej Republice Demokratycznej i Niemieckiej Republice Federalnej, członek delegacji Chorągwi Konińskiej do Karłowa w Bułgarii.

Pierwszy komendant i założyciel Harcerskiego Kręgu Starszyzny i Seniorów w Słupcy.

***

          Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, lokalnymi – dla województwa konińskiego, miasta Słupcy, dyplomami harcerskimi - Za Zasługi dla Chorągwi Konińskiej ZHP.

Dh hm. Stanisław czytelnikom Kuriera Słupeckiego przybliżał w wielkiej gawędzie i wielu artykułach dzieje Ziemi Słupeckiej.

***

         Bardzo trudno jest żegnać się ze wspaniałym instruktorem harcerskim, który posiadał wielki autorytet w Związku Harcerstwa Polskiego a jednocześnie był pełen życzliwości i do końca swych dni zaangażowania w życie codzienne organizacji.

       Jeszcze tak niedawno na uroczystej zbiórce naszego Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny w Słupcy przyjmowałeś Staszku szczególne życzenia z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego. Był piękny bukiet z pięćdziesięciu róż, serdeczne życzenia, niekończące się wspomnienia i opowieści przeplatane harcerskimi piosenkami.

Dziś te wspaniałe chwile trwają w naszej pamięci.

***

      Poznałem Cię na obozie harcerskim w Zaniemyślu, gdzie pełniłeś służbę instruktora medycznego nad powierzonymi nam zuchami i harcerzami. Potem byliśmy razem na obozach harcerskich w Anastazowie. Losy nasze przez wiele lat splatały się bez przerwy, głównie w działalności na rzecz zuchów, harcerek, harcerzy  i instruktorów Ziemi Słupeckiej. Razem byliśmy we władzach Chorągwi i władzach centralnych Związku Harcerstwa Polskiego.

Wysoko sobie cenię tę przyjaźń.

     Często wspominałeś mi o swoim wojennym dzieciństwie. Jest ono – jak mówiłeś Staszku – brzemiennym wyznacznikiem następnego okresu życia.  W tych okropnych wojennych czasach zniszczono Ci zdrowie. A mimo to żyłeś aktywnie…

      Niech Najwyższy Hufcowy przyjmie Cię Stanisławie na Wieczną Wartę w swym Niebieskim Hufcu i nagrodzi Cię za Twoją pełną poświęcenia i trudu pracę w służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim i za wierność ideałom harcerskim do ostatnich dni życia.

      Jesteśmy pełni wiary, że Dobry Bóg otoczy Cię  szczególną opieką za pozostawiony piękny wizerunek CZŁOWIEKA, INSTRUKTORA HARCERSKIEGO, NASZEGO PRZYJACIELA.

Druhu Staszku, Druhu Harcmistrzu, Druhu Komendancie

 - Cześć Twojej Pamięci -

Sztandary Hufca ZHP Konin i historyczny hufca ZHP Słupca.
Foto pwd. K. Rybicka

Komendant Hufca phm. Michał Kałużny i hm. K. Gościmski.

Foto pwd. K. Rybicka.

Żegna Śp. hm. Stanisław Garsztkę hm. W. Szymański  - komendant Kręgu w Słupcy.

Foto pwd. K. Rybicka.

27.03.2010

Dh Phm. Michał Kałużny

Komendant Hufca ZHP w Koninie

Szanowny Druhu Komendancie!

        W imieniu i z upoważnienia członków naszego Kręgu wyrażam podziękowania członkom pocztu sztandarowego Hufca ZHP Konin oraz hm. Kazimierzowi Gościmskiemu – naszemu wielkiemu przyjacielowi, za uczestnictwo na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy w uroczystościach pogrzebowych Śp. harcmistrza Stanisława Jerzego Garsztki.

       Ogromnie cieszymy się, że Dh. Komendant znalazł czas i razem z nami, z zuchami, harcerzami, instruktorami, starszyzną, seniorami uczestniczył w ostatniej drodze Śp. hm. Stanisława.

Łączę najserdeczniejsze harcerskie pozdrowienia.

Czuwaj!

hm. /-/ Władysław Szymański

komendant Harcerskiego  Kręgu Seniorów ze Słupcy

Joomla templates by a4joomla