Wydarzenia w 2007 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów (lipiec - wrzesień)

Kategoria: Historia HKS w Słupcy
Opublikowano: sobota, 20 lipiec 2013 06:40
Opracował hm. (-) Władysław Szymańskik
Odsłony: 1861

Wydarzenia w 2007roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (lipiec - wrzesień)

13.07.2007

Na zaproszenie Kręgu Seniorów ZHP z Mogilna przedstawiciele KS ze Słupcy:  hm. Maria Cwudzińska, hm. Stanisław Garsztka, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy uczestniczyli w spotkaniu w Mogilnie zorganizowanym w bazie obozowej w Chałupskach. W spotkaniu wzięły też udział Kręgi Seniorów z: Inowrocławia, Janowca Wlkp., Konina, Mogilna, Poznania,  Trzemeszna.

Hm. Barbara Butlerowicz komendantka hufca ZHP w Mogilnie

zaprasza do konsumpcji wspaniałego tortu.

Foto hm. W. Szymański.

U grobu bohatera Kręgu na mogileńskim cmentarzu.

Foto hm. W. Szymański.

Przed pomnikiem nagrobnym ks.  Piotra Wawrzyniaka na mogileńskim cmentarzu.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Hm. Zdzisław Szymański z Trzemeszna wciąga flagę na maszt.

Foto hm. W. Szymański.

Przy wspólnym stole w bazie Nieobozowej Akcji Letnie w Chałupskach.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

21.07.2007

Na uroczystościach związanych z  90-leciem  powstania I Drużyny Harcerskiej im. Leszka Białego w Janowcu Wielkopolskim, na zaproszenie Kręgu Seniorów z Janowca, HKS ze Słupcy reprezentowali hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Od Kręgu Seniorów w Słupcy wręczyli Jubilatom album pt. Zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą.  Zaprosili członków Kręgu Seniorów z Janowca Wlkp. do odwiedzenie Ziemi Słupeckiej.

Foto hm. W. Szymański.

Poczty sztandarowe HKS z Trzemeszna i Inowrocławia.

Foto hm. W. Szymański.

Przemarsz z kościoła na miejsce spotkania seniorów z Janowca Wielkopolskiego

i zaproszonych seniorów harcerskich z zaprzyjaźnionych Kręgów.

Foto hm. W. Szymański.

Przemarsz z kościoła na miejsce spotkania seniorów z Janowca Wielkopolskiego

i zaproszonych seniorów harcerskich z zaprzyjaźnionych Kręgów.

Foto hm. W. Szymański.

Druhenki z Janowca Wielkopolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Gratulacje składa hm. W. Szymański ze Słupcy.

Foto hm. Jadwiga Szymańska.

Hm. Jadwiga Szymańska ze Słupcy w Izbie Pamięci Harcerskiej im. Meli w Janowcu

Wielkopolskim.

Foto. Hm. W. Szymański.

01.08.2007

W kościele pw. Bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy odbyła się Msza św. w intencji śp. Janusza Szymczaka komendanta Skulskiej Wspólnoty ZHP. Oprócz seniorów HKS ze Słupcy uczestniczyło 30 seniorów z Kręgu Warta w Koninie. Mszę celebrowali: proboszcz ks. Hieronim Szczepaniak i wikariusz ks. Krzysztof  Pecyna. Psalm responsoryjny śpiewała pwd. Katarzyna Rybicka. Liturgię słowa i modlitwę wiernych prowadziła hm. Jadwiga Szymańska prosząc:  Panie Boże, Ojcze nasz! Za przyczyną Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika prosimy Cię, spraw Swą łaską, by wśród Świętych obcowania śp. Janusz Szymczak pełnił, jak zawsze, sumiennie zaszczytną „wieczną wartę” na biwaku w Ojczyźnie Wiecznej przy Twoim Panie Namiocie. Panie Boże, Ojcze nasz!

Czytanie modlitwy wiernych - hm. Jadwiga Szymańska.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy ze Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy harcerscy ze Słupcy i Konina. Na pierwszym planie hm. Maria Cwudzińska

i hm. Stanisław Garsztka ze Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Słowo Boże wygłosił proboszcz ks. kan. Hieronim Szczepaniak a na zakończenie Mszy św. pozdrowił obecnych seniorów i starszyznę harcerską zawołaniem - Czuwaj!

Gospodarze z harcerskiego Kręgu ze Słupcy zaprosili gości z Konina do kawiarni Cafe Galeria, gdzie przy herbacie, kawie i ciastkach oraz pięknej piosence harcerskiej, szczególnie z okresu walk małych szaroszeregowych bohaterów Powstania Warszawskiego  odbyło się wspólne spotkanie.

Seniorzy ze Słupcy w Galerii Cafe w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy z Konina w Galerii Cafe w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy z Konina i  ze Słupcy w Galerii Cafe w Słupcy.

Foto hm. A. Wolski.

Na zakończenie tego szczególnego dnia seniorzy i starszyzna odnowiła przyrzeczenia harcerskie. Ceremonię przeprowadziła komendantka kręgu hm. Maria Cwudzińska. Spotkanie zakończono harcerskim kręgiem.

21.08.2007

W Kurierze Słupeckim nr 34/236/2007 z 21 sierpnia ukazał się artykuł hm. Władysława Szymańskiego (członka HKS w Słupcy) i redaktora KS Marty Marciniak pt.: Powstanie harcerstwa na terenie miasta Słupcy „Kozak wyrzucił krzyż z powstania”.

28.08.2007

W Kurierze Słupeckim nr 35/237/2007 z 28 sierpnia ukazał się artykuł Marty Marciniak pt. Tak zaczęła się działalność jednego z kręgów… W artykule autorka opisała powstanie Kręgu Seniorów w Słupcy.

06.09.2007

Przedstawiciele HKS w Słupcy hm. Maria Cwudzińska, hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Andrzej Wolski uczestniczyli na zaproszenie Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej w spotkaniu  w Trzemesznie.

Delegacja złożyła kwiaty w miejscu rozstrzelania przez hitlerowców 27 Polaków, oraz wręczyła z okazji Jubileuszu X – lecia powstania Kręgu w Trzemesznie na ręce hm. Zdzisława Szymańskiego – Komendanta, album pt. Jan Paweł Wielki.

Foto hm. A. Wolski.

Seniorzy harcerscy ze Słupcy i Mogilna.

Foto hm. A. Wolski.

Od lewej: phm. E.Krajewski, hm. M. Cwudzińska, hm. S. Garsztka, hm. A. Wolski.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

07.09.2007

Na Zbiórce Sprawozdawczo - Wyborczej Wspólnoty Kręgów Seniorów ZHP w Skulsku, która odbyła się podczas biwaku Wspólnoty w Przyjezierzu HKS w Słupcy reprezentowali:  hm. Maria Cwudzińska – mandat 54, hm. Jadwiga Szymańska - mandat 55, hm. Władysław Szymański – mandat 56. Delegaci wybrali władze Wspólnoty (Komendę i Komisję Rewizyjną) oraz komendantkę – hm. Jadwigę Chalasz. Przyjęli także uchwałę   programową Wspólnoty.

Gratulacje nowo wybranej komendantce Wspólnoty Skulskiej ZHP

hm. Jadwidze Chalasz składają hm. J. Szymańska i hm. M. Cwudzińska delegatki

z HKS Słupca.

Foto hm. W. Szymański.

11.09.2007

Kolejna comiesięczna zbiórka Kręgu odbyła się nad Jeziorem Powidzkim w Kosewie na działce letniskowej u hm. Edmunda Głogowskiego, który wraz z żoną Józefą podejmował 12 instruktorów Seniorów z HKS w Słupcy.

29.09.2007

Na zaproszenie hm. Kazimiery Rosińskiej w uroczystościach nadania i wręczenia przez fundatorów  Harcerskiemu Kręgowi Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego  i Hufcowi ZHP im. Jana Kilińskiego w Mogilnie sztandarów, KSH ze Słupcy reprezentowali hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Hm. Aleksandrowi Wenglewiczowi komendantowi HKS, w związku z tym ważnym wydarzeniem, uroczyście wręczyli od HKS Słupca list gratulacyjny. Wyrazy szczerych gratulacji zostały złożone także komendantce Hufca  hm Barbarze Bultrowicz i  hm.  Kazimierze Rosińskiej.

Uroczystości miały bardzo poniosły charakter. Rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, uroczyste wręczenie sztandarów nastąpiło w Domu Kultury. Po wręczeniu odznaczeń i wystąpieniach gości zebrani gorąco oklaskiwali występy zespołów muzycznych, tanecznych z terenu Ziemi Mogileńskiej i z Trzemeszna. Ze sceny płynęła piękne piosenki i pieśni harcerskie. Na zakończenie po obejrzeniu wystawy związanej z dokonaniami hufca gospodarze poczęstowali gości harcerską grochówką, ciastem, kawą i herbatą.

Foto hm. W. Szymański.

Poczty sztandarowe z Mogilna.

Foto. hm. W. Szymański.

Foto. hm. W. Szymański.

Poczty sztandarowe HKS Mogilno i hufca ZHP z Mogilna.

Foto. hm. W. Szymański.

Zuch z Mogilna.

Foto. hm. W. Szymański.

Poczet sztandarowy z Janowca Wielkopolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Reprezentanci HKS ze Słupcy hm. Jadwiga i hm Władysław

Szymańscy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Komendantka Hufca ZHP Mogilno hm. Barbara Butlerowicz i komendant HKS

z Mogilna ...............

Foto hm. Jadwiga Szymańska.