Wydarzenia w 2007 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (kwiecień - czerwiec))

Kategoria: Historia HKS w Słupcy
Opublikowano: środa, 17 lipiec 2013 18:26
Opracował hm. (-) Władysław Szymańskik
Odsłony: 2056

Wydarzenia w 2007roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (kwiecień - czerwiec)

16.04.2007

Z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem spotkali się hm. Maria Cwudzińska i hm. Stanisław Garsztka. Spotkanie dotyczyło działalności hufca harcerskiego ZHP w Słupcy i konieczności pomocy władz samorządowych dla harcerstwa słupeckiego. Przedstawiciele samorządu z burmistrzem na czele zobowiązywali się do konstruktywnej pomocy. W spotkaniu uczestniczyli także wiceburmistrz Tomasz Garsztka i Iwona Wiśniewska sekretarz urzędu.

Hm. S. Garszatka i hm. A. Wolski u burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka. Na zdjęciu:

od lewej; Iwona Wiśniewska, sekretarz UM i Tomasz Garsztka, wiceburmistrz.

Foto od hm. A. Wolskiego.

17.04.2007

W sali Bursy przy ul. Wojska Polskiego odbyła się zbiórka Kręgu. Komendantka hm. Maria Cwudzińska poinformowała o spotkaniu z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem i wiceburmistrzem Tomaszem Garsztką, na którym omawiano sytuację hufca przed nadzwyczajnym Zjazdem zwoływanym przez Komendę Chorągwi w Poznaniu dla wybrania władz statutowych Hufca Słupca. W spotkaniu Krąg reprezentowali hm. Stanisław Garsztka i hm. Andrzej Wolski.

19.04.2007

W sali OSP w Skulsku odbyło się spotkanie przedstawicieli z 24 Kręgów Seniorów ze Skulskiej Wspólnoty ZHP. HKS ze Słupcy reprezentowali  hm. M. Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Na zbiórce omawiano Dzień Patronalny, który odbędzie się 2 czerwca br. dla wszystkich służb mundurowych. 900 przemarsz do kościoła, 1100 Msza Święta, od 1200 spotkanie na plaży (występy, grochówka, rozmowy przyjaciół).

Od lewej: hm. W. Duch z Inowrocławia, zastępca komendanta Wspólnoty

Skulskiej, hm. Ryszard Dubisz z Poznania, zastępca komendanta Wspólnoty,

hm. Janusz Szymczak, komendant, hm. Jadwiga Chalasz, kronikarz,

ks. Marian Kowalski Kowalski, proboszcz Sanktuarium w Skulsku.

Foto hm. W. Szymański.
26.04.2007

Na zaproszenie burmistrza miasta Słupcy Michała Pyrzyka w sali Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące omówienia spraw ważnych dla środowiska harcerskiego oraz możliwości rozwinięcia współpracy z samorządem miasta. Spotkanie było poprzedzone wizytą u burmistrza przedstawicieli Kręgu Seniorów Harcerskich w osobach hm. Marii Cwudzińskiej, hm. Stanisława Garsztki, hm. Andrzeja Wolskiego. W spotkaniu wzięło udział 26 osób. Harcerski Krąg Seniorów reprezentowali hm. hm. W. Boruszak, S. Garsztka, W. Szymański, A. Wolski, phm. phm. W. Garsztka, E. Krajewski. 

Od lewej: hm. Jerzy Górczyński, Andrzej Szymkowiak - Przewodniczący Rady

Miasta Słupca, Michał Pyrzyk - burmistrz, Tomasz Garsztka - zastepca

burmistrza, Tadeusz Markiewicz - radny.

Foto. hm. W. Szymański.

Uczestnicy spotkania instruktorzy Hufca ZHP w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

Uczestnicy spotkania instruktorzy seniorzy Hufca ZHP w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

27.04.2007

Członek Kręgu Seniorów w Słupcy hm. Władysław Szymański były Komendant Hufca Słupca z lat 60-tych poprzedniego stulecia został zaproszony na spotkanie „po latach”, instruktorów pełniących funkcje komendantów hufców w Chorągwi Wielkopolskiej.

Od lewej hm. Władysław Szymański, komendant hufca ZHP w Słupcy z lat 65-tych,

hm. Bogdan Siciarz - organizator spotkania, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

z lat 65-tych, hm. Stefan Barłóg, zastępca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Uczestnicy spotkania.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Hm. Tadeusz Bartoszczyk z Zagórowa, komendant Hufca Poznań-Stare Miasto

w latach 60-tych i hm. W. Szymański z Zagórowa -komendant hufca ZHP

w Słupcy z lat 65-tych.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Hm. W. Szymański i hm. Jan Szajek - komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

z lat 60-tych.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Hm. Wacław Sokołowski - zastępca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej z lat 65-tych

i hm. Jadwiga Szymańska instruktorka z hufca ZHP ze Słupcy.

Foto hm. W. Szymański.

28.04 – 05.05. 2007

Hm. Wojciech Boruszak z żoną hm. Marią oraz hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy uczestniczyli w wycieczce do Chorwacji oraz do Bośni i Hercegowiny.

Hm. Wojciech Boruszak w Mediugorie.

Foto hm. Mara Boruszak.

Odpoczywamy. Kawa wyśmienita.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego

11.05.2007

W Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca Słupca zwołany przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej. Zjazd został zwołany do wyboru władz statutowych Hufca. W obradach wzięli udział następujący członkowie HKS: hm. Wojciech Boruszak, hm. Maria Cwudzińska, hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Halina Miętkiewicz, hm. Władysław Szymański. Komendantem Hufca wybrano pwd.  Damiana Radziszewskiego a do Komisji Rewizyjnej z naszego Kręgu hm. Andrzeja Wolskiego.

Hm. Maria Cwudzińska, komendantka Kręgu.

Foto hm. W. Szymański.

Od lewej: pwd. Piotr Dybalaski były komendant Hufca, hm. Andrzej Przybyła, były

komendant Hufca Słupca, pwd. ,,,,, Wichniewicz nowy komendant Hufca ZHP Słupca.

Foto hm. W. Szymański.

15.05.2007

HKS z Janowca Wielkopolskiego zaprosił nas na uroczystości związane z 90 – leciem powstania 1 DH im. Leszka Białego w Janowcu Wielkopolskim.

18.05.2007  

Komendant Hufca ZHP Koło hm. Leonard Jaroszewski w imieniu Komendy Hufca  zaprosił KSH na obchody 90 – lecia harcerstwa na Ziemi Kolskiej i wręczenie hufcowi nowego sztandaru.

24.05.2007

W Gosławicach na zaproszenie Kręgu Seniorów z Konina uczestniczyli w spotkaniu dwudniowym o charakterze wypoczynkowym seniorzy z Inowrocławia, Koła, Konina, Ślesina. Ze Słupcy przybyli hm. Maria Cwudzińska,  hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy. Seniorzy odwiedzili Muzeum w Gosławicach. W spotkaniu integracyjnym przy kawie, herbatce i smacznym cieście, wiejskim chlebie ze smalcem - potrawami przygotowanymi i zafundowanymi przez seniorów z Konina, akompaniamencie Dh Grzegorza,  śpiewali piękne pieśni harcerskie. Niektórzy wygłaszali pełne humoru i groteski teksty związane z jesienią życia człowieka. Wieczorem przy ognisku, nasi mili gospodarze zapoznali obecnych z historią  oraz legendami Ziemi Konińskiej – a szczególnie miejscem pobytu. Uczestnicy ogniska upiekli kiełbaski a późnym wieczorem na tarasach przed domkami Ośrodka Elektrowni Konin odbywały się długie rozmowy.   Obecny na spotkaniu komendant Skulskiej Wspólnoty ZHP hm. Janusz Szymczak złożył podziękowania za przyjęcie zaproszenia przez przybyłych instruktorów seniorów oraz najlepsze życzenia zdrowia, radości i pomyślności w działalności  seniorackich Kręgów. Przez okres pobytu towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda.

Seniorzy z Koła, Konina, Ślesina, Janowca Wielkopolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Seniorzy z Konina i Słupcy.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

30.05.2007                                                                                                         

30 maja 2007 roku, odszedł na Wieczną Wartę hm. Janusz Szymczak, komendant Skulskiej Wspólnoty ZHP i komendant HKS "Warta" w Koninie.   Żegnamy współuczestnika naszej harcerskiej drogi, wiernego i serdecznego przyjaciela, dobrego instruktora i wychowawcę, organizatora spotkań skulskich.                                            Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Z ostatnim pożegnaniem.

Czuwaj.

Rada Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku.

Honorowa warta seniorów z Konina.

Foto hm. W. Szymański

Honorowa warta seniorów z Trzemeszna.

Foto hm. W. Szymański

Foto.hm. W. Szymański.

02.06.2007

W XI Patronalnym Dniu Skupienia KSH reprezentowali: hm. Maria Cwudzińska, hm. Maria i  hm.  Wojciech Boruszakowie, phm. Eugeniusz Krajewski,  hm Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

Od lewe: phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Wojciech i hm Maria Boruszak,

ks. Wojciech Kochański - wikariusz biskupi, hm.Maria Cwudzińska i hm. Jadwiga

Szymańska.

Foto. hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

Uczestnicy skulskiego Dnia Patronalnego.

foto hm. W. Szymański.

Od lewej: hm. W. Szymański, hm. M. Cwudzińska, phm. E. Krajewski,

hm. J. Szymańska, hm.Wojciech i hm Maria Boruszak.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Przed Harcerską Izbą Pamięci.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Foto hm. W. Szymański.

03.06.2007

Na uroczystościach związanych z 750 leciem Pyzdr reprezentował Krąg hm. Władysław Szymański.

04.06.2007

W kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie odbyła się Msza Święta żałobna w intencji śp. hm. Janusza Szymczaka. Od instruktorów skupionych w Kręgach Wspólnoty Skulskiej phm. Antoni Podemski pożegnał śp,  Janusza. Z naszego kręgu uczestniczyli w ostatniej drodze śp. hm. Janusza hm. hm. Maria Cwudzińska, Edmund Głogowski, Andrzej Wolski, Jadwiga i Władysław Szymańscy. Ze Słupcy w pogrzebie uczestniczyli Halina i Tadeusz Nowakowscy.

12.06.2007

Na zbiórce podziękowano za współpracę Panu Andrzejowi Sikorskiemu.

Pan Andrzej Sikorski

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupcy

Szanowny Panie Dyrektorze

      Składamy, w imienin członków Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za umożliwienie nam odbywania spotkań i zbiórek Kręgu w Bursie Szkolnictwa Specjalnego w Słupcy. 

     Życzymy zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności i jak najlepszego samopoczucia a w codziennych zmaganiach - mało kłopotów.          

    Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP

15-17.06.2007

          W kolebce chrześcijaństwa w Gnieźnie w mieście św. Wojciecha odbył się między 15 a 17 czerwca 2007 roku VII Zjazd, największe ekumeniczne i międzyreligijne spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej.Niezwykłe to spotkanie różnych wspólnot religijnych, ludzi kultury, polityki i zwykłego Człowieka. 

Gospodarz Zjazdu abp. Henryk Muszyński

Foto hm. W. Szymański

     Kim jestem? Po co jestem? Jakie jest moje zadanie? Co zostanie po mnie, gdy mnie już nie  będzie? Jaki jest sens mojego życia? - to pytania, które stawiał sobie każdy z nas.                      

Ludzie kultury i znani politycy europejscy zastanawiali się w jakim kierunku zmierza

Europa?                                                                                                                                                                      Po raz pierwszy na zjeździe gnieźnieńskim ważne miejsce zajęła problematyka badań i nowych odkryć w dziedzinie eksperymentów embrionalnych.

Wielość reprezentowanych ruchów, narodowości, wyznań i religii sprawia, że Zjazd był silnym przeżyciem duchowym, społecznym, poznawczym, towarzyskim i wizualnym                                     

Na Zjazd przybyli duchowni, świeccy, przedstawiciele i liderzy organizacji chrześcijańskich z  Polski i  innych 11 krajów Europy w ilości około sześćset osób.                                                                                                          

      W Zjeździe uczestniczyli  przedstawiciele, reprezentujący kościoły i instytucje: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,  Kościół Ewangelicko-Reformowany,  Kościół Greckokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Rzymskokatolicki
Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Stowarzyszenie Pokoju i  Pojednania EFFATHA, Towarzystwo Biblijne.

         Nie sposób wymienić wielu wybitnych intelektualistów, autorytetów moralnych, myślicieli. Na Zjeździe obecni byli m.in.: Prezydent RP Lech Kaczyński, Kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,  abp  Józef Życiński metropolita lubelski, Hans-Gert Poettering przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ks. prof. Tomasz Halik, prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, prof. Ryszard Bender, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności prof. Marek Safjan, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Władysław Bartoszewski, były minister Spraw Zagranicznych,  Irvin Greenberg Rabin ortodoksyjny, przewodniczący Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, dr Joaquin Navarro-Valls, b. dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, abp Henryk Muszyński – gospodarz Zjazdu, ks. prof. Andrzej Szostak, b. rektor KUL, prof. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego, siostra Barbara Chyrowicz, profesor KUL, ks. prof. Borys Gudziak, rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, prof. Martin Honecker, ewangelicki teolog i etyk z Bonn, Maria-Helene Mathieu ze wspólnoty "Wiara i Światło", Pascal Pingault, założyciel Wspólnoty "Chleb Życia", prof. Benedetto Ippolito z Uniwersytetu Roma Tre, islamski teolog Tariq Ramadan, ks. Manfred Desaelers, niemiecki duszpasterz pracujący na terenie b. obozu Auschwitz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, s. Małgorzata Chmielewska, wielu redaktorów,  księży, braci zakonnych, świeckich.

         Odbyły się na Zjeździe niecodzienne nabożeństwa ekumeniczne a wszystkie spotkania i konferencje rozpoczynały się modlitwą. Zjazd był dla mnie niecodziennym przeżyciem duchowym i intelektualnym.

 

Przedstawiciel  Kręgu - uczestnik Zjazdu  hm. Władysław Szymański.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.