Wydarzenia w 2006 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Kategoria: Historia HKS w Słupcy
Opublikowano: środa, 10 lipiec 2013 08:07
Super User
Odsłony: 2155

 

Wydarzenia w roku 2006 w Harcerskim Kręgu Seniorów

w  Słupcy

11.01.2006

Pierwsza zbiórka HKS Słupca odbyła się w harcówce hufca Słupca przy ul. Parysa 9. Przyjęliśmy zadania do pracy w roku 2006.

Foto hm. W. Szymański.

14.01.2006

W zbiórce Wspólnoty Skulskiej ZHP w Gnieźnie reprezentowali HKS Słupca hm. Maria Cwudzińska – komendantka Kręgu, hm. Krystyna Górczyńska – sekretarz, hm. Jadwiga Szymańska – skarbnik i hm. Władysław Szymański. Przybyłych seniorów podejmował  Krąg, którego komendantem jest  hm. Aleksander Sekulski. Po Mszy św. i obradach seniorzy udali się do nieistniejącej już wsi Wełna niedaleko Gniezna by złożyć kwiaty pod obeliskiem kamiennym poświęconym Ksaweremu Zakrzewskiemu współzałożycielowi skautingu w Wielkopolsce.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

24.03.2006

Zjazd Hufca ZHP Słupca wybrał hm. Andrzeja Wolskiego członka HKS Słupca  w skład Komisji Rewizyjnej Hufca. Na Zjeździe zrezygnował z kandydowania do władz hufca hm. Władysław Szymański – uczestniczący od roku 1968 we władzach Chorągwi Poznańskiej, CKR, KRCh - Poznańskiej, Konińskiej, Wielkopolskiej i KRH Słupca.

Komendantem Hufca wybrano pwd. Piotra Dybalskiego a na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej hm. Andrzeja Przybyłę i hm. Władysława Szymańskiego.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

12.04.2006

Na środowej zbiórce gościliśmy zasłużonych dla harcerstwa wielkopolskiego harcmistrzów Krystynę i Bronka Nowaków długoletnich instruktorów, do niedawna zastępców Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Foto hm. A. Wolski.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy gawędy o harcerskim życiu naszych gości. W ich wspaniałych wypowiedziach pojawiały się myśli o harcerskim stylu życia, na które składają się między innymi postawy osobistego zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi, konieczność ciągłego rozwoju, ciągłego doskonalenia się. Druhna Krysia i Dh Bronek często powoływali się na hm. Stefana Mirowskiego, przewodniczącego ZHP w latach 1990-1996 – harcerz, instruktora, przywódcy realizującego na co dzień, nie tylko Prawo Harcerskie, lecz także wizje wychowania harcerskiego w nowoczesnym świecie.

Zapadły nam w serca słowa o nas seniorach: „Jesteśmy potrzebni” – powiedział Dh Bronek  i wskazał pola działania seniorów.

Jesteśmy potrzebni wtedy: - gdy możemy młodym służyć doświadczeniem, - możemy pomóc harcerzom załatwiać różne sprawy natury logistycznej, - by wskazać osoby potrzebujące pomocy. Słowem „jesteśmy potrzebni społeczeństwu, harcerstwu i samym sobie”.  Sobie jesteśmy potrzebni by przeżyć „dawnych wspomnień czar”, żeby spotykać się w gronie przyjaciół i „pomagać sobie wzajem”. Mamy omijać niebezpieczne rafy, które grożą nam seniorom. Pierwsza – to postawa kombatancka, druga – roszczeniowa, trzecia – postawa jedynego posiadacza wiedzy o „prawdziwym harcerstwie, ba o prawdziwym życiu” i  czwarta postawa – infantylna (nie przeżywać harcerstwa na poziomie przedwojennego młodzika). To co kiedyś było naszym narzędziem wychowawczym, dziś w oczach młodych może nas ośmieszać.

Z aplauzem przyjęliśmy podsumowanie: bądźmy wierni Prawu Harcerskiemu, zachowujmy harcerski styl życia, płyńmy przez nie spokojnie, wymijając rafy, pełniąc harcerską służbę na miarę naszych możliwości.

Dziękujemy Wam Druhno Krysiu i Druhu Bronku za gościnę w naszym harcerskim kręgu.

19-20.05.2006 

Hm. Władysław Szymański reprezentował Krąg w Semiku Wielkopolskich  Regionalistów, który obradował w Słupcy i w Lądzie pt.: Samorządy i towarzystwa kulturalne. Partnerstwo jest możliwe?

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

06.06.2006

Członkowie Kręgu odbyli zwiad szlakiem pamięci narodowej po ziemi słupeckiej, pyzdrskiej i zagórowskiej. Pod pomnikami pod Pyzdrami i w Myszakówku uczcili pamięć powstańców zwycięskiej bitwy Powstania Styczniowego pod Pyzdrami i Myszakówkiem.

Hm. Maria Cwudzińska i hm. Jadwiga Szymańska u Dh. Michała Czerniaka

Kustosza Muzeum w Pyzdrach.

Foto hm. W. Szymański.

Przed pomnikiem Powstańców Styczniowych

w Myszakówku.

Foto hm. W. Szymański.

U hm. Stanisława Przydrygi, byłego długoletniego komendanta

hufca ZHP w Słupcy a obecnie dyrektora Domu Kultury w Zagórowie.

Foto hm. W. Szymański.

10.06.2006

Przedstawiciele Kręgu uczestniczyli w X Patronalnym Dniu Skupienia w Skulsku. Uczestniczyli w Mszy Św. i wysłuchaliśmy Słowa Bożego kapelana ZHP phm. Jana Ujmy.  Podczas Apelu Poległych złożyliśmy wiązankę kwiatów w mauzoleum harcerskim pod popiersiem ks. hm. Antoniego Bogdańskiego – kapelana z okres międzywojennego. Patrona Skulskiej Wspólnoty ZHP.

W mauzoleum umieszczone zostały tabliczki epitafijne phm. Krystyny Ulatowskie i hm. Józefa Kwitowskiego ­zasłużonych dla harcerstwa słupeckiego.

Ś.P. Podharcmistrzyni Krystyna Ulatowska ur. 18 grudnia 1929 r. zm. 14 listopada 1986 r. Instruktorka Hufca ZHP w Słupcy. Instruktor medyczny na bardzo wielu obozach Hufca ZHP w Słupcy. Młodsza pielęgniarka w Ludwikowie w Sanatorium Przeciwgruźliczym dla Dzieci. Jako pielęgniarka dyplomowana – pracowała w Przychodni Obwodowej, w poradniach specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Słupcy.

Ś.P. Harcmistrz Józef Kwitowski ur. 19 września 1914 r. zm. 19 września 1980 r. Drużynowy drużyny młodszoharcerskiej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy, organizator obozów letnich.  W 1962-1964 Komendant Hufca ZHP w Słupcy. Wielki przyjaciel młodzieży i dzieci. W okresie międzywojennym: gimnastyk, bokser, piłkarz, członek słupeckiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.  W okresie okupacji prześladowany przez hitlerowców. Więzień obozu karnego w Liebenau, obozu jenieckiego w Neuenbrandenburg, Oflagu XA Itzehoe w Danii, więzień w Nuenburg, Arbeitskomanolager Struehen i Diepholz. W 1946 uczy w szkole w Pełczycach, potem w Kotuni, Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Słupcy, Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy.

Działacz ZNP. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem za Zasługi (1954), Odznaka Przyjaciel Dziecka (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Złotą Odznaką ZNP.

Hm. Mieczysława Kowalińska - Radosz i hm. Jadwiga Szymańska.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

22.06.2006

Na zaproszenie Harcerskich Seniorów z Konina w imprezie świętojańskiej organizowanej po jeziorach ślesińskich statkiem Dziwożona tzw. „harcerskich wianków” udział wzięli hm. Maria Cwudzińska, hm. Krystyna Górczyńska, phm. Małgorzata Wolska i hm Andrzej Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski

28.06.2006

W kościele bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy seniorzy z HKS w Słupcy wzięli udział we Mszy św. w intencji zmarłego 13 czerwca br. hm. Januarego Jasińskiego.

Foto hm. W. Szymański.

26.07.2006

W uroczystej zbiórce HKS z Trzemeszna zorganizowanej z okazji 50-tej rocznicy Zjazdu Łódzkiego ZHP HKS w Słupcy reprezentowało pięciu seniorów. Komendantowi HKS Ziemi Trzemeszeńskiej hm. Zdzisławowi Szymańskiemu nasza delegacja wręczyła „Dzieje Słupcy”, książkę wydaną przez Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

29.07.2006

Zbiórka HKS ze Słupcy  odbyła się nad Jeziorem Powidzkim największym w Wielkopolsce i jak dotychczas najczystszym na działce u hm. Edmund Głogowskiego, który wraz z  żoną Józefą zapewnił miłą atmosferę i tradycyjne harcerskie potrawy. Pwd. Stefan Miętkiewicz intonował wesołe harcerskie piosenki.

Foto hm. W. Szymański.

01.08 – 15.08.2006

Przedstawiciele HKS ze Słupcy wraz z seniorami z Konina, Trzemeszna, Koła, Ślesina wypoczywali wspólnie w Piwnicznej. Organizatorem, przewodnikiem po pięknych okolicach Beskidu Sądeckiego był hm. Janusz Szymczak komendant Skulskiej Wspólnoty ZHP.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

07-08-09.09.2006

W biwaku Wspólnoty Skulskiej zorganizowanej w Wągrowcu udział wzięło trzech przedstawicieli z HKS Słupca: hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

Foto hm. W. Szymański.

23.09.2006

W  czwartych harcerskich spotkaniach po latach, które odbyło się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „BOSS” w Warszawie Krąg reprezentował hm. Władysław Szymański.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

14.11.2006

Członkowie Kręgu zapalili znicze na grobach  instruktorów harcerskich na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy. W modlitwie i chwili zadumy zatrzymali się przy mogiłach śp. śp. hm. Józefa Jasińskiego, hm. Stanisława Snaglewskiego, hm. Jadwigi Karpińskiej, hm. Józefa Kwitowskiego, phm. Józefy Imirowiczowej, hm. Józefa Imirowicza, phm. Krystyny Ulatowskiej, phm. Michała Spławskiego.

Foto hm. A. Wolski.

12.12.2006

W izbie harcerskiej znajdującej się w Bursie Zespołu Szkół Specjalnych odbyła się uroczysta wigilia HKS. Pojawiły się na stole tradycyjne wigilijne potrawy. Dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. W oktawę imienin Marii złożyliśmy naszej Komendantce hm. Marii Cwudzińskiej najserdeczniejsze życzenia imieninowe.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.