Statystyka

Odsłon artykułów:
553174

Wydarzenia w 2008 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - czerwiec)

Wydarzenia w 2008 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń – czerwiec)

08.01.2008

Zbiórka Kręgu. Komendantka hm. Maria Cwudzińska przedstawiła obecnym życzenia świąteczne jakie otrzymaliśmy od Kręgów wchodzących w skład Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku. Szczególnie zainteresowały obecnych życzenia otrzymane z Kręgu z Łodzi, na których widnieje wizerunek Matki Boskiej Harcerskiej.  

Foto hm. A. Wolski.    

Rozdane zostały ankiety, które pomogą w napisaniu biogramów - życiorysów harcerskich instruktorów naszego Kręgu.

12.01.2008

Na spotkaniu Wspólnoty w Kole Krąg ze Słupcy reprezentowali hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

Foto hm. W. Szymański.

Od lewej: hm. M. Cwudzińska, hm. J. Szymańska.

Foto hm. W. Szymański.

29.01.2008

W Mszy Świętej w intencji Komendanta Wspólnoty Skulskiej śp. hm. Janusza Szymczaka w kościele św. Maksymiliana Kolbego zamówionej przez HKS Warta  z HKS Słupca uczestniczyli hm. Jadwiga i hm Władysław Szymańscy.

12.02.2008

Na zbiórce Kręgu z okazji 75 rocznicy urodzin phm. Władysławy Garsztki komendantka hm. Maria Cwudzińska  w imieniu wszystkich złożyła szanownej jubilatce najserdeczniejsze życzenia. Życzenia złożono również Dh. phm. Eugeniuszowi Krajewskiemu z okazji minionych niedawno imienin.

      W związku ze zbliżającym się Dniem Myśli Braterskiej hm. Stanisław Garsztka wygłosił gawędę o Baden Powellu, zwracając szczególną uwagę na akcenty polskie.

 Dh. hm. Maria Cwudzińska  zdała relację ze spotkania Wspólnoty Skulskiej ZHP jakie miało miejsce w Kole.

22.02.2008

Krąg otrzymał życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej od Komendantów HKS skupionych w Skulskiej Wspólnocie ZHP. 

Komendantka hm. Maria Cwudzińska wysłała najserdeczniej życzenia do wszystkich Komendantów Kręgów Skulskiej Wspólnoty ZHP, komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Jarosława Rury, komendanta Hufca Słupca pwd. Damiana Radziszewskiego, Przewodniczącej Wielkopolskiej Rady HKS hm. Haliny Smól-Bor,   kapelana chorągwi Wlkp. ks. Pawła Kujawy, kapelana Skulskiej Wspólnoty ZHP ks. kan. Mariana Kowalskiego, członka władz wspólnoty pwd. Maryli Szymczak, księży salezjanów w Lądzie, Posła na Sejm RP Eugeniusza Grzeszczaka, do władz Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Starosty Słupeckiego Mariusza Roga, Burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka.   Wysłano także życzenia do hm. Kazimierza Gościmskiego z Konina, hm. Stanisława Przydrygi z Zagórowa oraz do Heleny Kumosy ze Swarzędza.

11.03.2008

W spotkaniu Kręgu wziął udział Dh Antoni Dobersztyn (Jaworzniak) Przedstawił losy Jaworzniaków i wręczył książkę pt. Świadectwo – Polska Partia Wolności podziemna organizacja niepodległościowa młodzieży wielkopolskiej. Książka składa się z dwóch części; wspomnieniowej i wyciągów z przesłuchań stanowiących akta oskarżeń.

Od prawej: A. Dobersztyn, hm. S. Garsztka, hm. W. Boruszak.

Foto hm. W. Szymański.

03.03.2008

Do Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawie, rpm-seniorzy.zhp.pl – Dh. hm. Ireny Pawletko przekazano mini monografię o HKS w Słupcy. Na płycie CD wysłano także mini monografię do Dh. hm. Eugeniusz Janca instruktora Wydziału Seniorów i Starszyzny przy Głównie Kwaterze ZHP zajmującego się wydaniem pozycji książkowej o działalności seniorów ZHP do 2007 roku.. Tekst składa się z dwóch rozdziałów.Rozdział 1. Powstanie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

Rozdział 2. Ważniejszewydarzenia z życia HKS Słupca.

Załączono także 10 zdjęć obrazujących wydarzenia w Kręgu w okresie 2000 – 2007.

12.04.2008

W spotkaniu Wspólnoty Skulskiej ZHP, które odbyło się w Mielnicy Krąg reprezentowali hm. Maria Cwudzińska, hm. Andrzej Wolski i phm. Eugeniusz Krajewski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Foto. hm. A. Wolski.

19.04.2008

W zbiórce Sprawozdawczo-Wyborczej Wielkopolskiej Rady Harcerskich Seniorów ZHP, która odbyła się 19 kwietnia w Poznaniu w Domu Harcerza Hufca ZHP Jeżyce Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali hm. Maria Cwudzińska, hm. Władysław Szymański i phm. Eugeniusz Krajewski. Reprezentanci 23 Kręgów Seniorów z Wielkopolski podsumowali swoją działalność za ostatnie cztery lata. Ze Słupcy do władz wybrano phm. Eugeniusza Krajewskiego. Do WRHS należą  z Wielkopolski 33 Kręgi.

Od prawej: hm. M. Cwudzińska, phm. E. Krajewski.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego

Nowo wybrana komenda WRHKS.

Foto hm. W. Szymański.

20.05.2008

50-lecie ślubu

(17.05.1958 roku ślub cywilny w Kartuzach 08.07.1958 ślub kościelny – młodej parze udzielił ślubu ks. Zygfryd Łobudzki kapelan sanatoryjny).

50 lat razem.

Na zbiórce Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy phm. Władysława Garsztka i hm. Stanisław Garsztka przyjęli szczególne życzenia z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego. Był piękny bukiet z pięćdziesięciu róż, serdeczne życzenia od członków Kręgu a jubilaci podjęli przyjaciół wspaniałym ciastem przygotowanym przez Dh Władysławę. Potem były niekończące się wspomnienia i opowieści przeplatane harcerskimi piosenkami.

             Dh phm. Władysława Bogdana z domu Ułanowska przyrzeczenie złożyła latem 1945 roku na obozie letnim w Radomo pow. Nowe Miasto Lub. a zobowiązanie instruktorskie w 1987 roku na obozie w Gądnie. Córka nauczycieli Juliusz i Genowefy siostra Jadwigi długoletniej, bo z 25 letnim stażem instruktorki GK ZHP. Obecnie jest członkinią HKS w Słupcy.

           Uczestniczka obozu zastępowych w Sztumie, instruktorka medyczna na wielu akcjach letnich i zimowych hufca Słupca, członkini Rady Hufca Słupca, drużynowa na obozie w Miłkowie i na obozach w NRD.

             Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniona wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, dyplomami oraz harcerskimi - Za Zasługi dla Chorągwi Konińskiej ZHP.

            Dh. hm. Stanisław Jerzy przyrzeczenie złożył 15 sierpnia 1945 roku w Niemczech a 1958 w Kartuzach zobowiązanie instruktorskie.

            Drużynowy, przewodniczący Rady Przyjaciół ZHP w Dzierżążnie, 12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy, członek Rady Hufca Słupca kilku kadencji, przez trzy kadencje członek Konińskiej Rady Chorągwi, delegat na trzy Zjazdy ZHP,  członek Rady Naczelnej Związku, współorganizator Krajowego Zjazdu Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kaszubach, instruktor CAS koło Wałcza, komendant wielu hufcowych obozów letnich i zimowisk hufca Słupca, komendant i tłumacz na obozach w NRD i NRF, członek delegacji Chorągwi Konińskiej do Karłowa w Bułgarii. Pierwszy komendant i założyciel HKS w Słupcy. Obecnie pełni funkcję zastępcy komendanta HKS w Słupcy.

             Długoletni pracownik służby zdrowia. Odznaczany wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, lokalnymi – dla województwa konińskiego, miasta Słupcy, dyplomami oraz harcerskimi - Za Zasługi dla Chorągwi Konińskiej ZHP.

             Dh hm. Stanisław  co tydzień czytelnikom Kuriera Słupeckiego przybliża w wielkiej gawędzie dzieje Ziemi Słupeckiej. Ukazały się już 72 artykuły

            Jubilaci są rodzicami synów - pwd. Krzysztofa i pwd. Tomasza, który obecnie pełni funkcję wiceburmistrza Słupcy oraz wnuczki pwd. Joanny w czynnej służbie w ZHP.

Od lewej: hm. A. Wolski, phm. M. Wolska. hm. M. Cwudzińska, jubilaci - Stanisław

i Władysława Garsztka, hm. J. Szymańska, pwd. H. Miętkiewicz, hm. W. Boruszak,

phm. E. Krajewski.

Foto hm. W. Szymański.

07.06.2008

XII Patronalny Dzień Skupienia w Skulsku. Krąg reprezentowali hm. M. Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy, hm. Andrzej Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski

Foto hm. A. Wolski.

Członkowie HKS Słupca w Sanktuarium w Skulsku: od lewej; hm. W. Szymański,

hm. M. Cwudzińska, hm. J. Szymańska, hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

09.06.2008

Mój przyjaciel, mistrz i wódz ś.p. harcmistrz Ryszard Rąbczewski.

Na wieczną wartę odszedł  9 czerwca 2008 roku hm. Ryszard Rąbczewski - harcerz, drużynowy, niezwykle ceniony w latach 60-tych ubiegłego stulecia długoletni komendant hufca Słupca.

         Prawo i przyrzeczenia były dla niego święte oraz było życiowym programem a harcerski styl życia tym co najważniejsze.

          Był pasjonatem wychowania harcerskiego, przyjacielem dzieci i młodzieży w szarych i zielonych mundurkach, wodzem i mistrzem dla instruktorów harcerskich.

          Po roku 1945 aktywnie włączył się w rodzinnej Słupcy w działalność ZHP.

          W 1950 roku aresztowany (jako „buntownik, wróg ludu”) wraz z innymi licealistami ze Słupcy został skazany na pięć lat ciężkiego więzienia.

           Rysia trzymali w Koninie, w piwnicy… by Go wykończyli… jak Go z tej piwnicy wypuścili to nawet nie mógł nóg wyprostować. Skazany na pięć lat. Pracował w Piechocińskich kamieniołomach na Kujawach - wspominał hm. Kazimierz Gościmski.

Do rodzinnej Słupcy wrócił wycieńczony i załamany. A w roku 1956 po powstaniu powiatu słupeckiego Jego harcerska pasja spowodowała, że razem z innymi instruktorami harcerskimi organizuje hufiec, którego zostaje komendantem. Wspaniały instruktor  o wyjątkowym zmyśle organizacyjnym cechach przywódczych, organizator gromad zuchowych, drużyn harcerskich i specjalnościowych – żeglarskich, twórca klubów krótkofalarskich, wielu akcji programowych, szkoleniowych i bardzo, bardzo wielu obozów i zimowisk harcerskich.

          Zapamiętałem Go jako pasjonata harcerskiego wychowania, harcerskiej drogi dla siebie i innych.

Byłem z Nim od 1960 roku jako drużynowy, następca na funkcji komendanta hufca Słupca, byłem z Nim  jako jego przyjaciel, jako uczeń u mistrza. Był moim wodzem.

           Nad mogiłą na Cmentarzu św. Krzyża w Słupcy członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów pożegnali Go śpiewając Modlitwę Harcerską a trębacz żegnał Komendanta melodią  Ciszy.

           Panie Boże, Ojcze nasz! Za przyczyną Błogosławionego Wincentego Frelichowskiego proszę Cię, spraw Swą łaską, by wśród Świętych obcowania śp. Ryszard Rąbczewski pełnił, jak zawsze, sumiennie zaszczytną „wieczną wartę” na biwaku w Ojczyźnie Wiecznej przy Twoim Panie Namiocie.

Władysław Szymańskii

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. A. Wolski.

Żegna śp. hm. Ryszrda hm. Kazimierz Gościmski.

Foto hm. A. Wolski.

10.06.2008

Na zbiórce kręgu gościliśmy drużynowego powojennego drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy phm. Jana Kujawę (krzyż harcerski nr 438 otrzymał w Alpach gdzie przebywał podczas II wojny światowej).

Opowiadał o latach swojej działalności w Słupcy po roku 1945.  W wypowiedzi wspominał Dh. Piotra Kosmalskiego – drużynowego, Dh. Józefa Imirowicza oraz Dh. Ryszarda Rąbczewskiego.

Joomla templates by a4joomla