P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2005 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Wydarzenia w roku 2005 w Harcerskim Kręgu Seniorów w Słupcy

12.01.2005

Zbiórka HKS w Słupcy w harcówce przy Placu Parysa w Słupcy.

15.01.2005

Na zbiórce Wspólnoty Skulskiej w Poznaniu Krąg reprezentowali hm. Maria Cwudzińska, hm. Jadwiga i hm. Władysław Szymańscy.

19.02.2005

Wygłoszenie gawędy przez hm. Stanisława Garsztkę na spotkaniu harcerzy i seniorów z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Gimnazjum Słupeckim.

07.04.2005

Na posiedzeniu komitetu organizacyjnego Harcerskiego Patronalnego Dnia Skupienia Skulsk 2005 nasz Krąg reprezentowali: hm. Jadwiga i hm.  Władysław Szymańscy.

O godzinie 2100 seniorzy Kręgu wzięli udział w zbiórce słupeckich harcerzy i razem z nimi o godzinie 2137 zawiązali krąg pożegnalny w godzinę śmierci Jana Pawła II.

08.04.2005

Seniorzy harcerscy dokonali wpisu do księgi kondolencyjnej wyłożonej w kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy.

Wpis do księgi kondolencyjnej wyłożonej w kościele bł. Michała Kozala BM w Słupcy

dokonuje hm. Jadwiga Szymańska.

Foto hm W. Szymański.

Wpis  do księgi kondolencyjnej wyłożonej w starostwie  w Słupcy

dokonuje hm. Władysław Szymański.

Foto hm. Jadwiga Szymański.

23.04.2005

Udział hm. Jadwigi i hm. Władysława Szymańskich w uroczystej zbiórce seniorów włocławskich.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

13.05.2005

Na obradach Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca wybrano do Komisji Rewizyjnej Hufca członka HKS hm. Andrzeja Wolskiego. Na Zjeździe Krąg reprezentowali: hm. Stanisław Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski, hm. Jadwiga Szymańska, hm. Władysław Szymański. Zjazd wybrał komendanta hufca – hm. Andrzeja Przybyłę.

20-22.05.2005

Seniorzy z HKS na X Jubileuszowej Pielgrzymce na Jasną Górę.

31.05.2005

Przedstawiciele HKS w zbiórce instruktorów jednoczących się hufców Zagórowa i Słupcy.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

11.06.2005

Udział w IX Patronalnym Dniu Skupienia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

15-18.09.2005

Seniorzy słupeccy na Biwaku Wspólnoty Skulskiej w Wągrowcu.

Zdjęcia od hm. W. Szymańskiego.

05.10.2005

Zuchy, instruktorzy i seniorzy ze Słupcy i Konina pożegnali na cmentarzu słupeckim wspaniałą instruktorkę ziemi słupeckie, konińskiej i kłodawskiej śp. phm. Józefę Imirowicz, która spoczęła w grobie obok męża hm. Józefa. Pośmiertną gawędę o wielkich dokonania Dh. Józefy wygłosił hm. Kazimierz Gościmski.

Foto hm. Władysław Szymański

19.10.2005

Krąg gościł hm. Janusz Szymczaka komendanta Wspólnoty Skulskiej ZHP. Dh. Januszowi Rada Kręgu i członkowie HKS Słupca podziękowali za pomoc, w zorganizowaniu Kręgu w Słupcy.

15.12.2005

Na zaproszenie komendanta hufca hm. Andrzeja Przybyły członkowie HKS uczestniczyli w uroczystej wigilii, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Słupcy. Lawina życzeń uścisków i łamanie się opłatkiem stworzyły przemiłą i wyjątkową atmosferę.

Foto hm. Andrzej Wolski.

Joomla templates by a4joomla