Statystyka

Wydarzenia w 2008 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (lipiec -grudzień)

Wydarzenia w 2008 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (lipiec - grudzień)

08.08.2008

Na działkę letniskową w Kosewie zaprosili członków Kręgu hm. Maria i hm. Wojciech Boruszak. Gospodarze podjęli gości przy wspólnym stole ciastem, kawą, herbatą kiełbaskami z grilla.  Pwd. Stefan  Miętkiewicz na akordeonie rozpoczynał harcerskie piosenki.

 

Foto hm. W. Szymański.

02.09-12.09.2008

W Instytucie Ortopedii im. W. Degi ul 28 czerwca 1956 r. 135/147 na Oddziale I B w sali nr 6 na I piętrze przebywała na leczeniu hm. Maria Cwudzińska komendantka KSH w Słupcy. Komendantkę 09.09.2008 odwiedzili hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

26.09.2008

W biurze Komendy Hufca  ZHP przy ul. Parysa 9 odbyło się spotkanie prowadzone przez pwd. Andrzeja Bączkowskiego – skarbnika hufca. Przedmiotem spotkania była konsultacja dotycząca istnienia bazy w Gaju i Hufca w Słupcy. W spotkaniu uczestniczyli pwd. Ewelina Romańska – z-ca Komendanta, hm. Maria Główczyńska, phm. Iwona Siupa, hm. Andrzej Przybyła a z Kręgu Seniorów: hm. Andrzej Wolski i hm. Władysław Szymański. Obecni sugerowali aby bazę przekształcić w tzw. bazę letnią lub podwynająć dzierżawcy albo przekazać Komendzie Chorągwi w Poznaniu lub innej jednostce harcerskiej. Wyrażano opinię aby starać się utrzymać hufiec. W głównej mierze, zdaniem obecnych, w tym zakresie należy poszukiwać komendanta – menadżera, który za określone miesięczne pobory podjął by się kierować hufcem.

30.10.2008

Znicze byłym instruktorom ZHP, których groby znajdują się na cmentarzu św. Krzyża w  Słupcy: śp. śp. hm. Ryszardowi Rąbczewskiemu, hm. Józefowi Kwitowskiemu, hm. Józefowi Imierowiczowi, phm.  Józefie Imierowicz, Stanisławowi Snaglewskiemu, Janowi Kluczyńskiemu,  hm. Jadwidze Karpińskiej,  hm. Józefowi Jasińskiemu, phm. Michałowi Spławskiemu  phm. Krystynie Ulatowskiej i na grobie Słupczanie Słupczanom zapalili hm.  Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy i phm. Eugeniusz Krajewski.

Znicz zapala phm. E. Krajewski.

Foto hm. W. Szymański.

Phm. E. Krajewski i hm. J. Szymańska.

Foto. hm. W. Szymański.

31.10.2008

Przy ul Parysa 9 w Słupcy w ostatnim miejscu, gdzie urzędowały władze Komendy Hufca ZHP odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: członkowie Komendy Hufca  ZHP z Konina z komendantem phm. Michałem Kałużnym. Komendę Chorągwi Wielkopolskiej reprezentował Zastępca Komendanta hm. Wieńczysław Celer   Tematem spotkania były zapoznanie z uchwałą Komendy Chorągwi Wielkopolskiej z 15.10.2008 roku dotyczącą rozwiązania hufca ZHP Słupca z przyłączeniem jednostek organizacyjnych do hufca ZHP Konin.

Od lewej: Phm. Michał Kałużny - Komendant Hufca Konin, hm. Wieńczysław Celer

-zastępca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, pwd. Ewelina Romańska

Zastępca Komendanta Hufca Słupca.

Foto. hm. W. Szymański.

Instruktorzy Hufca ZHP Słupca.

Foto hm. W. Szymański.

07.11.2008

W harcówce Szczepu Harcerskiego im. J. Korczaka w Słupcy przy Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 7 listopada br.  zbiórka poświęcona 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Z Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy uczestniczyli. hm. Władysław Szymański  były komendant hufca Słupca z lat 1965 i phm. Eugeniusz Krajewski,  który wygłosił  gawędę o czasach gdy do Polski po latach niewoli wracała wolność.

Hm. Maria Główczyńska z zuchami.

Foto hm. W. Szymański.

Phm. Iwona Siupa z zuchami.

Foto hm. W. Szymański.

Od lewej: phm. E. Krajewski, hm. W. Szymański, phm. A. Dobersztyn.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Zbiórkę prowadziła,  otoczona swoimi zuchami i harcerzami z 1 Gromady Słoneczne Zuchy ,2 Gromady Wędrowne Zuchy i 2 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusz Kościuszki, drużynowa hm.  Maria Główczyńska. Uczestniczyli w zbiórce także phm Danuta Śmiechowska była komendantka hufca z lat 1995  i Antoni Dobersztyn – jaworznian, kwatermistrz hufca  z lat 1957 a także zuchy wraz z drużynową phm. Iwoną Siupą  z 3 Gromady Zuchowej Leśne Ludki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy.

Wśród wielu zabaw jawiła się historia umęczonej Polski.

Na powstałej mapie Polski wykonanej przez uczestników zbiórki, ułożonej obok palącego się kominka,  przypinane zostały zrywy narodowe i powstańcze a także historia Małej Ojczyzny, która pokazana została przez pryzmat czasów niewoli i także tego co wydarzyło się na Łężcu pod Strzałkowem. Historia przypomniana została  wierszami polskich poetów i wspólnym śpiewem pięknych pieśni patriotycznych, szczególnie  legionowych a także harcerskich, zakończonymi pieśnią Żeby Polska była Polską.

Podczas zbiórki nawiązano do strajku Dzieci Wrzesińskich z 1901 roku, do wozu Drzymały. Nie zapomniano o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, którego Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego nosi imię i w tym roku obchodzi w sposób szczególny rocznicę narodzin Polski. Piękna zbiórka zakończyła się harcerskim kręgiem, gdzie obok zuchów stanęli wspólnie seniorzy.

Dziękujemy za zaproszenie.

14.11.2008

Z rozkazu:

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendanta Hufca Konin

im. Szarych Szeregów

ROZKAZ 11/2008

z dnia 14.11.2008

4. Kręgi.

4.1.4. Powołuję Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy.

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach.

4.2.4. Mianuję hm. Marię Cwudzińską na funkcję komendantki Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

9.  Przydział służbowy

9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP.

Z dniem 15.10.2008 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Konin otrzymują.

2. hm. Maria Cwudzińska

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy.

  1. hm.  Wojciech Boruszak.

  2. hm.  Maria Cwudzińska.

  3. hm.  Stanisław Garsztka.

  4. hm.  Edmund Głogowski.

  5. hm.  Krystyna Górczyńska.

  6. hm.  Jadwiga Szymańska.

  7. hm.  Władysław Szymański.

  8. hm.  Małgorzata Wolska.

  9. hm.  Andrzej Wolski.

10. phm. Władysława Garsztka.

11. phm. Eugeniusz Krajewski.

12. pwd. Halina Miętkiewicz.

13. pwd. Stefan Miętkiewicz.

14. pwd. Krzysztof Rewers.

Czuwaj!

phm. Michał Kałużny

07.12.2008

Na zlocie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Krąg reprezentowała komendantka hm. Maria Cwudzińska.                                                                                                                                      

13.12.2008

Krąg reprezentowali na jubileuszowym spotkaniu Poznańskich Wiarusów: hm. hm. Maria Cwudzińska

i Władysław Szymański. Wręczyli komendantowi Wiarusów pozdrowienia od HKS w Słupcy. 

Dh. Stanisław Gromadziński i Dh. Maria Cwudzińska

Foto hm. W. Szymański.

Dh Stanisław Gromadzinski

Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów Wiarusy w Poznaniu.

Szanowny Dh Komendancie!

Szanowni  Druhowie  z Kręgu Seniorów Wiarusy! 

      Składamy, w imienin członków Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie nas na:

Jubileuszowe Spotkanie Pokoleń dla uczczenia 95 rocznicy powstania 2 Poznańskiej Drużyny im. Kazimierza Wielkiego.

     Życzymy zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności i jak najlepszego samopoczucia a w codziennych zmaganiach - mało kłopotów.

A wszystkim Druhom skupionym w Waszym Kręgu życzymy:

- by swoje harcerskie doświadczenia przekazywali następnym    

   pokoleniom,

- dalej realizowali swoje najskrytsze marzenia,

-  bez przerwy zachowywali bezinteresowną przyjaźń i prawdziwe

   harcerskie braterstwo,

- a pasja „być harcerzem” by trwała u Was jak najdłużej.

   Życzymy, aby wszystkie kolory tęczy rozświetlały nam wszystkim          

   życie,  bo najpiękniejsze czasy to te, które są nasze.

Czuwaj!

Krąg Seniorów ZHP  ze Słupcy

13.12.2008

Na zaproszenie pwd. Eweliny Romańskiej w świetlicy Szkoły Specjalnej w Słupcy uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym dla zuchów, harcerzy i instruktorów, seniorzy z KS w osobach: hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, pwd. Krzysztof Rewers, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

Foto hm. Jadwiga Szymańska.

18.12.2008

W kawiarni Galeria Cafe w Słupcy odbyło się wigilijne spotkanie Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy. Uczestnicy połamali się opłatkiem i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia a Dh. Komendantce (niedawnej solenizantce) zaśpiewali Sto Lat.

Foto hm. A. Wolski

Foto hm. A. Wolski

29.12.2008

Poznań, 29 grudnia 2008 r.

KOMENDANT

Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego

im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19

ROZKAZ L. 11/2008

5.Mianowania instruktorów.

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09 grudnia 2008 roku (realizacja zadań od dnia 10 czerwca 2008 r.) otwieram próbę na stopień harcmistrza:

               - phm. Eugeniuszowi KRAJEWSKIEMU – Hufiec Konin (wcześniej Słupca) opiekun hm. Władysław Szymański.

                                                                       Czuwaj!

                                                                                                          /-/ hm. Jarosław RURA

Joomla templates by a4joomla