P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (październik - grudzień)

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (wrzesień - grudzień)

 

09-15.10.2012

W szpitalu w Słupcy przebywał hm. Władysław Szymański.

10.10.2012

Dzięki uprzejmości hm. Marioli Bartoszczak kolejna comiesięczna zbiórka Kręgu odbyła się w Warsztacie terapii Zawodowej w Słupcy (w naszym lokalu na ul. Poznańskiej 18 urzęduje Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Słupcy).

 

Zdjęcie od hm. Marioli Bartoszczak.

 

Zdjęcie od hm. Marioli Bartoszczak.

19-21.10. 2012

Zbiórka Komendantów Kręgów, Kierowników Referatów Chorągwianych i Instruktorów Wydziału SiSH GK ZHP. Krąg reprezentowali phm Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

11.10.2012

W dniu  11  października  2012 roku w wieku 85 lat odszedł na wieczną wartę

Śp. harcmistrz  Bronisław Jabłoński,

wieloletni w latach 1957-73 kwatermistrz hufca ZHP Koło, przewodniczący  harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Kole w latach 2007-2012.

13.10.2012

Dh Phm. Bogdan Pietrzak

Przewodniczący Kręgu Seniorów 8 Poznańskiej Drużyny Harcerzy

im. Stefana Batorego na św. Łazarzu w Poznaniu

Szanowny Druhu Przewodniczący!

Szanowne Druhny i Druhowie z Kręgu Seniorów!

      Składam, w imienin członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie na uroczyste spotkanie z okazji 90-tej rocznicy rozpoczęcia działalności 8 Poznańskiej Drużyny im. Stefana Batorego na św. Łazarzu w Poznaniu.

     Życzymy wszystkim Seniorom Kręgu zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności, jak  najlepszego  samopoczucia,  a  w  codziennych zmaganiach - mało kłopotów.

     Życzymy  byście swoje harcerskie doświadczenia przekazywali następnym pokoleniom.

     Życzymy byście dalej realizowali swoje najskrytsze marzenia i bez przerwy zachowywali bezinteresowną przyjaźń i prawdziwe harcerskie braterstwo.

     Życzymy by pasja „być harcerzem”, trwała  w każdym z Was jak najdłużej a Wasz harcerski bagaż życiowych mądrości był przykładem dla innych.

Członkowie HKS Słupca.

20.10.2012

Hm. Władysław Szymański reprezentował HKS na uroczystym spotkaniu z okazji 55 lat Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

       Spotkanie odbyło się 20 października w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusz Kościuszki w Poznaniu.

       Patronat honorowy objął profesor harcmistrz Zbigniew Pilarczyk, prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Od lewej hm. Z. Pilarczyk, hm. Bogdan Sicaiarz, były komendant Chorągwi

Wielkopolskiej ZHP, hm. Zbigniew Pietrzak, były przewodniczący Komisji Historaycznej

Chorągwi.

Foto. hm. W. Szymański.

         Licznie zaproszonych instruktorów reprezentujących hufce harcerskie z Wielkopolski, autorów książek, monografii i opracowań o harcerstwie, pracowników naukowych, dziennikarzy zajmujących się problematyką harcerską, władze Chorągwi na czele z hm. Jarosławą Rurą komendantem Chorągwi Wielkopolskiej, a szczególnie byłych komendantów Chorągwi Wlkp. i Poznańskiej – hm. Jana Szajka, hm. Bogdana Siciarza, hm. Ryszarda Wosińskiego (byłego Naczelnika ZHP) i hm. Włodzimierza Warchalewskiego powitał hm. Ryszard Dubisz, przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

      Spotkanie prowadził hm. Paweł Napieralski komendant Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów.

Foto hm. Paweł Napieralski.

     W krótkich wystąpieniach : dr Edyta Głowacka-Sobiech  przybliżyła sylwetki twórców polskiego skautingu Olgę i Andrzeja Małkowskich, mgr Ryszard Wosiński przedstawił  dzieje  poznańskiego skautingu w latach 1912 – 1918 a mgr Szymon Dąbrowski zapoznał z życiem Wincentego Wierzejewskiego, skauta, powstańca wielkopolskiego, żołnierza.

      Przedstawicielka dyrektora Muzeum Harcerstwa z Warszawy dziękowała zasłużonym instruktorom, których działalność wzbogaciła zbiory Muzeum oraz zbiory archiwalne Chorągwi Wielkopolskiej.

      Przewodniczący Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 hm. Stefan Barług wyróżnił wysokim odznaczeniem Nagrodą Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Statuetką – Dobosz Powstania Wielkopolskiego, Komisję Historyczną.

     Były podziękowania za działalność w Komisjach Historycznych Hufców ZHP, dla hm. Marian Pietrzykowskiego Honorowego Przewodniczącego Komisji, hm. Józefa Derdy – seniora, twórcy dzisiejszego archiwum Komisji, hm. Zbigniewa Pilarczyka, hm. Michała Najgrowskiego. Odznaczany Krzyżem za Zasługi ZHP, hm. Stefan Psik w imieniu wszystkich uhonorowanych podziękował za wysokie wyróżnienia.

   W swoim wystąpieniu prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. hm. Zbigniew Pilarczyk zauważył potrzebę napisania historii harcerstwa polskiego opartej na naukowych badaniach.

   Gospodarze obdarowali uczestników publikacją 55-lecie Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP (1957-2012), Wielkopolskimi epitafiami, elektronicznie wydaną płytą Sztandary harcerskie na Ziemi Wielkopolskiej, Biogramem o Wincentym Wierzejewskim – wybitnym współzałożycielem skautingu wielkopolskiego, komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej b. zaboru pruskiego.

    Spotkanie toczyło się wśród zaprezentowanych 300 odznak i oznak Związku Harcerstwa Polskiego, które zgromadził płk. rezerwy dr Józef Zieliński twórca bardzo bogatej kolekcji.

      Gospodarze podjęli gości kawą ciastem, grochówką.

      Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel harcerstwa Ziemi Słupeckiej przekazał na ręce hm. Ryszarda Dubisza, Przewodniczącego Komisji Historycznej Wielkopolskiej Chorągwi ZHP, w imieniu członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy, najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie na uroczyste spotkanie.

     Stwierdził, iż mimo, że  czas  odłożył nam się na  skroniach, to wracamy w przeszłość, o której nie sposób zapomnieć, bo ona przypomina naszą harcerską młodość.

    Wielu przyjaciołom z tej harcerskiej drogi dziękuję, bo nawet cień przyjaciela wystarczy, by być szczęśliwym i spełnionym.

     A w imieniu Członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy podziękował tym,  którzy przez te 55 lat działalności  Komisji Historycznej przybliżali, poprzez swoje publikacje, historię Związku Harcerstwa Polskiego a szczególnie historię naszej Wielkopolskiej Chorągwi.

      Wręczył planszę – wizytówkę powstania HKS w Słupcy, na której znaleźli się członkowie założyciele Kręgu, obecnie w nim działający, ważniejsze zdjęcia i krótki opis tworzenia się harcerskiego ruchu seniorackiego na Ziemi Słupeckiej.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

24.10.2012

     Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie przygotowali i wydali drukiem Tom 1 Słownika biograficznego nauczycieli Wielkopolski Wschodniej.

     W dniu 19 października 2012r. w Auli Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie odbyło się spotkanie promujące publikację. W spotkaniu tym uczestniczyli licznie zaproszeni goście – regionaliści, historycy, nauczyciele wraz z przewodniczącym komitetu redakcyjnego dr Piotrem Gołdynem i 35 autorami stu biogramów publikowanych w kolejności alfabetycznej.

       Głównym celem tego przedsięwzięcia jest upamiętnienie osób związanych z Wielkopolską Wschodnią (z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego), które zajmowały się bardzo szeroko rozumianym edukowaniem. Są to nauczyciele, pedagodzy, którzy położyli znaczące zasługi dla rozwoju edukacji w Wielkopolsce Wschodniej. Pochodzą z tego terenu ale i także z innych częściach Polski, Europy i świata.

      W pierwszym tomie znaleźli się z powiatu słupeckiego nauczyciele uczący, bądź związani poprzez urodzenie z: Dobrosołowa, Kotuni, Kowalewa Opactwa, Lądu, Słupcy, Trąbczyna. Są to następujące osoby:

Burda Henryk, Chomiuk Stanisław, Domino Jan, Górniak Ignacy, Hainzel Józef, Karpińska Jadwiga, Kazuś Anna, Kostanecki Antoni, Kostanecki Kazimierz, Kostanecki Stanisław, Liszka Paweł, Lorkiewicz Władysław, Maciejewski Czesław,  Malorny Franciszek, Miśka Franciszek, Perzyna Józef, Romanowicz Jan, Rymarkiewicz Jan, Stróżyk Bogusław, Szymańska Jadwiga, Ślisiński Lambert, Wilkosz Stanisław, Wirtelka Piotr, Woś Jan, Wybraniec Józef. Wielu z nich podejmowa,ło działalność harcerską.

      Autorami biogramów są: Anna Chudzińska, Piotr Gołdyn, Maciej Grzeszczak, Hanna Kasperska-Stróżyk, Jolanta Krucka, Łukasz Parus, Władysław Szymański – komendant HKS ze Słupcy, Jarosław Wąsowicz, Maciej Wróblewski.

Jak zapowiedzieli autorzy Słownika… – w następnych latach będzie dzieło kontynuowane w tzw. systemie holenderskim.

31.10.2012

Na grobach seniorów harcerskich znicze pamięci zapalili:

W. Szymański -u Śp. Ryszarda Rąbczewskiego, Śp. Józefa Kwitowskiego,

E.  Krajewski -u Śp. Jana Kluczyńskiego,

W. Boruszak -u Śp. Marii Cwudzińskiej, Stanisława Garsztki,

M. Boruszak-u Śp. Jadwigi Szymańskiej,

H. Miętkiewicz-u Śp. Józefa Jasińskiego,

E. Głogowski -u Śp. Michała Spławskiego,

A. Wolski - Krzyż Katyński, na mogile; Słupczanie  Słupczanom,

W. Garsztka -u Śp. Krystyny Ulatowskiej,

M. Woźniak -u Śp. Jadwigi Karpińskiej,

S. Miętkiewicz -u Śp. Józefa i Józefy  Imierowiczów,

K. Rewers -u Śp. Ferdynanda Rewersa,

M. Wolska -u Śp. Antoniego Dobersztyna,

K. Górczyńska -u Śp. Stanisława Snaglewskiego.

12.12.2012

W harcerskiej wigilii zorganizowanej w Galerii Cafe w Słupcy oprócz członków HKS uczestniczyli instruktorzy HKSiS z Gniezna na czele z komendantem hm. Aleksandrem Sekulskim.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

13.12.2012

Hm. W. Szymański, hm. E Krajewski i hm. A. Wolski uczestniczyli w pogrzebie Śp. hm. Ryszarda Dubisza, który odszedł na Wieczną Wartę w dniu 10 grudnia 2012 roku.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Wieloletni instruktor Hufca ZHP Poznań Jeżyce. Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Członek Kapituły Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku. Członek Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań Jeżyce. Członek 1 Kręgu Seniorów Hufca ZHP Poznań Jeżyce.

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz wieloma odznakami.

Msza św. za śp. Ryszarda Dubisza odprawiona została w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela na os. Warszawskim w Poznaniu (ul. Trzemeszeńska 20) w czwartek 13 grudnia o godz.. 12.00, a pogrzeb odbył się na Cmentarzu Miłostowskim w czwartek 13 grudnia o godz. 13:30.

22.12.2012

Komendant Kręgu przywiózł z biura Komendy Hufca ZHP Konin Wigilijne Światełko Pokoju i przekazał członkom HKS w Słupcy.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

27.12.2012

W 94 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego znicz zapala w imieniu członków Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy  Związku Harcerstwa Polskiego,  Śp. Stanisławowi Górczyńskiemu Powstańcowi Wielkopolskiemu na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy, harcmistrz Władysław Szymański - komendant Kręgu.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (lipiec - wrzesień)

Wydarzenia w 2012roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (czerwiec - wrzesień)

13.07.2012

Komenda Hufca ZHP Mogilno i Komenda Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach na czele z komendantką hm. Barbarą Bultrowicz zaprosiła 13 lipca 2012 roku harcerzy seniorów z ościennych miejscowości, głównie zrzeszonych w Skulskiej Wspólnocie, na tradycyjne spotkanie integracyjne do bazy obozowej w Chałupskach.

     Przybyli goście z miejscowości: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Janowiec Wielkopolski, Koło, Konin, Poznań-Wilda, Słupca (HKS reprezentowali: hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Władysław Szymański, phm Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy), Ślesin-Skulsk, Trzemeszno, Mogilno.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Foto hm. A. Wolski.

     Po kościele i jego podziemiach oraz pomieszczeniach poklasztornych oprowadzał nas przewodnik Zenon Popiołek.    

     Spotkanie integracyjne w Chałupskach rozpoczęło się apelem, na którym komendantka Hufca ZHP Mogilno i NAL hm. Barbara Bultrowicz wraz kadrą obozową powitała seniorów harcerskich oraz gości specjalnych. Goście otrzymali upominki wykonane przez uczestników II turnusu NAL. Przy obozowym stole biesiadnym zasiadło około 70 osób. Kadra obozowa przygotowała poczęstunek: grochówkę, bigos, kiełbaski. Była także kawa i ciasto.  

  

Foto hm. A. Wolski.        

      W trakcie spotkania toczyły się długie rozmowy, można było pośpiewać, a nawet potańczyć przy muzyce zorganizowanej przez kwatermistrza hm. Krzysztofa Kremera.

     Było to już z kolei dwunaste spotkanie integracyjne harcerskich seniorów w Chałupskach połączone z promocją mogileńskiej ziemi.

Foto hm. A. Wolski.

W drodze powrotnej z Mogilna na trzemeszeńskim cmentarzu u grobu

Śp. hm. Zdzisława Szymańskiego, byłego komendanta HKS Trzemeszno

zapaliliśmy znicz i odmówiliśmy modlitwę.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

15.07.2012

Pozdrowienia z XLI Zlotu pod Grunwaldem przesłali harcerze ze Słupcy i z hm. Maria Główczyńska.

11.08.2012

Członkowie HKS Słupca - uczestnicy Zlotu:

od prawej: hm. Władysław. Szymański, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy,

hm. Maria i Wojciech Boruszakowie.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Około tysiąc zuchów, harcerzy i instruktorów wzięło udział w Ostrowie Wielkopolskim w Zlocie Jubileuszowym Chorągwi Wielkopolskiej.W tzw. „Dniu Ostrowskim” w niedzielę 12 sierpnia 2012r.  o godzinie 10.00 w Parku 3 Maja nastąpiło odsłonięcie Kamienia Pamiątkowego,

 

Foto hm. Maria Boruszak.

po czym odbyła się Defilada Harcerska ulicami Kościuszki i Wrocławską do Rynku. Oficjalne otwarcie Zlotu miało miejsce podczas apelu na ostrowskim Rynku, gdzie nastąpiło również uroczyste przekazanie nowego sztandaru dla Ostrowskiego Hufca ZHP.

      Po apelu harcerze, seniorzy udali się do Konkatedry na mszę św., a z kolei ok. 14.30 zaczął się Festyn „Harcerze – Ostrowianom”.Festyn rozpoczął się od grochówki serwowanej z kuchni polowych wszystkim uczestnikom, zaś wśród licznych atrakcji na plan pierwszy wysunęło się z pewnością bicie rekordu Polski w ilości osób tańczących „zumbę”. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania harcerskich piosenek.

I my tańczyliśmy "zumbę".

Foto hm. A. Wolski.

    Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i okolic korzystali ze wspólnej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła wystawa w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego "Początki harcerstwa wielkopolskiego w zbiorach ostrowskiego muzeum", zaś specjalnie dla nauczycieli, wychowawców i instruktorów, w sobotę 11.08. o godzinie 14.00 w auli I LO odbyła się konferencja popularno-naukowa „Wychowawcza Rola Harcerstwa” organizowana pod patronatem Ministera Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

           Przez kolejne dni harcerze realizowali własne zajęcia programowe – w Parku Miejskim, na terenie Piasków – Szczygliczki oraz na lotnisku w Michałkowie, gdzie powstało specjalne miasteczko zlotowe – miejsce zakwaterowania harcerzy.

Zuchy ze Słupcy (uczestnicy Zlotu) wraz z hm. Marią Główczyńską Komendantką

Szczepu i seniorzy harcerscy ze Słupcy.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Zuchy ze Słupcy (uczestnicy Zlotu) wraz z hm. Marią Główczyńską Komendantką Szczepu

i  hm. W. Szymańskim, komendantem HKS.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Obozowa kaplica.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Na lotnisku w Michałowie, którego część pod swoje namioty zajmowali uczestnicy Zlotu.

Foto hm,. W. Szymański.

Trzecia część rodzinnego zdjęcia wykonanego na zakończenie Zlotu.

Foto hm. W. Szymański.

Dla harcerskich weteranów odbywał się równolegle Zlot Seniorów.

Foto hm. W. Szymański.

          W sobotę 11 sierpnia 2012r. rozpoczął się Zlot Seniorów uroczystym apelem, który zaszczycili swą obecnością Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak, starosta ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski

I my poprosiliśmy Przewodniczącego ZHP hm. A. Massalskiego o wspólne zdjęcie.

Obok hm. A. Massalskiego seniorzy ze Słupcy a także z Piły, Leszna i Janowca Wlkp.

Foto od hm. A. Wolski.

oraz Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica. Dotarł również na apel komendant Zlotu w Michałowie hm. Krzysztof Stankowski oraz komendant hufca z Ostrowa Wlkp. hm. Dariusz Potaszak.

        Wśród seniorów są m. innymi hm. Danuta Olkiewicz 93-letnia druhna oraz pwd. Stanisław Augustyniak 91-letni druh. Oboje z hufca ZHP Ostrów - najstarsi uczestniczy Zlotu 100-lecia.

        Ważnym wydarzeniem było otwarcie wystawy z działalności Kręgów z Wielkopolski pt. ”100-lat z życia Kręgów  Wielkopolskich”. Hm. Zbysław Jeżewski i phm. Krzysztof Kaczmarek oprowadzali seniorów po izbie tradycji harcerskiej.

Wizytówka naszego Kręgu prezentowana na wystawie.

Z naszego Kręgu udział W Zlocie wzięli Hm. Maria i hm. Wojciech Boruszakowie, hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

17.08.2012

Otwarcie wystawy 100-lecia ZHP w Wągrowcu. Krąg reprezentował hm. Władysław Szymański.

Na zdjęciu hm. Ala Kulkowska - w latach 70-tych

XX wieku instruktorka Hufca ZHP Słupca i hm. W. Szymański.

Zdjęcie od hm. W.Szymańskiego.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

23-26.08.2012

XXI Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP w Łodzi do realizacji przyjęła Chorągiew Łódzka.

Z naszego Kręgu w Złazie uczestniczyli: hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

Hm. Andrzej Wolski, phm. Małgorzta Wolska, hm. Władysław Szymański.

Phm. Daniel Głowacki, komendant Zlotu.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Rozkazem Chorągwi w maju 2012 powołano Sztab XXI Złazu w Łodzi w osobach; phm. Daniel Głowacki – komendant, hm. Czesław Bolanowski, hm. Krzysztof Jakubiec, phm. Krzysztof Sobański, pwd. Andrzej Wojnarowski, pwd. Jarosław Dybowski i ho. Jarosław Janicki – kwatermistrz. Pełnomocnikiem komendantki chorągwi ds. złazu zostaje phm. Anna Jakubowska. Później do sztabu dochodzą instruktorzy harcerscy, ratownicy, realizatorzy kominka i koncertu, obsługi zakwaterowania oraz instruktorzy zorganizowanej wystawy i prezentacji zbiorów historycznych.

Uczestnicy zakwaterowani zostali w akademikach przy ul Politechniki i Seminarium Duchownym przy ul ks. Skorupki w Łodzi. Każdy uczestnik złazu otrzymał; poradnik złazowicza, znaczek złazu, lilijkę seniora ZHP, plakietkę, chustę z logo złazu oraz pamiątkowe Podziękowanie uczestnictwa w złazie. 23.08.2012r.  wieczorem w auli Zespołu Szkół przy ul Żeromskiego 115 kominek, który uświetnili swoją obecnością wojewoda Pani Jolanta Chełmińska, zastępca prezydenta Łodzi Krzysztof Piątkowski, kierownik Wydziału Seniorów GK ZHP hm. Zbigniew Południkiewicz oraz inni zaproszeni goście.

Kulminacyjnym punktem kominka była ceremonia przekazania Buławy przez pwd. Barbarę Borodziak od organizatorów XX Złazu 2011 roku z Warszawy, komendantowi phm. Danielowi Głowackiemu. Znaczek złazu na buławę nabiła Pani Jolanta Chełmińska. Na kominku wystąpił gościnnie senior Kręgu Harcerstwa Polskiego z czeskiego Cieszyna phm. Władysław Kristen w recytacji „Koncertu Jankiela” a kominek prowadził hm. Krzysztof Jakubiec.
Następnego dnia 24.08. uczestnicy zwiedzili autokarami najciekawsze miejsca Łodzi, w tym siedzibę  Chorągwi Łódzkiej, gdzie obejrzeli wystawę „100 lat Harcerstwa Łódzkiego", prezentację kolekcjonerska odznak harcerskich oraz prezentację sztandarów, proporców i zbiorów Komisji Historycznej.

Trasa wiodła do pięknego pomnika „Kamyka” w Parku Staromiejskim w Łodzi,  gdzie złożyliśmy hołd Dh. Aleksandrowi.

Wieczorem mieliśmy czas wolny na zwiedzanie słynnej ulicy Piotrkowskiej.

Instruktorzy Wydziału Seniorów GK ZHP, kierownicy referatów chorągwianych i sztab złazu, odbyli spotkanie, na którym postanowiono podarować Firmie „Miran” z Ksawerowa „10 lilijek seniora ZHP” – pozłoconych, wyróżnić; Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Mauzoleum Harcerstwa ZHP w Skulsku, Parafię Katedralną w Łodzi, Komisję Historyczną Chorągwi Łódzkiej, hm. Jana Chojnackiego, hm. Zbigniewa Południkiewicza, hm. Ewę Grabarczyk, phm. Daniela Głowackiego oraz najstarszych seniorów złazu phm. Annę Kowalewską i hm. Jana Brzozowskiego.

25.08.2012r., dzień wycieczek autokarowych po regionie łódzkim w kierunkach; Łowicza, Łęczycy oraz Spały. Seniorzy zabezpieczeni w prowiant na drogę, pod opieką ratowników, opiekunów wycieczek wraz z profesjonalnymi przewodnikami zwiedzili najciekawsze miejsca godne uwagi z postojem na wypoczynek i pieczeniem kiełbasek. Wieczorem w auli Zespołu Szkół przy ul. Żeromskiego 115 odbył się koncert pt. Łódzkie muzyczne pejzaże a w roli Julka Tuwima wystąpił hm. Krzysztof Jakubiec oraz młodzieżowy zespół artystyczny ze Zduńskiej Woli. Kręgiem zakończono harcerskie seniorów spotkanie.

W Sulejówku.

Przed bunkrami w Konewce.

Foto hm. A. Wolski i hm. W. Szymański.

 

W niedzielę 26.08. w Katedrze Łódzkiej koncelebrowana była się Msza św. przez Proboszcza a asystował kapelana chorągwi łódzkiej ks. Robert Batolika. Podczas mszy złożono harcerskie dary i poświęcono pozłocone lilijki. Po Mszy św. w sali Seminarium nastąpiło zakończenie złazu. Marszałek Sejmu RP Pan Cezary Grabarczyk hm., życzył obecnym zdrowia i dalszych spotkań na harcerskiej szlaku.

Hm. Tadeusz Ochwat z Kręgu Seniorów „Czarne Diamenty” z Rybnika, obdarował; phm. Władysława Kristena z czeskiego Cieszyna, Parafię Katedralną oraz Wojewodę Panią Jolantę Chełmińską.

Druhna Anna Jakubowska oraz Daniel Głowacki w imieniu sztabu i chorągwi podziękowali seniorom za uczestnictwo i życzyli szczęśliwego powrotu do domów.

Do spotkania na XXII Złazie w 2013 roku w Szczecinie.

Złaz zakończono kręgiem i Bratnim słowem

Ostatni złazowy apel.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

31.08.2012

Złotą Odznaką SGB z okazji 110 lecia Banku Spółdzielczego w Słupcy został wyróżniony hm. Eugeniusz Krajewski.

12.09.2012

W sali kominkowej Galerii Cafe w Słupcy spotkali się na zaproszenie hm. Krystyny Górczyńskiej członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy, by na uroczystej harcerskiej zbiórce złożyć życzenia Brylantowej Jubilatce z okazji Jej 75 urodzin.

Powitała nas gospodyni wieczoru zapraszając do bogato zastawionego stołu, na którym królował tort przyozdobiony harcerską lilijką, podkreślał symbolicznie szczególne wydarzenia spotkania.

Zbiórkę prowadził komendant Kręgu hm. Władysław Szymański, który zwracając się do Jubilatki takie oto w imieniu członków złożył życzenia.

Szanowna Druhno Harcmistrzyni Krystyno.

Jubilatko!

Z okazji  Brylantowego Jubileuszu

Twego urodzenia, życzymy Ci zdrowia,

spełnienia najskrytszych marzeń,

dobrych mądrych i oddanych przyjaciół.

Niech towarzyszy Ci szczęście

a Twój harcerski bagaż życiowych mądrości
niech będzie przykładem dla innych.

Żyj 100 lat.  Czuwaj!

Foto i wykonanie hm. W. Szymański.

Komendant wręczył jubilatce okolicznościowy dyplom,  hm. Eugeniusz Krajewski piękne storczyki a hm. Wojciech Boruszak okolicznościowy prezent od członków Kręgu.

Hm. Władysław zaprosił Jubilatkę do zapalenia symbolicznej  świecy.  Zabrzmiała harcerska piosenka. W krótkiej gawędzie komendant przybliżył obecnym drogę harcerską Dh. Krystyny.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

21.09.2012

Polski harcerz harcmistrz Władysław Szymański, pielgrzym do Matki Boskiej Kelevarskiej.

Foto od hm. W. Szymańskiego.

Było to ponad 300 lat temu w okresie Bożego Narodzenia 1641 r. Pobożny kupiec imieniem Hendrick Busman pod­czas swej drogi z Weeze do Geldern przystanął pod przydrożnym krzyżem, aby się pomodlić. Na ówczesnym Kevelaeńskim błoniu, dzisiejszym placu na którym wznosi się kaplica, usłyszał on owo tajemnicze polecenie powtarz­ające się w trzech różnych dniach.

 W tym miejscu postawisz mi kapliczką"

 „Na miesiąc przed uroczystością Zielonych Świąt żona moja Mechel Schrouse ujrzała w nocnym widzeniu, w jaśniejącym świetle zarys kapliczki taki, jaki widziała na obrazku trzymanym niedawno przez dwu żołnierzy. "Takie zeznanie Hendricka Busmana zanotowano na syno­dzie w Venlo w protokole z dnia 13 lutego 1647 r.

Święty wizerunek jest zwyczajną, w międzyczasie pożółkłą  już ryciną o wymiarach 7,5 cmx 11 cm zaopatrzoną u dołu tekstem: „Wierna kopia wizerunku Matki Boskiej Pocieszycielki strapionych, znajdującego się na przedmieściu miasta Luxemburga, rozsławionego przez zaistniałe cuda i stały napływ pielgrzymów." Anno 1640 .

Za zgodą i przy pomocy kevelaeńskiego proboszcza, niejakiego Johannesa Schinka, rozpoczął wkrótce budowę przydrożnej kapliczki.

Minęły niespokojne lata wojny 30-letniej  (1618-1648). Minęły następne trzy wieki a pielgrzymi z bliska i z daleka, z kraju i z zagranicy jak przed dziesiątkami i setkami lat tak i dzisiaj odwiedzają proste sank­tuarium „Pocieszycielki strapionych" w Kevelaer przynosząc pokaźnych roz­miarów świece wotywne. Tabliczki na świecach wskazują na odległe czasy pielgrzymek i rozległość obszaru, z którego przychodziły. Pątnicy w wielu swych potrzebach i troskach podczas ziemskiego pielgrzymowania szukają pomocy i pociechy u Tej, którą dał nam Jezus.

Kevelaer - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Kleve leży ok. 6 km od granicy z Holandią. Liczy około 30. tys. mieszkańców. Najbardziej znane w Niemczech Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, które rocznie odwiedza około 800 000 pielgrzymów.

W kościele dla pielgrzymek - obecnej Kaplicy Świecniezliczona ilość vot i podziękowań świadczy o cudownych wydarzeniach jakie za łaską Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych miały tu miejsce.

We wrześniowych (18-21) słonecznych dniach do tej duchowej stolicy Niemiec dotarł w indywidualnej pielgrzymce harcmistrz Władysław Szymański komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy.

23.09.2012

Hm. Eugeniusz Krajewski, sekretarz naszego Kręgu, uczestniczył w  spotkaniu śladami św. Brata Alberta. 200 duchowych spadkobierców idei i dzieła św. Brata Alberta - albertyni i albertynki pielgrzymują śladami swojego założyciela św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego). W niedzielę, 23 września, odwiedzili Słupcę, w której ojciec ubogich mieszkał w 1847 roku. Mszy św. przewodniczył przy ołtarzu polowym ks. Jacek Dziel.

29.09.2012

Ognisko harcerskie u phm. Małgosi i hm. Andrzeja Wolskich w Stawie.

Foto hm. W. Szymański.

23-30.09.2012

W wycieczce do Węgierskiej  Górki wzięli udział Hm. Maria i hm. Wojciech Boruszak oraz pwd. Halina i pwd. Stefan Miętkiewiczowie Wycieczkę zorganizował Uniwersytet III Wieku w Słupcy.

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (kwiecień - czerwiec)

Wydarzenia w 2012roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (kwiecień - czerwiec)

01.04.2012

Komendant Hufca ZHP w Koninie zaprosił kadrę instruktorską hufca, przyjaciół harcerstwa oraz seniorów do wzięcia udziału w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Wyjazd w niedzielę 01.04.2012 r. (to nie żart!). W programie m.in.: zwiedzanie Cmentarza na Powązkach, wizyta w Centrum Nauki Kopernik i wiele innych atrakcji.

Foto hm. A. Wolski.

U grobu majora Ludwika Gawrycha.

Foto hm. A. Wolski.

Koszt wyjazdu wynosi 75 zł. Komenda Hufca dofinansowuje każdemu członkowi kadry hufca, seniorowi bądź zaproszonemu gościowi kwotę 60,00 zł

Uczestnik pokrywa tylko kwotę 15.00 zł!

Z naszego Kręgu w wycieczce wzięły udział następujące osoby: hm. Maria i hm. Wojciech Boruszakowie, hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

12.04.2012

Odbyła się zbiórka „Ogólnopolskiego Ruch Programowo – Metodycznego „Wspólnota Seniorów ZHP” im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. W. Szymański.

W zbiórce uczestniczyli przedstawiciele 17 kręgów należących. W związku z rozwiązaniem Harcerskiego Kręgu Seniorów „Czwartacy” – Poznań Grunwald przez Komendanta Hufca, Krąg został skreślony z listy członków Wspólnoty.

Do Wspólnoty przyjęto kręgi, które na piśmie złożyły prośby o przyjęcie: Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Historycy” działający przy Hufcu Poznań Grunwald – Komendant hm. Stefan Psik, Krąg Starszyzny Harcerskiej w Mogilnie – Komendant pwd. Ryszard Fredyk, Harcerski Krąg „Piątaków” Seniorów przy Hufcu ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto      - Komendant hm. Tomasz Naganowski.

Zobowiązano Komendanta Wspólnoty do uzupełnienia wykazu Kręgów należących do Wspólnoty i przekazanie go komendantom, skarbnikowi i przewodniczącej komisji rewizyjnej Wspólnoty.

2 czerwca zbiórka przy remizie w Skulsku o godz. 9.45. Apel o godz. 10.00 .

W czasie mszy świętej śpiewane będą następujące pieśni: „Jest dla nas wzorem” – w czasie procesji na początku mszy świętej; „Prowadź nas Matko” w czasie zejścia pocztów sztandarowych, ministrantów, księży koncelebrantów i przejścia przed Mauzoleum;

„Modlitwę harcerską” na zakończenie uroczystości.

30.04.2012

Hm. W. Szymański uczestniczył 27.04 – 03.05.2012 w wycieczce Lazurowe Wybrzeże – Włochy.

1 dzień - wyjazd  i przejazd do Mediolanu (godz.: 14:00 z parking Orlen przy Obwodnicy w Słupcy)

2 dzień - Mediolan (9 godzin): Zamek Sforzów, Katedra, La Scala, Galeria Emanuela II, Przejazd do Ośrodka w rejonie Mediolan - Genua, nocleg, obiadokolacja. Muzea w Zamku Sforzów, wjazd do Mediolanu

3 dzień po śniadaniu wyjazd z Ośrodka i przejazd do Francji Monaco: spacer w centrum do Pałacu Książęcego, Monte Carlo, wizyta w Fabryce Perfum Grasse, przyjazd do Ośrodka w Francji, obiadokolacja,

4 dzień Nicea - Starówka, wizyta w Cannes (Pałac Filmowy i promenada gwiazd),

Na czerwonym dywanie w Cannes.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

5 dzień wyjazd do Włoch, Genua: spacer w Porcie i Stare Miasto, Padwa: Bazylika i spacer po Starym Mieście, obiadokolacja

6 dzień  Werona (9 godz.): Arena, Groby Scaligierich, Dom Juli,  Piazza di Erbe, Castelvecchio,  wyjazd do Polski

7 dzień powrót do Polski

2012.05.12

Wybory WRHKS

Foto hm. A. Wolski

18-20.05.2012

W XXVIII Harcerskim Rajdzie Rodło w Malborku  z naszego Kręgu uczestniczyli hm. Krystyna Górczyńska i hm. Eugeniusz Krajewski.W piątek zwiedzali Zamek Krzyżacki w Malborku a w sobotę płynęli w rejsie po pochylniach, najciekawszym fragmentem Kanału Ostródzko-Elbląskiego na trasie jelenie-Buczyniec i Buczyniec-Jelenie. Zwiedzili także po drodze Pałac w Waplewie - rezydencję Sierakowskich, którą spadkobierczyni - żona red. Bogdana Tomaszewskiego przekazała na cele muzealne.

19.05.2012

Zbiórka HKS

25.05.2012

Dokładnie w 12. rocznicę utworze­nia Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, na uroczystej zbiór­ce zameldowali się (25.05.) Władysław Szymański, Maria i Wojciech Boruszakowie, Lech Bydłowski, Edmund Głogowski, Krystyna Górczyńska, Eugeniusz Krajewski, Halina i Stefan Miętkiewiczowie, Krzysztof Re­wers, Andrzej Wol­ski. Zbiórkę zaszczycili: hm. Mi­chał Kałużny - Komendant Hufca ZHP Konin, Katarzyna Rybicka, Ta­deusz Kubacki i niżej podpisany, ja­ko przedstawiciele naszej redakcji.

Foto pwd. K. Rybicka.

  Jak przystało na rocznicę, nie obyło się bez wspomnień. Komendant Kręgu hm. Władysław Szymański w swojej ga­wędzie przedstawił początki HKS.

  W pięknej harcówce I Szczepu Harcer­skiego im. Janusza Korczaka w Słupcy 25 maja 2000 roku, 12 lat temu, w obec­ności komendantki Hufca phm. Danuty Śmiechowskiej i gospodyni harcówki hm. Marii Główczyńskiej, spotkało się 13 instruktorów: hm. Lech Bydłowski, hm. Sylwia Chojnacka, hm. Maria Cwudzińska, hm. Dariusz Dobersztyn, hm. Kry­styna Frydrychowicz, hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Zdzisława Gorczyńska, hm. Marek Kosmalski, pwd. Marek Krygiel, hm. An­drzej Wolski, phm. Irena Woźniak i hm. Zdzisław Woźniak. Postanowiono po­wołać Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy.

  Wybrano Radę Kręgu w składne: hm. Maria Cwudzińska, hm. Krystyna Fryd­rychowicz, hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Zdzisława Gorczyńska, hm. Andrzej Wolski.

  Na zbiórce 7 czerwca 2000 roku Rada Kręgu wybrała do pełnienia funkcji: przewodniczącego hm. Stanisława Garsztkę, zastępcę hm. Marię Cwu­dzińska, sekretarza hm. Zdzisławę Gór­czyńska, skarbnika hm. Krystynę Fryd­rychowicz, kronikarza hm. Edmunda Głogowskiego, członka hm. Andrzeja Wolskiego.

  W imieniu Rady Kręgu hm. Stanisław Garsztka zgłosił wniosek do Komendy Hufca ZHP Słupca o zezwolenie na działalność Kręgu.

  17 września 2001 roku funkcję prze­wodniczącej Rady Kręgu powierzono hm. Marii Cwudzińskiej.

 W skład Harcerskiego Kręgu Senio­rów w Słupcy weszli następujący in­struktorzy: hm. Maria Cwudzińska - komendantka, hm. Stanisław Garsztka - zastępca komendanta, hm. Edmund Głogowski - kronikarz, hm. Krystyna Gorczyńska - sekretarz, hm. Jadwiga Szymańska - skarbnik, hm. Andrzej Wolski - członek Rady Kręgu; obecnie zastępca komendanta, członkowie Krę­gu; hm. Wojciech Boruszak - obecnie chorąży historycznego sztandaru Hufca ZHP Słupca, hm. Krystyna Frydrycho­wicz, phm. Władysława Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski - obecnie sekre­tarz, Janina Mikołajczyk, Halina Mięt­kiewicz, Stefan Miętkiewicz, Krzysztof Rewers, hm. Władysław Szymański – obecnie komendant, phm. Małgorzata Wolska - obecnie skarbnik. W 2009 r. dołączyli do Kręgu phm. Antoni Dobersztyn, a w 2010 - pwd. Maria Woźniak i Łucja Dober­sztyn.

  19 października 2009 r. wybrano hm. Władysława Szymańskiego na komendanta kręgu.

  Od 4.09.2004 - HKS wszedł w skład Wspólnoty Skulskiej ZHP im. ks. hm. An­toniego Bogdańskiego, od 2010 do ru­chu powołanego przez naczelnika ZHP o tej samej nazwie.

  Od 2009 r. HKS należy do Wielkopol­skiej Rady Harcerskich Seniorów.

  Od 2006 roku HKS obecny jest na stro­nie internetowej Wydziału Se­niorów i Starszyzny Głównej Kwa­tery ZHP w Warszawie.

    Druh komendant przedstawił też po­krótce (bo jak sam powiedział, nie sposób wszystkiego wymienić) obszary aktyw­ności członków Kręgu. Wymienił m.in.: złazy, spotkania z zuchami, harcerzami, innymi kręgami, uroczyste zbiórki, wigi­lijne wieczerze, jubileuszowe spotkania, udział w uroczystościach państwowych historycznych i regionalnych, w pracach Wspólnoty Skulskiej i Wielopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uroczyste zbiórki upa­miętniające krzyżami na mogiłach i epitafikami w Izbie Pamięci Harcerskiej w Skulsku zasłużonych instruktorów, działalność wydawniczo – wspomnieniową o wydarzeniach z historii harcerstwa, współpracę z mediami regionalnymi, szczególnie z „Gazetą Słupecką", udział w życiu innych Kręgów Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej, Stołecznej, Zachodnio­pomorskiej, Krakowskiej, uczestnictwo w spotkaniach z okazji rocznic organizo­wanych przez HKS z Janowca Wielkopolskiego, z Gniezna, Mogilna, Szamo­tuł, Konina, Orląt z Przemyśla, a także w Zjazdach Hufca Konin, Słupca i naradach oraz udział przedstawicieli HKS w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy", w Powiato­wej Radzie Kombatantów i Osób Re­presjonowanych, Słupeckim Towarzy­stwie Społeczno-Kulturalnym, Ze­społach Caritas i Radach Parafialnych, Kapitule Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP i Kapitule Plebiscytu „Gazety Słupeckiej".

    Na zakończenie swojej gawędy stwier­dził: Jesteśmy potrzebni wtedy: - gdy możemy młodym służyć doświadcze­niem, - możemy pomóc harcerzom załatwiać różne sprawy. Słowem - „Jes­teśmy potrzebni społeczeństwu, harcer­stwu i samym sobie". Sobie jesteśmy po­trzebni, by przeżyć „dawnych wspom­nień czar", żeby spotkać się w gronie przyjaciół i „pomagać sobie wzajem".

    Przywołał też, ku pamięci, tych członków Kręgu, którzy odeszli na wieczna wartę: śp. hm. Marię Cwu­dzińska, śp. hm. Jadwigę Szymańską, śp. hm. Stanisława Garsztkę, śp. phm. An­toniego Dobersztyna.

   Obecność redaktorów „Gazety Słupec­kiej" na tej uroczystej zbiórce nie była przypadkowa. Zapraszając nas, Harcer­ski Krąg Seniorów postanowił podzięko­wać nam za publikacje o działalności i lu­dziach z harcerskiej „Familii". Szczególnie seniorowi słupeckiemu dziennikarstwa Tadeuszowi Kubackiemu,któremu na wniosek słupeckiego Harcerskiego Kręgu Seniorów komendant Hufca ZHP Konin wręczył Odznakę Ho­norową „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ko­nin" oraz Honorową Plakietkę Konińskiego Hufca.

   Tymi oto słowami Druh Komendant - hm. Władysław Szymański zwrócił się do odznaczonego: Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy wyraża Panu najserdeczniejsze podziękowania. W roku 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego na łamach „Gaze­ty Słupeckiej" podjął Pan ogromne zada­nie, w 37 edycjach „Lokalnego Leksyko­nu Działaczy Harcerskich” przybliżył Pan czytelnikom 246 biogramów har­cerskich instruktorów. Dziękujemy Pa­nu, że dzięki swojej niesamowitej osobo­wości i pracowitości opowiedział Pan w wielkiej gawędzie o naszych współbra­ciach, harcerskich instruktorach z Małej Ojczyzny, z Ziemi Słupec­kiej".

  Wyróżnienia (honorowe plakietki) otrzymała Kasia Rybicka i niżej podpi­sany. Do wyróżnień dołączone były także cenne upominki książkowe. Jeszcze raz dziękujemy.

  Jak na harcerskiej zbiórce przystało śpiewano harcerskie piosenki przy akom­paniamencie ,,mistrza" akordeonu, pwd. Ste­fana Miętkiewicza.

  Na stołach płonęły znicze, było ciasto, kawa i truskawki.

  Na koniec uczestnicy uroczystej zbiórki w tym również zaproszeni goście utwo­rzyli, trzymając się za dłonie, harcerski krąg.

  Oj, zaiskrzyło... Jakby ubyło lat.     

 - Władysław Filipczak

Naczelny Redaktor „Gazety Słupeckiej”

Postscriptum

  … I na zakończenie mojej gawędy powiedział komendant Kręgu dedykuję wiersz Harcmistrzyni Heleny Ostaszewskiej - nam tu dzisiaj zgromadzonym a szczególnie naszym gościom:

Szanownemu Panu Tadeuszowi Kubackiemu

Redaktorowi Gazety Słupeckiej,  że w roku 100 – lecia Zwzku Harcerstwa Polskiego na łamach Gazety upeckiej  podjął ogromne zadanie; w  37 edycjach „Lokalnego leksykonu dziaczy harcerskich” przybliżył czytelnikom 246 biogramów harcerskich instruktorów . Dziękuję za wielką gawędę o naszych współbraciach – instruktorach harcerskich  z  Małej  Ojczyzny - Ziemi Słupeckiej.

Szanownej Pani Pwd. Katarzynie Rybickiej

Zastępcy Redaktora Naczelnego Gazety Słupeckiej która, systematycznie współpracuje z Harcerskim Kręgiem Seniorów w Słupcy opisując na łamach Gazety Słupeckiej działalność Kręgu i wielu jednostek organizacyjnych ZHP. Wielokrotnie włączyła się  w życie duchowe Kręgu. Na Mszach Świętych w intencjach za zasłużonych instruktorów ZHP prowadziła czytania i śpiew liturgiczny. Dziękuję za piękne zdjęcia z akcji i działalności zuchów harcerzy, i instruktorów harcerskich publikowane  w Gazecie Słupeckiej.

Szanownemu Panu Władysławowi Filipczakowi

Naczelnemu Redaktorowi  Gazety Słupeckiej, który od lat 60-tych ubiegłego stulecia – stulecia końca XX wieku, systematycznie w wielu mediach lokalnych opisuje działalność Związku Harcerstwa Polskiego: poczynania gromad zuchowych, drużyn, kręgów, jednostek organizacyjnych hufca, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, akcji letnich i zimowych, programowych, poczynania naszych przedstawicieli we władzach centralnych, chorągwianych i hufcowych Związku. Konsekwentnie stara się umacniać u czytelników idee i wartości jakie niesie dla młodego pokolenia ZHP. Pomaga i sponsoruje, jako Prezes wydawnictwa – Gazeta Słupecka  naszą organizację, szczególnie podstawowe jej jednostki.

Im głębiej
wchodzę w życie
i czas się odkłada na skroniach,
tym częściej wracam w przeszłość,
o której
nie sposób zapomnieć.

Wpisała się
w ślady za mną
pracą, przyjaźnią, przygodą,
i wraca echem dalekim,
i przypomina młodość.

Dziękujemy! C z u w a j!

02.06.2012

     Przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku odbył się XVI Patronalny Dzień Skupienia Harcerek i Harcerzy Skulskiej Wspólnoty im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego.

     Zebranych na skulskim rynku zaproszonych gości i rodziny zmarłych, których tabliczki epitafijne zostały umieszczone w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej, harcerzy, seniorów powitała komendantka Skulskiej Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz. Odczytany został Rozkaz specjalny L 1/2012 komendanta Hufca ZHP Konin hm. Michała Kałużnego, w którym zawarte były słowa, m. in. : „Z szacunkiem pamiętamy o historii, jednocześnie odważnie patrząc w przyszłość naszej harcerskiej drogi”.

     Przy Sanktuarium pielgrzymów powitał kustosz ks. kanonik Marian Kowalski informując na wstępie o przypadającej 15. rocznicy koronacji figury Matki Bożej Bolesnej-Skulskiej Piety pochodzącej z 1420 roku znajdującej się w głównym ołtarzu Sanktuarium, której koronacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 3 czerwca 1997 roku w Gnieźnie. Ks. Kanonik w powitaniu powiedział, m. in: „Szczęśliwi byli skulscy pielgrzymi wtedy i dziś jesteśmy szczęśliwi, że aktu koronacji dokonał osobiście Jan Paweł II”.

       Mszę św. celebrował ks. infułat Antoni Łasa z Konina w asyście kapelana Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP ks. hm. Przemysława Kodzika, ks. Lecha Sobańskiego z Gniezna, zakonnika Brata Mariana byłego kierowcę papieża Jana Pawła II w Rzymie. Homilię okolicznościową wygłosił ks. infułat Antoni Łasa. Harcerską oprawę mszy św. przeprowadził hm. Tadeusz Mosiek.    

W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa poświęcono 27 kolejnych tabliczek epitafijnych zmarłych Druhen i Druhów, w tym 3 tabliczki epitafijne na wniosek Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania skautingu na ziemi wielkopolskiej dla zasłużonych założycieli skautingu i harcerstwa: Ksawerego Zakrzewskiego- prezesa TG Sokół w Poznaniu i Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej, Wincentego Wierzejewskiego - współzałożyciela zastępu skautowego w Poznaniu, gen. Józefa Hallera - Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej, Przewodniczącego Harcerstwa Polskiego w latach 1920-1923 i Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wlkp. ZHP w latach 1927-1932.    

Zostały przygotowane podziękowania za pomoc w działalności Skulskiej Wspólnoty dla ks. infułata Antoniego Łasy i ks. prałata Tadeusza Sierosławskiego. Apel poległych przeprowadził hm. Włodzimierz Duch. Delegacje harcerskie i goście składali kwiaty i zapalali znicze przed Mauzoleum.

     Całość uroczystości prowadzili: przewodnicząca Kapituły Skulskiej Wspólnoty hm. Halina Smól-Bor i zastępca komendanta Skulskiej Wspólnoty hm. Włodzimierz Duch. Podczas całej uroczystości towarzyszyła nam orkiestra skulska pod batutą kapelmistrza Jana Skuratowicza.

     Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej prowadzonym przez dyrektora Jana Wadelskiego poczęstowano nas grochówką i skulskim chlebem. Było też spotkanie harcerskich pokoleń, na zakończenie harcerski krąg.

Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali: hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, phm. Małgorzata i hm Andrzej Wolscy.

06.06.2012

W rocznym kursie Biblijnym prowadzonym przez ks. Pawła Podeszwę z WS W Gnieźnie udział wziął hm. Władysław Szymański.

13.06.2012

W dniu imienin Śp. phm. A. Dobersztyna na grobie harcerski znicz zapalili hm. Krystyna Górczyńska i hm. Władysław Szymański.

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - marzec)

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - marzec)

12.01.2012

W spotkaniu Wspólnoty Skulskiej ZHP Krąg reprezentowali hm. Krystyna Górczyńska, hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu, hm. Andrzej Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

26.01.2012

W uroczystościach 5-lecia Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii bł. Michała Kozala w Słupcy uczestniczył hm. Władysław Szymański (sekretarz i kronikarz PZC).

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

15.02.2012

Wysłano prośbę do: Mariusza Roga Starosty Słupeckiego,  Pani Grażyny Kazuś Wójta Gminy Słupca i Pana Michała Pyrzyka Burmistrza Słupcy o zakupienie do bibliotek książek wydanych przez Wydział Seniorów Głównej Kwatery ZHP pt. „Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych”. W książce tej jest rozdział opisujący działalność naszego Kręgu.

            Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom powiatu a szczególnie młodzieży i dzieciom działalność poprzednich pokoleń w realizacji celów harcerskich i misję organizacji - wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

23-25.03.2012

W Warszawie odbyło się spotkanie komendantów kręgów, kierowników referatów chorągwianych, instruktorów Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP oraz zaproszonych gości z całej Polski.  Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentował hm. Władysław Szymański.

W pierwszym dniu harcerscy seniorzy odwiedzili Muzeum Harcerstwa, gdzie hm. Katarzyna Traczyk z całą kadrą pracowników Muzeum  przedstawiała ogromny i ciekawy dorobek placówki.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Wieczorem Stowarzyszenie - Krąg Harcerzy Seniorów „Okęcie” pod komendą hm. Henryka Dąbrowskiego przeprowadził harcerski kominek o Jurku Dargielu. Gawędę wraz z prezentacją twórczości Jurka przedstawił phm. Włodzimierz Dusiewicz  „Dusza”.

W następnym dniu kierownik WSiS GK ZHP hm. Zbigniew Południkiewicz zaproponował program spotkania. Wcześniej minutą ciszy uczciliśmy zmarłych w ostatnim roku seniorów, których sylwetki przedstawiali komendanci Kręgów. Z naszego Kręgu na ostatnią wartę do Domu Ojca odszedł  śp. phm. Antoni Dobersztyn – Jaworzniak.

Kierownik Wydziału Programowego GK ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus omówiła kierunki działań Związku, mówiła także o włączenie się seniorów harcerskich do obchodów Roku Regionów.

Hm. Emilia Kulczyk-Prus wręczyła sznur funkcyjny hm. Kazimierze Rosińskiej na funkcję instruktora Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP.

Hm. Jadwiga Kowalik - zastępczyni Kierownika Wydziału przedstawiła sprawozdanie z działalności Wydziału za 2011 rok oraz harmonogram działań kręgów w roku 2012.

Na XXI Złaz do Łodzi zaprosił phm. Daniel Głowacki kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Łódzkiej.

Hm. Władysław Setniewski zreferował odbyte 27 sierpnia 2011 roku XV Trójstronne Spotkanie Czechów, Słowaków, Polaków, gdzie padła propozycja rozszerzenia spotkania o harcerzy z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Hm. Teresa Tarkowska Dudek wiceprzewodnicząca Prezydium Subregionu Europy Środkowej przedstawiła sprawozdanie z  seminarium subregionu oldskautów które odbyło na Perkozie i w Gdańsku. W tym roku odbędzie się XVI Trójstronne spotkanie w okolicy Trencina. Omówiła też problematykę spraw międzynarodowych, w tym 26 Światową Konferencję ISGF w Villa Olmo – Como – Włochy i konferencję sprawozdawczo-wyborczą Trójstronnego XVI Spotkania.

Ważny list do Prezydenta RP przygotował Harcmistrzowski Krąg Instruktorów „Czerwona Szpilka” z Zielonej Góry a zapoznał z nim Kierownik Wydziału.

Druhna hm. Irena Pawletko – zachęcała do prezentowania działalności kręgów na Witrynie Internetowej WSiSH GK ZHP. Została wydana monografia o 57 kręgach z 14 chorągwi pt. „Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych”.

Hm. Stefan Romanowski przedstawił sprawozdanie z prowadzonej przez seniorów akcji pomocy dla polskich organizacji harcerskich na Białorusi i Łotwie.

O X jesiennych spotkaniach harcerskich seniorów na Głodówce mówił hm. Władysław Setniewski. Zachęcał do następnych spotkań na Głodówce

Hm. Bogdan Radys z Chorągwi Gdańskiej zapoznał z programem Trasy Seniorów XXVIII Harcerskiego Rajdu „Rodło” do Malborka i na rejs po pochylniach Kanału Ostródzko-Elbląskiego.

Hm. Irena Rozwadowska zaprosiła na Rajd Świętokrzyski do Suchedniowa.

Na wieczornym kominku gościliśmy Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego hm. Adama Massalskiego.

W ostatnim dniu spotkania były dyskusje na temat pracy kręgów, referatów, Wydziału, Głównej Kwatery. Kierownik Wydziału podziękował wszystkim za pracę i współpracę. Ustalono, że następne spotkanie kierownictwa Seniorów i Starszyzny ZHP odbędzie się na początku października 2012r.

W wielu złazach, zlotach, rajdach, akcjach, spotkaniach, konferencjach i seminariach uczestniczyli członkowie HKS ze Słupcy.

17.03.2012

Harcerskie Dzień Kobiet.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

26.03.2012

Na wieczną wartę do Domu Ojca odszedł członek naszego Kręgu

Śp. phm. Antoni Dobersztyn.

Śp. Podharcmistrz urodził się w 1930 roku w Słupcy.

       Najmłodszy syn Józefa i Marianny z domu Wiśniewskiej (rodzeństwo: 2 braci). Ojciec  Elżbiety, Arlety i Dariusza, także działacza ZHP, dziadek: Adama, Arkadiusza, Kaspra, Agnieszki, Katarzyny, Agaty, Dominiki. Mąż Łucji z domu Olejniczak.

       Podharcmistrz Antoni Dobersztyn przyrzeczenie harcerskie złożył w roku 1945 w Słupcy a zobowiązanie instruktorskie w 1957. Stopień przewodnika zdobył w 1957 a podharcmistrza w 1959. Zastępowy, w latach 1946 drużynowy drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Słupcy. Po 1957 roku członek Komendy Hufca ZHP w Słupcy, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Współorganizator obozów letnich Hufca ZHP Słupca. Członek Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

       W Konspiracyjnym Wojsku Polskim był dowódcom Plutonu Czujności Skautowej. Pluton działaczom „spalonym politycznie” organizował ucieczkę na zachód  przez Czechosłowację dalej do Niemiec Zachodnich. Za przynależność do KWP, w 1950 roku przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazany na 9 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich, przepadek całego mienia. W straszliwych warunkach więziennych przebywał 4 lata i 4 miesiące.

       Tak o swoje gehennie opowiadał: Przywieźli nas do Jaworzna w nocy, ale do więzienia prowadzono nas rano, około 5 km. Konwój żołnierzy KBW. Co 2 metry żołnierz i służba bezpieczeństwa z psami. Więzienie do którego nas prowadzono, było w czasie II wojny światowej kwarantanną Oświęcimia i były tam ślady po więźniach przeznaczonych do obozu koncentracyjnego. Ogrodzenie jak w Oświęcimiu, z napięciem elektrycznym, pas śmierci z jednej i drugiej strony, grabiony trzy razy dziennie. Pracowaliśmy w kopalni bardzo wilgotnej, bez szybu, zejście pochylnią. To kopalnia o najcięższych warunkach pracy. Niektórzy nie wytrzymali i poszli na druty. Jak była wojna w Korei, przygotowywano nas, żeby wysłać jako ochotników.

         Pracownik CRS na różnych stanowiskach. Pracownik w Gospodarce Komunalnej i w Banku Gospodarki Żywnościowej w Koninie na stanowisku Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Prezes ZMWP Jaworzniacy i Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów przy Marszałku Wielkopolskim.          

          Oficer Wojska Polskiego w stopniu porucznika. Porucznik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

          Wyróżniony między innymi: Medalem Pro Memoria, Krzyżem za Wolność i Niepodległość, Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa, Krzyżem Więźnia Politycznego,  Patentem Weterana Walk za Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”, „ Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Za Zasługi dla Powiatu Słupeckiego, Herbową Tarczą Słupcy.

W ostatnie drodze na słupecki cmentarz towarzyszyły Mu tłumy Słupczan, koledzy – Jaworzniacy, kombatanci, instruktorzy harcerscy, harcerki, harcerze, władze starostwa i miasta. A nad mogiłą pochyliły się sztandary.

Wydarzenia w 2011 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (lipiec - grudzień)

Wydarzenia w 2011 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (lipiec - grudzień)

15.07.2011

W piątek, 15 lipca Komenda Hufca ZHP Mogilno oraz Komenda Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach zaprosiły przedstawicieli z zaprzyjaźnione HKS na spotkanie do Mogilna. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00 zbiórką przy fontannie w parku miejskim oraz zwiedzaniem zrewitalizowanego parku i amfiteatru letniego. Uczestnicy spotkania zapalili także znicz przy pomniku ks. Piotra Wawrzyniaka.

O godz. 15:00 w bazie obozowej w Chałupskach odbyło się spotkanie integracyjne z wszystkimi harcerzami. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 instruktorów seniorów z: Konina, Ślesina, Skulska, Słupcy, Inowrocławia, Trzemeszna, Gniezna, Janowca, Poznania, Bydgoszczy oraz Mogilna.

Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali phm. Małgorzata hm. Wolscy i hm. Władysław Szymański.

Było to już jedenaste z kolei spotkanie integracyjne harcerskich seniorów Skulskiej Wspólnoty w Chałupskach połączone z promocją mogileńskiej ziemi. Podczas poprzednich spotkań goście zwiedzili: Zespół poklasztorny zakonu benedyktynów wraz z kościołem św. Jana Apostoła z XI w., kościół farny i plebanię św. Jakuba z początku XVI w., Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, Kopalnię Soli w Przyjmie i Kawernowy Magazyn Gazu, nowoczesny basen w Mogilnie, zabytkowy cmentarz w Mogilnie, barkę „Barka Cafe” przycumowaną na stałe przy brzegu mogileńskiego jeziora.

Zdjęcie od hm. Kazimiery Rosińskiej.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

13.08.2011                                                                                                                                         

Harcerski Krąg Starszyzny „Bezimienni” w Gnieźnie zorganizował spotkanie z okazji 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Spotkanie odbyło się na terenie prywatnej posesji druha Komendanta hm. Aleksandra Sekulskiego i Jego małżonki Zdzisławy w Lubochni niedaleko Gniezna.
Kolejny raz uczestniczyli harcerscy seniorzy z Mogilna, Poznania-Czwartacy; Dziewiątacy; z Jeżyc, ze Słupcy, z Trzemeszna oraz Krąg Seniorów Harcerskich „Lech” z Gniezna. Komendant hm. Aleksander Sekulski w gawędzie przedstawił rolę generała Józefa Hallera w Bitwie Warszawskiej. Pieśni patriotyczne i harcerskie śpiewane przez obecnych podkreślały nastrój ważnej rocznicy.

Deszcz lał jak z cebra, lecz uczestnicy spotkania bawili się świetnie pod rozstawioną wielką wiatą i przy zastawionym stole biesiadnym - grochówka i golonki z kapustą przygotowane przez gospodarza oraz ciasta wypieku gnieźnieńskich druhen.

Zdjęciem rodzinnym i harcerskim kręgiem zostało zakończone historyczne spotkanie.

Z Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy udział w historycznym spotkaniu wzięli: hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski i hm. Władysław Szymański. Do Telewizji Gniezno wywiadu udzieliła hm. Krystyna Górczyńska.

25-28.09.2011

Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy w dniach 25-28 września uczestniczyli w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Warszawie zorganizowanym przez Chorągiew Stołeczną ZHP

Łącznie w złazie uczestniczyło ok. 400 osób zakwaterowanych w domach studenckich Wojskowej Akademii Technicznej.

Słupczanie uczestniczący w złazie to: hm. Krystyna Górczyńska, hm. Maria Boruszak, hm. Wojciech Boruszak, hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski

DZIEŃ PIERWSZY – 25.08.2011r. (czwartek)

Dotarliśmy na miejsce Złazu - tereny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Bemowo. Po zakwaterowaniu nas w Domach Asystenckich lub Studenckim i po smacznej obiadokolacji odbył się złazowy apel harcerski. Reprezentowane były kręgi seniorackie ze wszystkich Chorągwi a także skauci ze Słowacji, Czech i Austrii. W czasie apelu o godz. 19:00 niemiłosiernie cięły komary. Po apelu w sali kinowej WAT-u obejrzeliśmy widowisko pt. „Warszawa da się lubić” w wykonaniu Stowarzyszenia Harcerzy Seniorów „OKĘCIE”. Sympatyczne piosenek i sceny sytuacyjnych z czasów przedwojennej Warszawy, okupacji, Powstania Warszawskiego i odbudowy Stolicy.

Foto hm. P. Napieralski.

Foto hm. P. Napieralski.

DZIEŃ DRUGI – 26.08.2011r. (piątek)

Podzieleni przez organizatorów udaliśmy się na trasy 3 wycieczek (czas od 9.00 do 17.30):

   1. Szlakiem rezydencji i siedzib królewskich – Wilanów, Łazienki, Trakt Królewski, Zamek Królewski ( w tej uczestniczyli członkowie naszego Kręgu ).

   2. Warszawa Fryderyka Chopina – Uniwersytet, Łazienki, Zamek Królewski, Powązki, Belweder.

   3. Szlakiem polskiej demokracji – Parlament RP, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki.

Po kolacji (godz. 19:30 – 21:00 ) odbyło się ognisko harcerskie        

DZIEŃ TRZECI – 27.08.2011r.

Zwiedzaliśmy ogromne tereny WAT-u. Oficerowie przewodnicy zapoznawali nas z historią WAT-u, uzbrojeniem WP.

Foto hm. P. Napieralski.

Po obiedzie Muzeum Powstania Warszawskiego. Temperatura w tym dniu dochodziła w słońcu do 35 stopni. Czas zwiedzania Muzeum z przewodnikiem 2 godziny. Zwiedzanie tego szczególnego Muzeum wymaga jednak skupienia i zadumy.

Samo Muzeum robi wrażenie! Zebrano w nim pamiątki, zdjęcia, dokumenty, broń, ubiory z 63 dni bohaterskiej walki, gehenny i tragedii ludzkiej, powstańców jak i całej ludności Warszawy. Zdjęcia Stolicy są porażające.

Po zwiedzaniu Muzeum na trawniku obok, młodzież przedstawiła wiersze i piosenki harcerskie nawiązujące do Powstania. Zapalony znicz złożyliśmy pod ścianą z nazwiskami poległych, układając z nich duży znak Polski Walczącej.

Foto hm. P. Napieralski.

Foto hm. P. Napieralski.

Po kolacji czas wolny – zajęcia integracyjne w podgrupach. My gościliśmy Olgę Slivkovą ze Słowacji i wraz z nią śpiewaliśmy polskie harcerskie piosenki i wsłuchiwaliśmy się w melodyczne piosenki skautów słowackich które prezentowała pięknie śpiewając Olga.

wyładowań atmosferycznych uszkodzona została aparatura. Iluminacji stadionu nie doczekaliśmy się (podobno była około północy) gdyż musieliśmy wracać tramwajem do bazy.

DZIEŃ CZWARTY – 28.08.2011r. (sobota)

Pielgrzymowaliśmy do kościoła św. Stanisława Kostki na Mszę św. o godz. 8:30. Msza św. rozpoczęła się 8:50, po której złożyliśmy kwiaty na grobie błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i odwiedziliśmy muzeum poświęcone Błogosławionemu.  Obok kościoła w parku, zawiązany został krąg zakończył XX Jubileuszowy Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej – Warszawa 2011.

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Niepokalanów Nieborów i Arkadię.

O godzinie 20:00 szczęśliwie dojechaliśmy do Słupcy i na cmentarzu parafialnym w drugą rocznicę śmierci śp. Hm. Jadwigi Szymańskie zapaliliśmy u Jej grobu znicz i zanuciliśmy Modlitwę harcerską.

12-18.09.2011                                                                                                                            

Jesienne spotkanie harcerskich seniorów na Głodówce.

Foto hm. W. Szymański.

hm. Władysław Setniewski.

Spotkanie prowadził, już po raz dziesiąty, hm. Władysław Setniewski związany z Głodówką od 1985 roku jako kierownik przez 18 lat, obecnie organizator spotkań harcerskich seniorów. Uczestnicy spotkania: phm. Jadwiga Grobel, hm. Jadwiga Kowalik, phm. Wiesława Kowalik, hm. Janina Koziar, phm. Leszek Pikuła, phm. Wiesława Pikuła, pwd. Alicja Sianko, pwd. Czesław Sykut, hm. Maria Sykut - Lubań Śląski, hm. Kazimiera Rosinska - Mogilno, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski - Słupca.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

       W programie przeważały wycieczki do bardzo ciekawych okolic i miejsc. Były spotkania przy rozpalonym kominku, a  hm. Władysław Setniewski opowiadał różne historie o Głodówce i okolicach, o ciekawych mieszkańcach. Były też śpiewy harcerskie.

      Wycieczki rozpoczęliśmy od regionu historyczno - geograficznego Spisz na pograniczu polsko – słowackim.       

      W Słowacji na Spiszu zwiedziliśmy miasto powiatowe Lewoczę. W miejscowości słowackiej Spiski Czwartek ciekawy obiekt - kościół św. Władysława. W spiskim Kieżmarku oglądaliśmy Zamek Kieżmarski z XV wieku, ewangelicki drewniany kościół pw. Trójcy Świętej wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2008 roku. Od 1990 roku odbywają się europejskie targi rzemiosła ludowego.

       W Sromowcach Wyżnych koło Czorsztyna mieliśmy okazję być w ośrodkach harcerskich: Orle Gniazdo i Dworek Cisowy. W Łopusznej, powiat Nowy Targ, byliśmy w muzeum gdzie zgromadzone są ciekawe pamiątki związane z osobą ks. prof. Józefa Tischnera.  W Bukowinie Tatrzańskiej zażywaliśmy kąpieli w basenach termalnych. Odwiedziliśmy Muzeum Powstania Chochołowskiego, kościół gotycki św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim z XV wieku zbudowany z drewna modrzewiowego bez użycia gwoździ..

       W Bachledówce na Podhalu przed kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej widzieliśmy wesele góralskie. W Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem Lesław Dall historyk i harcmistrz zapoznał nas z ekspozycją o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego. 

  

Foto hm. A. Wolski.

 

Zdjęcie od hm. A. Wolskiego.

Foto hm. W. Szymański.

  

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego. 

Wstąpiliśmy to takich miejsc i obiektów jak: Jaszczurówka, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1908 roku, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem,  najstarszego cmentarza z połowy XIX wieku, na którym pochowani są zasłużeni dla Zakopanego, Podhala i Tatr, najstarszego kościołem drewnianym w Zakopanem, lata 1847-1852., na Gubałówkę.

      W drodze powrotnej do Słupca, odwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, wstąpiliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W częstochowskiej dzielnicy Zawodzie zwiedziliśmy Park Miniatur usytuowany pod Złotą Górą.

       Jesienne spotkanie harcerskich seniorów było bardzo udane. Program opracowany przez prowadzącego hm. Władysława Setniewskiego sprawił, że zabraliśmy z sobą dobrą pamięć o pięknie krajobrazu polskich i słowackich gór, o zabytkach historycznych i nowych obiektach, o życiu mieszkańców. Atmosfera ze strony kierownictwa i kadry, jak i wśród uczestników była bardzo miła. Sprzyjała nam też  słoneczna pogoda.

21.09.2011

Odprowadziliśmy na mogileński cmentarz  Śp. hm.  Zdzisława Szymańskiego.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski

22.10.2011                                                                                                                                        

W XIX Zjeździe Hufca ZHP Konin HKS reprezentowali hm. Władysław Szymański i hm. Andrzej Wolski.

Na stanowisko komendanta Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów  został wybrany harcmistrz Michał Kałużny.

Foto hm. W. Szymański.

Kilku instruktorów uhonorowanych zostało nagrodami Naczelnika ZHP oraz komendanta Hufca ZHP Konin. Hm. Władysław Szymański został wyróżniony decyzją Komendanta Hufca ZHP Konin  Odznaką honorową „Za Zasługi dla Hufca ZHP Konin” nr 169 z 18.10.2011r.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: phm. Aleksandrę Tomkowiak (przewodnicząca), hm. Krzysztofa Lamprychta  (zastępca), phm. Magdalenę Kurowską, hm. Urszulę Madajczak oraz hm. Lecha Kwiatkowskiego.

Do Sądu Harcerskiego wybrano:  hm. Lidię Huderewicz  (przewodnicząca) oraz hm. Dariusza Paździocha (zastępca), hm. Irenę Duczmal.

Wybrano również nową komendę w składzie: phm. Tomasz Rybarczyk, hm. Alina Głowacka, pwd. Natalia Wołkiewicz, hm. Ewa Chojnowską .W wyborach wzięło udział 62 uczestników.

Foto hm. A. Wolski.

Przyjęty został również program rozwoju hufca oraz stanowisko w sprawie projektu strategii ZHP.

Foto od hm. A.Wolskiego i hm. W. Szymańskiego.

27.10.2011

Ławników do Sądu Okręgowego w Koninie wybrano podczas sesji Rady Miasta w Słupcy.

W tajnym głosowaniu Rady Miasta Słupcy ławnikiem do  Sądu Okręgowego został hm. Eugeniusz Krajewski.

 

21.11.2011

Po długotrwałej chorobie zmarł w Bygoszczy śp. dr Mieczysław Szymański urodzony w Zagórowie syn Joanny i Mikołaja, brat komendanta Kręgu Harcerskiego ZHP w Słupcy. Z zawodu lekarz z umiłowania kompozytor melodii na organy i akordeon. Wspaniały akordeonista. Pochowany w Bydgoszczy na cmentarzu w sektorze XI przy ulicy Wiślanej.

14.12.2012

Uroczysta zbiórka połączona z wieczerzą wigilia odbyła się w Zakładzie Aktywność Zawodowej ul. Batorego 1 w Słupcy  o godzinę 18:00.

Foto hm. A. Wolski

Foto hm. A. Wolski

Joomla templates by a4joomla