Statystyka

Wydarzenia w 2009 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - czerwiec))

Wydarzenia w 2009 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - czerwiec)

17.01.2009

Na zaproszenie HKS Dziewiątacy z Poznania przedstawiciele kręgów Wspólnoty Skulskiej ZHP gościli na zbiórce w Poznaniu ul. Św. Szczepana 3 w Szkole Podstawowej nr 87 HKS ze Słupcy reprezentowali hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy, hm. Andrzej Wolski. Zbiórkę, na której określono zadania dla Wspólnoty Skulskiej ZHP w 2009 roku, prowadziła Komendantka Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

10.02.2009

Na ulicy Traugutta w mieszkaniu komendantki hm. Marii Cwudzińskiej odbyła się zbiórka HKS. Postanowiono wystąpić do Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczenie tabliczki epitafijnej dla śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego. Wniosek przygotuje hm. Władysław Szymański. Postanowiono, że życzenia (30 szt.) z okazji Dnia Myśli Braterskiej  przygotuje hm. Andrzej Wolski. Życzenia zostaną wysłane do Komendantów Kręgów Seniorów należących do Wspólnoty Skulskiej ZHP.

Foto hm. W. Szymański.

 

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

22.02.2009

Pozdrowienia z okazji Dnia Myśli Braterskiej wysłano do: komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Jarosława Rury, Krystyny i Bronka Nowaków, Marylki i Wojtka Boruszaków, Zbigniewa Południkiewicza, Irki Pawletko, Izabelli Sobańskiej, Marty Marciniak, Małgosi i Andrzeja Wolskich, Andrzeja Przybyły, Katarzyny Rybackiej, Ryszarda Dubisza, Eweliny Romańskiej, Teresa Szarowskiej, Krzysia Bączkowskiego, Jana Chojnackiego, Mikołaja Lesiaka, Stanisława Słopienia, Zbyszka Kmieca, Michała Pyrzyka, Beaty Czerniak.

03.03.2009

Zbiórka HKS odbyła się w kawiarni Cafe w Słupcy. Komendantka poinformowała o bieżących sprawach organizacyjnych. Postanowiono, że do Skulska na zbiórkę Wspólnoty ZHP pojadą: hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga Szymańska i hm. Andrzej Wolski. Na ogólnopolską zbiórkę marcową do Warszawy hm. Władysław Szymański. Zatwierdzono przygotowany przez hm. Władysława Szymańskiego wniosek do kapituły o umieszczenie epitafiku w mauzoleum w Skulsku dla śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego.

Wręczono kwiaty i złożono obecnym Druhnom serdeczne życzenia w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet. Rozmowy toczyły się przy herbacie, kawie, cieście i melodiach harcerskich intonowanych przez pwd. Stefana Miętkiewicza.

Życznia składa dla seniorek harcerskich komendant hm. W. Szymański.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. W. Szymański.

Wniosek

l. Imię i nazwisko    śp. hm. Ryszard Rąbczewski                                                                      

2. Data i miejsce urodzenia    17 sierpnia   1929 roku w Słupcy                            

 3. Data śmierci.                        9 czerwca  2008 roku we Wrześni.                                                          

4. Stopień harcerski i instruktorski               h a r c m i s t r z                                                            

5.Uzasadnienie wniosku (przebieg służby harcerskiej i instruktor., odznaczenia, wyróżnienie).                                                                                                                   

Po roku 1945 aktywnie włączył się w rodzinnej Słupcy w działalność ZHP. Harcerz, zastępowy, drużynowy w latach 1946-1949.                                                                                                 

W latach 60-tych ubiegłego stulecia długoletni komendant hufca ZHP Słupca. Organizator i Komendant na bardzo wielu obozach hufca Słupca.                                                                     

W 1950 roku aresztowany (jako „buntownik, wróg ludu”) wraz z innymi licealistami ze Słupcy i skazany na pięć lat ciężkiego więzienia.  A w roku 1956 po powstaniu powiatu słupeckiego razem z innymi instruktorami harcerskimi organizuje hufiec ZHP, którego zostaje długoletnim komendantem.                                                                           

Wspaniały instruktor  o wyjątkowym zmyśle organizacyjnym, cechach przywódczych, organizator gromad i drużyn harcerskich specjalnościowych – żeglarskich, twórca klubów krótkofalarskich, kręgów instruktorskich, wielu akcji programowych, szkoleniowych i bardzo wielu obozów i zimowisk harcerskich.                                                            Wielokrotnie wyróżniany przez Komendantów Chorągwi Wielkopolskiej i Konińskiej. Pasjonat harcerskiego wychowania, harcerskiej drogi dla siebie i innych. Do końca życia utrzymujący kontakty z instruktorami harcerskimi i środowiskami drużyn zuchowych i harcerskich.                                                                                                                                       

6. Proponowana treść tabliczki epitafijnej

Śp. Ryszard Rąbczewski

17.08.1929 – 09.06.2008

Harcmistrz

Więzień za działalność w Związku Młodych Patriotów Polskich Długoletni Komendant Hufca ZHP w Słupcy

Wspaniały instruktor i pasjonat harcerskiego wychowania

Nasz przyjaciel, mistrz i wódz

Cześć Jego pamięci

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

05.03.2009                                                                                                                                                           

Hm. Andrzej Wolski, członek naszego Kręgu, pracuje na falach krótkich i ultrakrótkich. Utrzymuje kontakt z wieloma operatorami głównie z Polski a w tym z radiostacjami obsługiwanymi przez instruktorów harcerskich. Przygoda ta zaczęła się dla niego w 1965 na obozie krótkofalarskim w Olejnicy gdzie przebywał wraz z Januszem i Lechem Jurdzińskim - i jak mówi, w Harcerskim Klubie Łączności "SŁUPCA"  trwała do lat 90-tych poprzedniego stulecia i trwa nadal.

20-22.03.2009

Na wiosennej – marcowej  ogólnopolskiej zbiórce Przewodniczących, Komendantów HKS ze Słupcy reprezentował hm. Władysław Szymański.

Od lewej seniorzy z Poznania, Gdańska, Konina, Inowrocławia.

Foto hm. W. Szymański.

Szefoaw witrynay internetowej SiS GK ZHP hm. Irena Pawletko i komendant

HKS ze Słupcy.

16.04.2009

Hm. Andrzej Wolski reprezentował HKS  ze Słupcy w zbiórce Wspólnoty Skulskiej ZHP.

Głos zabrał komendant hufca ZHP w Koninie phm. Michał Kałużny.

Foto hm. A Wolski.

Pierwswzy od lewej hm. A. Wolski.

25.04.2009

Phm. Eugeniusz Krajewski reprezentował HKS  ze Słupcy w zbiórce Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów ZHP w Poznaniu.

28.04.2009

U pwd. Haliny i pwd. Stefana Miętkiewicza na ulicy Czarnieckiego 2 w Słupcy odbyła się zbiórka HKS. Sprawozdania z wyjazdów na zbiórki – ze Skulska złożył hm. Andrzej Wolski, z Warszawy przedstawił hm. Władysław Szymański, z Poznania phm. Eugeniusz Krajewski. Omówiono dokładnie uroczystości związane z pierwszą rocznicą śmierci śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego. Gospodarze podjęli obecnych ciastem, kawą, herbatą owocami i słodyczami.

Krzyż harcerski na mogiłę śp. hm. Ryszarda prezentuje hm. W. Szymański.

Foto pwd. S. Miętkiewicz.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

06.06.2009

Na spotkaniu Wspólnoty Skulskiej ZHP w Skulsku na Patronalnym Dniu Skupienia Krąg reprezentowali hm. Andrzej Wolski i phm. Eugeniusz Krajewski wraz z najbliższą rodziną zmarłego -  żoną Elżbietą, siostrą Marią i siostrzenicą Anną. Z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy umieszczone zostało w kaplicy – Mauzoleum Harcerskim, Epitafium poświęcone śp. hm. Ryszardowi Rąbczewskiemu.

W Mszy Świętej celebrowanej przez ks. hm. Pawła Kujawę kapelana Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wzięli udział: starszyzna i seniorzy harcerscy, z wielu Chorągwi ZHP,  należący do Skulskiej Wspólnoty ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego.

Zdjęcia od hm. A. Wolskiego.

09.06.2009

W pierwszą rocznicę śmierci na mogile śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego został odsłonięty krzyż harcerski. Harcerski Krąg Seniorów ZHP w Słupcy zaprosił  byłych instruktorów harcerskich powiatu słupeckiego, zuchów i harcerzy, mieszkańców, miasta Słupcy,  przyjaciół zmarłego instruktora harcerskiego na uroczystości rocznicowe:

O godz. 15:00

Msza święta w kościółku św. Leonarda w intencji śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego.

O godz.  16:00

Poświęcenie, ufundowanego przez członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP krzyża harcerskiego, które odbyło się na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy na mogile śp. hm. Ryszarda.

Na początku uroczystości obecni po odśpiewaniu Modlitwy harcerskiej modlili się w intencji instruktorów a szczególnie o zdrowie dla nieobecnej komendantki Kręgu Dh hm. Marii Cwudzińskiej.

Przy mogile skupili się z HKS: dh. dh. Wojciech Boruszak, Antoni Dobersztyn, Edmund Głogowski, Stanisław Garsztka, Krystyna Górczyńska, Eugeniusz Krajewski - który uroczystość prowadził, Władysław (były komendant hufca z lat 65-tych XX wieku) i Jadwiga Szymańscy, Małgorzata i Andrzej Wolscy. W uroczystościach brali także udział: Jan Kujawa - drużynowy Śp. Ryszarda z lat 45-tych XX wieku, Kazimierz Gościmski - który na cmentarzu o śp. Ryszardzie wygłosił gawędę i Janina Kordylewska (Skrabucha) - byli komendanci hufca z lat 60-tych XX wieku, Michał Kałużny Komendant Hufca ZHP z Konina, Urszula Zastawa, Krystyna Frydrychowicz, Józefa Głogowska, Jacek Dyncer, Tadeusz Janas, Łucja Dobersztyn, Danuta Kluczyńska, Katarzyna Rybicka z „Gazety Słupeckiej”, Michał Majewski z „Kuriera Słupeckiego”,  Kazimierz Masłowski, Maria i Alina Główczyńskie wraz z harcerzami i zuchami ze Szczepu im. Janusza Korczaka ze Słupcy, żona, córka i siostra śp. Ryszarda  wraz z rodziną, ks. Rafał Wnuk proboszcz parafii św. Leonarda w Słupcy, sygnalista. Krąg harcerski i słowa pieśni Bratnie słowo sobie dajem… zakończyły uroczystości na cmentarzu.

Elżbieta żona śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego zaprosiła obecnych do restauracji Grodzisko na wspólne spotkanie przy kawie, herbacie i ciastkach.

Na zdjęciu córka śp hm. Ryszarda z mężem, dziećmi i z matka Elżbietą

obok hm. J. Szymańska

Foto hm. W. Szymański

Foto. hm. W. Szymański.

Mszę celebruje ks. Rafał Wnuk.

Hm. E.Głogowski i hm. W. Boruszak.

Foto. hm. A. Wolski.

Pwd. Jacek Dyncer i hm. A. Wolski.

Folto hm. W. Szymański.

Phm. Jan Kujawa drużynowy śp. hm. Ryszarda odsłania

krzyż harcerski i epitafik na pomniku nagrobnym.

Foto pwd. Katarzyna Rybicka.

Życiorys śp. hm. Ryszarda przybliża obecnym hm. Kazimierz Gościmski.

Foto pwd. Katarzyna Rybicka.

Foto. hm. W. Szymański.

Joomla templates by a4joomla